Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/28 augustus/VVt Venetien, den 14. August. 1620

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien, den 14. August. 1620’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 28 augustus 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien, den 14. Auguſt. 1620.

DE Brieven uyt Roomen van 8. dezes adviseren, dat den Deecken van Ausburgh met seer goet contentement, van Roomen weder na Duytsch-landt vertrocken was. Ende was tot Genua weder een groote somme gelt uyt Spangien, om nae Duytsch-landt te seynden, aenghekomen. De Coninck van Spaignien, heeft de Prince Phylebert van Savoyen, de sleutelen tot alle Conincklijcke palleysen gepresenteert, twelc te voren niemant gehadt heeft. Van het Spaensche Hof is de Hertogh van Zea, des Hertoch van Lerma Sone, ende de Marquis van Aliognits ghebannen worden. Ende hebben de Hollanders in China den Spaenschen ende Jesuiten groote schade ghedaen, ende neffens vele andere den Pater Carlo Spinola, met sijne Compagnie gevanghen, ende alle verslaghen.
 Wy verstaen uyt Switserlandt, dat die Steden Zurich ende Bern, aen de Grysons groote assistentie ghesonden hebben, desghelijcks heeft dese Seigneurie aen de selve eenige Compagnien Soldaten te hulpe ghesonden. De Grysons hebben in Ventolina den halven deel weder inghenomen, want sy over een geberchte zijn ghekomen, daer noyt geen mensche over ghepasseert is, den Pianta met sijn volck, die in disordre was, tot naer de Fortresse Fuentes ghedreven, vele volcx daer onder twee Capiteynen doodt geslagē, vier stucken gheschuts ende hunne beste saecken ghenomen.
 Die Maltesche Galeyen, zijn met drie gevangen Turcxsche Coopmans Schepen, die tot Constantinopolen gheladen waren, weder ghekeert, oock hun onder weghen dat Casteel Fornese in Maroca inghenomen, ende 200 Slaven verlost.