Da Costa/Bidden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

B I D D E N.

Des harten binnenst overleg,
   gezegd, gezucht, gedacht!
Het trillen van een stille vlam
   die naar de wolken tracht.

Het slaken van een ademtocht,
   het vallen van een traanm
de blik naar boven van een oog
   door God-allén verstaan.

De eenvoudigheid, het kunstloos waar
   der kinderlijke taal,
maar aan wie plaats gegeven wordt
   by ’t Englenlofkoraal.

Des Christens kracht, des Christens lust
   des Christens levenslucht
zijn levenskracht in ’t uur des doods,
   by dood en hel geducht.

Des zondaars eerste stemgeluid,
   die Jesus valt te voet.
By aller heemlen vreugdgejuich
   door ’t ziet hy bidt! begroet. (Handelingen der Apostelen IX : II)

Tot ’s Vaders eer, tot lof des Zoons,
   in zin en wil en woord
het door den Heilgen Geest gewrocht
   volzalig zielsakkoord!

Want bidden doet geen hart alléén,
   één Geest dringt ze allen door;
en op zijn Priesterlijken troon
   gaat Jesus-zelf ze voor.

Gy-zelf, de Waarheid en de Weg!
   ziet biddend op ons neêr,
hebt biddend onzen strijd volstreên, —
   leer Gy ons bidden, Heer!