Da Costa/Een aloud Pinksterlied

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

EEN ALOUD PINKSTERLIED.
                          Veni creator Spriritus.

Daal, Schepper Heilge Geest! daal af!
Uw adem, die ons ’t aanzijn gaf.
herschepp’, beziel’ vervull’ de borst
die naar Uw waterstroomen dorst!

Die in der waarheid Parakleet,
Vertrooster, Zalver, Voorspraak, heet!
Gy eeuwig versche Levensbron!
Gy ongeschapen Liefdezon!

Bestraal, o zevenvuldig Licht!
den tempel Gods, door U gesticht.
En, Vinger van Gods rechterhand!
bespreng den stam, door U geplant.

Van eeuw tot eeuw Belofte en Tolk
des Vaders aan zijn Kerk en Volk!
Verkregen gaaf, verworven loon
van d’ aan het kruis geslagen Zoon!

Laaf met Uw regens ons gemoed!
Stort in onze aadren Uwen gloed!
Wie naar Uw komst en roeirng smacht,
onfangt in de onmacht hemelkracht.

Loop als een stroom de vijand aan,
o! hof Gy-zelf omhoog de vaan!
’t Zal waarheid zijn, waar Gy ons leidt,
en vreugde en vrede in eeuwigheid.

Leer ons den zaalgen Vadernaam
uitroepen, met den Zoon te zaam,
en met U-zelf in ’t Godsbestaan,
van beiden eeuwig uitgegaan.

         1859.