Da Costa/Op den marteldood van R.G. Salsedo

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

OP DEN MARTELDOOD VAN
RAPHAEL GOMES SALSEDO.

Voor de eer van d' éénen God in 't foltrend vuur te sterven,
   was nooit een offer, voor het Joodsche hart te groot,
't Is leven, Zijn genâ door martling te verwerven,
   te leven buiten Hem is eerst de ware dood.

Salsedo, ook uw moed trotseert de moordaltaren
   en staat voor 't heil der ziel het nietig lichaam af,
zoo moest geloof uw dood, die dood uw glorie baren,
   de vlam ontrukt uw lijf, maar ook uw naam aan 't graf!

   Laat dan de Dwinglandij nog op uw assche woeden,
gy hebt den boei geslaakt, die u van God weêrhield,
   en teekent ons den weg om hemelwaart te spoeden
      met de eigen outervlam, die 't lichaam heeft vernield.

               Naar het Spaansch.

         Sept. 1818.