Da Costa/Schoollied

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

SCHOOLLIED

VOORZANG.
O Jesus, die door ’t bitterst lijden
voor zondaars ’t leven hebt verdiend!
wel mag ook ons hart zich verblijden!
om dat Uw Naam is Kindervriend!
Ja! uit den mond der zuiglingen
hebt ge U den lofspraak toebereid!
Leer ons dan blijde medezingen
van Uwe genade en heerlijkheid!

Om U te prijzen, dienen, eeren,
vernieuw ons ’t kinderlijk gemoed!
Schenk ons een zegen by het leeren!
Blijf die ons weldoen, mild en goed!
Bekwaam ons eenmaal hier beneden
elk voor ’t hem toebedeelde werk,
vooral tot levendige leden
van uwe vrijgekochte Kerk!

Gy vondt in ’t zwakke een welbehagen —
o! zie ook ons ontfermend aan!
En ’t geen wy psalmend van U vragen,
o! doe Gy-zelf ons dat verstaan.
Ons staamlend bidden heeft geen waarde —
toch hebt Ge ons gunsten toegezeid!
Gy zelf eens Kind voor ons op aarde,
Gy GOD MET ONS in eeuwigheid!SLOTZANG.
Aan onzen God en Vader,
den eeuwgen levensader,
zij dank en eer en prijs!
Zijn liefelijke zegen
besproei’ gelijk de regen
’t genoten onderwijs.
Vergeving aller zonden
zij ook voor ons gevonden
in ’t bloed van Jesus Kruis!
Zijn goede Geest geleid ons,
bekeer ons, en bereid’ ons
voor ’t Vaderlijke huis.

1830.