Da Costa/Voor Ierland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

V O O R I E R L A N D.

In duisternis gezeten
   en schaduw van den dood,
brak Erin uit in kreten
   van krankte en hongersnood.
Geloofsgebeden stegen
   voor Erin op tot God;
en onze God gaf zegen
   begaan met Erins lot.

Begaan met Erins nooden
   zond Hy zijn heelden woord.
Zijne Evangelieboden
   doortrokken oord aan oord
Daar lenigden zich smarten,
   daar brak der oogen schel,
daar openden zich harten,
   daar weken haat en hel.

Doe over Erin lichten
   Uw aanschijn immermeer!
Laat in den kamp niet zwichten
   Brittanje en Neêrland, Heer!
Straks, wen bazuinen schallen
   by Uwer engeln stem,
zal ’t groote Babel vallen, —
   herrijst Jerusalem!

            1853