Da Costa/Waarheid

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

W A A R H E I D

Zoek d’ oorsprong van het dichterlijk lied,
gy, die my leest! in ’t dor geschiedboek niet!
De werkelijkheid van ’t dagelijksche leven
wordt moeielijk tot poëzy verheven!
En echter ’t is, ’t is Waarheid, wat de geest
in ’t droomgezicht der dichtvervoering leest!
’t Is Waarheid, ja, maar Waarheid uit den hemel,
en onerkend by ’t duizlend stofgewemel;
en ’t geen op aard voor ’t sterflijk oog geschiedt,
bestaat, als beeld daarvan, en, op zich zelve, niet!

   Naar het Hoogduitsch van

      MÜLLNER.