De Stijl/Jaargang 2/Nummer 7/Mededeelingen

Uit Wikisource
De Stijl, Jrg. 2, Nr. 7
(mei 1919)

‘Mededeelingen’ door een anonieme schrijver, p. 84.

[ 84 ]MEDEDEELINGEN.

De Italiaansche kunstenaar Carlo Carrà heeft een belangrijk werk onderhanden over de nieuwe Italiaansche schilderkunst, welke hij evenals Giorgio de Chirico „Peinture Métaphysique” noemt.


Lyonel Feininger, de in Duitschland leidende vertegenwoordiger van het cubisme, is benoemd tot hoogleeraar aan de Kunstacademie te Weimar.
Tot directeur is benoemd Walter Gropius, architect te Berlijn.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Ad Petersen (red.; 1968) De Stijl [deel] 1. 1917_1920. Complete Reprint 1968, Amsterdam: Athenaeum, Den Haag: Bert Bakker, Amsterdam: Polak & Van Gennep, p. 360.