De Volks-Missionaris/Jaargang 43/Nummer 4/"Gaat tot Joseph"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘„Gaat tot Joseph”’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Volks-Missionaris, jrg. 43, nr. 4 (15 maart 1922), p. 115 met afbeelding tegenover p. 121. Publiek domein.
[ 115 ]


„Gaat tot Joseph“

(Bij de plaat tegenover blz. 121)


 In het Molu proprio, dat Z. H. Paus Benedictus XV z.g. in 1920 uitvaardigde ter gelegenheid van het gouden jubilé der verheffing van Sint Joseph tot patroon der Kerk, werden wij aangespoord de in de Kerk bestaande devoties tot Jezus’ H. Voedstervader, met name de viering te zijner eere der maand Maart, trouw bij te houden en naar best vermogen te bevorderen. Tot dat doel, Lezer, geven wij in deze Maart-aflevering van ons maandschrift tegenover blz. 121 een reproductie van een mooi schilderstuk uit de parochiekerk van Schirmen, vervaardigd door de Roermondsche kunstschilders, de gebroeders Albin en Paul Windhausen.

 De H. Joseph, wiens staf volgens de legende op wonderbare wijze is gaan bloeien en de lelie der reinheid draagt, is er voorgesteld als de beschermer van het Goddelijk Kind, welks hand hij behoedzaam vasthoudt, als de patroon ook der Kerk, welke hem hare hulde brengt in den persoon van Z. H. Paus Pius IX, aan wiens zijde staat Sint Michaël, de beschermengel der Kerk.

 Ter linkerzijde zien wij de vereering van den H. Patriarch door het Oud en Nieuw Verbond. Koning David laat zijn handen gaan over de harp om zijn grooten Nakomeling te huldigen. Sint Teresia, de van liefde brandende Teresia van Jezus, tevens de groote propagandiste der devotie tot den H. Joseph, heeft vol eerbied haar handen tot haar dierbaren Heilige opgeheven, terwijl de beminnelijke Bisschop en Kerkleeraar Sint Franciscus van Sales in geschriften de grootheid en heiligheid van Sint Joseph gaat verkondigen.

 Mocht dit vertrouwen-wekkend tafereel voor al onze abonné’s een nieuwe aansporing zijn om in alle omstandigheden des levens tot Sint Joseph te gaan!

[ plaat2, verso ]

Naar A. en P. WINDHAUSEN

 
GAAT TOT JOSEPH“