De Volks-Missionaris/Jaargang 43/Nummer 9/De nieuwe St.-Gerarduskalender voor 1923

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De nieuwe St.-Gerarduskalender voor 1923’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Volks-Missionaris, jrg. 43, nr. 9 (15 augustus 1922), p. 266 met afbeelding tegenover p. 273. Publiek domein.
[ 266 ]

De nieuwe St.-Gerarduskalender voor 1923

 Reeds kunnen wij onzen Lezers de blijde tijding mededeelen, dat de nieuwe St.-Gerarduskalender voor 1923 ter perse is en, naar we hopen, hun in den herfst zal kunnen toegezonden worden.
 De kunstschilder A. Windhausen heeft voor het schild wederom een even stemmig als aantrekkelijk tafereel ontworpen (tegenover bl. 273). De Aartsengel Michaël, uit den hemel gedaald, in breede gouden koorkap, reikt des nachts uit de gouden ciborie de H. Hostie aan den in vroom gebed naast zijn legerstede neergeknielden knaap, Sint Gerardus. In onzen tijd van Eucharistische devotie zij het tafereel een opwekking om op Sint Gerardus’ voorbeeld vurig te verlangen naar die spijze onzer zielen en zeer dikwijls, ja zoo mogelijk dagelijks, te gaan aanzitten aan de Tafel des Heeren. Een bijzondere bekoorlijkheid heeft dit tafereel voor de kinderen, die in den kleinen Sint Gerardus zoo gaarne vereeren den patroon hunner eerste H. Communie.
 Wat het blok betreft, zullen onze Lezers ongetwijfeld met vreugde zien, dat het luimige wederom afwisselt met het ernstige, dat stichten en vermaken gelijkelijk zijn nagestreefd, dat met sommige ons geuite verlangens b. v. door aangifte van Zon- en Maan-opgang en ondergang en door aangifte der vasten- en onthoudingsdagen, naar best vermogen rekening is gehouden.
 Nu nog één verzoek: Lezers, helpt ons De Volksmissionaris in ieder huisgezin verspreiden, opdat de premie-uitgave van ons maandschrift, de mooie St.-Gerarduskalender, in geen enkel huisgezin ontbreke!

[ plaat 2, verso ]

Naar A. WINDHAUSEN

 
SINT GERARDUS’ EERSTE H. COMMUNIE