De Volks-Missionaris/Jaargang 44/Nummer 8/De zegen eens Heiligen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De zegen eens Heiligen’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Volks-Missionaris, jrg. 44 (1922-1923), nr. 8 (15 juli 1923), p. 227. Publiek domein.
[ 227 ]

De zegen eens Heiligen

(Bij de gekleurde plaat)

 Weldra nadert weer de 2de Augustus, de feestdag van den H. Alfonsus Maria de Liguori, den allerijverigsten Kerkleeraar, den Stichter van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers, met de Onbevlekte Moedermaagd den grooten Beschermer van ons maandschrift. Daarom bieden wij in deze aflevering onzen abonné’s een plaat in veelkleurendruk van den Roermondschen kunstschilder A. Windhausen, waarbij op welsprekende wijze de macht van den zegen des heiligen Bisschops is voorgesteld.
 Het was de 10de Augustus 1779. De kloostergemeente van Pagani was opgeschrikt door de angstwekkende werking van den naburigen Vesuvius, uit welks krater kolommen van vuur opstegen. Wat te doen, nu geheel de omgeving met dood en verwoesting werd bedreigd? In een der stille kloostercellen leefde de 82-jarige grijsaard, Alfonsus Maria de Liguori, een ware heilige en daarom machtig op het hart van God. „Vader,“ zoo smeekten de kloosterlingen, „kom en zegen den Vesuvius“. Alfonsus, altijd met het lot der zijnen begaan, liet zich brengen naar het raam, dat uitzicht gaf op den vuurspuwenden berg. Dan, terwijl hij de linker liet rusten op den met schrik geslagen broeder, sloeg hij met de rechter een kruis en „oogenblikkelijk“, zoo getuigde later de broeder, „verdween de vlam.“ „Op het eigen oogenblik,“ zoo verhaalde nog een der aanwezige paters, „stortte de onmetelijke dwarlkolom van vuur en vlammen in den krater terug.“
 Lezer of Lezeres, laat dit welsprekend tafereel u aansporen een groot vertrouwen te stellen op het gebed en den zegen van Gods lieve Heiligen, bijzonder van Sint Alfonsus Maria de Liguori.


[ Bijlage ]


De H. Alfonsus doet op zijn gebed den
Vesuvius bedaren


Bijlage van «De Volksmissionaris», Jg. 44, 1922  23, afl. 8
naar A. Windhausen