De Zuid-Limburger/Jaargang 4/Nummer 69/Echt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Echt’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Zuid-Limburger, maandag 21 maart 1898, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  ECHT. De St.-Ct: no 67 bevat de statuten der volgende naamlooze vennootschappen:
 Stoompannenfabriek te Echt te Echt. Maatschappelijk kapitaal f 80,0[0]0, verdeeld in 400, aandeelen van f 200 waarvan 330 aandeelen in eigendom komen der aandeelhouders in de met 1 October 1897 ontbonden vroegere vennootschap „de Stoompannenfabriek te Echt” 70 aandeelen blijven te onderschrijven en zullen intusschentijd aan den stok van het register vastgehecht blijven; deze 70 aandeelen zullen uitgegeven worden, naar gelang de behoefte zich hiertoe zal voordoen. Zij moeten geplaatst zijn binnen tien jaren:
 Tot bestuursleden der vennootschap zijn benoemd de bestuursleden der vroegere vennootschap, totdat de algemeene vergadering nader zal hebben besloten, zijnde de heeren L. Welters, burgemeest[e]r te Echt, F. Russel, notaris te Echt, P. Bourgeois, ingenieur te Luik, E. Picard, ingenieur te Jemeppe, en A. Schmitz, rentenier te Kaldenkirchen.