De Zuid-Limburger/Jaargang 4/Nummer 69/Venlo, 19 Maart

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Venlo, 19 Maart’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Zuid-Limburger, maandag 21 maart 1898, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  VENLO, 19 Maart. Op de markt van heden waren aangevoerd 199 biggen. De handel was betrekkelijk gering. Per stuk besteedde men 14 à 15 Mk. Boter per ½ KG. 52 à 56 c. Eieren per vierel (25 stuks) 75 à 90 c.
 — Onze stadgenoot de Heer K. Hamm gaat ons binnenkort verlaten. Hij zal het conservatoire te Keulen gaan bezoeken, om zich verder inde muziek te bekwamen. Wij wenschen den Heer H. succes.
 — Den directeur van het Venlooseh Mannenkoor, den Heer M. was heden om zijne toewijding en opofferingen eene verrassing bereid. In tegenwoordigheid van de werkende leden werd hem zijn portret aangeboden in prachtige lijst. Getroffen door dit hartelijk blijk van hoogachting was de heer M. niet in staat een woord van dank te uiten. De avond werd verder gezellig doorgebracht. De vervaardiger van het portret heeft bewijzen geleverd, de teekenstift in zijn macht te hebben.
 — De „Staatscourant” bevat de Koninklijke goedgekeurde Statuten der „Thomas-vereeniging”, te Mariënthal gemeente Venlo.
 — Bij beschikking van den minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid is benoemd tot buitengewoon opzichter de heer H. G. Hagenaar te Arnhem, bij het maken van werken tot verbetering van de Maas onder Broekhuizen, Meerlo en Bergen.
 — Zooals reeds is gemeld, bestaat bij de Duitsche en Nederlandsche spoorwegmaatschappijen het plan, de treinen 84 en 85 naar en van Baz[e]l van 1 April of als doorgangstreinen te vervoeren, zoodat men voortaan f 0.60 resp. f 1.20 moet bijbetalen. Dit zal vanwege de Staatsspoorwegmaatschappij voorloopig alleen geschieden voor het traject Vlissingen—Gennep v.v., omdat deze trein in aansluiting op de booten van Queenboro’ hoofdzakelijk passagiers naar Duitschland vervoert. Wat betreft de treinen 84 en 85, die tusschen Amsterdam, Rotterdam en Emmerik loopen, daarop zal zij nog geen bijslag heffen. Maar voorbij Emmerik is iedere reiziger de verhooging aan de Duitsche spoorwegadministratie verschuldigd.