De Zuid-Limburger/Jaargang 4/Nummer 69/Weert, 19 Maart

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Weert, 19 Maart’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Zuid-Limburger, maandag 21 maart 1898, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  WEERT, 19 Maart. Een groote menigte volks stroomde heden naar de smaakvol versierde kerk der EE. PP. Minderbroeders. Daar had een plechtigheid plaats, als de eeuwenoude tempel nooit binnen zijne muren had aanschouwd. Mgr. J. Hofman, apost. vicaris der Franciscaansche missie in Zuid-Chansi, diende aan de Eerw. fraters van het klooster de HH. Wijdingen toe van het sub diaconaat- en priesterschap.
 Te vergeefs zou ik beproeven die verheven plechtigheid te beschrijven.
 Die lange rij van 53 wijdelingen, in amict en albe gekleed, met de brandende kaars in de rechterhand, die gezamenlijke groetenis voor ’t zijaltaar van het H. Sacrament — die Litanie van alle Heiligen met dat aangrijpend, driewerf herhaald Ut hos electos tuos, — dat alles maakt een diepen en overweldigenden indruk.
 En dan die ceremoniën der wijdingen zelf, vooral die der H. Priesterwijding. Ofschoon ik reeds meermalen de toediening dezer wijding mocht bijwonen, wordt de indruk ervan geenszins verminderd, Integendeel, hoe beter men de beteekenis der plechtigheden inziet; hoe beter begrip men krijgt van de verschillende woorden en handelingen, des te dieper wordt de eerbied voor de gebruiken van onzen godsdienst — zoo eerbiedigwaardig reeds om hunne oudheid; — des te dieper ook wordt de eerbied jegens de priesters der Kerk, die Christus nu geen dienaren meer doch Zijne vrienden noemt, wien Hij macht geeft over Zijn werkelijk en geestelijk Lichaam.
 Overigens was er een omstandigheid welke deze wijding meer dan andere tot het gemoed deed spreken. Op de eigen plek toch, waar hij zelf voor 40 jaren als eenvoudig Minderbroeder zijn eerstelingoffer aan God opdroeg, stond thans de Bisschop, zegenend en wijdend de jonge zonen zijner provincie, straks met 20 hunner consacreerend ’s Heeren Lichaam en Bloed; — en zeker was het een reden tot bijzondere vreugde voor de gelukkige wijdelingen, dat zij uit de handen van een eigen medebroeder hunne waardigheid mochten ontvangen.
 De volgende H. Wijdingen werden toegediend:
 Het priesterschap aan de Eerw. fraters: Thaddeus van Eijsden uit Dordrecht, Vincentius Heijmans uit Heithuizen, Peregrinus Matheeuwissen uit Rotterdam, Victricius Ammerlaan uit Schiphuizen (nu Delft), Aemilianus van Uden uit Dinther (Schijndel), Prudentius Hendrikse uit Abcoude (Rotterdam), Marcianus Dercks uit Delft, Valentinus van der Stok uit Leiden, Everardus Kraaijvanger uit Rotterdam, Albericus Lubeek uit Dreumel, Eucharius van Scheijndel uit Haarlem, Augustus Ham uit Schiedam, Methodius Mulder uit Hennaarderadeel (Bolsward), Philibertus Sweep uit Geertruidenberg (Rotterdam), Florentius Driessen uit Megen, Theodulphus Verhoijsen uit Someren, Baptisa Reijnenburg uit Rotterdam, Walterus Teunissen uit Appeltern, Engelmundus Willemse uit Leiden, Nepomucenus Graaf uit Den Haag.
 Het diaconaat aan de Eerw. fraters: Tharsicius Beelen uit Weert, Alphonsus de Magnéé uit Posterholt (nu Baarle-Nassau), Raphael Ligtenberg uit Delft Juventius Gulikers uit Maastricht, Macarlus Hulsbosch uit Haarlem, Barnabas Theunissen uit Eijsden, Caspar Seelen uit Venloo, Gentilis Mehring uit Rotterdam, Rizzerius Remmen uit Heesch Guidus van Rooijen uit Gorinchem, Dalmatius van Heel uit Leiden, Longinus Keysers uit Maastricht (Sittard), Bonaventura Kruitwagen uit Rotterdam, Rudolphus Terstappen uit Brejjell (Megen), Apollonius van der Mazen uit Megen, Pachomius Thieman uit Haarlem.
 Het Subdiaconaat aan de Eerw. fraters: Stanislaus Bülik uit Gross-Pramsen, bij Neustadt, Mareus Voorvelt uit Amsterdam, Linus Zuidgeest uit Delft, Remaclus Meijs uit Maastricht, Theodotus Noordermeer uit Rotterdam, Leontius Krüken uit Haarlem, Bertholdus Wartna uit Bolsward, Winandus Nelissen uit Venloo, Bentivolius Haenraets uit Venraa, Himilis Reques uit Waalwijk, Paulus Stein uit Grave, Justinianus van den Donk uit Venhuizen, Lucius van Nistelrooij uit Geffen, Anacletus Nielen uit Haarlem, Silverius Breidfelt uit Venloo, Benitius Woolderink uit Haarlem. Chrysogonus Asseler uit Amsterdam.