De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: eerste deel/A

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
pages 1-24

[ 1 ] A

Aaltwijk, Anthony van. – Zie Damme, Andries van.

Abrahamsz, Andries. – 29 September 1618 ondertrouwden: Adriaen Abraham, kaertafsether, oud 22 jaren, geass. met Abraham Adriaensz zijn vader, wonende in de Verwerstraet ende Lyntgen de Maine, oud 20 jaren geass. met David de Meyne hare vader, wonende bij de Borse. (get.) Aryan Abramsen. (Kerk . huwel. procl.)

Abrahams, Lysbeth, boeckdruckster. – 2 Augustus 1709. Staat en inventaris. (Not. prot. Notaris van Aken, Amsterdam 191.)

Abrahamsz, Pieter. – 3 September 1644 ondertrouwden·: Pleter Abrahamss van Savaen, boeclcebinder, out 30 jaer, geen ouders hebbende, won(ende) inàe Oude Lamsteech en Stijntle Heyndrix van Niekerck geass. met haer moeder Neltie Vermeulen, woonende tot Niewkercke. (Kerk. huw. procl.)

Adriaensz, Egbert. – 31 Maart 1602 in de Oude kerk gedoopt: Jan, zoon van Egbert Adrijaensen, boeckvercoeper, dije moeder Lijsbet Jans, dije getuijch. Adrijaentgen Adrijaens. (Doopboek.) A[1l]riaeusz, Coruelis. 18 Januari 1672 werd poorter: Cornelis Ariaens, boeckbinde:r, soon van Adriaen Philips, in sijn leven appelmeeter en poorter alhier. (Poorterboek.)

Adriaensz. Jan. – 23 Februari 1613 ondertrouwden: Jan Adriaensz vander Goude, kunstdrukker, oud 23 jaren, (20 ans I)), woonende bij de Borze op den hoek bijde-Nadorstssteegh, geen ouders hebbende, ter eenre ende Aeltjen Barentsdr., oud 18 jaren, woonende int Servetssteeghjen, geass. mit Barent Warnaersz, haer vader ende Griet Willems, hare moeder, terandrezijde (get. Jan Adrijaensen). (Kerk. huw. procl.)

Zie in Fr. Muller, Hist. prenten no. 1479 een prent: Samenzwering tegen Maurits, met adres: Tot Amsterdam bij Jan Adriaensz. voor Jan Amelissz., boekverc. te Utrecht 1623- ook: Atlas vanStolk n°.1560.

Aerjaensz, Jan. - 13 April 1614 werd in de Oude kerk gedoopt: Mar~jtje, dochter van Jan Ae:r:jaensz, boekbinder, en Pietcrnelle Heinrixdr. [Getuige:] Neel IJsbrantsdr.

Aeltsz, Herman. 26 April 1656 ondertrouwden: Harmen Ae1tse Y<Ln Cam,pen, lettersetter, geass. met Pietcr. Barentsc, ouders doot, out


20 jaren in Amsterdam wonende. [ 2 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/13 [ 3 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/14 [ 4 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/15 [ 5 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/16 [ 6 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/17 [ 7 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/18 [ 8 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/19 [ 9 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/20 [ 10 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/21 [ 11 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/22 [ 12 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/23 [ 13 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/24 [ 14 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/25 [ 15 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/26 [ 16 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/27 [ 17 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/28 [ 18 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/29 [ 19 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/30 [ 20 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/31 [ 21 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/32 [ 22 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/33 [ 23 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/34 [ 24 ] Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/35

<references>