Auteur:Dirck Volkertsz. Coornhert

Uit Wikisource
(Doorverwezen vanaf Dirck Volkertsz. Coornhert)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dirck Volkertsz. Coornhert
Dirck Volkertsz. Coornhert
Geboren Amsterdam,
1522
Overleden Gouda,
29 oktober 1590
Nationaliteit Nederlands
Genre(s) theologie, toneel
Taal of talen Nederlands
Wikipedia-logo.png
Meer over Dirck Volkertsz. Coornhert op Wikipedia

Dirck Volkertsz. Coornhert (1522 - 1590), veelzijdig religieus-humanistisch geleerde, theoloog, publicist, kunstenaar en musicus. Adviseur van Willem van Oranje.

Bibliografie[bewerken]

 • Dattet afsterven vant quade licht valt (zj.)
 • Het kruyt-hofken (zj.)
 • Ofde siele, dan of de wille zondight, ondersoeck (zj.)
 • Tsamensprake of de quade willich quaat zijn of onwilligh: tusschen Peter ende Jan (zj.)
 • Tsamensprekinghe, waar in bewesen wort dat hy niet goet en wil worden die quaat blijft (zj.)
 • Vande sendinghe (zj.)
 • Vant oordelen, gesprake tusschen vermetel oordeel ende bescheyden ondersoeck (zj.)
 • Vre-reden, of onderwijs tot eendracht, vrede ende liefde, in dese tyden hoogh-noodigh (zj.)
 • Een corte beschrijvinghe van pijn ende droefheyt (1556)
 • Verschooninge van de Roomsche afgoderye (1560)
 • De dolinge van Ulysse (1561)
 • Officia Ciceronis, leerende wat yeghelijck in allen staten behoort te doen, bescreuen int Latijn (1561)
 • Eenen nieuwen ABC of materi-boeck (1564)
 • Vijftigh lustighe historien oft nieuwigheden Joannis Boccatij (1564)
 • Abrahams uytgangh (1575)
 • Lied-boeck (ca. 1575)
 • Comedie van lief en leedt (1582)
 • Comedie vande blinde voor Jericho (1582)
 • Comedie vande rijckeman (1582)
 • Synodus van der conscientien vryheydt (1582)
 • Tweeling: Vanden bruydt Christi (1582)
 • Vande Egyptische vroeyvrouwen (1582)
 • Boëthius: Van de vertróósting der wysheyd (1585)
 • Recht ghebruyck en misbruyck van tijdlycke have (1585)
 • Zedekunst dat is wellevenskunste (1585)
 • Boeven-tucht (1587)
 • Hert-spiegel godlijcker schrifturen (1589)
 • Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes (1589)
 • Comedie van Israel (1590)
 • Opperste ghoeds nasporinghe (1590)
 • Proces van 't ketterdooden (1590)
 • t'Roerspel vande kettersche werelt (1590)
 • Der maeghdekens schole (1630)
 • Hemel-werck, ofte quay-toe-verlaet (1630)
 • Kleyn-munster, des groot-roemigen David Jorisens roemrijcke ende wonderbare schriften elckerlijck tot een proeve gestelt (1630)
 • Tragica-comedia vanden thien maeghden (1630)
 • Consistorie, handelende van 't niet hanteren des nachtmaels (1631)
 • Dat des duyvels wet swaar is ende listigh (1631)
 • Dat Godts gheboden licht zijn ende leerlijck (1631)
 • Dat onverstandigh blijven des menschen eenighe zonde ende oorsake van alle doolinghen zy (1631)
 • Disputatie over den catechismus van Heydelbergh, openbaerlijck voor den volcke gehouden op't Hof van 'sGraven-Haghe in Hollandt, anno 1583 (1631)
 • Oorsaken ende middelen vander menschen saligheyt ende verdoemenisse (1631)
 • Toetzsteen der ware leeraren (1631)
 • Twee-spraeck, of waerheydt vry maeckt? (1631)
 • Van de onwetenheyt der menschen, die daer is onschuldigh of schuldigh (1631)
 • Van den onderscheyt tusschen die ware ende valsche leere (1631)
 • Van des menschen natuerlijcke vleesch wondersproock (1631)
 • Vereeninghe van sommighe strijdich-schijnende sproken der h. schrifturen (1631)
 • Ladder Iacobs, de trappe der deughden (1632)
 • Waarachtighe aflaat van zonden (1632)