Een brief aan de Vergadering der Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Nr. 26. Weisskirchen i. Ts (Duitschland), 22 Juli 1934.

Hooggeachte Volapükvrienden,

Naar aanleiding van de vergadering der Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging, zenden vier Volapükisten uit het dorp Weisskirchen im Taunus U de hartelijkste groeten, en wenschen zij de vergadering het beste succes toe. Binnen enkele dagen verschijnt het Volapük-leerboek voor Duitschers, en hopen wij, dat wij spoedig een Duitsche Wereldtaalvereeniging zullen hebben om U bij de propaganda en de werving voor onze schoone taal te helpen. Moget Gij allen als bewijs van vriendschap inteekenen op dit leerboek, opdat wij in staat zijn nieuwe boeken te doen verschijnen. Weest vóór alles onvermoeid in het aanwerven van nieuwe leden! Volapük moet zijn intrede doen in elk land, in elke stad, in het kleinste gehucht. Strijdt voor onze ideale zaak!

Met hoogachting, Uwe dw. dienaren,

namens hen JOHANN SCHMIDT,
Weisskirchen im Taunus.