Een nieuw liedeken, tot loff Zijnder Excelentie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

EEN NIEUW LIEDEKEN, TOT LOFF ZIJNDER EXCELLENTIE[bewerken]

Op de voys: Babel is nu ghevallen

O Heere, geeft soo lange leeft
Het edel Nassous bloet voorspoet,
Want hy gewis ghenadigh is
En doet syn vyant goet.

Hy is present een instrument
Deur uwe handt te velt ghestelt
Zijn vrome daet wort vroegh en laet
In uwen naem vertelt.

Al hebben zy met schanden, fy,
Orangiën vroom vermoort verstoort,
Zijn edel zaet heeft Godt te baet;
Hy komt hun kloeck aenboort.

Al waert ghetal ons vyandts al
Veel duysenden, te veldt gestelt,
Wanneer Godt wil doet hyse stil
Vergaen, als sneeu die smelt.

Dit is den troost (hoort mijn propoost)
Voor 's Hollandts hoopken kleyn, certeyn,
Waer d' overhooft aen Godt ghelooft
Als een Christen lidt reyn.

Alleen de eer komt u toe, Heer,
Die desen Heldt gheschiet, om niet,
Want die ghy wilt gheeft dy den schilt,
Soomen merckelyck siet.