Erfgoeddecreet 7 mei 2004/Titel V

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

HOOFDSTUK I: WIJZIGINGSBEPALINGEN[bewerken]

ARTIKEL 51[bewerken]

HOOFDSTUK II: OPHEFFINGSBEPALINGEN[bewerken]

ARTIKEL 52[bewerken]

ARTIKEL 53[bewerken]

ARTIKEL 54[bewerken]

HOOFDSTUK III: OVERGANGSBEPALINGEN[bewerken]

ARTIKEL 55[bewerken]

In afwijking van artikel 5 blijven de musea, erkend op 31 mei 2005, in toepassing van het decreet van 20 december 1996 tot erkenning en subsidiëring van musea, erkend als museum op basis van artikel 4.

Deze musea blijven, tot 31 december 2005, ingedeeld en gesubsidieerd in toepassing van artikel 5 en artikel 6, eerste lid en tweede lid, 2 en 3, van het decreet van 20 december 1996 tot erkenning en subsidiëring van musea.

Voor de toepassing van artikel 11, in afwijking van artikel 10, worden de op 31 december 2005, volgens het eerste lid erkende musea, in toepassing van het decreet van 20 december 1996 tot erkenning en subsidiëring van musea, gelijkgesteld met de indeling als bedoeld in artikel 9, tot en met 31 december 2008.

De in voorgaand lid bedoelde musea moeten een volgend beleidsplan als bedoeld in artikel 10, indienen in 2008.

ARTIKEL 56[bewerken]

  1. In afwijking van artikel 18.4, wordt met Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Mechelen, Tongeren, Ieper en Kortrijk, een erfgoedconvenant gesloten voor de periode die loopt van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2008.
  2. In afwijkig van artikel 20.1, wordt door de vermelde gemeenten, een beleidsplan ingediend voor de periode die loopt van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2008.
  3. In afwijking van artikel 21.1, behouden Antwerpen, Gent en Tongeren, tot en met 2008, een minimum werkingssubsidie van respectievelijk 500.000 euro, 400.000 euro en 200.000 euro per jaar.
  4. In afwijking van artikel 23.2, wordt met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een erfgoedconvenant gesloten voor de periode die loopt van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006, op basis van een beleidsplan voor die periode.

ARTIKEL 57[bewerken]

In afwijking van artikel 40.1, sluit de Vlaamse regering een eerste beheersovereenkomst met het steunpunt voor een periode die loopt tot en met 31 december 2005.

HOOFDSTUK IV: SLOTBEPALINGEN[bewerken]

ARTIKEL 58[bewerken]

Dit decreet wordt aangehaald als: Erfgoeddecreet

ARTIKEL 59[bewerken]

Artikelen 4 tot en met 10, artikel 11.3, artikel 12.1 tot en met 12.4 en 12.6, artikel 13.1 tot en met 13.4 en 13.6, artikel 16, artikel 24, artikelen 26 tot en met 37 en artikel 52, treden in werking op 1 januari 2005.

11.1 en 11.2, artikel 12.5, en artikel 13.5, treden in werking op 1 januari 2006.