Gezelle/Lofzang der zonne

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zonnelied van Franciscus van Assisi

Hoogweerdige, almachtige goedige Heere,
uw is de lofprijs, de glorie en de eere,
            alle zegen alleene
            aan u is hij bekwame
en niemand en is er weerdig dat hij u name.

Geloofd zij God, mijn Heere,
            met al zijner schepselen heere;
bijzonderlijk mijn vrouw zuster zonne vol eere,
            dewelke dag ende licht geeft over onze hoofden;
en helder en veel kan zij blinken, schitteren zeere;
van U, o Heere, draagt zij tale ende teeken.

Geloofd zij God van zuster mane en van al de sterren:
Hij heeft ze in den hemel gemaakt, zo schoon ende helder.
Geloofd zij God van broeder den winde,
van lucht en wolken en alle wederen, goed of kwalijk gezinden,
waarin Gij uw schepselen laat hunnen onderstand vinden.
Geloofd zij God van broeder den watere,
dewelke is zo goed en ootmoedig en zuiver en waardig.
Geloofd zij God van broeder den viere,
door denwelken Gij bij nachte ons klaar doet te ziene,
voorwaar hij is klaar en verzettig, en sterker als tiene.

Geloofd zij God van vrouw aarde, onze moeder,
            die ons voedt
            en behoedt,
en ons geeft allerhande vrucht en gepintede bloemen en groen.
Geloofd zij God van al die vergeven uit heiliger liefden,
en verdragen onweerdigheid en alle kwalen en grieven.
Gelukkig die zullen verdragen in vreden,
want Gij zult hun een kroone, een eerweerdige geven.

Geloofd zij mijn God, door onze zuster de dood van den lichame,
dewelke geen een die daar leeft te ontgaan en is bekwame;
wee de die, die sterven in doodzonden blamen!
Gelukkig al die naar uwen heiligen wille hen wel gedragen,
want het tweede sterven nooit en zal het hun schaden.
Looft ende gebenedijdt mijnen God met erkentelijker genaden,
eert ende dient Hem, met grooten oodmoede.


Guido Gezelle
(1860)