Haagsche Courant/Nummer 16042/Boymans' openings-expositie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Boymans’ openings-expositie. Werken van Meesters van de Delftsche School’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Haagsche Courant, vrijdag 24 mei 1935, vierde blad, p. 3. Publiek domein in de EU.
[ vierde blad, 3 ]

Boymans’ openings-expositie.

Werken van Meesters van de Delftsche School.

De opening van het nieuwe museum Boymans te Rotterdam op 6 Juli zal gevierd worden met een expositie van belangrijke zeventiende eeuwsche Hollandsche schilderijen.

De onderhandelingen betreffende de tentoonstelling van Meesters van de Delftsche school, met Fabritius, Vermeer, De Hoogh en de Witte als voornaamste figuren zijn in een ver gevorderd stadium. Talrijke belangrijke toezeggingen van musea en particulieren over de heele wereld zijn reeds verkregen. Zelfs uit Amerika zullen in Boymans werken van Verm ;r en Pieter de Hoogh te zien zijn. Verschillende stukken zijn nog nimmer tentoongesteld geweest, o.a. zullen er aanwezig zijn „Het meisje bij het venster” uit het Metropolitan museum te New York.

Het ligt in de bedoeling niet alleen schilderijen van de hierboven genoemde meesters te exposeeren, doch ook de oorsprong van Vermeer die in de Utrechtsche school te vinden is, bij Honthorst, Terbrugghen en van Baburen, zal in eenige frappante voorbeelden te zien zijn. Tevens wordt de invloedsfeer van deze meesters getoond door werken van Pieter Janssens Elinge, Vrel, Ochtervelt, Ludolf, de Jongh, van der Burgh, Boursse, enz.

De tentoonstelling zal uit ongeveer honderd schilderijen bestaan en reeds thans kan voorspeld worden dat het Rotterdamsche Museum gedurende de zomermaanden in de belangstelling van de geheele internationale kunstwereld zal staan.


Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (24 mei 1935) ‘Museum Boymans’, Algemeen Handelsblad, Ochtendblad, derde blad, p. 5.
  • Anoniem (24 mei 1935) ‘Museum Boymans’, Het Vaderland, Ochtendblad A, p. 2.
  • Anoniem (24 mei 1935) ‘Opening Museum Boymans’, Het Volk, Avondblad, vierde blad, p. 13.
  • Anoniem (25 mei 1935) ‘Boymans’ Openingsexpositie’, Delftsche Courant, tweede blad, [p. 2].