Naar inhoud springen

Haagsche Courant/Nummer 17294/Tentoonstelling van oude schilderijen

Uit Wikisource
‘Tentoonstelling van oude schilderijen. Kon. Kunstzaal Kleykamp’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Haagsche Courant, vrijdag 23 juni 1939, tweede blad, p. 3.
[ 3 ]

Tentoonstelling van oude schilderijen.

Kon. Kunstzaal Kleykamp.

      Voor het eerst houdt de Amsterdamsche Kunsthandel P. de Boer hier ter stede zijn zomertentoonstelling van oude schilderkunst. Het is een zeer interessante collectie, welke wordt getoond; en er zijn vele prachtwerken bij, zoowel als — vooral — uit onze groote 17e eeuw als uit de daaraan voorafgaande periode.

      Wij mogen volstaan met, aan de hand van den fraai geïllustreerden catalogus, het een en ander te noemen van wat ons heeft getroffen: de fijnzinnige bloemcomposities van den Middelburgschen schilder Balthasar van der Ast en van den Antwerpenaar Osias Beert, een groot en bewogen Hollandsch waterlandschap en een rijk stilleven van Abraham van Beijeren twee kleine, opmerkelijke altaarvleugels van Hieronymus Bosch, een gestoffeerd landschap van Jan Brueghel de O., een groot Antwerpensch ijsvermaak van Maerten van Cleve, (16e eeuw), een mooi meisjesportret van Lucas Cranach de O., een typisch oude-vrouwenportretje van Gerard Dou, een forsch geschilderde Apostelkop van Anthonie van Dyck, een jongensportret van Barent Fabritius, een groot jachtstilleven van Jan Fijt, niet minder dan zes landschappen of riviergezichten van Jan van Goyen, zeer mooie stalen van zijn werk, een stemmingsvol boschgezicht van Jan Hackaert, stilleven van Cornelis de Heem, bloemen en stilleven van Jan Davidsz de Heem.
      Verder: van Jan Miense Molenaar „het huisgezin van den schilder”; van Murillo een romantische Madonnakop; van Aert van der Neer o.a. het hierbij afgebeelde groote landschap bij maanlicht; van Jacob Ochtervelt een „bezoek van den dokter aan een liefdezieke dame”, een juweeltje van kleur en schilderkunst; van Paulus Potter een romantisch landschap met sierlijke hertefiguurtjes; van Rembrandt een kleurig en druk werk uit zijn jongen tijd „De woede van Ahasverus”; van Rubens het rijke portret van Elisabeth de Valois; van Salomon van Ruysdael twee zeer mooie landschappen; van Martin Schaffner (1480—1541) een boeiend mansportret; van Spinello Aretino (1333—1410) twee groote heiligenfiguren; van Jan Woutersz Stap ’n koekenbakkend meisje, mooi van kleur, schildering en typeering; van Jan Steen twee herbergtafereelen, waarvan vooral no. 88 boeit door de levendige actie; van David Terniers de J. verschillende goede werken; van Gerard Terborgh een stemmig mansportret; van Pieter van der Venne fijne bloemen; van Jan Vermeer van Haarlem een mooi vergezicht; van Emanuel de Witte een kerkinterieur met figuren.
      Wij zouden meer kunnen noemen, doch het bovenstaande moge voldoende zijn om den indruk te wekken, dat deze expositie een druk bezoek verdient.

Aert van der Neer: De rivier bij maanlicht.