Handwoordenboek der Grieksche taal/Ἀ - Αγγελλω

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
   Handwoordenboek der Grieksche taal   
Voorrede

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Index
 • Ἀ, ook ἂ ἄ, interj. van verwondering; ἆ, ἆ, van klagt; ἃ, ἅ, als men lacht.
 • Αβαξ, ακος, ο, eene plaat, een bord of eene tafel, b. v. om te rekenen, te spelen, figuren te teekenen; ook eene pronktafel voor drinkgereedschap in de eetkamer. Dim. αβακιον, το, en αβακισκος, ο.
 • Αγαθις, ιδος, η, een kluwen.
 • Αγαθος, η, ον, goed, braaf, deugdelijk in zijne soort. Τα αγαθα, goederen, vermogen; 2) goede hoedandigheden der ziel, deugden. Αγαθοτης, η, en αγαθοσυνη, goedheid, braafheid.
 • Zamengestelde woorden zijn, b v.
  • Αγαθοεργος, (contr. αγαθουργος) ο, η, weldadig (uit αγαθος en εργον). Αγαυουργεω, fut. ησω, ik handel braaf. Αγαυουργια, η, brave handelwijs.
  • Αγαθοποιας, ο, η, weldadig (uit αγαθος en ποιεω).
 • Αγαν, adv. zeer. Υπεραγαν, boven mate zeer.
  • Αγανακτεω (van αγαν en αγω), fut. ησω, ik betoon, gedraag mij heftig, b. v. 1) van toorn: ik ben vertoornd, kwaad, misnoegd; 2) van smart: ik ben bedroefd, spring op van pijn, ik steun, kerm.
  • Αγανακτησις, εως, η, de ontevredenheid, de droefnis.
  • Αγανακτικος, η, ον, misnoegd, vertoornd, gemelijk.
 • Αγγαρος, ο, (een woord van Perzischen oorsprong) een rijdende bode, courier.
  • Αγγαρειον, το, en αγγαρεια, η, de dienst, verrigting eens couriers, het postrijden, Τα αγγαρα, de afstanden, welke een courier dagelijks aflegt, poststations.
 • Αγγελλω, fut. αγγελω, aor. 1. ηγειλα, ik kondig aan, maak bekend, geef kennis, meld, verhaal.
  • Αγγελος, ο, η, bode; 2 de boodschap.
  • Αγγελμα, ατος, το, en αγγελια, η, de boodschap. Αγγελιαφορος, ο, η, de overbrenger eener boodschap (van φερω). Αγγελιαφορεω, fut. ησω, ik breng een boodschap over.
  • Αναγγελλω, ik maak wederom bekend, geef berigt.
  • Απαγγελλω, ik verkondig, berigt; verklaar, benoem. Απαγγελια, η, het berigt, de uitspraak, uitdrukking.