Heinrich Witte-Wandelgids Bennekom (1902)/24

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
[XXIII]. Wandelgids voor Bennekom's omstreken door Heinrich Witte

[XXIII.]

Advertenties


[ Adv ]
 

Hoenderpark „Wester-Eng".

BENNEKOM.FOKKERIJ VAN KALKOENEN,

o.a. van Mammouth American Bronze,
Zwarte Kalkoenen,
Bronskleurige Kalkoenen,
Witte Kalkoenen,
Lavendel (Blauwe) Kalkoenen,
Roodbonte Kalkoenen.

Gedurende den broedtijd, BROEDEIEREN
van bovengenoemde soorten en vanaf 1 October jaarlijks
foktoomen zoover de voorraad strekt.

Jaarlijks gedurende den Kersttijd verkrijgbaar

Jonge gemeste Kalkoenen,

geslacht en voor het gebruik gereed verzonden.

Nadere inlichtingen bij

Wester-Eng.  J.L.J. OPMEER.

 


AGENTSCHAP

van de Nederlandsche Maatschappij van Brand-
verzekering,
opgericht te TIEL, Anno 1833.

 
[ 2 ]
 

De Coöperatieve Vereeniging van Bijenhouders

"De Geldersche Vallei",

te BENNEKOM,

verzendt franco naaste Station bij minstens 5 KG. tegelijk, emballage vrij,

Zuivere Boekweithoning,

in Bussen inhoudende 5 KG. ad f 5.50.
in Flacons van 1 KG. ad f 1.40.
in Flacons van ½ KG. ad f 0.75.
in Flacons van ¼ KG. ad f 0.40.

Nadere inlichtingen bij den Administrateur

 J.L.J. OPMEER,

"Wester-Eng". BENNEKOM.


A.J. MEKKING,

Dorpstraat, BENNEKOM,

BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ.


Specialiteit in Zandkoekjes.

Alle soorten Chocolade, Fondants en Suikerwerken.


A. LEVIE,

VLEESCHHOUWER,

BENNEKOM,

levert 1e qualiteit RUND-, KALFS- en
VARKENSVLEESCH.

 
[ 3 ]
 

BENNEKOM

PENSION-HOTEL

"OUD-VOSSENHOL".

Pensionprijs ƒ 3.— à ƒ 4.— p. dag de persoon

Gunstig gelegen.  Degelijke Keuken.

 Aanbevelend: A. BOMHOF.Pension "HET GROENE W0UD",

BENNEKOM.

Onmiddellijk bij de dennenbosschen, 5 minuten van het Tramstation.

Prijs f 2.50 per dag per persoon.

Aanbevelend Wed. C. K. OTTO-WAAL.BENNEKOM.

Bouwterreinen te koop.

tusschen station Ede en de kom van het
dorp, in diverse prijzen en afmetingen.
Adres: H. STORM of G. ALTONA aldaar.JOHs. MEKKING,

Timmerman en Aannemer,

BENNEKOM,

houdt zich beleefd aanbevolen voor alle in het Bouwvak voorkomende werkzaamheden.

 
[ 4 ]
 

Pension BERKENHOF

EDE (Gelderland).Groote frissche Zit- en Slaapkamers

Prachtige lommerrijken tuin,

grenzende aan een uitgestrektheid dennenheuvel

Degelijk Pension en prompte
bediening.Briefkaarten en Photo's van Bennekom.

Thee, Cacao, Eau de Cologne.


A.W. VOS,

BENNEKOM.


GROOTE KEUZE

Glas. Aardewerk, Porcelein, Kristal.

SERVIEZEN.

LUXE-ARTIKELEN.

Van WASCHSTELLEN, SERVIEZEN
eu LAMPEN zijn alle onderdeelen afzon-
lijk verkrijgbaar.


SIGAREN, zoowel goedkoope als fijne merken.


WIJNEN, prijscourant gratis.

 
[ 5 ]
 

SPECIALITEIT

IN

SIGAREN

PORTORICO TABAK

(HERM. OLDENKOTT & Zn.)

Aanbevelend: H.J. v.d. SLOOTEN, Bennekom.Algemeene Boek- en Kantoorhandel.

DRUKWERK - BINDWERK.

Leesbibliotheek. Leesinriching.


HET WAPEN VAN EDE
(TH. MENGER.)Levering van alle Couranten en Tijdschriften.

Plaatsing van annonces in alle Binnen-
en Buitenlandsche DAG- en WEEKBLADEN.

AGENT

van "Het Nieuws van den Dag" en "De Neder-Veluwe".Hotel „HET HOF VAN GELDERLAND",

W. MULDER Ede,

Hôtel—Café—Stalhouderij.

Gelegenheid voor DINERS.

flinke localileit.—Prachtige schaduwrijken Overtuin.

 
[ 6 ]

C.F.H. BERT

EDE, BENNEKOM,

belast zich met den

Aan- en Verkoop van Effecten,

Verwisselen van Coupons en

Vreemde Muntspeciën.J. VAN DE WEERD, EDE.

Een goed ADRES voor alle artikelen

geschikt voor huishoudelijk gebruik.

Ruime keuze in:

Kasten, Stoelen. Spiegels en Schilderijen.

Steeds voorradig:

Hoeden, Petten, Linten, Bouquetten, Mode-Artikelen enz.

Galanteriën, Grof en fijn Mandewerk.

Sponzen, Zeemleer en Touwwerk.

NAAIMACHINES, PIJPEN en SIGAREN.

Alle soorten Schoenwerk. Reparatiën

Solide en billijk.

[ 7 ]
 

JB. BUSSINK,
EDE.
Handel in WIJNEN.
Binnen- en Buitenlandsch Gedistilleerd.
Vruchtensappen, Bronwateren.


P.J.J. VAN DER PLAS,
Bloemist te EDE.


Levering van Planten. Kransen en Bouquetten.
Aanleg van Tuinen en Buitenplaatsen.


Mevr. A. KAISER-NELL
Telefoonweg EDE.
Agentschap van de firma IVENS & Co. te Nijmegen
in FOTOGRAFIE-ARTIKELEN

Fotogr. Inrichting op elk gebied.
Fotografisch Onderricht.


F. Bosch, Rijwielhandel, EDE.
AGENT van BURGER's Rijwielen.
BONDSRIJWIELHERSTELLER.
Levering van alle merken RIJWIELEN.
Onderdeelen en verdere benoodigdheden steeds
voorhanden.

 
[ 8 ]
 

Instituut „ERICA",
EDE (Gelderland.)

Opleiding voor verschillende examens.

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Heeren:
Mr. H.N.C. Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN, Burgemeester van Voorburg.
C. VAN DE POL, „Huize Zeerust" bij Voorburg.
A.J. BICKER CAARTEN, Voorburg.
C.J. FRANÇOIS, Gep. Luit. ter zee en Leeraar a/d H.B.S. met 5-jarigen cursus te 's-Gravenhage.
J.L. SANDER, Directeur der Rijksnormaalschool, Schiedam.
W. HARTELUST, Oud-instituteur, Ede.
Dr. JACOBSE BOUDEWIJNSE, Arts te Bennekom.
Prospectus verkrijgbaar bij den Boekhandelaar Th. MENGER, "Het Wapen van Ede" en bij
 den Directeur H. WIERINGA,
 Leeraar in de Wiskunde Midd. Ond.


L. VAN ZOELEN HZN,
 Architect.
EDE.


W.M. MOULIJN, Stationsweg, Ede.

Depôt en steeds voorradig de zeer geurige water houdende THEE der firma's Drayer te Delft, N. Bonten 1820 Dordrecht en Melrose & Co. te Edinburgh.

Van Dantzig's Specerijen; Van Houten's Cacao en Zoete Chocolade; Bergman's Botersprits, wereldberoemd, ½ blik a f 0.50

Bij bestelling van minstens ƒ 5,— franco door het geheele land.

 
[ 9 ]
 

Hôtel-Pension
"Buitenzorg"
EDE.
(W. ROELOFSEN, Cuisinier).
Café Restaurant.
Gedurende het Saisoen table d'hôte
5½ uur.
Levering van Déjeuners, Diners en Soupers
met of zonder Servies.


Uitgave van de Vereeniging „Plaatselijk Belang" te Ede.
Wandelkaart van Ede en Omstreken
Schaal 1:25000
Prijs f 0.40, opgeplakt op linnen f 0.75


Bovenstaande uitgave is verkrijgbaar in den Boekh. "Het Wapen van Ede" (Th. Menger), zoomede in de hôtels "Van Laar aan het Station", "Het Hof van Gelderland", "De Posthoorn" en "Buitenzorg".

Gids van EDE mede aldaar gratis verkrijgbaar.

 
[ 10 ]

J.M. VAN EDEN, Ede.

Kantoor van vaste goederen.

Verstrekt inlichtingen omtrent TE HUUR of TE KOOP
zijnde Huizen of Bouwterreinen en

Gelegenheid voor Pension.

Algemeen Assurantie-Kantoor.

Levensverzekering-Maatschappij

"KOSMOS" te Zeist.

Brand- Inbraak- Transportverzekering.


J. MEIJER, Horlogemaker.

Boschpoortstraat EDE.

LEVERT en REPAREERT alle Uurwerken,
Speeldoozen, Automaten en Byouterien.

Handel in Goud- en Zilverwerken.


G. JANSEN,

TAILLEUR.

Atelier voor Reparatiën.

Handel in Naaimachines.

Specialiteit in Fransche, Duitsche en
Engelsche stoffen.

UNIFORMEN, LIVREIEN.

Boschpoortstraat N°. 162. EDE.

 
[ 11 ]
 

R.C. KNIPHORST,

Hoogstraat A 52. Wageningen.


Boek- en Muziekhandel.

Advertentie-Bureau.


LEESBIBLIOTHEEK IN 4 TALEN.


L. J. TEN HORN,

HOFLEVERANCIER,

WAGENINGEN.


Specialiteit in Souvenirs
voor WAGENINGEN en Omstreken.
Telefoon Intercomm. N°. 68.


Naamloze Vennootschap

Stoomzuivelfabriek „DE HOOP".

Telefoon N°. 28. Intercommunale aansluiting.
WAGENINGEN.


Prima gepasteuriseerde Roomboter.
Ziektekiemvrije Melk.
Zoete en zure Room. Slagroom. Roomkarnemelk.

Vraag s.v.p. prijsopgave met gratis monster.

 J. WESTERMAN, Directeur.

 
[ 12 ]
 

J.J. KUIJT,
Huis- en Decoratie-schilder,
WAGENINGEN.

Onder beleefde aanbeveling.

 

Naaml. Venn.
Drukkerij "VADA".
Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij.
Directeur: JOH. A. NEDERBRAGT,
WAGENINGEN.


J. A. VAN BEUKERING,
Behanger, Stoffeerder en Matrassenmaker,
Magazijn van Tapijten, Gordijnstoffen, Dekens, enz.
Junusstraat N°. 115, Wageningen.

Zuivering van bedveeren door stoom.
Agent koninklijke Stoomververij WINKEL & Co. Apeldoorn.

 
[ 13 ]
 

HOTEL PENSION
"DE VALK".
Café-Restaurant.

Gelegen op den Wageningschen Berg, rondom de
bosschen met prachtig uitzicht over de Betuwe.
Is voorzien van ruime frissche kamers en groote
lommerrijke tuin.
Gelegenheid tot het geven van partijen.
 Aanbevelend:
 F.J. PRUIJN.
Telephoon interc. N°. 32.


H.G. SCHOLTENS,
WAGENINGEN.
HOFLEVERANCIER.

Telefoon N°. 40.


Levert solied en concurreerend VERBANDSTOFFEN.—
DROGERIJEN.— CHEMICALIëN.—
VERFWAREN.—LAKKEN.—OLIëN.—
Enkel en dubbel VENSTERGLAS, etc.
FOTO-ARTIKELEN.


Vraagt Prijscourant aan den bode.

Wageningsche Bierbottelarij en
Mineraalwaterfabriek
JOH. BONGERS,
Heerenstraat, WAGENINGEN.
LEVERT FRANCO HUIS.

Prijzen concurreerend.

Vraagt Prijscourant aan den bode.

 
[ 14 ]
 

Firma G. L. LANDAAL—F. van Zetten.
WAGENINGEN. Nieuwstraat A. 497.
TELEFOON N°. 5O.

Lood- en Zinkwerken— Gas-en Waterleiding
BADINRICHTINGEN - BLIKSEMAFLEIDERS
Magazijn van Galanteriën Huishoudelijke- en Luxe-Artikelen
Gas- en Petroleumlampen — Electrische Schellen.ANTON HARDEMAN,
Vijzelstraat bij de Markt A 465, Wageningen.


WOL-MAGAZIJN.
Gemaakte, Gebreide 
en
 Geweven Goederen.W.G. VIETS,
Hoogstraat 86. WAGENINGEN,
Telefoon 137.

Meubelen, Piano’s, Orgels. Strijkinstrumenten.
Piano’s stemmen bij abonnement.


E.C. VIETS,
 BONDSRIJWIELHERSTELLER,
HOOGSTRAAT 222, WAGENINGEN.
SMEDERIJ, KACHELMAGAZIJN.
handel in en verhuur van
RIJWIELEN.

 
[ 15 ]
 

F. DIERKES,
Hoogstraat A 144 en 146,
WAGENINGEN.


Manufacturen, 
 Confectie, 
 Bedden, 
 Matrassen, 
 Ledikanten,
 enz.H. PRINS, firma KEMPER,
WAGENINGEN,
Bergstraat, tegenover Stationsweg.


Magazijn van Gouden en Zilveren Werken.
Horloges, Pendules, Regulateurs,
Barometers, enz.

Grootste sorteering in alles voorradig.
Atelier voor Reparatiën.

 
[ 16 ]
 

J.A.B. DECHERING,
HOOGSTRAAT A. 241, WAGENINGEN.


Magazijn van Goud, Zilver en Uurwerken.
Atelier voor Reparatiën.


Manufacturen en Confectie-Magazijn
"DE ZON"
Hoogstraat 206, WAGENINGEN.
Grootste keuze. Goedkoope prijzen.
Aanbevelend:
 G.H. MEIER.


A.E. HARTOG,
Hoogstraat. WAGENINGEN.


STEEDS RUIME KEUZE
IN
Dames-Handwerken.
Depôt van PALTHE, Almelo.


H. WITTE.
HET GEULDAL
IN EN OM VALKENBERG
WANDELGIDS VOOR VALKENBERG'S OMSTREKEN.

3e druk. Met plattegrond, kaart en platen.
Prijs gebonden in linnen band f 1.25''
Uitgave van Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. BRILL Leiden.

 
[ 17 ]
 

PERRY & C°.

Ketelstraat 35, Arnhem.


TENNIS FOOTBALL

PINGPONG

CROQUET HOCKEY

hangmatten

Regenmantels, Regenjassen.UITSPANNINGSLECTUUR.


P. HEERING, Overijsselsche Vertellingen.
Met 3 teekeningen van Israëls.
Derde Druk.
Prijs: ingenaaid ƒ 1.50
gebonden „ 1.90
 
H. HOLLIDEE, Etsen naar het leven.
Met een teekening van Israëls.
3e Druk.
Prijs: ingenaaid ƒ 2.40
gebonden „ 2.90
 
MARIE CORELLI, Bob.
Prijs: ingenaaid ƒ 2.75
gebonden „ 3.25

Uitgaven van BOEKHANDEL en DRUKKERIJ.
voorheen E.J. Brill, Leiden.

 
[ 18 ]
 

J.A.B. DECHERING,

HOOGSTRAAT A. 241, WAGENINGEN.


Magazijn van Goud, Zilver en Uurwerken.

Atelier voor Reparatiën.


Manufacturen on Confectie-Magazijn

"DE ZON"

Hoogstraat 206, WAGENINGEN.

Grootste keuze, Goedkoope prijzen.

Aanbevelend: G.H. MEIER.A.E. HARTOG,

Hoogstraat. WAGENINGEN.


STEEDS RUIME KEUZE
IN
Dames-Handwerken.
Depôt van PALTHE, Almelo.


H. WITTE.

HET GEULDAL

IN EN OM VALKENBERG
WANDELGIDS VOOR VALKENBERG'S OMSTREKEN.
3" druk. Met platte grond, kaart en platen.
Prijs gebonden in linnen band f 1.25
Uitgave van Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. BRILL, Leiden.

 
[ 19 ]
 

PERRY & C°.

Ketelstraat 35, Arnhem.


TENNIS  FOOTBALL

PINGPONG

CROQUET HOCKEY

HANGMATTEN

Regenmantels, Regenjassen.

 

 

UITSPANNINGSLECTUUR.

P. HEERING, Overijsselsche Vertellingen. 
Met 3 teekeningen van Israëls.
Derde Druk.
Prijs: ingenaaid ƒ 1.50
gebonden „ 1.90
H. HOLLIDEE, Etsen naar het leven. 
Met een teekening van Israëls.
3e Druk.
Prijs: ingenaaid ƒ 2.40
gebonden „ 2.90
MARIE CORELLI, Bob. 
Prijs: ingenaaid ƒ 2.75
gebonden „ 3.25

Uitgaven van BOEKHANDEL en DRUKKERIJ
voorheen E.J. BRILL, Leiden.

 
[ 20 ]
 

Hôtel "Neder-Veluwe",

 

BENNEKOM,

Telefoon Intercommunaal 118,

het geheele jaar geopend.

 

 

Pensionsprijs f 3,- à f 3.50

Table d'hôte 5½ uur.

Restaurant den geheelen dag.

 H. BALJET.