Het Vaderland/22 maart 1931/Ochtendblad/Weekbladen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Weekbladen
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 22 maart 1931
Titel Weekbladen
Krant Het Vaderland
Jg 62
Editie, pg Ochtendblad D, 2
Opmerkingen Charles Prosper Wolff Schoemaker vermeld als Schoemaker
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

WEEKBLADEN.

      In De Hollandsche Lelie schrijft Henri Borel over De minderjarige Fransche vrouw naar aanleiding van hetgeen Paul Valéry daarover heeft gezegd. Roeland van Ruyven wijdt een artikel aan: Onze hobbies en er zijn er heel wat. Mejuffrouw Attie G. Dyserinck, die als organiste haar zilveren jubileum vierde, schrijft over haar werk.

      Met een tafreel van den laten Maartschen winter opent De Prins, terwijl vervolgens een indrukwekkend sneeuwlandschap in het Mexicaansche hoogland is weergegeven. Ook een sneeuwgezicht bij Laren herinnert aan den winter, maar een vroege lente-avond in Friesland wekt beter verwachtingen. Er zijn verder o.a. kiekjes uit Twente en uit Amsterdam.

      Eigen Haard laat iets van de uitwerking der natuurrampen in den Balkan zien, maar heeft verder veel kiekjes van dichter bij huis. Willem Landré herdenkt den overleden journalist Jan Lourens. Over Negerplastiek schrijft L. Kroese-Grégoire, waarbij afbeeldingen zijn opgenomen. Verder de gewone rubrieken en aangename lectuur.

      In Timotheüs wordt verleid van een middag met intiem karakter, waarop Ina Boudier-Bakker alhier in Huize Voorhout in een door mevr. Boldingh-Goemans georganiseerde bijeenkomst heeft voorgelezen uit haar roman De Klop op de Deur. De schrijfster werd hierbij door haar jeugdvriendin hartelijk toegesproken.

      Prof. Schoemaker bespreekt in Bouwbedrijf de bouwmaterialen op de Jaarbeurs. Jan Wils herdenkt Theo van Doesburg als stichter der Stijlbeweging en „hartstochtelijk propagandist van vele denkbeelden, welke nu het stempel drukken op de kunst van dezen tijd”. Verslag wordt gegeven van de lezing van Regierungs- und Baurat dr. ir. Osterdorf over die Bedeutung des Trassportlandzementes. Untersuchung des Betons auf Wasserdichtikkeit; Festigkeit und Elastizität in de Betonvereeniging, benevens de beginselverklaring van het N. I. V. A.

      H. de Bouwman bespreekt in Van Bouwen en Sieren het psychopathenpaviljoen der St. Willibrordusstichting te Heiloo van Thunnissen en Hendricks en J. M. v. Hardevdd het interessante aartsbisschoppelijk groot- en kleinseminarie te Bamberg van Ludwig Ruff. Inderdaad rijp werk.