Het Vaderland/Jaargang 69/5 april 1938/Avondblad/De Bijbels der menscheid

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De Bijbels der menscheid’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Het Vaderland, dinsdag 5 april 1938, Avondblad A, p. 2. Publiek domein in de EU.
[ Avondblad A, 2 ]

De Bijbels der menscheid

In de serie der Openbare Studieavonden, welke des Woensdags in Pulchri Studio worden gehouden, onder de auspiciën van het Theosophisch Genootschap (leider dr G. de Purucker, Point Loma, Californië), zal a.s. Woensdagavond worden behandeld het onderwerp: „De Bijbels der Menschheld”. Wanneer men een vergelijkende studie maakt van de leeringen, vervat in de Veda’s, de Mahábhárata, het Egyptisch Doodenboek, de Popol Vuh, de Qabbâlâh, de Edda’s, den Christelijken Bijbel en andere geschriften, komt men tot het inzicht, dat alle één gemeenschappelijke basis, één zelfden grondslag, één algemeene waarheid hadden. Verschillende menschen leerden in verschillende eeuwen, op onderscheiden tijden, dezelfde waarheid. Zij gebruikten daarbij steeds weer andere woorden, andere overdrachtelijke zegswijzen, andere metaphoren; doch de grondslag van alles was toch altijd de kennis en wijsheid, die heden ten dage bekend Is onder den naam: Theosophie.