Het Yellowstone-Park

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het Yellowstone-Park (1904) door Hugo de Vries

Omslag, titelpagina, dankwoord en inhoud

I.
Het Yellowstone-Park is voor het eerst gepubliceerd in 1904. Het bevat illustraties van Dr.E.O.Hovey. Het boek bevat tevens de feestrede die is uitgesproken door Hugo de Vries bij de opening van het laboratorium voor experimenteele evolutie. Dit boek is uitgegeven voor de maatschappij voor goede en goedkope lectuur door G.Schreuders te Amsterdam. Dit werk is in het publieke domein.


[omslag]


[fr. t.]

 

HET YELLOWSTONE-PARK

 

[druk]

 

Druk N. V. voorheen Nonhebel & Co. - Hilversum

 

[titel]


[dank]

 

De Redactie der WERELD-BIBLIOTHEEK heeft haar bizonderen dank uit te spreken niet alleen aan den schrijver voor het afstaan van zijn in De Gids en Onze Eeuw verschenen stukken, maar ook aan Dr. E.O. Hovey te New-York, die zoo vriendelijk is geweest een viertal door hemzelf genomen photo's van het Yellowstone-Park ter opluistering van het eerste artikel te zenden.

Voor de correctie en de enkele noten—ter verklaring van Engelsche uitdrukkingen—rust, bij verhindering van den schrijver, de verantwoordelijkheid op de redactie.


 

INHOUD:

Het Yellowstone-Park
I. Het park en de warme bronnen  4
II. De geysers 87
 
Experimenteele evolutie 129