Naar inhoud springen

Historia Ecclesiastica gentis Anglorum/Boek III

Uit Wikisource
   Werk in uitvoering
Aan dit artikel wordt de komende tijd nog (druk) gewerkt.
Boek II Historia Ecclesiastica gentis Anglorum door Beda

Boek III

Boek IV
Vertaling Jan D. Berends, 2008

TUDA OVERLEDEN, WILFRIED IN GALLIË EN CEADDDA, IN HET GEBIED VAN DE WESTSAKSEN GEWIJD TOT BISSCHOP VAN DE NORTHUMBRIËRS

[ANNO 665].

Ondertussen stuurde koning Alchfrith de priester Wilfried naar het koninkrijk Gallië; om hem voor zichzelf en de zijnen tot bisschop te laten wijden. Hij zond hem daarvoor naar Agilbert, die zoals gezegd Brittannië had verlaten en bisschop van Parijs was geworden. Wilfried werd op zeer eervolle wijze gewijd want vele bisschoppen waren ervoor in het koninklijke dorpje, dat Compendium[1] wordt genoemd, bijeengekomen. In verband met zijn wijding bleef hij nog een tijdje in die nabijgelegen overzeese streken.
Koning Oswiu volgde actief het voorbeeld van zijn zoon en stuurde een heilige man met een bescheiden karakter, voldoende belezen in de Schrift en bedreven in het uitvoeren van de werken die hij in de geschriften serieus bestudeerd had, naar Cantium om tot Bisschop van Eboracum,[2] te worden gewijd. Hij was trouwens de priester, die Ceadda genoemd werd, broer van de zeer eerwaarde kerkvorst Cedd, over wie we het vaker hebben gehad, en zelf abt van een klooster, dat Læstingau wordt genoemd.[3] De koning stuurde een priester met hem mee, genaamd Eadhaed, die later tijdens het koningschap van Ecgfried, bisschop van Hrypen werd.
Toen ze inmiddels in Cantia waren aangekomen kwamen ze tot de ontdekking dat aartsbisschop Deusdedit zojuist van deze wereld naar het hiernamaals was verhuisd en er nog geen andere aartsbisschop in zijn plaats was benoemd. Daarom weken ze uit naar het gebied van de Westsaksen, waar Wini bisschop was en bij hem werd voornoemde man tot bisschop gewijd. Ter bijstand van de bisschopswijding waren er twee Britse bisschoppen aanwezig, die zoals vaker gezegd, in tegenstelling tot de canonieke doctrine, Paaszondag van de veertiende tot de twintigste maan vierden. Behalve Wini was er rond die tijd in heel Brittannië geen canonieke bisschop aangesteld.
Welnu: tot bisschop aangesteld begon Ceadda zich weldra intensief en met zorg te wijden aan de kerkelijke rechtschapenheid, zedigheid, nederigheid en matigheid en aandacht te besteden aan de Schriftlezing. Hij reisde in de omgeving steden en dorpen, hutjes en kastelen en het platteland af om het evangelie te brengen. Ceadda doorkruiste het land niet te paard maar te voet zoals de apostelen. Hij was namelijk een discipel van Aidan en liet zijn leerlingen onderrichten, met als richtsnoer de handel en wandel van zijn broer Cedd en bisschop Aidan.
Vervolgens kwam Wilfried, die inmiddels zelf tot bisschop was gewijd, in Brittannië aan en voerde, via zijn onderwijs, vele correcte katholieke regels voor de Engelse kerk in. Daarom groeiden toen de katholieke instituties dagelijks, en alle aanhangers van het Keltische christendom, die tussen zich de Engelsen ophielden pasten zich aan of keerden weer terug naar hun eigen land.

(Latijnse Versie)

  1. Compendium, Compiègne.
  2. York.
  3. Læstingau was, voordat het klooster door Chad en Cedd werd gebouwd een onontgonnen plaats, waar nu Lastingham ligt in de buurt van Pickering, in de noordelijke North York Moors. Het enige positieve dat van de plaats gezegd kon worden was dat het bij een oude Romeinse weg lag.
Creative Commons License
Creative Commons Attribution icon
Dit bestand heeft de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederlands. In het kort: het staat u vrij het bestand te verspreiden en een afgeleid werk aan te passen, zo lang als u de naam vermeldt van zijn auteur(s) of rechthebbende(n). Officiële licentie