Keulemans Onze vogels 3 (1876)/7

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
6 Onze vogels in huis en tuin, deel 3 door John Gerrard Keulemans

7. De oranjekuif kakatoe

8


[ Pl07 ]

Keulemans Onze vogels 3 07.jpg

[ 19 ]
 

DE ORANJE-KUIF KAKATOE.

CACATUA CITRINO-CRISTATA.


Indien de vraag gesteld werd in welk gedeelte van de oppervlakte des aardbols de Papagaaisoorten ontstaan zijn en vanwaar zij zich verder hebben uitgebreid, zou voorzeker Australië met zijne ongeveer 180 soorten wel het eerst genoemd mogen worden. Hoe velen van genoemd aantal soorten slechts als variëteiten beschouwd mogen worden is onzeker. Dit is evenwel opmerkelijk, dat de menigte eilanden van den Molukschen Archipel ieder, als het ware het privilegie genieten, door enkele soorten bewoond te worden, die op geen der andere voorkomen. Men zou hieruit aanleiding vinden om aan te nemen dat de Indische Archipel, eenmaal een uitgebreid vastland, na verloop van tallooze eeuwen tot eilanden vervormd, met gelijksoortige individu's bedeeld bleven, die door klimaat, voedsel en ander minder bekende oorzaken eene langzame wijziging ondergaan hebben zoowel in grootte en kleur als in vorm. Wat de wetenschap in de toekomst zal beslissen behoort niet regtstreeks tot ons tegenwoordig bestek.

De Oranjekuif-kakatoe, ook Goudwang-kakatoe genoemd, bewoont Timorlaut en de Tenember-eilanden van waar inlanders ze in gevangenschap naar Macassar overbrengen.

Wat hare gewoonten en levenswijze betreft meenen wij te mogen verwijzen naar hetgeen wij meedeelden in de hiervoorgaande beschrijving, de Kleinste Geelkuif Kakatoe; waarmede zij in de naauwste verwantschap staat.