Kijkjes hier en daar 1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükel Nedänik


In een lofgedicht over volapük, door Fr. Schmutz, haren uitvinder, aangeboden, komt ook het volgende voor:

Unser Nachtbar auch, der Franze,
Der das Deutschtum glühend hast,
Hat, entzüsket von dem Glanze,
Sie (volapük) als seine Braut umfast.

De waarheid der tweede regel is iedereen bekend. Dat de laatste regels ook waarheid bevatten, kan dienen, dat in Frankrijk meer dan zestig vereenigingen van Volapük-beoefenaars bestaan, zijnde bijna een derde meer dan in Duitschland.

Sedert eenigen tijd is het Centraal Bureau der Schleyer'sche Weltsprache in Konstanz (Baden) een circulaire verschenen, bevattende twintig der menigvuldigst voorkomende opwerpingen tegen volapük met hunne wederlegging. Aan het slot dier circulaire leest men: Zoo nu iemand nog eenige andere opwerpingen als deze twintig, voor het meerendeel zeer erbarmelijk en nietsbeteekenende opwerkingen, weet, zoo geve hij ze maar in het licht, doch make zich daarmede niet belachelijk! Zij zullen allen grondig wederlegd worden!

Naar aanleiding van het door de Nieuwsbladen zoo gretig opgenomen nachtegaalsgezang, zou de redactie van dit blad wel eens kennis wenschen te maken met den bekwamen smidsjongen, die zich met zulk genie op de bestudeering van Volapük heeft toegelegd, tot hij zich in staat gesteld zag, genoemd gezang saam te stellen. De redactie kon zich dan eens overtuigen van zijn voortreffelijke gehoor, waarmede hij op eenigenafstand uit den hamerslag van den smid kan opmaken, welk voorwerp deze onderhanden heeft. Zij zou dan ook te weten kunnen komen, waar het gebruikelijk is, dat een smid zijn handwerk uitoefend bij eene laan en niet in eene smederij. Echter zou zij hem allereerst vragen, waar hij dergelijke taalregel s had geleerd, welk woordenboek hij had gebruikt enz., wijl Meiroosje in Volapük heet: mayuläf. Heeren redacteurs en uitgevers van Nieuwsbladen mogen in het vervolg wel voorzichtiger zijn met opname van poespas, waarvan ze zelf niets begrijpen!

Zelfs op het Chineesche eiland Amoy is onlangs een tijdschrift tot verspreiding van Volapük in het licht gegeven, getiteld: Volapükabled cinänik = Chineesch Wereldtaalblad.

In 228 steden of mindere plaatsen wordt thans onderricht in Volapük verstrekt. Het getal tidels Volapüka bedraagt thans 725, dat der löpitidels 136 en dat van plofeds 38. De Wetenschappelijke Akademie van Volapük telt 26 leden, hoofdbestuurder van dezelfde is de uitvinder, J. M. Schleyer, voorzitter de heer Dr. Aug. Kerckhoffs uit Parijs.