Kinderwetje van Van Houten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kinderwetje van Van Houten

Auteur Samuel van Houten
Genre(s) Nederlandse wetgeving
Brontaal Nederlands
Datering 19 september 1874
Bron Geneaknowhow.net
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Kinderwetje van Van Houten op Wikipedia

WET HOUDENDE MAATREGELEN TOT HET TEGENGAAN VAN OVERMATIGEN ARBEID EN VERWAARLOOZING VAN KINDEREN.

(Vastgesteld den 19den September 1874, en uitgegeven den 24sten September 1874, Stsbl. no. 130.)

(KINDERWETJE VAN VAN HOUTEN)

Art. 1. Het is verboden kinderen beneden twaalf jaren in dienst te nemen of in dienst te hebben.

2. Het verbod van art. l is niet toepasselijk op huiselijke en persoonlijke diensten en op veldarbeid.

3. Wegens overtreding van art. l zijn aansprakelijk de hoofden of bestuurders der ondernemingen, in of bij welke het kind in dienst is bevonden.

Heeft de indienstneming plaats gehad buiten weten van de bij het vorig lid aansprakelijk gestelden, en bewijzen deze, dat zij de overtreding, onmiddellijk na daarvan kennis te hebben bekomen, hebben doen ophouden, dan wordt degene aansprakelijk gesteld, die het kind in dienst heeft genomen.

4. Overtreding van art. l wordt gestraft met geldboete van ƒ 3 tot ƒ 25 en gevangenisstraf van l tot 3 dagen, te zamen of afzonderlijk.

Bij herhaling van overtreding binnen een jaar na eene vroegere veroordeeling wordt altijd gevangenisstraf toegepast.

OVERGANGSBEPALINGEN.

5. Het verbod van art. l dezer wet is gedurende het eerste jaar na haar in werking treden slechts van toepassing op kinderen beneden tien jaren, en gedurende het daarop volgende jaar slechts op kinderen beneden elf jaren.