Koninklijke Courant/Jaargang 1809/Nummer 25/De minister van Finantien van Zijne Majesteit den Koning, brengt, bij deze, ter kenisse (1)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De minister van Finantien van Zijne Majesteit den Koning, brengt, bij deze, ter kenisse [...]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Koninklijke Courant, maandag 30 januari 1809, [p. 1]. Publiek domein.


[ 1 ] De minister van finantien van Zijne Majesteit den Koning brengt, bij deze, ter kennisse van alle belanghebbenden, dat door hem, uit krachte van het 6de artikel der publicatie van den 26sten december 1806, ten aanzien van het klein-zegel op de buitenlandsche rentbetaling geëmaneerd, aan A. Finman, J. G. de Mey en S. van Nooten, in qualiteit als directeuren en commissarissen der van lijf- in losrenten geconverteerde negotiatie ten laste wijlen Engel van Beverhoudt, onder verband van deszelfs plantagie Beverhoudtsberg, gelegen op het deensch amerikaansch eiland St. Jan, is gepermitteerd, om het, ingevolge de voorschreven publicatie, verschuldigd regt van het klein-zegel, op de door hen te doene betaling van één jaar interest à 4 percent, te redimeren; ten dien effecte, dat het regt van het klein-zegel op deze interest-betaling door voorschreven heeren betaald zijnde, de rentheffers, aan welken dezelve gedaan wordt, mits deze, van de nakoming en stricte observantie van artikel 3 van gemelde publicatie ten dezen aanzien, worden gedispenseerd.

Amsterdam,
den 23sten januarij 1809.
De minister voornoemd,
Gogel.