Koninklijke Courant/Jaargang 1809/Nummer 25/De minister van Finantien van Zijne Majesteit den Koning, brengt, bij deze, ter kenisse (2)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De minister van Finantien van Zijne Majesteit den Koning, brengt, bij deze, ter kenisse [...]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Koninklijke Courant, maandag 30 januari 1809, [p. 1]. Publiek domein.


[ 1 ] De minister van finantien van Zijne Majesteit den Koning, brengt, bij deze, ter kenisse van alle belanghebbende, dat door hem, uit krachte van het 16de artikel der publicatie van den 26sten december 1806, ten aanzien van het regt van het klein-zegel op de buitenlandsche rentbetalingen geëmaneerd, aan A. Finman, J. G. de Mey en S. van Nooten, in qualiteit als directeuren en commissarissen der van lijf- en losrenten geconverteerde negotiatie ten laste planters op het deensch amerikaansche eiland St. Croix, is gepermitteerd, om het, ingevolge de voornoemde publicatie verschuldigde regt van het klein-zegel, op de door hun te doene betaling der interessen à 4½ pCt., verschijnende 1mo. februarij 1809, te redimeren; ten dien effecte, dat het regt van het klein-zegel op deze interest-betaling door voorschreven heeren betaald zijnde, de rentheffers, aan welken dezelven gedaan wordt, met deze van de nakoming en strikte observatie van art. 3 van meergemelde publicatie, (en dezen aanzien, worden gedispenseerd.

Amsterdam,
den 23sten januarij 1809.
De minister voornoemd,
Gogel.