Koninklijke Courant/Jaargang 1809/Nummer 25/De minister van Oorlog noodigt, bij deze, alle de daarbij belanghebbenden, om van derzelver onaangegeven pretensien (...) over het jaar 1808 (...) bij hetzelve ministerie (...) integeven

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De minister van Oorlog noodigt, bij deze, alle de daarbij belanghebbenden, om van derzelver onaangegeven pretensien, ten laste van het ministerie van oorlog, over het jaar 1808 [...] bij hetzelve ministerie [...] integeven, [...]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Koninklijke Courant, maandag 30 januari 1809, [p. 1]. Publiek domein.


[ 1 ] De minister van oorlog noodigt, bij deze, alle de daarbij belanghebbenden, om van derzelver onaangegeven pretensien, ten laste van het ministerie van oorlog, over het jaar 1808, vóór den eersten april aanstaanden, bij hetzelve ministerie, behoorlijke rekeningen en declaratien, voorzien van duplicaten en bescheiden, integeven, of wel van hunne pretensien, zoo naauwkeurig als mogelijk, opgave te doen, ingeval op het voorschreven tijdstip, nog geene rekeningen of declaratien mogten kunnen worden ingeleverd.

Strekkende tot informatie van de belanghebbenden, dat de pretensien over 1808, waarvan vóór 1o. april aanstaanden, geene rekeningen, declaratien of opgaven zullen zijn ingediend, volgens de wet van 21 december 1807, zullen worden gehouden voor vernietigd.

Amsterdam,
den 23sten januarij 1809.
De minister voornoemd,
J. W. Janssens.