Leydse Courant/Jaargang 1828/Nummer 78/Volgens brieven van Ancona

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Volgens brieven van Ancona, […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Leydsche Courant, maandag 30 juni 1828, [p. 1]. Publiek domein.

[ 1 ]
 — Volgens brieven van Ancona, had een Engelsche kotter te Korfu de tijding aangebragt, dat de blokkade van de haven van Alexandrie vast besloten was, en waarschijnlijk door den Admiraal de Rigny zoude gekommandeerd worden. Te Ancona meende' men zeker te weten, dat Ibrahim-Pacha zich gereed maakte om in het binnenste van Morea door te dringen, en een korps van 10,000 man tot dezen nieuwen inval bestemd had. In de plaatsen Coron, Modon en Navarino, zoude hij 7000 man zijner beste troepen onder bevel van Soliman-Bey laten.
 De Grieken hebben den voorslag der Porte om zich vrijwillig te onderwerpen, verworpen, en zouden zelfs de Grieksche Bisschoppen, belast om hun namens den Sultan de amnestie aan te bieden, hebben vast gezet. Men gelooft, dat dit voornamelijk Ibrahim tot het doen van nieuwe invallen in Morea bewogen heeft.
 Onderscheidene Philhellenen zijn te Ancona aan wal gestapt om weder naar hun vaderland terug te keeren; onder dezelven zoude, zich de neef van den voormaligen Groot-Admiraal Lord Cochrane bevinden.