Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken in binnen- en buitenlandse bibliotheken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst is een wensdroom van velen. Maar wie de Esopische fabel over de klagende muizen kent, die een perfect alarmsysteem bedacht hadden tegen de kat des huizes, voelt de vraag al aankomen: Wie bindt de kat de bel aan? Hopelijk leidt de oproep in www.neerlandistiek.nl [1] tot voldoende deelnemers om binnen afzienbare tijd een representatieve lijst samen te stellen van gedigitaliseerde bronnen. Na het inwinnen van advies, enig nadenken en grensoverschrijdend overleg is gekozen voor dit medium en dit format. Als iedereen die van deze lijst gebruik wenst te maken op onderstaande wijze ook een paar links invoert dan komen wij een heel eind. Willem Kuiper (Universiteit van Amsterdam) en Dirk Schoenaers (Universiteit Leiden).


Voordat u begint: U wordt dringend aangeraden om voordat u op een link klikt, eerst de Ctrl-toets in te drukken. Doet u dat, dan wordt de link in een nieuwe pagina geopend. Doet u dat niet, dan wordt deze pagina overschreven door de nieuwe pagina, wat meestal onhandig of ongewenst is.

Voordat u verder gaat: Als u eerst een Wikipedia account aanmaakt, of als u dat al heeft, uzelf eerst aanmeldt alvorens bij te dragen, dan kunnen wij reageren op uw bijdrage. Draagt u anoniem bij, dan kan dat niet.

Work in progress: Als u wilt bijdragen door enkele links van onderstaand materiaal voor uw rekening te nemen: graag! Kijk wel steeds eerst eventjes na of de signatuur nog niet in dit overzicht is opgenomen. Natuurlijk staat het u vrij materiaal bij te dragen uit andere bibliotheken.

 • Onder Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Utrecht en Athenaeumbibliotheek Deventer vindt u telkens een link naar (uitgebreide) lijsten met gedigitaliseerd Nederlands materiaal.
 • Heel wat complete digitale facsimiles van vroege Nederlandse drukken uit Europese bibliotheken (waaronder de KB in Den Haag) zijn vrij toegankelijk via de verzameling Early European Books op archive.org.


In de 'voetnoten' wordt verwezen naar de volgende naslagwerken / databases:


 • Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (BNM-I)
 • M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. ’s-Gravenhage 1981.
 • Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)
 • Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)
 • Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)
 • Short Title Catalogue Netherlands (STCN)
 • Universal Short Title Catalogue (USTC)
 • Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV)


De vette letters worden gebruikt als siglen bij de 'voetnoten', zodat visueel duidelijk is, waarheen de link voert. De letter E staat voor Editie en verwijst naar een online editie van de desbetreffende tekst. Aanvullende informatie wordt gemarkeerd met de X van eXtra.


Amsterdam[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (UBVU)

 • UBVU XV.05560   Getijdenboek in de vertaling van Geert Groote (1340-1384), met communie- en aflaatgebeden.  B[9]  M[10]

Antwerpen[bewerken]

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC)


Museum Plantin Moretus


UAntwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootchap X[29]

 • Hs Neerl 14   Johannes Brugman, Sermoenen. Zuidoost Limburg?, ca. 1525.  B[37]
 • Hs Neerl 15/2   Wybeert van Andernaken? (fragment) recto verso. Westelijke Nederlanden, ca. 1375-1400.  B[39]  E [40]
 • Hs Neerl 16    Jacob van Maerlant Spiegel historiael (fragment Eerste Partie, Boek I, kap.36, vs.4-8 en vs.54-58; kap.38, vs.14-18 en vs.63-67) recto verso. ca. 1300-1350.  B[42]
 • Hs Neerl 26   Refterlezingen. Bisdom Kamerijk, reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus, ca. 1550.  B[44]
 • Hs Neerl. 385/2   Hadewijch, Werken. Oost-Brabant?, ca. 1500-1525.  B[46]
 • Hs Neerl 413/1   Spreukstrofen (fragment). Zuid-Limburgse kopie van een Oost-Vlaams/Brabantse spreukenverzameling. 14de eeuw.  B[47]

Bailleul[bewerken]

Musée Benoît de Puydt

Ballarat[bewerken]

Art Gallery of Ballarat

Baltimore[bewerken]

The Walters Art Museum

Berlijn[bewerken]

Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz • MS germ. fol. 282   Hendrik van Veldeke, Eneasroman. ca. 1220-1230.
 • MS germ. fol. 736-fragm. 27   Preek (fragment).  B[83]
 • MS germ. fol. 751-fragm. 10    Gebedenboek (fragment). 15de eeuw.  B[95]

Bethlehem, PA[bewerken]

Lehigh University, Special Collections

Boston, MA[bewerken]

Boston Public Library

Boulogne-sur-Mer[bewerken]

Bibliothèque municipale

Breda[bewerken]

Stadsarchief

Bremen[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek

Brugge[bewerken]

Hoofdbibliotheek Biekorf

OCMW-archief

Stadsarchief

Brussel[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek van België

 • IV 1036   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment).


Cambridge[bewerken]

Cambridge University Library

Wren Library, Trinity College

Cambridge, MA[bewerken]

Harvard, Houghton Library

Cologny[bewerken]

Fondation Martin Bodmer

Chantilly[bewerken]

Musée Condé - Bibliothèque du château

Columbia, MO[bewerken]

University of Missouri, Ellis Library, Special Collections

Columbia, SC[bewerken]

University of South Carolina. Irvin Department of Rare Books and Special Collections

Darmstadt[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Den Bosch[bewerken]

Brabants Historisch Informatie Centrum

 • 9 Domeinen, raad en rentmeester-generaal, 1515-1816, 290 (olim 289A)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, fragment. Brabant, ca. 1350. B[171]

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Den Haag[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek

 • 168 E 5   Der sielen troest. [Jacob Bellaert – De titelpagina van Symon Cock is later ingeplakt], Haarlem, 1484.  I[204]  U[205]
 • 168 G 32 [2]   Laurent d'Orléans, Summe le roy, vertaald door broeder Jan van Brederoede als Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem, 1484.
 • 168 G 43   Tafelboek (uit: Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove. [Utrecht] 1479.  I[216]  U[217]
 • 169 G 56   Jan van Brederode, Des conincs summe. [Jacob Jacobszoon vander Meer en Mauricius Yemantszoon], Delft, 1487. I[228] U[229]
 • 231 G 51   Elckerlijc. [Govaert Back, Antwerpen, ca. 1500].

Huis van het boek - Museum Meermanno-Westreenianum

Detmold[bewerken]

Lippische Landesbibliothek

Deventer[bewerken]

Athenaeumbibliotheek

 • 10 W 7 KL   Hendrik Herp, Spieghel der Volcomenheit, Meister Eckhart, Rede der Unterscheidunge. en 10e-eeuwse fragmenten met onder andere exorcistische teksten. Derde kwart 15e eeuw.
 • 111 C 8 KL    Convoluut: Dialogus Creaturarum (Gouda, 1481), Fabulae Latine van Aesopus (1481), Historia destructionis Troiae (Deventer, 1480-1485), Speculum Stultorum (Utrecht, 1474) en Reynardus vulpes (Utrecht, 1474).

Dordrecht[bewerken]

Regionaal Archief

Düsseldorf[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • K03:F88    Sidrac. 15de eeuw.
 • K02:C116    Psalter. 14de-15de eeuw.
 • K03:F52    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel. 1321.

Erfurt[bewerken]

Universität Erfurt - For­schungs­bi­blio­thek Gotha

Erlangen[bewerken]

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Fécamp[bewerken]

Musée du Palais Bénédictine

Frankfurt am Main[bewerken]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

 • Ms. Barth. 171    Maarten Luther, Catechismus. ca 1550.
 • Ms. germ. oct. 32 (Ausst. 43)    Getijdenboek, Middelnederlands en Frans. ca. 1480-1490. B[315]
 • Ms. germ. oct. 33 (Ausst. 45)    Geert Groote, Getijdenboek. ca. 1475-1500. B[316]
 • Ms. germ. qu. 35    Philip Utenbroeke Spiegel historiael (fragment, Tweede Partie, Boek I, kap.67/vs.1-kap.68/vs.24). ca. 1375-1400. B[318]E[319]

Fulda[bewerken]

Hochschul- und Landesbibliothek

Gent[bewerken]

Universiteitsbibliotheek


 • HS.0123   Jacobus de Voragine, Legenda Aurea Winterstuk (Tweede Noordnederlandse vertaling). Den Haag, 1470. B[326]
 • HS.0388   Caesarius van Heisterbach, Dialogus Miraculorum (De eerste Middelnederlandse vertaling). Nederlanden, begin 16e eeuw.
 • HS.1080   Peregrinus de Opole. Leven van Jezus, sermoenen, exempelen en devoties. Brabant, ca. 1450-1500.
 • HS.1273   Jan Yperman, Cyrurgie. Nederlanden, 1440.
 • HS.1360   Jan van Schoonhoven, Henricus Suso en Mechtildis de Hackeborn, Gebeden En Devoties. Nederlanden, ca. 1450-1500.
 • HS.1374   Hein van Aken, Jacob van Maerlant e.a. Heber-serrure Codex (Middelnederlands verzamelhandschrift). Brabant, ca. 1375-1400. B[332]
 • HS.2166   Anna Bijns, Gedichten. ca. 1520-1530.
 • HS.2749/7   Sidrac (fragment). eerste helft 14e eeuw. B[337]
 • BHSL.RES.1295   Des conincs summe. Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, Delft, 1478.

Giessen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Göttingen[bewerken]

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

 • Fab. Rom. VI, 1223   Van Ulenspieghels leven ende schimpelijcke wercken ende wonderlijcke avontueren die hi hadde [...]. Jan van Ghelen de Jonghe, Antwerpen, 1580.  
 • Fab. Rom. X 32   Die conste ende maniere om broot ende vleesch, visch, wyn, gebraet, spijs, dranc ende den vryen kost te kryghen sonder ghelt. Weduwe Jan van Ghelen, Rotterdam, 1610.  U[364]

Graz[bewerken]

Universitätsbibliothek

Greifswald[bewerken]

Universitätsbibliothek Greifswald - Ms 638, seit 1932

Groningen[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Haarlem[bewerken]

Noord-Hollands Archief

Stadhuis

Halle[bewerken]

Frankesche Stiftungen

Hamburg[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Hanover[bewerken]

Rauner Library - Dartmouth College Library

 • Ms. 1302    Getijdenboek (fragment). Vlaanderen, 15de eeuw.

Heidelberg[bewerken]

Universitätsbibliothek

 • Cod. Pal. germ. 403   Heinric van Veldeke, Eneasroman. Straatsburg, 1419. E[391]

Kampen[bewerken]

Stadsarchief

Kassel[bewerken]

Universität Kassel

Keulen[bewerken]

Dombibliothek

 • Codex 1323    Preken. ca. 1550.

Universitäts- und Stadtbibliothek

Historisches Archiv

Kraków[bewerken]

Biblioteka Jagiellońska

 • Berol. mgq 1303 Nr. 3   Hendrik van Veldeke, Eneasroman (fragment). na 1250. B[407]

Lancaster, PA[bewerken]

Franklin & Marshall College, Shadek-Fackenthal Library

Leeds[bewerken]

University Library - Special Collections

 • BC MS 7   Getijdenboek. Delft? en Zuidelijke Nederlanden, ca. 1490 en ca. 1500-1510. B[408]
 • BC MS 14   Getijdenboek. Nederlanden, ca. 1450-1500, met toegevoegde miniaturen uit de eerste helft van de 13de eeuw. B[409]

Leeuwarden[bewerken]

Tresoar

Leiden[bewerken]

Hoogheemraadschap van Rijnland

Universiteitsbibliotheek

Leiden University Libraries Digital Collections : Manuscripts : Dutch Westerse middeleeuwse handschriften - Nederlands


 • BPL 3   Jean Froissart, Chroniques deel I - deel II, vertaald door Gerijt Potter vander Loo. Leiden?, 1470.  B[420]  M[421]

Leipzig[bewerken]

Universitätsbibliothek

Leuven[bewerken]

KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties

 • MS 1495   Gebeden (fragment). 16de eeuw.
 • MS 1511   Gebeden (fragment). 15de eeuw.
 • MS 1512   Gebeden (fragment). 15de eeuw.

KU Leuven Bibliotheken Maurits Sabbe Bibliotheek

Londen[bewerken]

British Library

Los Angeles[bewerken]

UCLA Library

 • Rouse MS. 22   Brevier (fragment). 13de eeuw.

Luik[bewerken]

Bibliothèques Université de Liège

 • XV.B159   Dat sterfboeck. Peter van Os, Zwolle, 1488. I[495] U[496]

Lund[bewerken]

Lund University Library

 • Medeltidshandskrift 33    Psalter. Utrecht, ca. 1500-1525. B[503]
 • Medeltidshandskrift 52    Getijdenboek. Brugge, ca. 1450-1500.

Maastricht[bewerken]

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Madrid[bewerken]

Biblioteca Nacional de España

Mainz[bewerken]

Johannes Gutenberg Universität - Universitätsbibliothek

Manchester[bewerken]

University of Manchester - John Rylands Library

Marburg[bewerken]

Staatsarchiv

Middelburg[bewerken]

Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Montauban[bewerken]

Archives départementales de Tarn-et-Garonne

München[bewerken]

Bayerische Staatsbibliothek

 • 4 Inc.c.a. 365 d6   Jan van Brederode / Laurent d'Orléans, Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem 1484.  E[522]
 • 4 Inc.s.a. 1261   Mellibeus. Govaert Bac, Antwerpen, z.j.  I[523]


 • Cod. germ. 57   Heinric van Veldeke, Eneasroman. 13de-14de eeuw.  E[528]
 • Cod. germ. 106   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, ca. 1425-1475.  B[537]
 • Cod. germ. 185   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, 1475-1500.  B[549]
 • Cod. germ. 477   Jan van Leeuwen; Hendrik Suso Excerpten. Rebdorf, 1475-1500.  B[552]
 • Cod. germ. 5235   Passie. Prinsbisdom Keulen, 1375-1400.  B[558]
 • Cod. germ. 8346   Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1475-1500.Ludwig-Maximilians-Universität München

Münster[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Nantes[bewerken]

Bibliothèque municipale de Nantes

Neuchâtel[bewerken]

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Neurenberg[bewerken]

Germanisches Nationalmuseum

New Brunswick[bewerken]

Rutgers, The State University of New Jersey, Special Collections and University Archives

New Haven[bewerken]

Yale University, Beinecke Rare Book & Manuscript Library

 • Beinecke MS 218   Getijdenboek. Zuidelijke Nederlanden, ca. 1470.

New York[bewerken]

Columbia University, Rare Book and Manuscript Library

New York, Fordham University, Walsh Library, Archives and Special Collections

Nijmegen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen

Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit

Oxford[bewerken]

University of Oxford

Parijs[bewerken]

Bibliothèque de l'Arsenal

Bibliothèque Mazarine

Bibliothèque nationale de France (BnF)

 • MS Néerlandais 1   Boethius, De consolatione philosophiae ("Geschreven voor Lodewijc vanden Gruuthuse [...] door Jan van Kriekenborch, onderdanich dienare, [...] int jaar ons Heeren 1491, den 16en in Maerte").

Philadelphia[bewerken]

Free Library of Philadelphia, Rare Book Department

 • Lewis E 257   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, ca. 1505.

Philadelphia Museum of Art, Department of Prints, Drawings, and Photographs, Bloomfield Moore Collection

University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts

 • Ms. Codex 738   Geert Groote, Getijdenboek. Bisdom Utrecht?, 15de E.

Porrentruy[bewerken]

Bibliothèque cantonale jurassienne

Rijsel[bewerken]

Bibliothèque municipale

Rome[bewerken]

Biblioteca Apostolica Vaticana

eeuw. B[635] E[636] X[637]

Saint John's[bewerken]

Memorial University of Newfoundland. Libraries. Archives and Special Collections

 • BX 2080 1455 Vault     Getijdenboek. Haarlem, ca. 1455-1465.
 • BX 2015 A2 1475 Vault     Missaal. 1475.

Sankt-Gallen[bewerken]

Stiftsbibliothek

Sint-Petersburg[bewerken]

Nationale Bibliotheek van Rusland

Stuttgart[bewerken]

Württembergische Landesbibliothek

Tilburg[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Toruń[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Trogen[bewerken]

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Tübingen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Uppsala[bewerken]

Uppsala University Library

Utrecht[bewerken]

Universiteitsbibliotheek (UBU)


 • UBU Hs. 1017 (Hs 5 F 21)   Thomas van Cantimpré, Dat boec der byen. 15e eeuw. B[665] M[666]
 • UBU Hs. 1040 (Hs 2 D 13)   Ghetiden. 1507-1508.
 • UBU Hs. 1689 (Hs 8 L 4)   Pseudo-Aurelius Augustinus, Eenliker sprake. 1539?Utrechts Archief

Warschau[bewerken]

Biblioteka Narodowa

Washington, DC[bewerken]

The Library of Congress

Wenen[bewerken]

Österreichische Nationalbibliothek

 • Cod. 2861   Hendrik van Veldeke Eneasroman. 1474.

zie ook: Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. fol. 751-fragm. 7. Reconstructie: [733]

Wolfenbüttel[bewerken]

Herzog August Bibliothek

 • Cod. Guelf. 404.9 Novi (14)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw. B[742] E[743]

Wrocław[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Wrocławski

Sjabloon[bewerken]

Handschriften

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. localisering, datering. [751]

Drukken

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. drukker, localisering, datering. [752]


    “ ” ‘ ’

 1. http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/op-weg-naar-een-lijst-van-gedigitaliseerde-middelnederlandse-handschriften-en-drukken/
 2. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002216
 3. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?&recordId=1335#rnull
 4. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002217
 5. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13742&selectedRecordId=13742&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13742
 6. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002218
 7. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13700&selectedRecordId=13700&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam%2C+UB+VU%2C+ms.+XV+05503&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13700
 8. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13708&selectedRecordId=13708&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13708
 9. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016274
 10. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13939&selectedRecordId=13939&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13939
 11. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0021.php#v03
 12. https://ustc.ac.uk/index.php/record/430519
 13. Kritische editie BML
 14. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0059.php
 15. http://ustc.ac.uk/index.php/record/430512
 16. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Galien_Rethore/Galien_Rethore_kritisch.pdf
 17. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0049.php
 18. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0037.php
 19. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/
 20. http://www.vliz.be/nl/open-marien-archief?module=ref&refid=126864
 21. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002589
 22. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002590
 23. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002586
 24. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002588
 25. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002602
 26. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002594
 27. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002596
 28. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002598
 29. https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/bibliotheek/bijzondere-collecties/handschriften/beschrijvingen/neerlandica/
 30. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001440
 31. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001454
 32. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001455
 33. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001442
 34. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001450
 35. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001456
 36. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001443
 37. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001453
 38. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007391
 39. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007392
 40. http://www.dbnl.org/arch/_tij010192701_01/pag/_tij010192701_01.pdf (pp.138-151)
 41. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006905
 42. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006657
 43. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011770
 44. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011774
 45. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011776
 46. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006617
 47. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011771
 48. http://www.jstor.org/stable/43884610
 49. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010589
 50. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004685
 51. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004690
 52. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004687
 53. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009958
 54. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004695
 55. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004692
 56. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009959
 57. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005990
 58. http://data.cerl.org/istc/ij00143000
 59. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436589
 60. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 61. https://data.cerl.org/istc/ig00317000
 62. https://data.cerl.org/istc/ij00140500
 63. http://data.cerl.org/istc/is00671500
 64. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436166
 65. http://data.cerl.org/istc/ic00204750
 66. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 67. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436218
 68. http://data.cerl.org/istc/is00044200
 69. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436302
 70. http://data.cerl.org/istc/ia00743300
 71. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436478
 72. http://data.cerl.org/istc/ic00484820
 73. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435530
 74. https://data.cerl.org/istc/ia00400900
 75. http://data.cerl.org/istc/ih00432500
 76. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436489
 77. http://data.cerl.org/istc/ig00299600
 78. http://data.cerl.org/istc/iv00374000
 79. http://data.cerl.org/istc/im00352100
 80. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002881
 81. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 82. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002883
 83. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002891
 84. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002892
 85. http://www.dbnl.org/tekst/_ren001reno01_01/
 86. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007373
 87. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007388
 88. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002894
 89. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002895
 90. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 91. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 92. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 93. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002897
 94. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002898
 95. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002899
 96. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016184
 97. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 98. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002903
 99. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 100. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002904
 101. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002914
 102. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 103. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 104. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 105. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003003
 106. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003004
 107. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003005
 108. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003007
 109. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003013
 110. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003016
 111. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003019
 112. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003029
 113. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003065
 114. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 115. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002996
 116. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002949
 117. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002976
 118. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002979
 119. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 120. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007484
 121. http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/nieuwe-editie-met-vertaling-van-het-spel-van-het-sacrament-van-niervaert/
 122. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13952&selectedRecordId=13952&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+smeken&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13952
 123. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014768
 124. Diplomatische en kritische editie BML
 125. http://www.mmdc.nl/static/site/highlights/373/The_legend_of_the_Holy_Cross_of_Breda_.html
 126. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006355
 127. http://mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6715&selectedRecordId=6715&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=breda+&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6715
 128. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004653
 129. http://www.dbnl.org/tekst/groo126wond01_01/
 130. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005669
 131. http://www.dbnl.org/tekst/_dit004dits01_01/
 132. http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/detail/%5bAnoniem%5d/Onderdeel-Ms-437-De-hooghe-ende-edele/Handschrift/?itemid=%7Clibrary%2Fv%2Fobbrugge%2Foudedrukken%7C7360&p=brugge_erfgoed
 133. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005673
 134. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008802
 135. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007633
 136. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010039
 137. http://www.dbnl.org/tekst/dene001wara01_01/
 138. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013373
 139. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003795
 140. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005898
 141. https://www.dbnl.org/tekst/_hul001hult02_01/index.php
 142. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003900
 143. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004026
 144. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001695
 145. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001725
 146. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001763
 147. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001764
 148. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 149. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 150. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 151. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 152. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 153. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 154. https://data.cerl.org/istc/ij00218420
 155. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436102
 156. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004318
 157. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004319
 158. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004321
 159. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004322
 160. https://ustc.ac.uk/index.php/record/76298
 161. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006159
 162. http://www.dbnl.org/tekst/_sak001saks02_01/
 163. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006560
 164. http://www.dbnl.org/tekst/maer002stro01_01/
 165. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008005
 166. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007097
 167. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004882
 168. Kritische editie A. von Keller, Stuttgart 1858.
 169. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004886
 170. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001mgys01_01/
 171. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007009
 172. http://hdl.handle.net/11240/e04491d3-9a00-4a2f-903e-098074a030e1
 173. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003108
 174. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 175. http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat06_01/
 176. http://www.dbnl.org/tekst/maer002aave01_01/
 177. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=378&selectedRecordId=378&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=76+E+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r378
 178. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=594&selectedRecordId=594&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+K+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r594
 179. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006745
 180. http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_gru001khee01
 181. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13464&selectedRecordId=13464&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+k+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13464
 182. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009888
 183. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 184. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 185. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 186. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 187. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003115
 188. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=608&selectedRecordId=608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+3&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r608
 189. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003116
 190. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=609&selectedRecordId=609&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+4&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r609
 191. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003117
 192. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=610&selectedRecordId=610&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r610
 193. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006456
 194. Kritische editie W.J.A. Jonckbloet. deel 1, 's Gravenhage 1846; deel 2, 's Gravenhage 1849. Een nieuwe kritische editie, die wezenlijk verschilt van deze, is deels in de maak en deels voltooid in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans.
 195. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=839&selectedRecordId=839&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=129+a+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r839
 196. http://data.cerl.org/istc/ia00209220
 197. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435665
 198. http://data.cerl.org/istc/ip01070000
 199. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438302
 200. http://data.cerl.org/istc/ip01070500
 201. https://data.cerl.org/istc/ic00978700
 202. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 203. http://ustc.ac.uk/index.php/record/743704
 204. https://data.cerl.org/istc/is00361000
 205. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435647
 206. http://data.cerl.org/istc/is00359700
 207. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435412
 208. http://data.cerl.org/istc/iw00010740
 209. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435418</ref168 G 41
 210. http://data.cerl.org/istc/ie00064900
 211. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435376
 212. http://data.cerl.org/istc/ib00956900
 213. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438340
 214. http://data.cerl.org/istc/ir00360500
 215. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438365
 216. http://data.cerl.org/istc/it00010850
 217. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435416
 218. http://data.cerl.org/istc/ij00340500
 219. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435450
 220. http://data.cerl.org/istc/ib00766400
 221. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435406
 222. http://data.cerl.org/istc/is00671200
 223. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438303
 224. http://data.cerl.org/istc/ij00438200
 225. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435451
 226. http://data.cerl.org/istc/ic01022500
 227. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435484
 228. http://data.cerl.org/istc/il00089700
 229. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435520
 230. http://data.cerl.org/istc/ic00204700
 231. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 232. http://data.cerl.org/istc/ia00209250
 233. http://data.cerl.org/istc/il00214000
 234. http://data.cerl.org/istc/ic00905000
 235. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435945
 236. http://data.cerl.org/istc/ib01039950
 237. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435897
 238. http://data.cerl.org/istc/ib00098900
 239. http://data.cerl.org/istc/il00212900
 240. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435299
 241. http://data.cerl.org/istc/is00672000
 242. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435374
 243. http://data.cerl.org/istc/it00010800
 244. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435380
 245. http://data.cerl.org/istc/ic00484800
 246. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435375
 247. http://data.cerl.org/istc/ie00028200
 248. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435444
 249. http://data.cerl.org/istc/ir00135800
 250. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435458
 251. http://data.cerl.org/istc/ie00064700
 252. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435297
 253. http://data.cerl.org/istc/ij00139000
 254. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 255. http://data.cerl.org/istc/ic00411000
 256. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0101.php
 257. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435433
 258. http://data.cerl.org/istc/ih00210000
 259. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438351
 260. http://data.cerl.org/istc/ig00298350
 261. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435641
 262. https://data.cerl.org/istc/is00361100
 263. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435718
 264. https://data.cerl.org/istc/is00361200
 265. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436063
 266. http://data.cerl.org/istc/ia00402200
 267. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435967
 268. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0048.php
 269. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=840928238
 270. http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=833569473
 271. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437024
 272. http://ustc.ac.uk/index.php/record/420580
 273. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/kattendycke/#page=0&accessor=toc&view=homePane
 274. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001534
 275. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 276. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1335&selectedRecordId=1335&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=ka+16&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1335
 277. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000451
 278. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=10531&selectedRecordId=10531&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=10+b+21&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r10531
 279. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009049
 280. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15020&selectedRecordId=15020&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15020
 281. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002204
 282. http://data.cerl.org/istc/ip01025575
 283. https://data.cerl.org/istc/iv00325200
 284. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001635
 285. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14910&selectedRecordId=14910&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14910
 286. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001650
 287. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+13&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 288. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001651
 289. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 290. https://www.rug.nl/research/portal/publications/bedudinghe-op-cantica-canticorum-bewerkende-vertaling-van-glossa-tripartita-super-cantica(22dcea63-d5c9-4ea8-ac1f-6f9a3faa6b5a).html
 291. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001652
 292. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=46&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 293. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016279
 294. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15025&selectedRecordId=15025&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=61&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15025
 295. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007362
 296. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007371
 297. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007381
 298. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006470
 299. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004356
 300. 13424
 301. https://data.cerl.org/istc/ih00429300
 302. 6538
 303. https://data.cerl.org/istc/ic00411600
 304. M38760
 305. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 306. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 307. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 308. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 309. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 310. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002149
 311. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008579
 312. http://data.cerl.org/istc/il00185500
 313. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009069
 314. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005899
 315. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005214
 316. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005215
 317. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013296
 318. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005221
 319. http://www.dbnl.org/tekst/uten001twee01_01/index.php
 320. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005223
 321. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011787
 322. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007735
 323. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009112
 324. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007853
 325. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000041
 326. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000047
 327. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000113
 328. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006425
 329. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hade002
 330. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000192
 331. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000213
 332. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000216
 333. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000234
 334. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000242
 335. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000000190
 336. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006622
 337. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006563
 338. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007389
 339. https://www.dbnl.org/tekst/_tij003189201_01/_tij003189201_01_0019.php#146
 340. http://www.dbnl.org/tekst/dene001test01_01/dene001test01_01_0656.php
 341. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 342. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003refe03_01/
 343. http://www.dbnl.org/tekst/roov002reth01_01/index.php
 344. https://data.cerl.org/istc/ij00340500
 345. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402986
 346. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402805
 347. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 348. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/GoedthalsProverbes1568.pdf
 349. https://www.ustc.ac.uk/editions/13557
 350. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007948
 351. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006365
 352. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 353. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 354. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 355. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006691
 356. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 357. https://www.dbnl.org/tekst/_sev001abot01_01/
 358. https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12876.htm
 359. https://data.cerl.org/istc/is00450100?style=expanded
 360. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0027.php
 361. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Rijckaert_zonder_Vreese/Rijckaert_zonder_Vreese_feuilleton_editie.pdf
 362. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0060.php#v16
 363. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0055.php
 364. https://www.ustc.ac.uk/editions/1018385
 365. https://www.ustc.ac.uk/editions/629944
 366. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006062
 367. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006652
 368. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006677
 369. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002150
 370. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002153
 371. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008581
 372. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002104
 373. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002114
 374. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002118
 375. https://www.dbnl.org/tekst/_que002199601_01/_que002199601_01_0023.php
 376. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002119
 377. https://www.dbnl.org/tekst/_par002part02_01/
 378. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008255
 379. http://www.dbnl.org/tekst/_boe007boec01_01/_boe007boec01_01_0001.php
 380. http://data.cerl.org/istc/ig00638500
 381. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005584
 382. https://www.ustc.ac.uk/editions/436691
 383. https://www.ustc.ac.uk/editions/403645
 384. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006428
 385. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007379
 386. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007377
 387. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008295
 388. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007384
 389. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008297
 390. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007378
 391. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 392. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007263
 393. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011949
 394. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006368
 395. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 396. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 397. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 398. http://data.cerl.org/istc/ih00067000
 399. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010449
 400. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005007
 401. https://books.google.be/books?id=9mwUAAAAQAAJ&dq=horae%20belgicae%20volume%209&pg=PT35#v=onepage&q&f=false
 402. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 403. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004898
 404. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005013
 405. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005116
 406. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003002
 407. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003001
 408. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005856
 409. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010206
 410. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005908
 411. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002809
 412. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15727&selectedRecordId=15727&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+290&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15727
 413. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002813
 414. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15659&selectedRecordId=15659&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+1804&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15659
 415. http://www.dbnl.org/tekst/_flo004flor02_01/
 416. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15365&selectedRecordId=15365&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=leiden%2C+HR&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15365
 417. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 418. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 419. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407327
 420. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001878
 421. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4869&selectedRecordId=4869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jean+froissart&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4869
 422. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000006
 423. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 424. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4914&selectedRecordId=4914&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4914
 425. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001901
 426. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5499&selectedRecordId=5499&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=bpl+76+c&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5499
 427. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010447
 428. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1792&selectedRecordId=1792&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Leiden&shelfmark=bpl+1010&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1792
 429. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001927
 430. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001928
 431. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 432. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1797&selectedRecordId=1797&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+1215&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1797
 433. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002018
 434. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002024
 435. http://www.dbnl.org/tekst/_wra001mgys01_01/
 436. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=2079&selectedRecordId=2079&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+3085&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r2079
 437. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000843
 438. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14190&selectedRecordId=14190&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+183&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14190
 439. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000001
 440. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14191&selectedRecordId=14191&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+191&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14191
 441. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000847
 442. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14197&selectedRecordId=14197&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+194&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14197
 443. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000848
 444. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14200&selectedRecordId=14200&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+195&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14200
 445. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000853
 446. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14408&selectedRecordId=14408&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dirc+Potter&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14408
 447. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001347
 448. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001384
 449. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14629&selectedRecordId=14629&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+ltk+360&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14629
 450. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008155
 451. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001405
 452. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14772&selectedRecordId=14772&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+van+Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14772
 453. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001410
 454. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14658&selectedRecordId=14658&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=lorreinen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14658
 455. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 456. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001478
 457. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14660&selectedRecordId=14660&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Couchi&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14660
 458. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001414
 459. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14664&selectedRecordId=14664&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Godfried+van+WEvel&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14664
 460. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001425
 461. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14686&selectedRecordId=14686&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=alexanders+geesten&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14686
 462. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011410
 463. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006662
 464. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001505
 465. Kritische editie P. Leendertz. Leiden 1912.
 466. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14798&selectedRecordId=14798&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Floris+ende+Blancefloer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14798
 467. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006930
 468. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002182
 469. http://www.dbnl.org/tekst/_bli001eers03_01/317   
 470. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000007335
 471. http://www.dbnl.org/tekst/maer002spie00_01/
 472. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/
 473. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 474. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 475. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 476. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004295
 477. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004296
 478. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 479. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004302
 480. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004375
 481. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004387
 482. http://www.dbnl.org/tekst/pisa001nver01_01/
 483. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004436
 484. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004545
 485. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0002.php
 486. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0003.php
 487. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004458
 488. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005728
 489. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011591
 490. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 491. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 492. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 493. http://data.cerl.org/istc/it00348000
 494. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435974
 495. http://data.cerl.org/istc/ia01121100
 496. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435943
 497. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 498. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 499. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 500. http://data.cerl.org/istc/ia00117000
 501. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436506
 502. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007247
 503. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005901
 504. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006796
 505. http://www.dbnl.org/tekst/_lun001lund02_01/_lun001lund02_01_0001.php
 506. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006466
 507. http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=3JQmooJuGJ/BNMADRID/151860818/9
 508. https://www.blogs.uni-mainz.de/handschriftencensus/mainz-ub-ms-72/
 509. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 510. https://data.cerl.org/istc/ia00924600
 511. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0006.php
 512. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 513. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 514. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 515. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BARTANG.htm#GW03423
 516. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 517. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 518. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BREIBER.htm#GW05081
 519. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 520. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW03948.htm
 521. http://data.cerl.org/istc/ib00435000
 522. Editie Tinbergen [1]
 523. http://data.cerl.org/istc/ia00209600
 524. Kritische editie G. Degroote DBNL
 525. https://www.ustc.ac.uk/index.php/record/78045
 526. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005361
 527. Diplomatische editie F.A. Snellaert, 2 dln. Brussel 1860-1861.
 528. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 529. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005362
 530. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 531. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006453
 532. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 533. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005365
 534. Kritische editie A. Beets. Groningen 1885
 535. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005366
 536. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005367
 537. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005368
 538. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005370
 539. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005371
 540. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005372
 541. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005373
 542. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005374
 543. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005375
 544. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005376
 545. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005377
 546. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005378
 547. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005379
 548. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005380
 549. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005381
 550. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005382
 551. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 552. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006988
 553. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006820
 554. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005390
 555. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005391
 556. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 557. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 558. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005396
 559. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 560. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013777
 561. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005354
 562. http://data.cerl.org/istc/ib00766500
 563. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435528
 564. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 565. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 566. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014593
 567. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/EVANQUE.htm#GWVIII154A
 568. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0106.php
 569. https://www.academia.edu/805394/Jan_de_Scheereres_Triumphe_ghedaen_te_brugghe_ter_intreye_van_caerle._Teksteditie_met_inleiding_en_aantekeningen
 570. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436934
 571. https://ustc.ac.uk/index.php/record/437080
 572. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 573. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001vosr01_01/
 574. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007140
 575. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007369
 576. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008925
 577. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006367
 578. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008000
 579. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006655
 580. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006640
 581. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006674
 582. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006656
 583. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007380
 584. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008518
 585. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 586. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/aken002ever01_01_0008.php
 587. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006716
 588. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/boen001mvri01_01_0006.php
 589. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001553
 590. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4352&selectedRecordId=4352&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=188&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4352
 591. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4400&selectedRecordId=4400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=205&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4400
 592. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6622&selectedRecordId=6622&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=301&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6622
 593. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6606&selectedRecordId=6606&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=306&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6606
 594. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6498&selectedRecordId=6498&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=31&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Nijmegen&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6498
 595. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4401&selectedRecordId=4401&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=316&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4401
 596. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6522&selectedRecordId=6522&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6522
 597. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=6
 598. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 599. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000005394
 600. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009231
 601. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008599
 602. https://data.cerl.org/istc/iv00314500
 603. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 604. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006553
 605. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006429
 606. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_dit004
 607. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 608. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 609. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 610. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 611. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Paris_ende_Vienne/feuilleton_editie_cumulatief.pdf
 612. http://data.cerl.org/istc/ip00113800
 613. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435854
 614. http://data.cerl.org/istc/ib01093500
 615. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436642
 616. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 617. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 618. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008111
 619. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008963
 620. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010008
 621. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008056
 622. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008135
 623. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008026
 624. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015273
 625. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008964
 626. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005903
 627. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007397
 628. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008147
 629. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008961
 630. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007919
 631. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005911
 632. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007280
 633. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007923
 634. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007920
 635. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008521
 636. http://www.dbnl.org/tekst/_tij003193101_01/_tij003193101_01_0011.php
 637. https://digi.vatlib.it/mss/detail/Borgh.200
 638. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403021
 639. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/feuilleton_editie.pdf
 640. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004572
 641. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004571
 642. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0025.php
 643. Diplomatische editie H. Brinkman en J. Schenkel. 2 dln. Hilversum 1997.
 644. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006771
 645. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0050.php
 646. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000545
 647. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/index.php
 648. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5620&selectedRecordId=5620&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5620
 649. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=4
 650. https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek
 651. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002171
 652. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008365
 653. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006371
 654. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 655. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 656. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 657. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006016
 658. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008985
 659. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007284
 660. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 661. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 662. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 663. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001141
 664. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9608&selectedRecordId=9608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dat+boec+van+den+claren&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9608
 665. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001142
 666. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9578&selectedRecordId=9578&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1017&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9578
 667. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001143
 668. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9276&selectedRecordId=9276&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1018&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9276
 669. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001176
 670. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9399&selectedRecordId=9399&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1177&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9399
 671. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001177
 672. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9400&selectedRecordId=9400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1178&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9400
 673. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001178
 674. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9584&selectedRecordId=9403&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1179&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9403
 675. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001179
 676. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9405&selectedRecordId=9405&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=1180&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9405
 677. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001180
 678. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001181
 679. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001184
 680. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9382&selectedRecordId=9382&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1328&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9382
 681. nog toe te voegen
 682. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001185
 683. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9387&selectedRecordId=9387&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1329&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9387
 684. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 685. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001188
 686. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001189
 687. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001190
 688. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001191
 689. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 690. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9439&selectedRecordId=9439&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1803&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9439
 691. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006543
 692. http://www.dbnl.org/tekst/_hat001hatt03_01/
 693. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13653&selectedRecordId=13653&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=hattem&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13653
 694. http://wemal.let.uu.nl/hattem-c5.html
 695. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 696. Kritische editie BML
 697. http://data.cerl.org/istc/il00116000
 698. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 699. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435730
 700. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 701. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 702. http://data.cerl.org/istc/ih00286000
 703. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0099.php
 704. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438295
 705. http://data.cerl.org/istc/ip00115000
 706. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436201
 707. p. 14-21
 708. http://data.cerl.org/istc/ib00099000
 709. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436514
 710. Diplomatische editie A.M. Duinhoven, Zwolle 1969.
 711. http://data.cerl.org/istc/ic00204760
 712. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 713. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436432
 714. https://data.cerl.org/istc/ib01274000
 715. Diplomatische editie BML
 716. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436815
 717. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 718. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436813
 719. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436711
 720. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436819
 721. https://www.ustc.ac.uk/editions/436913
 722. http://www.dbnl.org/tekst/_lim001limb02_01/
 723. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0018.php
 724. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436951
 725. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0039.php
 726. https://ustc.ac.uk/index.php/record/438100
 727. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006191
 728. http://data.onb.ac.at/rec/AC13946724
 729. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006542
 730. https://www.textualscholarship.nl/?p=7015
 731. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 732. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 733. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 734. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=1
 735. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403153
 736. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0028.php
 737. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437941
 738. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0015.php
 739. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005340
 740. http://www.dbnl.org/tekst/_nat001natu01_01/
 741. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008790
 742. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005344
 743. http://www.dbnl.org/tekst/maer002mgys01_01/
 744. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005330
 745. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008610
 746. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008869
 747. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 748. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 749. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002653
 750. http://www.dbnl.org/tekst/_ver016199001_01/_ver016199001_01_0003.php
 751. link editie
 752. link editie