Wikisource:Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken in binnen- en buitenlandse bibliotheken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst is een wensdroom van velen. Maar wie de Esopische fabel over de klagende muizen kent, die een perfect alarmsysteem bedacht hadden tegen de kat des huizes, voelt de vraag al aankomen: Wie bindt de kat de bel aan? Hopelijk leidt de oproep in www.neerlandistiek.nl [1] tot voldoende deelnemers om binnen afzienbare tijd een representatieve lijst samen te stellen van gedigitaliseerde bronnen. Na het inwinnen van advies, enig nadenken en grensoverschrijdend overleg is gekozen voor dit medium en dit format. Als iedereen die van deze lijst gebruik wenst te maken op onderstaande wijze ook een paar links invoert dan komen wij een heel eind. In beginsel bevat deze lijst links naar gedigitaliseerde handschriften en gedrukte boeken in (een van de varianten van) het Middelnederlands. We nemen ook handschriften op die buiten de huidige grenzen van het Nederlandse taalgebied zijn gemaakt, maar wel tot de Middelnederlandse tekstoverlevering zijn te rekenen. Ook teksten die in het overgangsgebied oostelijk Middelnederlands-Niederdeutsch zitten, de handschriften met Veldekes lyriek en Eneasroman en Duitse bewerkingen zijn welkom. Als eindjaar kiezen wij AD 1568, het begin van de 80-jarige Oorlog, dan houden de Middeleeuwen hier definitief op. Maar als bij gebrek aan een 16e-eeuwse druk een 17e-eeuwse druk gevonden kan worden die direct teruggaat op die verloren gegane laatmiddeleeuwse druk, dan is er voor die jongere druk ook plaats in de herberg. Willem Kuiper (Universiteit van Amsterdam) en Dirk Schoenaers.


Voordat u begint: U wordt dringend aangeraden om voordat u op een link klikt, eerst de Ctrl-toets in te drukken. Doet u dat, dan wordt de link in een nieuwe pagina geopend. Doet u dat niet, dan wordt deze pagina overschreven door de nieuwe pagina, wat meestal onhandig of ongewenst is.

Voordat u verder gaat: Als u eerst een Wikipedia account aanmaakt, of als u dat al heeft, uzelf eerst aanmeldt alvorens bij te dragen, dan kunnen wij reageren op uw bijdrage. Draagt u anoniem bij, dan kan dat niet.

Work in progress: Als u wilt bijdragen door enkele links van onderstaand materiaal voor uw rekening te nemen: graag! Kijk wel steeds eerst eventjes na of de signatuur nog niet in dit overzicht is opgenomen. Natuurlijk staat het u vrij materiaal bij te dragen uit andere bibliotheken.

 • Onder Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Utrecht en Athenaeumbibliotheek Deventer vindt u telkens een link naar (uitgebreide) lijsten met gedigitaliseerd Nederlands materiaal.
 • Heel wat complete digitale facsimiles van vroege Nederlandse drukken uit Europese bibliotheken (waaronder de KB in Den Haag) zijn vrij toegankelijk via de verzameling Early European Books op archive.org.


In de 'voetnoten' wordt verwezen naar de volgende naslagwerken / databases:


 • Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (BNM-I)
 • M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. ’s-Gravenhage 1981.
 • Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)
 • Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)
 • Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)
 • Short Title Catalogue Netherlands (STCN)
 • Universal Short Title Catalogue (USTC)
 • Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV)


De vette letters worden gebruikt als siglen bij de 'voetnoten', zodat visueel duidelijk is, waarheen de link voert. De letter E staat voor Editie en verwijst naar een online editie van de desbetreffende tekst. Aanvullende informatie wordt gemarkeerd met de X van eXtra.


Amsterdam[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (UBVU)

 • UBVU XV.05560   Getijdenboek in de vertaling van Geert Groote (1340-1384), met communie- en aflaatgebeden.  B[9]  M[10]

Antwerpen[bewerken]

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC)


Museum Plantin Moretus


Rijksarchief te Antwerpen, Verzameling Losse Aanwinsten

 • Nr. 147.1 (olim nr. 15)   Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Zuidoost-Vlaanderen?, ca. 1300-1350.  B[30]
 • Nr 147.2 (olim nr. 15)    Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Zuidoost-Vlaanderen?, ca. 1300-1350.  B[31]


UAntwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootchap X[32]

 • Hs Neerl 14   Johannes Brugman, Sermoenen. Zuidoost Limburg?, ca. 1525.  B[40]
 • Hs Neerl 15/2   Wybeert van Andernaken? (fragment) recto verso. Westelijke Nederlanden, ca. 1375-1400.  B[42]  E [43]
 • Hs Neerl 16    Jacob van Maerlant Spiegel historiael (fragment Eerste Partie, Boek I, kap.36, vs.4-8 en vs.54-58; kap.38, vs.14-18 en vs.63-67) recto verso. ca. 1300-1350.  B[45]
 • Hs Neerl 26   Refterlezingen. Bisdom Kamerijk, reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus, ca. 1550.  B[47]
 • Hs Neerl. 385/2   Hadewijch, Werken. Oost-Brabant?, ca. 1500-1525.  B[49]
 • Hs Neerl 413/1   Spreukstrofen (fragment). Zuid-Limburgse kopie van een Oost-Vlaams/Brabantse spreukenverzameling. 14de eeuw.  B[50]


UAntwerpen Bijzondere Collecties

Arnhem[bewerken]

Gelders Archief

Bailleul[bewerken]

Musée Benoît de Puydt

Ballarat[bewerken]

Art Gallery of Ballarat

Baltimore[bewerken]

The Walters Art Museum

Berlijn[bewerken]

Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz


 • MS germ. fol. 282   Hendrik van Veldeke, Eneasroman. ca. 1220-1230.
 • MS germ. fol. 736-fragm. 27   Preek (fragment).  B[95]
 • MS germ. fol. 751-fragm. 4    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw.  B[100]

Bethlehem, PA[bewerken]

Lehigh University, Special Collections

Boston, MA[bewerken]

Boston Public Library

Boulogne-sur-Mer[bewerken]

Bibliothèque municipale

Breda[bewerken]

Stadsarchief

Bremen[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek

 • msc 0055   Getijdenboek. Leiden (Tertiarissen Roomburg, midden 15e eeuw.  B[151]

Brugge[bewerken]

Hoofdbibliotheek Biekorf

OCMW-archief

Stadsarchief

Brussel[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek van België

 • II 138   Jan van Leeuwen, Werken. Hoeilaart, 1400-1425.  B[175]
 • IV 828   Philip Utenbroeke, Spiegel historiael (fragment Tweede Partie, Boek VI, kap.32/vs.10-29, kap.33/vs.9-28, kap.39/vs.16-35 en kap.40/vs.15-35). Holland, ca. 1400. B[194]
 • IV 1036   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment).


Cambridge[bewerken]

Cambridge University Library

Queens' College

Wren Library, Trinity College

Cambridge, MA[bewerken]

Harvard, Houghton Library

Chantilly[bewerken]

Musée Condé - Bibliothèque du château

Colmar[bewerken]

Bibliothèque municipale

Cologny[bewerken]

Fondation Martin Bodmer

Columbia, MO[bewerken]

University of Missouri, Ellis Library, Special Collections

Columbia, SC[bewerken]

University of South Carolina. Irvin Department of Rare Books and Special Collections

Darmstadt[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Den Bosch[bewerken]

Brabants Historisch Informatie Centrum

 • 9 Domeinen, raad en rentmeester-generaal, 1515-1816, 290 (olim 289A)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, fragment. Brabant, ca. 1350. B[233]

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Den Haag[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek

 • 168 E 5   Der sielen troest. [Jacob Bellaert – De titelpagina van Symon Cock is later ingeplakt], Haarlem, 1484.  I[267]  U[268]
 • 168 G 32 [2]   Laurent d'Orléans, Summe le roy, vertaald door broeder Jan van Brederoede als Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem, 1484.
 • 168 G 43   Tafelboek (uit: Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove. [Utrecht] 1479.  I[279]  U[280]
 • 169 G 56   Jan van Brederode, Des conincs summe. [Jacob Jacobszoon vander Meer en Mauricius Yemantszoon], Delft, 1487. I[291] U[292]
 • 231 G 51   Elckerlijc. [Govaert Back, Antwerpen, ca. 1500].
 • KW 78 E 54   Adriaen Coenen, Visboeck. Scheveningen 1577-1579.

Huis van het boek - Museum Meermanno-Westreenianum

Detmold[bewerken]

Lippische Landesbibliothek

Deventer[bewerken]

Athenaeumbibliotheek

 • 10 W 7 KL   Hendrik Herp, Spieghel der Volcomenheit; Meister Eckhart, Rede der Unterscheidunge.; 10e-eeuwse fragmenten met onder andere exorcistische teksten. Derde kwart 15e eeuw.
 • 111 C 8 KL    Convoluut: Dialogus Creaturarum (Gouda, 1481), Fabulae Latine van Aesopus (1481), Historia destructionis Troiae (Deventer, 1480-1485), Speculum Stultorum (Utrecht, 1474) en Reynardus vulpes (Utrecht, 1474).

Dordrecht[bewerken]

Regionaal Archief

Dresden[bewerken]

 • Mscr.Dresd.App.1343   Gebedenboek. Oost-Vlaanderen, ca. 1480-1490.

Düsseldorf[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • K02:C116    Psalter. 14de-15de eeuw.
 • K03:F52    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragmenten). 1321.
 • K03:F88    Sidrac. 15de eeuw.

Edinburg[bewerken]

National Library of Scotland

Manuscripts from the Low Countries

Erfurt[bewerken]

Universität Erfurt - For­schungs­bi­blio­thek Gotha

 • Membr. II 83   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1486-1500  B[392]  

Erlangen[bewerken]

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Fécamp[bewerken]

Musée du Palais Bénédictine

Frankfurt am Main[bewerken]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

 • Ms. Barth. 171    Maarten Luther, Catechismus. ca 1550.
 • Ms. germ. oct. 32 (Ausst. 43)    Getijdenboek, Middelnederlands en Frans. ca. 1480-1490. B[400]
 • Ms. germ. oct. 33 (Ausst. 45)    Geert Groote, Getijdenboek. ca. 1475-1500. B[401]
 • Ms. germ. qu. 35    Philip Utenbroeke Spiegel historiael (fragment, Tweede Partie, Boek I, kap.67/vs.1-kap.68/vs.24). ca. 1375-1400. B[403]E[404]

Fulda[bewerken]

Hochschul- und Landesbibliothek

Gent[bewerken]

Universiteitsbibliotheek


 • HS.0123   Jacobus de Voragine, Legenda Aurea Winterstuk (Tweede Noordnederlandse vertaling). Den Haag, 1470. B[411]
 • HS.0388   Caesarius van Heisterbach, Dialogus Miraculorum (De eerste Middelnederlandse vertaling). Nederlanden, begin 16e eeuw.
 • HS.1080   Peregrinus de Opole. Leven van Jezus, sermoenen, exempelen en devoties. Brabant, ca. 1450-1500.
 • HS.1273   Jan Yperman, Cyrurgie. Nederlanden, 1440.
 • HS.1360   Jan van Schoonhoven, Henricus Suso en Mechtildis de Hackeborn, Gebeden En Devoties. Nederlanden, ca. 1450-1500.
 • HS.1374   Hein van Aken, Jacob van Maerlant e.a. Heber-serrure Codex (Middelnederlands verzamelhandschrift). Brabant, ca. 1375-1400. B[417]
 • HS.2166   Anna Bijns, Gedichten. ca. 1520-1530.
 • HS.2749/7   Sidrac (fragment). eerste helft 14e eeuw. B[422]
 • BHSL.RES.1295   Des conincs summe. Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, Delft, 1478.

Giessen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Göttingen[bewerken]

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

 • Fab. Rom. X 32   Die conste ende maniere om broot ende vleesch, visch, wyn, gebraet, spijs, dranc ende den vryen kost te kryghen sonder ghelt. Weduwe Jan van Ghelen, Rotterdam, 1610.  U[450]

Graz[bewerken]

Universitätsbibliothek

Greifswald[bewerken]

Universitätsbibliothek Greifswald - Ms 638, seit 1932

Groningen[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Haarlem[bewerken]

Noord-Hollands Archief

Stadhuis

Halle[bewerken]

Frankesche Stiftungen

Hamburg[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Hannover[bewerken]

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek | Niedersächsische Landesbibliothek

Hanover (NH)[bewerken]

Rauner Library - Dartmouth College Library

 • Ms. 1302   Getijdenboek (fragment). Vlaanderen, 15de eeuw.

Hattem[bewerken]

Bibliotheek Stichting Oud-Hattem

Heeswijk Dinther[bewerken]

Abdij van Berne

Heidelberg[bewerken]

Universitätsbibliothek

 • Cod. Pal. germ. 403   Heinric van Veldeke, Eneasroman. Straatsburg, 1419. E[492]

Innsbruck[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Jena[bewerken]

Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena

Kampen[bewerken]

Stadsarchief

Karlsruhe[bewerken]

Badische Landesbibliothek

Kassel[bewerken]

Universität Kassel

Keulen[bewerken]

Dombibliothek

 • Codex 1323   Preken. ca. 1550.

Universitäts- und Stadtbibliothek

Historisches Archiv

Kopenhagen[bewerken]

Det Kongelige Bibliotek

Kraków[bewerken]

Biblioteka Jagiellońska

 • Berol. mgq 1303 Nr. 3   Hendrik van Veldeke, Eneasroman (fragment). na 1250. B[512]

Lancaster, PA[bewerken]

Franklin & Marshall College, Shadek-Fackenthal Library

Leeds[bewerken]

University Library - Special Collections

 • BC MS 7   Getijdenboek. Delft? en Zuidelijke Nederlanden, ca. 1490 en ca. 1500-1510. B[513]
 • BC MS 14   Getijdenboek. Nederlanden, ca. 1450-1500, met toegevoegde miniaturen uit de eerste helft van de 13de eeuw. B[514]

Leeuwarden[bewerken]

Tresoar

Leiden[bewerken]

Hoogheemraadschap van Rijnland

Universiteitsbibliotheek

Leiden University Libraries Digital Collections : Manuscripts : Dutch Westerse middeleeuwse handschriften - Nederlands


 • BPL 3   Jean Froissart, Chroniques deel I - deel II, vertaald door Gerijt Potter vander Loo. Leiden?, 1470.  B[525]  M[526]

Leipzig[bewerken]

Universitätsbibliothek

Leuven[bewerken]

KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties

 • MS 1495   Gebeden (fragment). 16de eeuw.
 • MS 1511   Gebeden (fragment). 15de eeuw.
 • MS 1512   Gebeden (fragment). 15de eeuw.

KU Leuven Bibliotheken Maurits Sabbe Bibliotheek

Londen[bewerken]

British Library

 • Harley MS 3828   Getijdenboek. Vlaanderen (Brugge?) en Noord-Brabant (?), 1440-1500.  B[597]

Los Angeles[bewerken]

UCLA Library

 • Rouse MS. 22   Brevier (fragment). 13de eeuw.

Luik[bewerken]

Bibliothèques Université de Liège

 • XV.B159   Dat sterfboeck. Peter van Os, Zwolle, 1488.  I[608]  U[609]

Lund[bewerken]

Lund University Library

 • Medeltidshandskrift 33    Psalter. Utrecht, ca. 1500-1525. B[616]
 • Medeltidshandskrift 52    Getijdenboek. Brugge, ca. 1450-1500.

Maastricht[bewerken]

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Madrid[bewerken]

Biblioteca Nacional de España

Mainz[bewerken]

Johannes Gutenberg Universität - Universitätsbibliothek

Manchester[bewerken]

University of Manchester - John Rylands Library

Marburg[bewerken]

Staatsarchiv

Middelburg[bewerken]

Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Montauban[bewerken]

Archives départementales de Tarn-et-Garonne

München[bewerken]

Bayerische Staatsbibliothek

 • 4 Inc.c.a. 365 d6   Jan van Brederode / Laurent d'Orléans, Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem 1484.  E[637]
 • 4 Inc.s.a. 1261   Mellibeus. Govaert Bac, Antwerpen, z.j.  I[638]


 • Cod. germ. 57   Heinric van Veldeke, Eneasroman. 13de-14de eeuw.  E[643]
 • Cod. germ. 106   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, ca. 1425-1475.  B[652]
 • Cod. germ. 185   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, 1475-1500.  B[664]
 • Cod. germ. 477   Jan van Leeuwen; Hendrik Suso Excerpten. Rebdorf, 1475-1500.  B[667]
 • Cod. germ. 5235   Passie. Prinsbisdom Keulen, 1375-1400.  B[673]
 • Cod. germ. 8346   Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1475-1500.


Ludwig-Maximilians-Universität München

Münster[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • N.R. 1553 (Cod 75)    Pseudo-Augustinus, [1] Verklaring der boetpsalmen]. 1475-1500.  B[692]
 • N.R. 5502 (Cod 82)   Getijdenboek. Oostelijk Nederland (Arnhem?), 1503-1525.  B[693]

Nantes[bewerken]

Bibliothèque municipale de Nantes

Neuchâtel[bewerken]

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Neurenberg[bewerken]

Germanisches Nationalmuseum

New Brunswick[bewerken]

Rutgers, The State University of New Jersey, Special Collections and University Archives

New Haven[bewerken]

Yale University, Beinecke Rare Book & Manuscript Library

 • Beinecke MS 218   Getijdenboek. Zuidelijke Nederlanden, ca. 1470.

New York[bewerken]

Columbia University, Rare Book and Manuscript Library

New York, Fordham University, Walsh Library, Archives and Special Collections

New York, The Morgan Library & Museum

Nijmegen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen

Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit

 • Hs. 485   Manuale. Zuidoost-Nederland, ca. 1502-1516.  M[733]
 • Hs. 610   Gebedenboek. Maastricht (klooster Maagdendries), ca. 1500.  X [734]

Oudenaarde[bewerken]

Stadsarchief Oudenaarde

Oxford[bewerken]

University of Oxford

Parijs[bewerken]

Bibliothèque de l'Arsenal

Bibliothèque Mazarine

Bibliothèque nationale de France (BnF)

 • Ms Allemand 333   1) geestelijke brief, inc. Jhesum Christum met mijnen armen ghebede ende al dat ic vermach in tijt ende in eewicheit voer vriendelike gruete ghescreven in dat doerwonde herte Christi; 2) Jacob van M(a)erlant, Scolastica in dietschen (Rijmbijbel) fragmenten.
 • MS Néerlandais 1   Boethius, De consolatione philosophiae ("Geschreven voor Lodewijc vanden Gruuthuse [...] door Jan van Kriekenborch, onderdanich dienare, [...] int jaar ons Heeren 1491, den 16en in Maerte").

Philadelphia[bewerken]

Free Library of Philadelphia, Rare Book Department

 • Lewis E 257   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, ca. 1505.

Philadelphia Museum of Art, Department of Prints, Drawings, and Photographs, Bloomfield Moore Collection

University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts

 • Ms. Codex 738   Geert Groote, Getijdenboek. Bisdom Utrecht?, 15de E.

Porrentruy[bewerken]

Bibliothèque cantonale jurassienne

Rijsel[bewerken]

Bibliothèque municipale

Rome[bewerken]

Biblioteca Apostolica Vaticana

Rostock[bewerken]

Universität Rostock

Saint John's[bewerken]

Memorial University of Newfoundland. Libraries. Archives and Special Collections

 • BX 2080 1455 Vault     Getijdenboek. Haarlem, ca. 1455-1465.
 • BX 2015 A2 1475 Vault     Missaal. 1475.

Sankt-Gallen[bewerken]

Stiftsbibliothek

Sint-Petersburg[bewerken]

Nationale Bibliotheek van Rusland

Stuttgart[bewerken]

Württembergische Landesbibliothek

Tilburg[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Toruń[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Trogen[bewerken]

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Tübingen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Uppsala[bewerken]

Uppsala University Library

Utrecht[bewerken]

Universiteitsbibliotheek (UBU)


 • UBU Hs. 1040 (Hs 2 D 13)   Ghetiden. 1507-1508.
 • UBU Hs. 1689 (Hs 8 L 4)   Pseudo-Aurelius Augustinus, Eenliker sprake. 1539?Utrechts Archief

Warschau[bewerken]

Biblioteka Narodowa

Washington, DC[bewerken]

The Library of Congress

Weimar[bewerken]

Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Wenen[bewerken]

Österreichische Nationalbibliothek

 • Cod. 2861   Hendrik van Veldeke Eneasroman. 1474.

Österreichisches Staatsarchiv

Wolfenbüttel[bewerken]

Herzog August Bibliothek

 • Cod. Guelf. 404.9 Novi (14)   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw.  B[897]  E[898]

Wrocław[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Wrocławski

Sjabloon[bewerken]

Handschriften

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. localisering, datering. [906]

Drukken

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. drukker, localisering, datering. [907]


    “ ” ‘ ’

 1. http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/op-weg-naar-een-lijst-van-gedigitaliseerde-middelnederlandse-handschriften-en-drukken/
 2. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002216
 3. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?&recordId=1335#rnull
 4. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002217
 5. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13742&selectedRecordId=13742&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13742
 6. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002218
 7. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13700&selectedRecordId=13700&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam%2C+UB+VU%2C+ms.+XV+05503&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13700
 8. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13708&selectedRecordId=13708&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13708
 9. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016274
 10. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13939&selectedRecordId=13939&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13939
 11. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0021.php#v03
 12. https://ustc.ac.uk/index.php/record/430519
 13. Kritische editie BML
 14. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0059.php
 15. http://ustc.ac.uk/index.php/record/430512
 16. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Galien_Rethore/Galien_Rethore_kritisch.pdf
 17. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0049.php
 18. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0037.php
 19. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/
 20. http://www.vliz.be/nl/open-marien-archief?module=ref&refid=126864
 21. https://ustc.ac.uk/editions/437654
 22. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002589
 23. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002590
 24. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002586
 25. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002588
 26. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002602
 27. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002594
 28. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002596
 29. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002598
 30. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008075
 31. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008078
 32. https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/bibliotheek/bijzondere-collecties/handschriften/beschrijvingen/neerlandica/
 33. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001440
 34. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001454
 35. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001455
 36. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001442
 37. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001450
 38. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001456
 39. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001443
 40. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001453
 41. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007391
 42. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007392
 43. http://www.dbnl.org/arch/_tij010192701_01/pag/_tij010192701_01.pdf (pp.138-151)
 44. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006905
 45. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006657
 46. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011770
 47. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011774
 48. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011776
 49. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006617
 50. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011771
 51. https://fragmentology.ms/issues/4-2021/middle-dutch-alexander/
 52. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007573
 53. http://www.jstor.org/stable/43884610
 54. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010589
 55. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009960
 56. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004685
 57. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004691
 58. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004690
 59. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008597
 60. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004687
 61. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011051
 62. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009958
 63. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004700
 64. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004695
 65. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004700
 66. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004692
 67. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009959
 68. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005990
 69. http://data.cerl.org/istc/ij00143000
 70. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436589
 71. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 72. https://data.cerl.org/istc/ig00317000
 73. https://data.cerl.org/istc/ij00140500
 74. http://data.cerl.org/istc/is00671500
 75. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436166
 76. http://data.cerl.org/istc/ic00204750
 77. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 78. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436218
 79. http://data.cerl.org/istc/is00044200
 80. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436302
 81. http://data.cerl.org/istc/ia00743300
 82. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436478
 83. http://data.cerl.org/istc/ic00484820
 84. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435530
 85. https://data.cerl.org/istc/ia00400900
 86. http://data.cerl.org/istc/ih00432500
 87. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436489
 88. http://data.cerl.org/istc/ig00299600
 89. http://data.cerl.org/istc/iv00374000
 90. http://data.cerl.org/istc/im00352100
 91. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002881
 92. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 93. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002883
 94. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002886
 95. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002891
 96. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002892
 97. http://www.dbnl.org/tekst/_ren001reno01_01/
 98. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007373
 99. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007388
 100. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002893
 101. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002894
 102. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002895
 103. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 104. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 105. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 106. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002897
 107. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002898
 108. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002899
 109. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016184
 110. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 111. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002903
 112. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 113. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002904
 114. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002914
 115. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 116. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 117. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 118. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003003
 119. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003004
 120. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003005
 121. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003007
 122. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003013
 123. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003016
 124. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003019
 125. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003023
 126. Thom Mertens & Dieuwke E. van der Poel e.a. (ed.), Het liederenhandschrift Berlijn 190. Hilversum, 2013.
 127. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003029
 128. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003065
 129. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 130. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002996
 131. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008242
 132. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002949
 133. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002976
 134. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007585
 135. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002979
 136. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 137. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009122
 138. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007484
 139. http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/nieuwe-editie-met-vertaling-van-het-spel-van-het-sacrament-van-niervaert/
 140. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13952&selectedRecordId=13952&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+smeken&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13952
 141. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014768
 142. Diplomatische en kritische editie BML
 143. http://www.mmdc.nl/static/site/highlights/373/The_legend_of_the_Holy_Cross_of_Breda_.html
 144. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006355
 145. http://mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6715&selectedRecordId=6715&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=breda+&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6715
 146. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004653
 147. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004646
 148. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004648
 149. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004650
 150. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004651
 151. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004652
 152. http://www.dbnl.org/tekst/groo126wond01_01/
 153. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005669
 154. http://www.dbnl.org/tekst/_dit004dits01_01/
 155. http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/detail/%5bAnoniem%5d/Onderdeel-Ms-437-De-hooghe-ende-edele/Handschrift/?itemid=%7Clibrary%2Fv%2Fobbrugge%2Foudedrukken%7C7360&p=brugge_erfgoed
 156. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005673
 157. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008802
 158. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007633
 159. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010039
 160. http://www.dbnl.org/tekst/dene001wara01_01/
 161. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013373
 162. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003609
 163. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003616
 164. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000002363
 165. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003669
 166. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003678
 167. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003795
 168. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003871
 169. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003872
 170. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005898
 171. https://www.dbnl.org/tekst/_hul001hult02_01/index.php
 172. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003900
 173. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003927
 174. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003928
 175. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004003
 176. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004004
 177. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004026
 178. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001695
 179. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001725
 180. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001762
 181. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001763
 182. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001764
 183. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007361
 184. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001774
 185. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001795
 186. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 187. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 188. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 189. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 190. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 191. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 192. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001823
 193. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001823
 194. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001843
 195. https://data.cerl.org/istc/ij00218420
 196. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 197. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 198. https://www.dbnl.org/tekst/_jaa033187001_01/_jaa033187001_01_0001.php
 199. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 200. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436102
 201. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006952
 202. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004318
 203. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004319
 204. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004321
 205. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004322
 206. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007764
 207. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007765
 208. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007766
 209. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005902
 210. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005912
 211. https://ustc.ac.uk/index.php/record/76298
 212. https://data.cerl.org/istc/ih00281000
 213. https://www.ustc.ac.uk/editions/436380
 214. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006159
 215. http://www.dbnl.org/tekst/_sak001saks02_01/
 216. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006560
 217. http://www.dbnl.org/tekst/maer002stro01_01/
 218. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008005
 219. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004733
 220. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004866
 221. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007097
 222. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004734
 223. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004842
 224. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004707
 225. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004734
 226. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004735
 227. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004877
 228. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004882
 229. Kritische editie A. von Keller, Stuttgart 1858.
 230. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004881
 231. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004886
 232. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001mgys01_01/
 233. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007009
 234. http://hdl.handle.net/11240/e04491d3-9a00-4a2f-903e-098074a030e1
 235. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003108
 236. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 237. http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat06_01/
 238. http://www.dbnl.org/tekst/maer002aave01_01/
 239. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=378&selectedRecordId=378&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=76+E+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r378
 240. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=594&selectedRecordId=594&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+K+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r594
 241. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006745
 242. http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_gru001khee01
 243. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13464&selectedRecordId=13464&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+k+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13464
 244. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009888
 245. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 246. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 247. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 248. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 249. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003115
 250. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=608&selectedRecordId=608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+3&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r608
 251. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003116
 252. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=609&selectedRecordId=609&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+4&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r609
 253. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003117
 254. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=610&selectedRecordId=610&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r610
 255. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006456
 256. Kritische editie W.J.A. Jonckbloet. deel 1, 's Gravenhage 1846; deel 2, 's Gravenhage 1849. Een nieuwe kritische editie, die wezenlijk verschilt van deze, is deels in de maak en deels voltooid in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans.
 257. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=839&selectedRecordId=839&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=129+a+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r839
 258. http://data.cerl.org/istc/ia00209220
 259. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435665
 260. http://data.cerl.org/istc/ip01070000
 261. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438302
 262. http://data.cerl.org/istc/ip01070500
 263. https://data.cerl.org/istc/ic00978700
 264. https://data.cerl.org/istc/im00013450
 265. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 266. http://ustc.ac.uk/index.php/record/743704
 267. https://data.cerl.org/istc/is00361000
 268. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435647
 269. http://data.cerl.org/istc/is00359700
 270. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435412
 271. http://data.cerl.org/istc/iw00010740
 272. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435418</ref168 G 41
 273. http://data.cerl.org/istc/ie00064900
 274. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435376
 275. http://data.cerl.org/istc/ib00956900
 276. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438340
 277. http://data.cerl.org/istc/ir00360500
 278. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438365
 279. http://data.cerl.org/istc/it00010850
 280. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435416
 281. http://data.cerl.org/istc/ij00340500
 282. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435450
 283. http://data.cerl.org/istc/ib00766400
 284. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435406
 285. http://data.cerl.org/istc/is00671200
 286. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438303
 287. http://data.cerl.org/istc/ij00438200
 288. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435451
 289. http://data.cerl.org/istc/ic01022500
 290. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435484
 291. http://data.cerl.org/istc/il00089700
 292. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435520
 293. http://data.cerl.org/istc/ic00204700
 294. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 295. http://data.cerl.org/istc/ia00209250
 296. http://data.cerl.org/istc/il00214000
 297. http://data.cerl.org/istc/ic00905000
 298. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435945
 299. http://data.cerl.org/istc/ib01039950
 300. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435897
 301. http://data.cerl.org/istc/ib00098900
 302. http://data.cerl.org/istc/il00212900
 303. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435299
 304. http://data.cerl.org/istc/is00672000
 305. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435374
 306. http://data.cerl.org/istc/it00010800
 307. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435380
 308. http://data.cerl.org/istc/ic00484800
 309. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435375
 310. http://data.cerl.org/istc/ie00028200
 311. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435444
 312. http://data.cerl.org/istc/ir00135800
 313. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435458
 314. http://data.cerl.org/istc/ie00064700
 315. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435297
 316. http://data.cerl.org/istc/ij00139000
 317. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 318. http://data.cerl.org/istc/ic00411000
 319. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0101.php
 320. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435433
 321. http://data.cerl.org/istc/ih00210000
 322. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438351
 323. http://data.cerl.org/istc/ig00298350
 324. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435641
 325. https://data.cerl.org/istc/is00361100
 326. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435718
 327. https://data.cerl.org/istc/is00361200
 328. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436063
 329. http://data.cerl.org/istc/ia00402200
 330. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435967
 331. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0048.php
 332. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=840928238
 333. http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=833569473
 334. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437024
 335. http://ustc.ac.uk/index.php/record/420580
 336. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/kattendycke/#page=0&accessor=toc&view=homePane
 337. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001534
 338. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 339. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1335&selectedRecordId=1335&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=ka+16&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1335
 340. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000451
 341. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=10531&selectedRecordId=10531&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=10+b+21&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r10531
 342. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009049
 343. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15020&selectedRecordId=15020&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15020
 344. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002204
 345. http://data.cerl.org/istc/ip01025575
 346. https://data.cerl.org/istc/iv00325200
 347. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001635
 348. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14910&selectedRecordId=14910&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14910
 349. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001650
 350. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+13&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 351. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001651
 352. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 353. https://www.rug.nl/research/portal/publications/bedudinghe-op-cantica-canticorum-bewerkende-vertaling-van-glossa-tripartita-super-cantica(22dcea63-d5c9-4ea8-ac1f-6f9a3faa6b5a).html
 354. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001652
 355. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=46&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 356. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016279
 357. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15025&selectedRecordId=15025&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=61&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15025
 358. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002040
 359. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002041
 360. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002042
 361. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002043
 362. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002044
 363. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009444
 364. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002046
 365. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002047
 366. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004334
 367. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004336
 368. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004337
 369. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007323
 370. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004341
 371. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004343
 372. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004344
 373. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004345
 374. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007811
 375. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004347
 376. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004348
 377. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007381
 378. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004356
 379. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007371
 380. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007362
 381. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006470
 382. 13424
 383. https://data.cerl.org/istc/ih00429300
 384. 6538
 385. https://data.cerl.org/istc/ic00411600
 386. M38760
 387. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 388. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 389. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 390. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 391. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 392. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002059
 393. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002147
 394. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002148
 395. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002149
 396. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008579
 397. http://data.cerl.org/istc/il00185500
 398. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009069
 399. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005899
 400. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005214
 401. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005215
 402. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013296
 403. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005221
 404. http://www.dbnl.org/tekst/uten001twee01_01/index.php
 405. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005223
 406. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011787
 407. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007735
 408. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009112
 409. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007853
 410. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000041
 411. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000047
 412. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000113
 413. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006425
 414. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hade002
 415. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000192
 416. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000213
 417. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000216
 418. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000234
 419. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000242
 420. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000000190
 421. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006622
 422. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006563
 423. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007389
 424. https://www.dbnl.org/tekst/_tij003189201_01/_tij003189201_01_0019.php#146
 425. http://www.dbnl.org/tekst/dene001test01_01/dene001test01_01_0656.php
 426. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 427. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003refe03_01/
 428. http://www.dbnl.org/tekst/roov002reth01_01/index.php
 429. https://data.cerl.org/istc/ij00340500
 430. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402986
 431. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402805
 432. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 433. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/GoedthalsProverbes1568.pdf
 434. https://www.ustc.ac.uk/editions/13557
 435. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007948
 436. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006365
 437. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 438. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 439. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 440. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006691
 441. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 442. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006712
 443. https://www.dbnl.org/tekst/_sev001abot01_01/
 444. https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12876.htm
 445. https://data.cerl.org/istc/is00450100?style=expanded
 446. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0027.php
 447. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Rijckaert_zonder_Vreese/Rijckaert_zonder_Vreese_feuilleton_editie.pdf
 448. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0060.php#v16
 449. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0055.php
 450. https://www.ustc.ac.uk/editions/1018385
 451. https://www.ustc.ac.uk/editions/429335
 452. https://www.ustc.ac.uk/editions/629944
 453. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006062
 454. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013200
 455. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006652
 456. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006677
 457. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002150
 458. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002153
 459. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008581
 460. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005933
 461. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002104
 462. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002105
 463. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002114
 464. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002116
 465. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002118
 466. https://www.dbnl.org/tekst/_que002199601_01/_que002199601_01_0023.php
 467. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002119
 468. https://www.dbnl.org/tekst/_par002part02_01/
 469. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008255
 470. http://www.dbnl.org/tekst/_boe007boec01_01/_boe007boec01_01_0001.php
 471. http://data.cerl.org/istc/ig00638500
 472. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005584
 473. https://www.ustc.ac.uk/editions/436691
 474. https://www.ustc.ac.uk/editions/403645
 475. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006704
 476. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17021&selectedRecordId=17021&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17021
 477. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17024&selectedRecordId=17024&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17024
 478. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007416
 479. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17031&selectedRecordId=17031&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17031
 480. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007514
 481. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17060&selectedRecordId=17060&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17060
 482. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005987
 483. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17040&selectedRecordId=17040&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17040
 484. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007545
 485. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006428
 486. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007379
 487. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007377
 488. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008295
 489. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007384
 490. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008297
 491. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007378
 492. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 493. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007263
 494. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006559
 495. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008656
 496. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002163
 497. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011949
 498. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006368
 499. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 500. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 501. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 502. http://data.cerl.org/istc/ih00067000
 503. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010449
 504. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005007
 505. https://books.google.be/books?id=9mwUAAAAQAAJ&dq=horae%20belgicae%20volume%209&pg=PT35#v=onepage&q&f=false
 506. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 507. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004898
 508. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005013
 509. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005116
 510. https://www.ustc.ac.uk/editions/437065
 511. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003002
 512. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003001
 513. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005856
 514. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010206
 515. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005908
 516. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002809
 517. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15727&selectedRecordId=15727&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+290&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15727
 518. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002813
 519. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15659&selectedRecordId=15659&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+1804&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15659
 520. http://www.dbnl.org/tekst/_flo004flor02_01/
 521. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15365&selectedRecordId=15365&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=leiden%2C+HR&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15365
 522. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 523. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 524. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407327
 525. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001878
 526. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4869&selectedRecordId=4869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jean+froissart&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4869
 527. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001882
 528. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000006
 529. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 530. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4914&selectedRecordId=4914&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4914
 531. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001885
 532. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001901
 533. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5499&selectedRecordId=5499&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=bpl+76+c&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5499
 534. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001907
 535. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010447
 536. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1792&selectedRecordId=1792&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Leiden&shelfmark=bpl+1010&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1792
 537. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001927
 538. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001928
 539. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 540. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1797&selectedRecordId=1797&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+1215&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1797
 541. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002018
 542. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002024
 543. http://www.dbnl.org/tekst/_wra001mgys01_01/
 544. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=2079&selectedRecordId=2079&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+3085&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r2079
 545. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000843
 546. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14190&selectedRecordId=14190&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+183&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14190
 547. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000001
 548. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14191&selectedRecordId=14191&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+191&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14191
 549. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000847
 550. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14197&selectedRecordId=14197&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+194&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14197
 551. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000848
 552. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14200&selectedRecordId=14200&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+195&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14200
 553. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000853
 554. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14408&selectedRecordId=14408&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dirc+Potter&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14408
 555. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001347
 556. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001384
 557. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14629&selectedRecordId=14629&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+ltk+360&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14629
 558. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008155
 559. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001405
 560. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14772&selectedRecordId=14772&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+van+Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14772
 561. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001410
 562. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14658&selectedRecordId=14658&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=lorreinen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14658
 563. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 564. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001478
 565. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14660&selectedRecordId=14660&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Couchi&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14660
 566. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001414
 567. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14664&selectedRecordId=14664&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Godfried+van+WEvel&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14664
 568. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001425
 569. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14686&selectedRecordId=14686&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=alexanders+geesten&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14686
 570. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011410
 571. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006662
 572. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001505
 573. Kritische editie P. Leendertz. Leiden 1912.
 574. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14798&selectedRecordId=14798&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Floris+ende+Blancefloer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14798
 575. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006930
 576. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002179
 577. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002182
 578. http://www.dbnl.org/tekst/_bli001eers03_01/317   
 579. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000007335
 580. http://www.dbnl.org/tekst/maer002spie00_01/
 581. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/
 582. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 583. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 584. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 585. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004295
 586. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004296
 587. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 588. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004302
 589. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004375
 590. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004387
 591. http://www.dbnl.org/tekst/pisa001nver01_01/
 592. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004436
 593. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004545
 594. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0002.php
 595. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0003.php
 596. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015578
 597. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004526
 598. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004458
 599. https://data.cerl.org/istc/im00162200
 600. https://data.cerl.org/istc/ia00209350
 601. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005728
 602. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011591
 603. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 604. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 605. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 606. http://data.cerl.org/istc/it00348000
 607. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435974
 608. http://data.cerl.org/istc/ia01121100
 609. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435943
 610. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 611. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 612. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 613. http://data.cerl.org/istc/ia00117000
 614. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436506
 615. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007247
 616. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005901
 617. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006796
 618. http://www.dbnl.org/tekst/_lun001lund02_01/_lun001lund02_01_0001.php
 619. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006466
 620. http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=3JQmooJuGJ/BNMADRID/151860818/9
 621. https://www.blogs.uni-mainz.de/handschriftencensus/mainz-ub-ms-72/
 622. https://bouwstoffen.kantl.be/bml/Appollonius_van_Thyro/AvT_Delft_1493_kritisch_cumulatief.pdf
 623. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 624. https://data.cerl.org/istc/ia00924600
 625. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0006.php
 626. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006498
 627. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 628. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 629. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 630. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BARTANG.htm#GW03423
 631. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 632. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 633. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BREIBER.htm#GW05081
 634. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 635. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW03948.htm
 636. http://data.cerl.org/istc/ib00435000
 637. Editie Tinbergen [2]
 638. http://data.cerl.org/istc/ia00209600
 639. Kritische editie G. Degroote DBNL
 640. https://www.ustc.ac.uk/index.php/record/78045
 641. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005361
 642. Diplomatische editie F.A. Snellaert, 2 dln. Brussel 1860-1861.
 643. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 644. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005362
 645. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 646. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006453
 647. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 648. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005365
 649. Kritische editie A. Beets. Groningen 1885
 650. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005366
 651. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005367
 652. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005368
 653. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005370
 654. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005371
 655. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005372
 656. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005373
 657. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005374
 658. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005375
 659. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005376
 660. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005377
 661. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005378
 662. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005379
 663. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005380
 664. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005381
 665. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005382
 666. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 667. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006988
 668. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006820
 669. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005390
 670. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005391
 671. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 672. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 673. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005396
 674. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 675. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013777
 676. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005354
 677. http://data.cerl.org/istc/ib00766500
 678. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435528
 679. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 680. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 681. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014593
 682. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/EVANQUE.htm#GWVIII154A
 683. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0106.php
 684. https://www.dbnl.org/tekst/_his003hist01_01/
 685. https://www.ustc.ac.uk/editions/425508
 686. https://www.academia.edu/805394/Jan_de_Scheereres_Triumphe_ghedaen_te_brugghe_ter_intreye_van_caerle._Teksteditie_met_inleiding_en_aantekeningen
 687. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436934
 688. https://ustc.ac.uk/index.php/record/437080
 689. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006100
 690. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 691. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001vosr01_01/
 692. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011942
 693. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006091
 694. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011942
 695. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007140
 696. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007369
 697. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008925
 698. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006367
 699. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008000
 700. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006655
 701. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006640
 702. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006674
 703. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006656
 704. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007380
 705. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008518
 706. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 707. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/aken002ever01_01_0008.php
 708. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006716
 709. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/boen001mvri01_01_0006.php
 710. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004684
 711. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001553
 712. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000324
 713. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4352&selectedRecordId=4352&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=188&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4352
 714. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4400&selectedRecordId=4400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=205&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4400
 715. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000342
 716. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4409&selectedRecordId=4409&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=76&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4409
 717. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6622&selectedRecordId=6622&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=301&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6622
 718. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6606&selectedRecordId=6606&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=306&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6606
 719. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6498&selectedRecordId=6498&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=31&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Nijmegen&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6498
 720. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000364
 721. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4411&selectedRecordId=4411&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=151&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4411
 722. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4401&selectedRecordId=4401&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=316&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4401
 723. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6522&selectedRecordId=6522&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6522
 724. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006805
 725. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6527&selectedRecordId=6527&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=322&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6527
 726. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007792
 727. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13636&selectedRecordId=13636&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=463&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13636
 728. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006980
 729. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13666&selectedRecordId=13666&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=464&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13666
 730. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13671&selectedRecordId=13671&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=475&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13671
 731. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007793
 732. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13643&selectedRecordId=13643&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=478&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13643
 733. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13647&selectedRecordId=13647&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=485&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13647
 734. https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/geschiedenis/radboud-erfgoed/gebedenboek-maagdendries/
 735. hhttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 736. https://data.cerl.org/istc/ih00067000
 737. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14120.htm
 738. https://data.cerl.org/istc/ij00197400
 739. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14094.htm
 740. https://data.cerl.org/istc/ij00142000
 741. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14094.htm
 742. https://data.cerl.org/istc/ij00142000
 743. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006489
 744. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=6
 745. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 746. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004439
 747. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000005394
 748. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009231
 749. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008599
 750. https://www.ustc.ac.uk/editions/407516
 751. https://data.cerl.org/istc/iv00314500
 752. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 753. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006553
 754. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006429
 755. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_dit004
 756. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 757. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 758. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 759. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 760. https://www.ustc.ac.uk/editions/441129
 761. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 762. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 763. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Paris_ende_Vienne/feuilleton_editie_cumulatief.pdf
 764. http://data.cerl.org/istc/ip00113800
 765. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435854
 766. http://data.cerl.org/istc/ib01093500
 767. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436642
 768. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 769. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 770. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008111
 771. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008963
 772. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010008
 773. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008056
 774. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008135
 775. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008026
 776. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015273
 777. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008964
 778. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005903
 779. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007397
 780. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008147
 781. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008961
 782. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007919
 783. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005911
 784. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007280
 785. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007923
 786. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007920
 787. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008521
 788. http://www.dbnl.org/tekst/_tij003193101_01/_tij003193101_01_0011.php
 789. https://digi.vatlib.it/mss/detail/Borgh.200
 790. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002536
 791. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403021
 792. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/feuilleton_editie.pdf
 793. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004572
 794. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004571
 795. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0025.php
 796. Diplomatische editie H. Brinkman en J. Schenkel. 2 dln. Hilversum 1997.
 797. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006771
 798. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0050.php
 799. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000545
 800. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/index.php
 801. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5620&selectedRecordId=5620&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5620
 802. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=4
 803. https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek
 804. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002171
 805. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008365
 806. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006371
 807. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 808. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 809. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 810. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006016
 811. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008985
 812. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007284
 813. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 814. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 815. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 816. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001141
 817. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9608&selectedRecordId=9608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dat+boec+van+den+claren&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9608
 818. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001142
 819. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9578&selectedRecordId=9578&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1017&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9578
 820. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001143
 821. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9276&selectedRecordId=9276&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1018&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9276
 822. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001176
 823. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9399&selectedRecordId=9399&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1177&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9399
 824. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001177
 825. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9400&selectedRecordId=9400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1178&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9400
 826. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001178
 827. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9584&selectedRecordId=9403&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1179&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9403
 828. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001179
 829. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9405&selectedRecordId=9405&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=1180&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9405
 830. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001180
 831. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001181
 832. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001184
 833. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9382&selectedRecordId=9382&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1328&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9382
 834. nog toe te voegen
 835. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001185
 836. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9387&selectedRecordId=9387&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1329&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9387
 837. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 838. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001188
 839. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001189
 840. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001190
 841. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001191
 842. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 843. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9439&selectedRecordId=9439&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1803&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9439
 844. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006543
 845. http://www.dbnl.org/tekst/_hat001hatt03_01/
 846. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13653&selectedRecordId=13653&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=hattem&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13653
 847. http://wemal.let.uu.nl/hattem-c5.html
 848. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 849. Kritische editie BML
 850. http://data.cerl.org/istc/il00116000
 851. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 852. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435730
 853. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 854. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 855. http://data.cerl.org/istc/ih00286000
 856. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0099.php
 857. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438295
 858. http://data.cerl.org/istc/ip00115000
 859. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436201
 860. p. 14-21
 861. http://data.cerl.org/istc/ib00099000
 862. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436514
 863. Diplomatische editie A.M. Duinhoven, Zwolle 1969.
 864. http://data.cerl.org/istc/ic00204760
 865. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 866. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436432
 867. https://data.cerl.org/istc/ib01274000
 868. Diplomatische editie BML
 869. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436815
 870. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 871. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436813
 872. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436711
 873. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436819
 874. https://bouwstoffen.kantl.be/bml/Spiegel_der_duecht/Den_spiegel_der_duecht_ende_der_eerbaerheyt_kritische_editie.pdf
 875. https://www.ustc.ac.uk/editions/436913
 876. http://www.dbnl.org/tekst/_lim001limb02_01/
 877. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0018.php
 878. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436951
 879. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0039.php
 880. https://ustc.ac.uk/index.php/record/438100
 881. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002559
 882. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006191
 883. http://data.onb.ac.at/rec/AC13946724
 884. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010694
 885. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006542
 886. https://www.textualscholarship.nl/?p=7015
 887. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 888. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 889. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 890. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006503
 891. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000005
 892. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002509
 893. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002510
 894. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005340
 895. http://www.dbnl.org/tekst/_nat001natu01_01/
 896. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008790
 897. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005344
 898. http://www.dbnl.org/tekst/maer002mgys01_01/
 899. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005330
 900. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008610
 901. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008869
 902. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 903. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 904. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002653
 905. http://www.dbnl.org/tekst/_ver016199001_01/_ver016199001_01_0003.php
 906. link editie
 907. link editie