Wikisource:Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken in binnen- en buitenlandse bibliotheken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst is een wensdroom van velen. Maar wie de Esopische fabel over de klagende muizen kent, die een perfect alarmsysteem bedacht hadden tegen de kat des huizes, voelt de vraag al aankomen: Wie bindt de kat de bel aan? Hopelijk leidt de oproep in www.neerlandistiek.nl [1] tot voldoende deelnemers om binnen afzienbare tijd een representatieve lijst samen te stellen van gedigitaliseerde bronnen. Na het inwinnen van advies, enig nadenken en grensoverschrijdend overleg is gekozen voor dit medium en dit format. Als iedereen die van deze lijst gebruik wenst te maken op onderstaande wijze ook een paar links invoert dan komen wij een heel eind. In beginsel bevat deze lijst links naar gedigitaliseerde handschriften en gedrukte boeken in (een van de varianten van) het Middelnederlands. We nemen ook handschriften op die buiten de huidige grenzen van het Nederlandse taalgebied zijn gemaakt, maar wel tot de Middelnederlandse tekstoverlevering zijn te rekenen. Ook teksten die in het overgangsgebied oostelijk Middelnederlands-Niederdeutsch zitten, de handschriften met Veldekes lyriek en Eneasroman en Duitse bewerkingen zijn welkom. Als eindjaar kiezen wij AD 1568, het begin van de 80-jarige Oorlog, dan houden de Middeleeuwen hier definitief op. Maar als bij gebrek aan een 16e-eeuwse druk een 17e-eeuwse druk gevonden kan worden die direct teruggaat op die verloren gegane laatmiddeleeuwse druk, dan is er voor die jongere druk ook plaats in de herberg. Willem Kuiper (Universiteit van Amsterdam) en Dirk Schoenaers.


Voordat u begint: U wordt dringend aangeraden om voordat u op een link klikt, eerst de Ctrl-toets in te drukken. Doet u dat, dan wordt de link in een nieuwe pagina geopend. Doet u dat niet, dan wordt deze pagina overschreven door de nieuwe pagina, wat meestal onhandig of ongewenst is.

Voordat u verder gaat: Als u eerst een Wikipedia account aanmaakt, of als u dat al heeft, uzelf eerst aanmeldt alvorens bij te dragen, dan kunnen wij reageren op uw bijdrage. Draagt u anoniem bij, dan kan dat niet.

Work in progress: Als u wilt bijdragen door enkele links van onderstaand materiaal voor uw rekening te nemen: graag! Kijk wel steeds eerst eventjes na of de signatuur nog niet in dit overzicht is opgenomen. Natuurlijk staat het u vrij materiaal bij te dragen uit andere bibliotheken.

 • Onder Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Utrecht en Athenaeumbibliotheek Deventer vindt u telkens een link naar (uitgebreide) lijsten met gedigitaliseerd Nederlands materiaal.
 • Heel wat complete digitale facsimiles van vroege Nederlandse drukken uit Europese bibliotheken (waaronder de KB in Den Haag) zijn vrij toegankelijk via de verzameling Early European Books op archive.org.


In de 'voetnoten' wordt verwezen naar de volgende naslagwerken / databases:


 • Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (BNM-I)
 • M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. ’s-Gravenhage 1981.
 • Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)
 • Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)
 • Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)
 • Short Title Catalogue Netherlands (STCN)
 • Universal Short Title Catalogue (USTC)
 • Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV)


De vette letters worden gebruikt als siglen bij de 'voetnoten', zodat visueel duidelijk is, waarheen de link voert. De letter E staat voor Editie en verwijst naar een online editie van de desbetreffende tekst. Aanvullende informatie wordt gemarkeerd met de X van eXtra.


Amsterdam[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (UBVU)

 • UBVU XV.05560   Getijdenboek in de vertaling van Geert Groote (1340-1384), met communie- en aflaatgebeden.  B[9]  M[10]

Antwerpen[bewerken]

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC)


Museum Plantin Moretus


Rijksarchief te Antwerpen, Verzameling Losse Aanwinsten

 • Nr. 147.1 (olim nr. 15)   Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Zuidoost-Vlaanderen?, ca. 1300-1350.  B[29]
 • Nr 147.2 (olim nr. 15)    Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Zuidoost-Vlaanderen?, ca. 1300-1350.  B[30]


UAntwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootchap X[31]

 • Hs Neerl 14   Johannes Brugman, Sermoenen. Zuidoost Limburg?, ca. 1525.  B[39]
 • Hs Neerl 15/2   Wybeert van Andernaken? (fragment) recto verso. Westelijke Nederlanden, ca. 1375-1400.  B[41]  E [42]
 • Hs Neerl 16    Jacob van Maerlant Spiegel historiael (fragment Eerste Partie, Boek I, kap.36, vs.4-8 en vs.54-58; kap.38, vs.14-18 en vs.63-67) recto verso. ca. 1300-1350.  B[44]
 • Hs Neerl 26   Refterlezingen. Bisdom Kamerijk, reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus, ca. 1550.  B[46]
 • Hs Neerl. 385/2   Hadewijch, Werken. Oost-Brabant?, ca. 1500-1525.  B[48]
 • Hs Neerl 413/1   Spreukstrofen (fragment). Zuid-Limburgse kopie van een Oost-Vlaams/Brabantse spreukenverzameling. 14de eeuw.  B[49]


UAntwerpen Bijzondere Collecties

Arnhem[bewerken]

Gelders Archief

Bailleul[bewerken]

Musée Benoît de Puydt

Ballarat[bewerken]

Art Gallery of Ballarat

Baltimore[bewerken]

The Walters Art Museum

Berlijn[bewerken]

Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz


 • MS germ. fol. 282   Hendrik van Veldeke, Eneasroman. ca. 1220-1230.
 • MS germ. fol. 736-fragm. 27   Preek (fragment).  B[94]
 • MS germ. fol. 751-fragm. 4    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw.  B[99]

Bethlehem, PA[bewerken]

Lehigh University, Special Collections

Boston, MA[bewerken]

Boston Public Library

Boulogne-sur-Mer[bewerken]

Bibliothèque municipale

Breda[bewerken]

Stadsarchief

Bremen[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek

 • msc 0055   Getijdenboek. Leiden (Tertiarissen Roomburg, midden 15e eeuw.  B[150]

Brugge[bewerken]

Hoofdbibliotheek Biekorf

OCMW-archief

Stadsarchief

Brussel[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek van België

 • II 138   Jan van Leeuwen, Werken. Hoeilaart, 1400-1425.  B[168]
 • IV 1036   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment).


Cambridge[bewerken]

Cambridge University Library

Queens' College

Wren Library, Trinity College

Cambridge, MA[bewerken]

Harvard, Houghton Library

Chantilly[bewerken]

Musée Condé - Bibliothèque du château

Colmar[bewerken]

Bibliothèque municipale

Cologny[bewerken]

Fondation Martin Bodmer

Columbia, MO[bewerken]

University of Missouri, Ellis Library, Special Collections

Columbia, SC[bewerken]

University of South Carolina. Irvin Department of Rare Books and Special Collections

Darmstadt[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Den Bosch[bewerken]

Brabants Historisch Informatie Centrum

 • 9 Domeinen, raad en rentmeester-generaal, 1515-1816, 290 (olim 289A)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, fragment. Brabant, ca. 1350. B[211]

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Den Haag[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek

 • 168 E 5   Der sielen troest. [Jacob Bellaert – De titelpagina van Symon Cock is later ingeplakt], Haarlem, 1484.  I[245]  U[246]
 • 168 G 32 [2]   Laurent d'Orléans, Summe le roy, vertaald door broeder Jan van Brederoede als Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem, 1484.
 • 168 G 43   Tafelboek (uit: Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove. [Utrecht] 1479.  I[257]  U[258]
 • 169 G 56   Jan van Brederode, Des conincs summe. [Jacob Jacobszoon vander Meer en Mauricius Yemantszoon], Delft, 1487. I[269] U[270]
 • 231 G 51   Elckerlijc. [Govaert Back, Antwerpen, ca. 1500].

Huis van het boek - Museum Meermanno-Westreenianum

Detmold[bewerken]

Lippische Landesbibliothek

Deventer[bewerken]

Athenaeumbibliotheek

 • 10 W 7 KL   Hendrik Herp, Spieghel der Volcomenheit; Meister Eckhart, Rede der Unterscheidunge.; 10e-eeuwse fragmenten met onder andere exorcistische teksten. Derde kwart 15e eeuw.
 • 111 C 8 KL    Convoluut: Dialogus Creaturarum (Gouda, 1481), Fabulae Latine van Aesopus (1481), Historia destructionis Troiae (Deventer, 1480-1485), Speculum Stultorum (Utrecht, 1474) en Reynardus vulpes (Utrecht, 1474).

Dordrecht[bewerken]

Regionaal Archief

Dresden[bewerken]

 • Mscr.Dresd.App.1343   Gebedenboek. Oost-Vlaanderen, ca. 1480-1490.

Düsseldorf[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • K02:C116    Psalter. 14de-15de eeuw.
 • K03:F52    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel. 1321.
 • K03:F88    Sidrac. 15de eeuw.

Edinburg[bewerken]

National Library of Scotland

Manuscripts from the Low Countries

Erfurt[bewerken]

Universität Erfurt - For­schungs­bi­blio­thek Gotha

 • Membr. II 83   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1486-1500  B[370]  

Erlangen[bewerken]

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Fécamp[bewerken]

Musée du Palais Bénédictine

Frankfurt am Main[bewerken]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

 • Ms. Barth. 171    Maarten Luther, Catechismus. ca 1550.
 • Ms. germ. oct. 32 (Ausst. 43)    Getijdenboek, Middelnederlands en Frans. ca. 1480-1490. B[378]
 • Ms. germ. oct. 33 (Ausst. 45)    Geert Groote, Getijdenboek. ca. 1475-1500. B[379]
 • Ms. germ. qu. 35    Philip Utenbroeke Spiegel historiael (fragment, Tweede Partie, Boek I, kap.67/vs.1-kap.68/vs.24). ca. 1375-1400. B[381]E[382]

Fulda[bewerken]

Hochschul- und Landesbibliothek

Gent[bewerken]

Universiteitsbibliotheek


 • HS.0123   Jacobus de Voragine, Legenda Aurea Winterstuk (Tweede Noordnederlandse vertaling). Den Haag, 1470. B[389]
 • HS.0388   Caesarius van Heisterbach, Dialogus Miraculorum (De eerste Middelnederlandse vertaling). Nederlanden, begin 16e eeuw.
 • HS.1080   Peregrinus de Opole. Leven van Jezus, sermoenen, exempelen en devoties. Brabant, ca. 1450-1500.
 • HS.1273   Jan Yperman, Cyrurgie. Nederlanden, 1440.
 • HS.1360   Jan van Schoonhoven, Henricus Suso en Mechtildis de Hackeborn, Gebeden En Devoties. Nederlanden, ca. 1450-1500.
 • HS.1374   Hein van Aken, Jacob van Maerlant e.a. Heber-serrure Codex (Middelnederlands verzamelhandschrift). Brabant, ca. 1375-1400. B[395]
 • HS.2166   Anna Bijns, Gedichten. ca. 1520-1530.
 • HS.2749/7   Sidrac (fragment). eerste helft 14e eeuw. B[400]
 • BHSL.RES.1295   Des conincs summe. Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, Delft, 1478.

Giessen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Göttingen[bewerken]

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

 • Fab. Rom. VI, 1223   Van Ulenspieghels leven ende schimpelijcke wercken ende wonderlijcke avontueren die hi hadde [...]. Jan van Ghelen de Jonghe, Antwerpen, 1580.  
 • Fab. Rom. X 32   Die conste ende maniere om broot ende vleesch, visch, wyn, gebraet, spijs, dranc ende den vryen kost te kryghen sonder ghelt. Weduwe Jan van Ghelen, Rotterdam, 1610.  U[427]

Graz[bewerken]

Universitätsbibliothek

Greifswald[bewerken]

Universitätsbibliothek Greifswald - Ms 638, seit 1932

Groningen[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Haarlem[bewerken]

Noord-Hollands Archief

Stadhuis

Halle[bewerken]

Frankesche Stiftungen

Hamburg[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Hannover[bewerken]

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek | Niedersächsische Landesbibliothek


Hanover[bewerken]

Rauner Library - Dartmouth College Library

 • Ms. 1302   Getijdenboek (fragment). Vlaanderen, 15de eeuw.

Hattem[bewerken]

Bibliotheek Stichting Oud-Hattem

Heeswijk Dinther[bewerken]

Abdij van Berne

Heidelberg[bewerken]

Universitätsbibliothek

 • Cod. Pal. germ. 403   Heinric van Veldeke, Eneasroman. Straatsburg, 1419. E[469]

Kampen[bewerken]

Stadsarchief

Karlsruhe[bewerken]

Badische Landesbibliothek

Kassel[bewerken]

Universität Kassel

Keulen[bewerken]

Dombibliothek

 • Codex 1323    Preken. ca. 1550.

Universitäts- und Stadtbibliothek

Historisches Archiv

Kraków[bewerken]

Biblioteka Jagiellońska

 • Berol. mgq 1303 Nr. 3   Hendrik van Veldeke, Eneasroman (fragment). na 1250. B[486]

Lancaster, PA[bewerken]

Franklin & Marshall College, Shadek-Fackenthal Library

Leeds[bewerken]

University Library - Special Collections

 • BC MS 7   Getijdenboek. Delft? en Zuidelijke Nederlanden, ca. 1490 en ca. 1500-1510. B[487]
 • BC MS 14   Getijdenboek. Nederlanden, ca. 1450-1500, met toegevoegde miniaturen uit de eerste helft van de 13de eeuw. B[488]

Leeuwarden[bewerken]

Tresoar

Leiden[bewerken]

Hoogheemraadschap van Rijnland

Universiteitsbibliotheek

Leiden University Libraries Digital Collections : Manuscripts : Dutch Westerse middeleeuwse handschriften - Nederlands


 • BPL 3   Jean Froissart, Chroniques deel I - deel II, vertaald door Gerijt Potter vander Loo. Leiden?, 1470.  B[499]  M[500]

Leipzig[bewerken]

Universitätsbibliothek

Leuven[bewerken]

KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties

 • MS 1495   Gebeden (fragment). 16de eeuw.
 • MS 1511   Gebeden (fragment). 15de eeuw.
 • MS 1512   Gebeden (fragment). 15de eeuw.

KU Leuven Bibliotheken Maurits Sabbe Bibliotheek

Londen[bewerken]

British Library

Los Angeles[bewerken]

UCLA Library

 • Rouse MS. 22   Brevier (fragment). 13de eeuw.

Luik[bewerken]

Bibliothèques Université de Liège

 • XV.B159   Dat sterfboeck. Peter van Os, Zwolle, 1488. I[578] U[579]

Lund[bewerken]

Lund University Library

 • Medeltidshandskrift 33    Psalter. Utrecht, ca. 1500-1525. B[586]
 • Medeltidshandskrift 52    Getijdenboek. Brugge, ca. 1450-1500.

Maastricht[bewerken]

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Madrid[bewerken]

Biblioteca Nacional de España

Mainz[bewerken]

Johannes Gutenberg Universität - Universitätsbibliothek

Manchester[bewerken]

University of Manchester - John Rylands Library

Marburg[bewerken]

Staatsarchiv

Middelburg[bewerken]

Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Montauban[bewerken]

Archives départementales de Tarn-et-Garonne

München[bewerken]

Bayerische Staatsbibliothek

 • 4 Inc.c.a. 365 d6   Jan van Brederode / Laurent d'Orléans, Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem 1484.  E[607]
 • 4 Inc.s.a. 1261   Mellibeus. Govaert Bac, Antwerpen, z.j.  I[608]


 • Cod. germ. 57   Heinric van Veldeke, Eneasroman. 13de-14de eeuw.  E[613]
 • Cod. germ. 106   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, ca. 1425-1475.  B[622]
 • Cod. germ. 185   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, 1475-1500.  B[634]
 • Cod. germ. 477   Jan van Leeuwen; Hendrik Suso Excerpten. Rebdorf, 1475-1500.  B[637]
 • Cod. germ. 5235   Passie. Prinsbisdom Keulen, 1375-1400.  B[643]
 • Cod. germ. 8346   Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1475-1500.Ludwig-Maximilians-Universität München

Münster[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • N.R. 1553 (Cod 75)    Pseudo-Augustinus, [1] Verklaring der boetpsalmen]. 1475-1500.  B[660]
 • N.R. 5502 (Cod 82)   Getijdenboek. Oostelijk Nederland (Arnhem?), 1503-1525.  B[661]

Nantes[bewerken]

Bibliothèque municipale de Nantes

Neuchâtel[bewerken]

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Neurenberg[bewerken]

Germanisches Nationalmuseum

New Brunswick[bewerken]

Rutgers, The State University of New Jersey, Special Collections and University Archives

New Haven[bewerken]

Yale University, Beinecke Rare Book & Manuscript Library

 • Beinecke MS 218   Getijdenboek. Zuidelijke Nederlanden, ca. 1470.

New York[bewerken]

Columbia University, Rare Book and Manuscript Library

New York, Fordham University, Walsh Library, Archives and Special Collections

New York, The Morgan Library & Museum


Nijmegen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen

Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit

 • Hs. 485   Manuale. Zuidoost-Nederland, ca. 1502-1516.  M[701]
 • Hs. 610   Gebedenboek. Maastricht (klooster Maagdendries), ca. 1500.  X [702]

Oudenaarde[bewerken]

Stadsarchief Oudenaarde

Oxford[bewerken]

University of Oxford

Parijs[bewerken]

Bibliothèque de l'Arsenal

Bibliothèque Mazarine

Bibliothèque nationale de France (BnF)

 • MS Néerlandais 1   Boethius, De consolatione philosophiae ("Geschreven voor Lodewijc vanden Gruuthuse [...] door Jan van Kriekenborch, onderdanich dienare, [...] int jaar ons Heeren 1491, den 16en in Maerte").

Philadelphia[bewerken]

Free Library of Philadelphia, Rare Book Department

 • Lewis E 257   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, ca. 1505.

Philadelphia Museum of Art, Department of Prints, Drawings, and Photographs, Bloomfield Moore Collection

University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts

 • Ms. Codex 738   Geert Groote, Getijdenboek. Bisdom Utrecht?, 15de E.

Porrentruy[bewerken]

Bibliothèque cantonale jurassienne

Rijsel[bewerken]

Bibliothèque municipale

Rome[bewerken]

Biblioteca Apostolica Vaticana

eeuw. B[752] E[753] X[754]

Saint John's[bewerken]

Memorial University of Newfoundland. Libraries. Archives and Special Collections

 • BX 2080 1455 Vault     Getijdenboek. Haarlem, ca. 1455-1465.
 • BX 2015 A2 1475 Vault     Missaal. 1475.

Sankt-Gallen[bewerken]

Stiftsbibliothek

Sint-Petersburg[bewerken]

Nationale Bibliotheek van Rusland

Stuttgart[bewerken]

Württembergische Landesbibliothek

Tilburg[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Toruń[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Trogen[bewerken]

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Tübingen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Uppsala[bewerken]

Uppsala University Library

Utrecht[bewerken]

Universiteitsbibliotheek (UBU)


 • UBU Hs. 1040 (Hs 2 D 13)   Ghetiden. 1507-1508.
 • UBU Hs. 1689 (Hs 8 L 4)   Pseudo-Aurelius Augustinus, Eenliker sprake. 1539?Utrechts Archief

Warschau[bewerken]

Biblioteka Narodowa

Washington, DC[bewerken]

The Library of Congress

Weimar[bewerken]

Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Wenen[bewerken]

Österreichische Nationalbibliothek

 • Cod. 2861   Hendrik van Veldeke Eneasroman. 1474.

Wolfenbüttel[bewerken]

Herzog August Bibliothek

 • Cod. Guelf. 404.9 Novi (14)   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw.  B[861]  E[862]

Wrocław[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Wrocławski

Sjabloon[bewerken]

Handschriften

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. localisering, datering. [870]

Drukken

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. drukker, localisering, datering. [871]


    “ ” ‘ ’

 1. http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/op-weg-naar-een-lijst-van-gedigitaliseerde-middelnederlandse-handschriften-en-drukken/
 2. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002216
 3. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?&recordId=1335#rnull
 4. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002217
 5. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13742&selectedRecordId=13742&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13742
 6. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002218
 7. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13700&selectedRecordId=13700&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam%2C+UB+VU%2C+ms.+XV+05503&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13700
 8. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13708&selectedRecordId=13708&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13708
 9. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016274
 10. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13939&selectedRecordId=13939&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13939
 11. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0021.php#v03
 12. https://ustc.ac.uk/index.php/record/430519
 13. Kritische editie BML
 14. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0059.php
 15. http://ustc.ac.uk/index.php/record/430512
 16. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Galien_Rethore/Galien_Rethore_kritisch.pdf
 17. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0049.php
 18. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0037.php
 19. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/
 20. http://www.vliz.be/nl/open-marien-archief?module=ref&refid=126864
 21. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002589
 22. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002590
 23. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002586
 24. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002588
 25. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002602
 26. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002594
 27. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002596
 28. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002598
 29. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008075
 30. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008078
 31. https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/bibliotheek/bijzondere-collecties/handschriften/beschrijvingen/neerlandica/
 32. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001440
 33. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001454
 34. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001455
 35. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001442
 36. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001450
 37. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001456
 38. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001443
 39. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001453
 40. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007391
 41. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007392
 42. http://www.dbnl.org/arch/_tij010192701_01/pag/_tij010192701_01.pdf (pp.138-151)
 43. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006905
 44. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006657
 45. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011770
 46. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011774
 47. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011776
 48. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006617
 49. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011771
 50. https://fragmentology.ms/issues/4-2021/middle-dutch-alexander/
 51. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007573
 52. http://www.jstor.org/stable/43884610
 53. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010589
 54. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009960
 55. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004685
 56. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004691
 57. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004690
 58. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008597
 59. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004687
 60. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011051
 61. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009958
 62. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004700
 63. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004695
 64. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004700
 65. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004692
 66. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009959
 67. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005990
 68. http://data.cerl.org/istc/ij00143000
 69. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436589
 70. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 71. https://data.cerl.org/istc/ig00317000
 72. https://data.cerl.org/istc/ij00140500
 73. http://data.cerl.org/istc/is00671500
 74. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436166
 75. http://data.cerl.org/istc/ic00204750
 76. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 77. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436218
 78. http://data.cerl.org/istc/is00044200
 79. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436302
 80. http://data.cerl.org/istc/ia00743300
 81. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436478
 82. http://data.cerl.org/istc/ic00484820
 83. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435530
 84. https://data.cerl.org/istc/ia00400900
 85. http://data.cerl.org/istc/ih00432500
 86. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436489
 87. http://data.cerl.org/istc/ig00299600
 88. http://data.cerl.org/istc/iv00374000
 89. http://data.cerl.org/istc/im00352100
 90. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002881
 91. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 92. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002883
 93. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002886
 94. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002891
 95. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002892
 96. http://www.dbnl.org/tekst/_ren001reno01_01/
 97. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007373
 98. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007388
 99. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002893
 100. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002894
 101. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002895
 102. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 103. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 104. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 105. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002897
 106. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002898
 107. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002899
 108. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016184
 109. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 110. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002903
 111. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 112. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002904
 113. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002914
 114. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 115. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 116. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 117. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003003
 118. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003004
 119. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003005
 120. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003007
 121. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003013
 122. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003016
 123. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003019
 124. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003023
 125. Thom Mertens & Dieuwke E. van der Poel e.a. (ed.), Het liederenhandschrift Berlijn 190. Hilversum, 2013.
 126. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003029
 127. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003065
 128. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 129. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002996
 130. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008242
 131. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002949
 132. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002976
 133. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007585
 134. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002979
 135. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 136. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009122
 137. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007484
 138. http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/nieuwe-editie-met-vertaling-van-het-spel-van-het-sacrament-van-niervaert/
 139. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13952&selectedRecordId=13952&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+smeken&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13952
 140. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014768
 141. Diplomatische en kritische editie BML
 142. http://www.mmdc.nl/static/site/highlights/373/The_legend_of_the_Holy_Cross_of_Breda_.html
 143. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006355
 144. http://mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6715&selectedRecordId=6715&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=breda+&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6715
 145. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004653
 146. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004646
 147. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004648
 148. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004650
 149. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004651
 150. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004652
 151. http://www.dbnl.org/tekst/groo126wond01_01/
 152. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005669
 153. http://www.dbnl.org/tekst/_dit004dits01_01/
 154. http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/detail/%5bAnoniem%5d/Onderdeel-Ms-437-De-hooghe-ende-edele/Handschrift/?itemid=%7Clibrary%2Fv%2Fobbrugge%2Foudedrukken%7C7360&p=brugge_erfgoed
 155. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005673
 156. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008802
 157. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007633
 158. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010039
 159. http://www.dbnl.org/tekst/dene001wara01_01/
 160. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013373
 161. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003616
 162. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003669
 163. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003795
 164. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005898
 165. https://www.dbnl.org/tekst/_hul001hult02_01/index.php
 166. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003900
 167. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003928
 168. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004003
 169. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004004
 170. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004026
 171. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001695
 172. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001725
 173. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001762
 174. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001763
 175. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001764
 176. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007361
 177. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001774
 178. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 179. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 180. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 181. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 182. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 183. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 184. https://data.cerl.org/istc/ij00218420
 185. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436102
 186. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006952
 187. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004318
 188. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004319
 189. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004321
 190. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004322
 191. https://ustc.ac.uk/index.php/record/76298
 192. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006159
 193. http://www.dbnl.org/tekst/_sak001saks02_01/
 194. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006560
 195. http://www.dbnl.org/tekst/maer002stro01_01/
 196. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008005
 197. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004733
 198. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004866
 199. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007097
 200. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004734
 201. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004842
 202. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004707
 203. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004734
 204. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004735
 205. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004877
 206. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004882
 207. Kritische editie A. von Keller, Stuttgart 1858.
 208. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004881
 209. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004886
 210. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001mgys01_01/
 211. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007009
 212. http://hdl.handle.net/11240/e04491d3-9a00-4a2f-903e-098074a030e1
 213. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003108
 214. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 215. http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat06_01/
 216. http://www.dbnl.org/tekst/maer002aave01_01/
 217. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=378&selectedRecordId=378&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=76+E+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r378
 218. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=594&selectedRecordId=594&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+K+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r594
 219. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006745
 220. http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_gru001khee01
 221. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13464&selectedRecordId=13464&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+k+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13464
 222. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009888
 223. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 224. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 225. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 226. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 227. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003115
 228. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=608&selectedRecordId=608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+3&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r608
 229. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003116
 230. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=609&selectedRecordId=609&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+4&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r609
 231. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003117
 232. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=610&selectedRecordId=610&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r610
 233. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006456
 234. Kritische editie W.J.A. Jonckbloet. deel 1, 's Gravenhage 1846; deel 2, 's Gravenhage 1849. Een nieuwe kritische editie, die wezenlijk verschilt van deze, is deels in de maak en deels voltooid in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans.
 235. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=839&selectedRecordId=839&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=129+a+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r839
 236. http://data.cerl.org/istc/ia00209220
 237. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435665
 238. http://data.cerl.org/istc/ip01070000
 239. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438302
 240. http://data.cerl.org/istc/ip01070500
 241. https://data.cerl.org/istc/ic00978700
 242. https://data.cerl.org/istc/im00013450
 243. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 244. http://ustc.ac.uk/index.php/record/743704
 245. https://data.cerl.org/istc/is00361000
 246. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435647
 247. http://data.cerl.org/istc/is00359700
 248. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435412
 249. http://data.cerl.org/istc/iw00010740
 250. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435418</ref168 G 41
 251. http://data.cerl.org/istc/ie00064900
 252. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435376
 253. http://data.cerl.org/istc/ib00956900
 254. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438340
 255. http://data.cerl.org/istc/ir00360500
 256. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438365
 257. http://data.cerl.org/istc/it00010850
 258. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435416
 259. http://data.cerl.org/istc/ij00340500
 260. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435450
 261. http://data.cerl.org/istc/ib00766400
 262. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435406
 263. http://data.cerl.org/istc/is00671200
 264. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438303
 265. http://data.cerl.org/istc/ij00438200
 266. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435451
 267. http://data.cerl.org/istc/ic01022500
 268. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435484
 269. http://data.cerl.org/istc/il00089700
 270. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435520
 271. http://data.cerl.org/istc/ic00204700
 272. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 273. http://data.cerl.org/istc/ia00209250
 274. http://data.cerl.org/istc/il00214000
 275. http://data.cerl.org/istc/ic00905000
 276. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435945
 277. http://data.cerl.org/istc/ib01039950
 278. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435897
 279. http://data.cerl.org/istc/ib00098900
 280. http://data.cerl.org/istc/il00212900
 281. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435299
 282. http://data.cerl.org/istc/is00672000
 283. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435374
 284. http://data.cerl.org/istc/it00010800
 285. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435380
 286. http://data.cerl.org/istc/ic00484800
 287. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435375
 288. http://data.cerl.org/istc/ie00028200
 289. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435444
 290. http://data.cerl.org/istc/ir00135800
 291. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435458
 292. http://data.cerl.org/istc/ie00064700
 293. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435297
 294. http://data.cerl.org/istc/ij00139000
 295. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 296. http://data.cerl.org/istc/ic00411000
 297. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0101.php
 298. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435433
 299. http://data.cerl.org/istc/ih00210000
 300. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438351
 301. http://data.cerl.org/istc/ig00298350
 302. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435641
 303. https://data.cerl.org/istc/is00361100
 304. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435718
 305. https://data.cerl.org/istc/is00361200
 306. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436063
 307. http://data.cerl.org/istc/ia00402200
 308. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435967
 309. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0048.php
 310. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=840928238
 311. http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=833569473
 312. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437024
 313. http://ustc.ac.uk/index.php/record/420580
 314. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/kattendycke/#page=0&accessor=toc&view=homePane
 315. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001534
 316. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 317. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1335&selectedRecordId=1335&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=ka+16&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1335
 318. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000451
 319. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=10531&selectedRecordId=10531&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=10+b+21&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r10531
 320. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009049
 321. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15020&selectedRecordId=15020&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15020
 322. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002204
 323. http://data.cerl.org/istc/ip01025575
 324. https://data.cerl.org/istc/iv00325200
 325. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001635
 326. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14910&selectedRecordId=14910&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14910
 327. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001650
 328. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+13&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 329. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001651
 330. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 331. https://www.rug.nl/research/portal/publications/bedudinghe-op-cantica-canticorum-bewerkende-vertaling-van-glossa-tripartita-super-cantica(22dcea63-d5c9-4ea8-ac1f-6f9a3faa6b5a).html
 332. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001652
 333. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=46&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 334. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016279
 335. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15025&selectedRecordId=15025&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=61&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15025
 336. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002040
 337. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002041
 338. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002042
 339. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002043
 340. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002044
 341. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009444
 342. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002046
 343. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002047
 344. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004334
 345. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004336
 346. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004337
 347. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007323
 348. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004341
 349. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004343
 350. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004344
 351. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004345
 352. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007811
 353. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004347
 354. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004348
 355. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007381
 356. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004356
 357. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007371
 358. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007362
 359. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006470
 360. 13424
 361. https://data.cerl.org/istc/ih00429300
 362. 6538
 363. https://data.cerl.org/istc/ic00411600
 364. M38760
 365. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 366. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 367. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 368. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 369. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 370. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002059
 371. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002147
 372. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002148
 373. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002149
 374. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008579
 375. http://data.cerl.org/istc/il00185500
 376. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009069
 377. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005899
 378. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005214
 379. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005215
 380. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013296
 381. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005221
 382. http://www.dbnl.org/tekst/uten001twee01_01/index.php
 383. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005223
 384. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011787
 385. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007735
 386. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009112
 387. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007853
 388. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000041
 389. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000047
 390. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000113
 391. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006425
 392. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hade002
 393. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000192
 394. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000213
 395. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000216
 396. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000234
 397. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000242
 398. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000000190
 399. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006622
 400. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006563
 401. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007389
 402. https://www.dbnl.org/tekst/_tij003189201_01/_tij003189201_01_0019.php#146
 403. http://www.dbnl.org/tekst/dene001test01_01/dene001test01_01_0656.php
 404. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 405. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003refe03_01/
 406. http://www.dbnl.org/tekst/roov002reth01_01/index.php
 407. https://data.cerl.org/istc/ij00340500
 408. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402986
 409. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402805
 410. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 411. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/GoedthalsProverbes1568.pdf
 412. https://www.ustc.ac.uk/editions/13557
 413. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007948
 414. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006365
 415. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 416. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 417. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 418. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006691
 419. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 420. https://www.dbnl.org/tekst/_sev001abot01_01/
 421. https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12876.htm
 422. https://data.cerl.org/istc/is00450100?style=expanded
 423. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0027.php
 424. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Rijckaert_zonder_Vreese/Rijckaert_zonder_Vreese_feuilleton_editie.pdf
 425. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0060.php#v16
 426. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0055.php
 427. https://www.ustc.ac.uk/editions/1018385
 428. https://www.ustc.ac.uk/editions/429335
 429. https://www.ustc.ac.uk/editions/629944
 430. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006062
 431. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013200
 432. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006652
 433. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006677
 434. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002150
 435. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002153
 436. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008581
 437. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005933
 438. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002104
 439. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002105
 440. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002114
 441. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002116
 442. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002118
 443. https://www.dbnl.org/tekst/_que002199601_01/_que002199601_01_0023.php
 444. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002119
 445. https://www.dbnl.org/tekst/_par002part02_01/
 446. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008255
 447. http://www.dbnl.org/tekst/_boe007boec01_01/_boe007boec01_01_0001.php
 448. http://data.cerl.org/istc/ig00638500
 449. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005584
 450. https://www.ustc.ac.uk/editions/436691
 451. https://www.ustc.ac.uk/editions/403645
 452. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006704
 453. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17021&selectedRecordId=17021&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17021
 454. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17024&selectedRecordId=17024&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17024
 455. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007416
 456. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17031&selectedRecordId=17031&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17031
 457. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007514
 458. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17060&selectedRecordId=17060&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17060
 459. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005987
 460. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17040&selectedRecordId=17040&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17040
 461. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007545
 462. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006428
 463. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007379
 464. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007377
 465. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008295
 466. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007384
 467. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008297
 468. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007378
 469. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 470. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007263
 471. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006559
 472. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011949
 473. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006368
 474. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 475. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 476. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 477. http://data.cerl.org/istc/ih00067000
 478. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010449
 479. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005007
 480. https://books.google.be/books?id=9mwUAAAAQAAJ&dq=horae%20belgicae%20volume%209&pg=PT35#v=onepage&q&f=false
 481. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 482. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004898
 483. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005013
 484. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005116
 485. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003002
 486. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003001
 487. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005856
 488. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010206
 489. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005908
 490. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002809
 491. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15727&selectedRecordId=15727&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+290&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15727
 492. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002813
 493. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15659&selectedRecordId=15659&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+1804&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15659
 494. http://www.dbnl.org/tekst/_flo004flor02_01/
 495. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15365&selectedRecordId=15365&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=leiden%2C+HR&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15365
 496. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 497. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 498. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407327
 499. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001878
 500. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4869&selectedRecordId=4869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jean+froissart&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4869
 501. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000006
 502. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 503. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4914&selectedRecordId=4914&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4914
 504. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001885
 505. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001901
 506. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5499&selectedRecordId=5499&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=bpl+76+c&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5499
 507. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010447
 508. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1792&selectedRecordId=1792&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Leiden&shelfmark=bpl+1010&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1792
 509. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001927
 510. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001928
 511. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 512. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1797&selectedRecordId=1797&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+1215&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1797
 513. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002018
 514. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002024
 515. http://www.dbnl.org/tekst/_wra001mgys01_01/
 516. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=2079&selectedRecordId=2079&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+3085&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r2079
 517. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000843
 518. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14190&selectedRecordId=14190&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+183&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14190
 519. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000001
 520. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14191&selectedRecordId=14191&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+191&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14191
 521. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000847
 522. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14197&selectedRecordId=14197&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+194&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14197
 523. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000848
 524. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14200&selectedRecordId=14200&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+195&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14200
 525. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000853
 526. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14408&selectedRecordId=14408&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dirc+Potter&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14408
 527. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001347
 528. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001384
 529. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14629&selectedRecordId=14629&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+ltk+360&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14629
 530. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008155
 531. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001405
 532. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14772&selectedRecordId=14772&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+van+Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14772
 533. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001410
 534. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14658&selectedRecordId=14658&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=lorreinen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14658
 535. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 536. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001478
 537. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14660&selectedRecordId=14660&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Couchi&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14660
 538. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001414
 539. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14664&selectedRecordId=14664&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Godfried+van+WEvel&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14664
 540. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001425
 541. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14686&selectedRecordId=14686&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=alexanders+geesten&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14686
 542. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011410
 543. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006662
 544. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001505
 545. Kritische editie P. Leendertz. Leiden 1912.
 546. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14798&selectedRecordId=14798&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Floris+ende+Blancefloer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14798
 547. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006930
 548. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002179
 549. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002182
 550. http://www.dbnl.org/tekst/_bli001eers03_01/317   
 551. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000007335
 552. http://www.dbnl.org/tekst/maer002spie00_01/
 553. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/
 554. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 555. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 556. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 557. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004295
 558. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004296
 559. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 560. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004302
 561. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004375
 562. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004387
 563. http://www.dbnl.org/tekst/pisa001nver01_01/
 564. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004436
 565. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004545
 566. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0002.php
 567. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0003.php
 568. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015578
 569. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004458
 570. https://data.cerl.org/istc/im00162200
 571. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005728
 572. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011591
 573. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 574. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 575. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 576. http://data.cerl.org/istc/it00348000
 577. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435974
 578. http://data.cerl.org/istc/ia01121100
 579. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435943
 580. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 581. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 582. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 583. http://data.cerl.org/istc/ia00117000
 584. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436506
 585. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007247
 586. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005901
 587. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006796
 588. http://www.dbnl.org/tekst/_lun001lund02_01/_lun001lund02_01_0001.php
 589. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006466
 590. http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=3JQmooJuGJ/BNMADRID/151860818/9
 591. https://www.blogs.uni-mainz.de/handschriftencensus/mainz-ub-ms-72/
 592. https://bouwstoffen.kantl.be/bml/Appollonius_van_Thyro/AvT_Delft_1493_kritisch_cumulatief.pdf
 593. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 594. https://data.cerl.org/istc/ia00924600
 595. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0006.php
 596. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006498
 597. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 598. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 599. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 600. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BARTANG.htm#GW03423
 601. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 602. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 603. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BREIBER.htm#GW05081
 604. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 605. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW03948.htm
 606. http://data.cerl.org/istc/ib00435000
 607. Editie Tinbergen [2]
 608. http://data.cerl.org/istc/ia00209600
 609. Kritische editie G. Degroote DBNL
 610. https://www.ustc.ac.uk/index.php/record/78045
 611. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005361
 612. Diplomatische editie F.A. Snellaert, 2 dln. Brussel 1860-1861.
 613. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 614. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005362
 615. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 616. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006453
 617. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 618. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005365
 619. Kritische editie A. Beets. Groningen 1885
 620. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005366
 621. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005367
 622. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005368
 623. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005370
 624. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005371
 625. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005372
 626. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005373
 627. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005374
 628. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005375
 629. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005376
 630. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005377
 631. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005378
 632. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005379
 633. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005380
 634. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005381
 635. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005382
 636. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 637. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006988
 638. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006820
 639. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005390
 640. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005391
 641. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 642. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 643. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005396
 644. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 645. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013777
 646. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005354
 647. http://data.cerl.org/istc/ib00766500
 648. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435528
 649. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 650. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 651. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014593
 652. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/EVANQUE.htm#GWVIII154A
 653. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0106.php
 654. https://www.academia.edu/805394/Jan_de_Scheereres_Triumphe_ghedaen_te_brugghe_ter_intreye_van_caerle._Teksteditie_met_inleiding_en_aantekeningen
 655. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436934
 656. https://ustc.ac.uk/index.php/record/437080
 657. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006100
 658. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 659. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001vosr01_01/
 660. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011942
 661. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006091
 662. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011942
 663. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007140
 664. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007369
 665. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008925
 666. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006367
 667. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008000
 668. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006655
 669. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006640
 670. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006674
 671. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006656
 672. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007380
 673. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008518
 674. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 675. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/aken002ever01_01_0008.php
 676. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006716
 677. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/boen001mvri01_01_0006.php
 678. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004684
 679. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001553
 680. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000324
 681. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4352&selectedRecordId=4352&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=188&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4352
 682. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4400&selectedRecordId=4400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=205&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4400
 683. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000342
 684. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4409&selectedRecordId=4409&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=76&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4409
 685. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6622&selectedRecordId=6622&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=301&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6622
 686. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6606&selectedRecordId=6606&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=306&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6606
 687. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6498&selectedRecordId=6498&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=31&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Nijmegen&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6498
 688. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000364
 689. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4411&selectedRecordId=4411&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=151&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4411
 690. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4401&selectedRecordId=4401&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=316&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4401
 691. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6522&selectedRecordId=6522&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6522
 692. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006805
 693. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6527&selectedRecordId=6527&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=322&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6527
 694. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007792
 695. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13636&selectedRecordId=13636&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=463&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13636
 696. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006980
 697. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13666&selectedRecordId=13666&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=464&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13666
 698. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13671&selectedRecordId=13671&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=475&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13671
 699. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007793
 700. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13643&selectedRecordId=13643&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=478&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13643
 701. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13647&selectedRecordId=13647&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=485&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13647
 702. https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/geschiedenis/radboud-erfgoed/gebedenboek-maagdendries/
 703. hhttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 704. https://data.cerl.org/istc/ih00067000
 705. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14120.htm
 706. https://data.cerl.org/istc/ij00197400
 707. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14094.htm
 708. https://data.cerl.org/istc/ij00142000
 709. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14094.htm
 710. https://data.cerl.org/istc/ij00142000
 711. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006489
 712. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=6
 713. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 714. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004439
 715. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000005394
 716. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009231
 717. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008599
 718. https://data.cerl.org/istc/iv00314500
 719. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 720. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006553
 721. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006429
 722. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_dit004
 723. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 724. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 725. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 726. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 727. https://www.ustc.ac.uk/editions/441129
 728. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Paris_ende_Vienne/feuilleton_editie_cumulatief.pdf
 729. http://data.cerl.org/istc/ip00113800
 730. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435854
 731. http://data.cerl.org/istc/ib01093500
 732. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436642
 733. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 734. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 735. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008111
 736. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008963
 737. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010008
 738. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008056
 739. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008135
 740. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008026
 741. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015273
 742. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008964
 743. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005903
 744. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007397
 745. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008147
 746. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008961
 747. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007919
 748. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005911
 749. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007280
 750. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007923
 751. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007920
 752. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008521
 753. http://www.dbnl.org/tekst/_tij003193101_01/_tij003193101_01_0011.php
 754. https://digi.vatlib.it/mss/detail/Borgh.200
 755. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403021
 756. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/feuilleton_editie.pdf
 757. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004572
 758. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004571
 759. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0025.php
 760. Diplomatische editie H. Brinkman en J. Schenkel. 2 dln. Hilversum 1997.
 761. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006771
 762. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0050.php
 763. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000545
 764. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/index.php
 765. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5620&selectedRecordId=5620&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5620
 766. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=4
 767. https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek
 768. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002171
 769. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008365
 770. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006371
 771. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 772. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 773. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 774. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006016
 775. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008985
 776. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007284
 777. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 778. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 779. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 780. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001141
 781. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9608&selectedRecordId=9608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dat+boec+van+den+claren&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9608
 782. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001142
 783. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9578&selectedRecordId=9578&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1017&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9578
 784. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001143
 785. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9276&selectedRecordId=9276&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1018&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9276
 786. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001176
 787. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9399&selectedRecordId=9399&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1177&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9399
 788. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001177
 789. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9400&selectedRecordId=9400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1178&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9400
 790. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001178
 791. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9584&selectedRecordId=9403&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1179&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9403
 792. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001179
 793. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9405&selectedRecordId=9405&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=1180&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9405
 794. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001180
 795. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001181
 796. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001184
 797. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9382&selectedRecordId=9382&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1328&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9382
 798. nog toe te voegen
 799. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001185
 800. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9387&selectedRecordId=9387&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1329&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9387
 801. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 802. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001188
 803. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001189
 804. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001190
 805. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001191
 806. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 807. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9439&selectedRecordId=9439&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1803&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9439
 808. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006543
 809. http://www.dbnl.org/tekst/_hat001hatt03_01/
 810. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13653&selectedRecordId=13653&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=hattem&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13653
 811. http://wemal.let.uu.nl/hattem-c5.html
 812. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 813. Kritische editie BML
 814. http://data.cerl.org/istc/il00116000
 815. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 816. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435730
 817. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 818. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 819. http://data.cerl.org/istc/ih00286000
 820. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0099.php
 821. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438295
 822. http://data.cerl.org/istc/ip00115000
 823. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436201
 824. p. 14-21
 825. http://data.cerl.org/istc/ib00099000
 826. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436514
 827. Diplomatische editie A.M. Duinhoven, Zwolle 1969.
 828. http://data.cerl.org/istc/ic00204760
 829. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 830. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436432
 831. https://data.cerl.org/istc/ib01274000
 832. Diplomatische editie BML
 833. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436815
 834. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 835. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436813
 836. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436711
 837. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436819
 838. https://www.ustc.ac.uk/editions/436913
 839. http://www.dbnl.org/tekst/_lim001limb02_01/
 840. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0018.php
 841. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436951
 842. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0039.php
 843. https://ustc.ac.uk/index.php/record/438100
 844. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002559
 845. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006191
 846. http://data.onb.ac.at/rec/AC13946724
 847. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006542
 848. https://www.textualscholarship.nl/?p=7015
 849. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 850. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 851. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 852. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000005
 853. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=1
 854. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403153
 855. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0028.php
 856. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437941
 857. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0015.php
 858. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005340
 859. http://www.dbnl.org/tekst/_nat001natu01_01/
 860. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008790
 861. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005344
 862. http://www.dbnl.org/tekst/maer002mgys01_01/
 863. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005330
 864. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008610
 865. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008869
 866. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 867. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 868. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002653
 869. http://www.dbnl.org/tekst/_ver016199001_01/_ver016199001_01_0003.php
 870. link editie
 871. link editie