Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken in binnen- en buitenlandse bibliotheken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst is een wensdroom van velen. Maar wie de Esopische fabel over de klagende muizen kent, die een perfect alarmsysteem bedacht hadden tegen de kat des huizes, voelt de vraag al aankomen: Wie bindt de kat de bel aan? Hopelijk leidt de oproep in www.neerlandistiek.nl [1] tot voldoende deelnemers om binnen afzienbare tijd een representatieve lijst samen te stellen van gedigitaliseerde bronnen. Na het inwinnen van advies, enig nadenken en grensoverschrijdend overleg is gekozen voor dit medium en dit format. Als iedereen die van deze lijst gebruik wenst te maken op onderstaande wijze ook een paar links invoert dan komen wij een heel eind. Willem Kuiper (Universiteit van Amsterdam) en Dirk Schoenaers (Universiteit Leiden).


Voordat u begint: U wordt dringend aangeraden om voordat u op een link klikt, eerst de Ctrl-toets in te drukken. Doet u dat, dan wordt de link in een nieuwe pagina geopend. Doet u dat niet, dan wordt deze pagina overschreven door de nieuwe pagina, wat meestal onhandig of ongewenst is.

Voordat u verder gaat: Als u eerst een Wikipedia account aanmaakt, of als u dat al heeft, uzelf eerst aanmeldt alvorens bij te dragen, dan kunnen wij reageren op uw bijdrage. Draagt u anoniem bij, dan kan dat niet.

Work in progress: Als u wilt bijdragen door enkele links van onderstaand materiaal voor uw rekening te nemen: graag! Kijk wel steeds eerst eventjes na of de signatuur nog niet in dit overzicht is opgenomen. Natuurlijk staat het u vrij materiaal bij te dragen uit andere bibliotheken.

 • Onder Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Utrecht en Athenaeumbibliotheek Deventer vindt u telkens een link naar (uitgebreide) lijsten met gedigitaliseerd Nederlands materiaal.
 • Heel wat complete digitale facsimiles van vroege Nederlandse drukken uit Europese bibliotheken (waaronder de KB in Den Haag) zijn vrij toegankelijk via de verzameling Early European Books op archive.org.


In de 'voetnoten' wordt verwezen naar de volgende naslagwerken / databases:


 • Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (BNM-I)
 • M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. ’s-Gravenhage 1981.
 • Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)
 • Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)
 • Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)
 • Short Title Catalogue Netherlands (STCN)
 • Universal Short Title Catalogue (USTC)
 • Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV)


De vette letters worden gebruikt als siglen bij de 'voetnoten', zodat visueel duidelijk is, waarheen de link voert. De letter E staat voor Editie en verwijst naar een online editie van de desbetreffende tekst. Aanvullende informatie wordt gemarkeerd met de X van eXtra.


Amsterdam[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (UBVU)

 • UBVU XV.05560   Getijdenboek in de vertaling van Geert Groote (1340-1384), met communie- en aflaatgebeden.  B[9]  M[10]

Antwerpen[bewerken]

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC)


Museum Plantin Moretus


UAntwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootchap X[29]

 • Hs Neerl 14   Johannes Brugman, Sermoenen. Zuidoost Limburg?, ca. 1525.  B[37]
 • Hs Neerl 15/2   Wybeert van Andernaken? (fragment) recto verso. Westelijke Nederlanden, ca. 1375-1400.  B[39]  E [40]
 • Hs Neerl 16    Jacob van Maerlant Spiegel historiael (fragment Eerste Partie, Boek I, kap.36, vs.4-8 en vs.54-58; kap.38, vs.14-18 en vs.63-67) recto verso. ca. 1300-1350.  B[42]
 • Hs Neerl 26   Refterlezingen. Bisdom Kamerijk, reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus, ca. 1550.  B[44]
 • Hs Neerl. 385/2   Hadewijch, Werken. Oost-Brabant?, ca. 1500-1525.  B[46]
 • Hs Neerl 413/1   Spreukstrofen (fragment). Zuid-Limburgse kopie van een Oost-Vlaams/Brabantse spreukenverzameling. 14de eeuw.  B[47]

Bailleul[bewerken]

Musée Benoît de Puydt

Ballarat[bewerken]

Art Gallery of Ballarat

Baltimore[bewerken]

The Walters Art Museum

Berlijn[bewerken]

Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz • MS germ. fol. 282   Hendrik van Veldeke, Eneasroman. ca. 1220-1230.
 • MS germ. fol. 736-fragm. 27   Preek (fragment).  B[83]
 • MS germ. fol. 751-fragm. 10    Gebedenboek (fragment). 15de eeuw.  B[95]

Bethlehem, PA[bewerken]

Lehigh University, Special Collections

Boston, MA[bewerken]

Boston Public Library

Boulogne-sur-Mer[bewerken]

Bibliothèque municipale

Breda[bewerken]

Stadsarchief

Bremen[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek

Brugge[bewerken]

Hoofdbibliotheek Biekorf

OCMW-archief

Stadsarchief

Brussel[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek van België

 • II 138   Jan van Leeuwen, Werken. Hoeilaart, 1400-1425.  B[144]
 • IV 1036   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment).


Cambridge[bewerken]

Cambridge University Library

Wren Library, Trinity College

Cambridge, MA[bewerken]

Harvard, Houghton Library

Cologny[bewerken]

Fondation Martin Bodmer

Chantilly[bewerken]

Musée Condé - Bibliothèque du château

Columbia, MO[bewerken]

University of Missouri, Ellis Library, Special Collections

Columbia, SC[bewerken]

University of South Carolina. Irvin Department of Rare Books and Special Collections

Darmstadt[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Den Bosch[bewerken]

Brabants Historisch Informatie Centrum

 • 9 Domeinen, raad en rentmeester-generaal, 1515-1816, 290 (olim 289A)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, fragment. Brabant, ca. 1350. B[175]

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Den Haag[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek

 • 168 E 5   Der sielen troest. [Jacob Bellaert – De titelpagina van Symon Cock is later ingeplakt], Haarlem, 1484.  I[208]  U[209]
 • 168 G 32 [2]   Laurent d'Orléans, Summe le roy, vertaald door broeder Jan van Brederoede als Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem, 1484.
 • 168 G 43   Tafelboek (uit: Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove. [Utrecht] 1479.  I[220]  U[221]
 • 169 G 56   Jan van Brederode, Des conincs summe. [Jacob Jacobszoon vander Meer en Mauricius Yemantszoon], Delft, 1487. I[232] U[233]
 • 231 G 51   Elckerlijc. [Govaert Back, Antwerpen, ca. 1500].

Huis van het boek - Museum Meermanno-Westreenianum

Detmold[bewerken]

Lippische Landesbibliothek

Deventer[bewerken]

Athenaeumbibliotheek

 • 10 W 7 KL   Hendrik Herp, Spieghel der Volcomenheit, Meister Eckhart, Rede der Unterscheidunge. en 10e-eeuwse fragmenten met onder andere exorcistische teksten. Derde kwart 15e eeuw.
 • 111 C 8 KL    Convoluut: Dialogus Creaturarum (Gouda, 1481), Fabulae Latine van Aesopus (1481), Historia destructionis Troiae (Deventer, 1480-1485), Speculum Stultorum (Utrecht, 1474) en Reynardus vulpes (Utrecht, 1474).

Dordrecht[bewerken]

Regionaal Archief

Düsseldorf[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • K03:F88    Sidrac. 15de eeuw.
 • K02:C116    Psalter. 14de-15de eeuw.
 • K03:F52    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel. 1321.

Erfurt[bewerken]

Universität Erfurt - For­schungs­bi­blio­thek Gotha

 • Membr. II 83   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1486-1500  B[314]  

Erlangen[bewerken]

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Fécamp[bewerken]

Musée du Palais Bénédictine

Frankfurt am Main[bewerken]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

 • Ms. Barth. 171    Maarten Luther, Catechismus. ca 1550.
 • Ms. germ. oct. 32 (Ausst. 43)    Getijdenboek, Middelnederlands en Frans. ca. 1480-1490. B[321]
 • Ms. germ. oct. 33 (Ausst. 45)    Geert Groote, Getijdenboek. ca. 1475-1500. B[322]
 • Ms. germ. qu. 35    Philip Utenbroeke Spiegel historiael (fragment, Tweede Partie, Boek I, kap.67/vs.1-kap.68/vs.24). ca. 1375-1400. B[324]E[325]

Fulda[bewerken]

Hochschul- und Landesbibliothek

Gent[bewerken]

Universiteitsbibliotheek


 • HS.0123   Jacobus de Voragine, Legenda Aurea Winterstuk (Tweede Noordnederlandse vertaling). Den Haag, 1470. B[332]
 • HS.0388   Caesarius van Heisterbach, Dialogus Miraculorum (De eerste Middelnederlandse vertaling). Nederlanden, begin 16e eeuw.
 • HS.1080   Peregrinus de Opole. Leven van Jezus, sermoenen, exempelen en devoties. Brabant, ca. 1450-1500.
 • HS.1273   Jan Yperman, Cyrurgie. Nederlanden, 1440.
 • HS.1360   Jan van Schoonhoven, Henricus Suso en Mechtildis de Hackeborn, Gebeden En Devoties. Nederlanden, ca. 1450-1500.
 • HS.1374   Hein van Aken, Jacob van Maerlant e.a. Heber-serrure Codex (Middelnederlands verzamelhandschrift). Brabant, ca. 1375-1400. B[338]
 • HS.2166   Anna Bijns, Gedichten. ca. 1520-1530.
 • HS.2749/7   Sidrac (fragment). eerste helft 14e eeuw. B[343]
 • BHSL.RES.1295   Des conincs summe. Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, Delft, 1478.

Giessen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Göttingen[bewerken]

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

 • Fab. Rom. VI, 1223   Van Ulenspieghels leven ende schimpelijcke wercken ende wonderlijcke avontueren die hi hadde [...]. Jan van Ghelen de Jonghe, Antwerpen, 1580.  
 • Fab. Rom. X 32   Die conste ende maniere om broot ende vleesch, visch, wyn, gebraet, spijs, dranc ende den vryen kost te kryghen sonder ghelt. Weduwe Jan van Ghelen, Rotterdam, 1610.  U[370]

Graz[bewerken]

Universitätsbibliothek

Greifswald[bewerken]

Universitätsbibliothek Greifswald - Ms 638, seit 1932

Groningen[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Haarlem[bewerken]

Noord-Hollands Archief

Stadhuis

Halle[bewerken]

Frankesche Stiftungen

Hamburg[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Hanover[bewerken]

Rauner Library - Dartmouth College Library

 • Ms. 1302    Getijdenboek (fragment). Vlaanderen, 15de eeuw.

Heidelberg[bewerken]

Universitätsbibliothek

 • Cod. Pal. germ. 403   Heinric van Veldeke, Eneasroman. Straatsburg, 1419. E[400]

Kampen[bewerken]

Stadsarchief

Kassel[bewerken]

Universität Kassel

Keulen[bewerken]

Dombibliothek

 • Codex 1323    Preken. ca. 1550.

Universitäts- und Stadtbibliothek

Historisches Archiv

Kraków[bewerken]

Biblioteka Jagiellońska

 • Berol. mgq 1303 Nr. 3   Hendrik van Veldeke, Eneasroman (fragment). na 1250. B[416]

Lancaster, PA[bewerken]

Franklin & Marshall College, Shadek-Fackenthal Library

Leeds[bewerken]

University Library - Special Collections

 • BC MS 7   Getijdenboek. Delft? en Zuidelijke Nederlanden, ca. 1490 en ca. 1500-1510. B[417]
 • BC MS 14   Getijdenboek. Nederlanden, ca. 1450-1500, met toegevoegde miniaturen uit de eerste helft van de 13de eeuw. B[418]

Leeuwarden[bewerken]

Tresoar

Leiden[bewerken]

Hoogheemraadschap van Rijnland

Universiteitsbibliotheek

Leiden University Libraries Digital Collections : Manuscripts : Dutch Westerse middeleeuwse handschriften - Nederlands


 • BPL 3   Jean Froissart, Chroniques deel I - deel II, vertaald door Gerijt Potter vander Loo. Leiden?, 1470.  B[429]  M[430]

Leipzig[bewerken]

Universitätsbibliothek

Leuven[bewerken]

KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties

 • MS 1495   Gebeden (fragment). 16de eeuw.
 • MS 1511   Gebeden (fragment). 15de eeuw.
 • MS 1512   Gebeden (fragment). 15de eeuw.

KU Leuven Bibliotheken Maurits Sabbe Bibliotheek

Londen[bewerken]

British Library

Los Angeles[bewerken]

UCLA Library

 • Rouse MS. 22   Brevier (fragment). 13de eeuw.

Luik[bewerken]

Bibliothèques Université de Liège

 • XV.B159   Dat sterfboeck. Peter van Os, Zwolle, 1488. I[505] U[506]

Lund[bewerken]

Lund University Library

 • Medeltidshandskrift 33    Psalter. Utrecht, ca. 1500-1525. B[513]
 • Medeltidshandskrift 52    Getijdenboek. Brugge, ca. 1450-1500.

Maastricht[bewerken]

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Madrid[bewerken]

Biblioteca Nacional de España

Mainz[bewerken]

Johannes Gutenberg Universität - Universitätsbibliothek

Manchester[bewerken]

University of Manchester - John Rylands Library

Marburg[bewerken]

Staatsarchiv

Middelburg[bewerken]

Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Montauban[bewerken]

Archives départementales de Tarn-et-Garonne

München[bewerken]

Bayerische Staatsbibliothek

 • 4 Inc.c.a. 365 d6   Jan van Brederode / Laurent d'Orléans, Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem 1484.  E[532]
 • 4 Inc.s.a. 1261   Mellibeus. Govaert Bac, Antwerpen, z.j.  I[533]


 • Cod. germ. 57   Heinric van Veldeke, Eneasroman. 13de-14de eeuw.  E[538]
 • Cod. germ. 106   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, ca. 1425-1475.  B[547]
 • Cod. germ. 185   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, 1475-1500.  B[559]
 • Cod. germ. 477   Jan van Leeuwen; Hendrik Suso Excerpten. Rebdorf, 1475-1500.  B[562]
 • Cod. germ. 5235   Passie. Prinsbisdom Keulen, 1375-1400.  B[568]
 • Cod. germ. 8346   Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1475-1500.Ludwig-Maximilians-Universität München

Münster[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Nantes[bewerken]

Bibliothèque municipale de Nantes

Neuchâtel[bewerken]

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Neurenberg[bewerken]

Germanisches Nationalmuseum

New Brunswick[bewerken]

Rutgers, The State University of New Jersey, Special Collections and University Archives

New Haven[bewerken]

Yale University, Beinecke Rare Book & Manuscript Library

 • Beinecke MS 218   Getijdenboek. Zuidelijke Nederlanden, ca. 1470.

New York[bewerken]

Columbia University, Rare Book and Manuscript Library

New York, Fordham University, Walsh Library, Archives and Special Collections

Nijmegen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen

Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit

Oxford[bewerken]

University of Oxford

Parijs[bewerken]

Bibliothèque de l'Arsenal

Bibliothèque Mazarine

Bibliothèque nationale de France (BnF)

 • MS Néerlandais 1   Boethius, De consolatione philosophiae ("Geschreven voor Lodewijc vanden Gruuthuse [...] door Jan van Kriekenborch, onderdanich dienare, [...] int jaar ons Heeren 1491, den 16en in Maerte").

Philadelphia[bewerken]

Free Library of Philadelphia, Rare Book Department

 • Lewis E 257   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, ca. 1505.

Philadelphia Museum of Art, Department of Prints, Drawings, and Photographs, Bloomfield Moore Collection

University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts

 • Ms. Codex 738   Geert Groote, Getijdenboek. Bisdom Utrecht?, 15de E.

Porrentruy[bewerken]

Bibliothèque cantonale jurassienne

Rijsel[bewerken]

Bibliothèque municipale

Rome[bewerken]

Biblioteca Apostolica Vaticana

eeuw. B[646] E[647] X[648]

Saint John's[bewerken]

Memorial University of Newfoundland. Libraries. Archives and Special Collections

 • BX 2080 1455 Vault     Getijdenboek. Haarlem, ca. 1455-1465.
 • BX 2015 A2 1475 Vault     Missaal. 1475.

Sankt-Gallen[bewerken]

Stiftsbibliothek

Sint-Petersburg[bewerken]

Nationale Bibliotheek van Rusland

Stuttgart[bewerken]

Württembergische Landesbibliothek

Tilburg[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Toruń[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Trogen[bewerken]

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Tübingen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Uppsala[bewerken]

Uppsala University Library

Utrecht[bewerken]

Universiteitsbibliotheek (UBU)


 • UBU Hs. 1017 (Hs 5 F 21)   Thomas van Cantimpré, Dat boec der byen. 15e eeuw. B[676] M[677]
 • UBU Hs. 1040 (Hs 2 D 13)   Ghetiden. 1507-1508.
 • UBU Hs. 1689 (Hs 8 L 4)   Pseudo-Aurelius Augustinus, Eenliker sprake. 1539?Utrechts Archief

Warschau[bewerken]

Biblioteka Narodowa

Washington, DC[bewerken]

The Library of Congress

Wenen[bewerken]

Österreichische Nationalbibliothek

 • Cod. 2861   Hendrik van Veldeke Eneasroman. 1474.

zie ook: Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. fol. 751-fragm. 7. Reconstructie: [744]

Wolfenbüttel[bewerken]

Herzog August Bibliothek

 • Cod. Guelf. 404.9 Novi (14)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw. B[754] E[755]

Wrocław[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Wrocławski

Sjabloon[bewerken]

Handschriften

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. localisering, datering. [763]

Drukken

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. drukker, localisering, datering. [764]


    “ ” ‘ ’

 1. http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/op-weg-naar-een-lijst-van-gedigitaliseerde-middelnederlandse-handschriften-en-drukken/
 2. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002216
 3. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?&recordId=1335#rnull
 4. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002217
 5. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13742&selectedRecordId=13742&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13742
 6. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002218
 7. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13700&selectedRecordId=13700&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam%2C+UB+VU%2C+ms.+XV+05503&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13700
 8. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13708&selectedRecordId=13708&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13708
 9. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016274
 10. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13939&selectedRecordId=13939&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13939
 11. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0021.php#v03
 12. https://ustc.ac.uk/index.php/record/430519
 13. Kritische editie BML
 14. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0059.php
 15. http://ustc.ac.uk/index.php/record/430512
 16. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Galien_Rethore/Galien_Rethore_kritisch.pdf
 17. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0049.php
 18. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0037.php
 19. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/
 20. http://www.vliz.be/nl/open-marien-archief?module=ref&refid=126864
 21. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002589
 22. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002590
 23. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002586
 24. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002588
 25. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002602
 26. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002594
 27. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002596
 28. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002598
 29. https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/bibliotheek/bijzondere-collecties/handschriften/beschrijvingen/neerlandica/
 30. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001440
 31. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001454
 32. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001455
 33. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001442
 34. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001450
 35. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001456
 36. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001443
 37. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001453
 38. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007391
 39. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007392
 40. http://www.dbnl.org/arch/_tij010192701_01/pag/_tij010192701_01.pdf (pp.138-151)
 41. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006905
 42. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006657
 43. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011770
 44. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011774
 45. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011776
 46. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006617
 47. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011771
 48. http://www.jstor.org/stable/43884610
 49. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010589
 50. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004685
 51. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004690
 52. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004687
 53. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009958
 54. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004695
 55. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004692
 56. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009959
 57. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005990
 58. http://data.cerl.org/istc/ij00143000
 59. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436589
 60. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 61. https://data.cerl.org/istc/ig00317000
 62. https://data.cerl.org/istc/ij00140500
 63. http://data.cerl.org/istc/is00671500
 64. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436166
 65. http://data.cerl.org/istc/ic00204750
 66. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 67. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436218
 68. http://data.cerl.org/istc/is00044200
 69. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436302
 70. http://data.cerl.org/istc/ia00743300
 71. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436478
 72. http://data.cerl.org/istc/ic00484820
 73. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435530
 74. https://data.cerl.org/istc/ia00400900
 75. http://data.cerl.org/istc/ih00432500
 76. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436489
 77. http://data.cerl.org/istc/ig00299600
 78. http://data.cerl.org/istc/iv00374000
 79. http://data.cerl.org/istc/im00352100
 80. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002881
 81. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 82. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002883
 83. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002891
 84. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002892
 85. http://www.dbnl.org/tekst/_ren001reno01_01/
 86. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007373
 87. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007388
 88. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002894
 89. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002895
 90. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 91. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 92. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 93. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002897
 94. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002898
 95. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002899
 96. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016184
 97. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 98. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002903
 99. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 100. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002904
 101. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002914
 102. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 103. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 104. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 105. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003003
 106. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003004
 107. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003005
 108. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003007
 109. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003013
 110. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003016
 111. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003019
 112. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003029
 113. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003065
 114. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 115. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002996
 116. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002949
 117. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002976
 118. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002979
 119. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 120. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007484
 121. http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/nieuwe-editie-met-vertaling-van-het-spel-van-het-sacrament-van-niervaert/
 122. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13952&selectedRecordId=13952&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+smeken&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13952
 123. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014768
 124. Diplomatische en kritische editie BML
 125. http://www.mmdc.nl/static/site/highlights/373/The_legend_of_the_Holy_Cross_of_Breda_.html
 126. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006355
 127. http://mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6715&selectedRecordId=6715&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=breda+&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6715
 128. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004653
 129. http://www.dbnl.org/tekst/groo126wond01_01/
 130. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005669
 131. http://www.dbnl.org/tekst/_dit004dits01_01/
 132. http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/detail/%5bAnoniem%5d/Onderdeel-Ms-437-De-hooghe-ende-edele/Handschrift/?itemid=%7Clibrary%2Fv%2Fobbrugge%2Foudedrukken%7C7360&p=brugge_erfgoed
 133. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005673
 134. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008802
 135. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007633
 136. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010039
 137. http://www.dbnl.org/tekst/dene001wara01_01/
 138. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013373
 139. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003616
 140. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003795
 141. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005898
 142. https://www.dbnl.org/tekst/_hul001hult02_01/index.php
 143. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003900
 144. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004003
 145. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004026
 146. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001695
 147. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001725
 148. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001762
 149. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001763
 150. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001764
 151. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007361
 152. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 153. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 154. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 155. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 156. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 157. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 158. https://data.cerl.org/istc/ij00218420
 159. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436102
 160. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004318
 161. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004319
 162. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004321
 163. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004322
 164. https://ustc.ac.uk/index.php/record/76298
 165. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006159
 166. http://www.dbnl.org/tekst/_sak001saks02_01/
 167. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006560
 168. http://www.dbnl.org/tekst/maer002stro01_01/
 169. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008005
 170. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007097
 171. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004882
 172. Kritische editie A. von Keller, Stuttgart 1858.
 173. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004886
 174. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001mgys01_01/
 175. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007009
 176. http://hdl.handle.net/11240/e04491d3-9a00-4a2f-903e-098074a030e1
 177. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003108
 178. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 179. http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat06_01/
 180. http://www.dbnl.org/tekst/maer002aave01_01/
 181. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=378&selectedRecordId=378&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=76+E+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r378
 182. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=594&selectedRecordId=594&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+K+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r594
 183. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006745
 184. http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_gru001khee01
 185. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13464&selectedRecordId=13464&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+k+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13464
 186. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009888
 187. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 188. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 189. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 190. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 191. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003115
 192. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=608&selectedRecordId=608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+3&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r608
 193. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003116
 194. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=609&selectedRecordId=609&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+4&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r609
 195. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003117
 196. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=610&selectedRecordId=610&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r610
 197. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006456
 198. Kritische editie W.J.A. Jonckbloet. deel 1, 's Gravenhage 1846; deel 2, 's Gravenhage 1849. Een nieuwe kritische editie, die wezenlijk verschilt van deze, is deels in de maak en deels voltooid in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans.
 199. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=839&selectedRecordId=839&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=129+a+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r839
 200. http://data.cerl.org/istc/ia00209220
 201. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435665
 202. http://data.cerl.org/istc/ip01070000
 203. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438302
 204. http://data.cerl.org/istc/ip01070500
 205. https://data.cerl.org/istc/ic00978700
 206. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 207. http://ustc.ac.uk/index.php/record/743704
 208. https://data.cerl.org/istc/is00361000
 209. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435647
 210. http://data.cerl.org/istc/is00359700
 211. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435412
 212. http://data.cerl.org/istc/iw00010740
 213. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435418</ref168 G 41
 214. http://data.cerl.org/istc/ie00064900
 215. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435376
 216. http://data.cerl.org/istc/ib00956900
 217. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438340
 218. http://data.cerl.org/istc/ir00360500
 219. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438365
 220. http://data.cerl.org/istc/it00010850
 221. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435416
 222. http://data.cerl.org/istc/ij00340500
 223. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435450
 224. http://data.cerl.org/istc/ib00766400
 225. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435406
 226. http://data.cerl.org/istc/is00671200
 227. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438303
 228. http://data.cerl.org/istc/ij00438200
 229. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435451
 230. http://data.cerl.org/istc/ic01022500
 231. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435484
 232. http://data.cerl.org/istc/il00089700
 233. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435520
 234. http://data.cerl.org/istc/ic00204700
 235. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 236. http://data.cerl.org/istc/ia00209250
 237. http://data.cerl.org/istc/il00214000
 238. http://data.cerl.org/istc/ic00905000
 239. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435945
 240. http://data.cerl.org/istc/ib01039950
 241. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435897
 242. http://data.cerl.org/istc/ib00098900
 243. http://data.cerl.org/istc/il00212900
 244. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435299
 245. http://data.cerl.org/istc/is00672000
 246. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435374
 247. http://data.cerl.org/istc/it00010800
 248. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435380
 249. http://data.cerl.org/istc/ic00484800
 250. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435375
 251. http://data.cerl.org/istc/ie00028200
 252. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435444
 253. http://data.cerl.org/istc/ir00135800
 254. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435458
 255. http://data.cerl.org/istc/ie00064700
 256. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435297
 257. http://data.cerl.org/istc/ij00139000
 258. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 259. http://data.cerl.org/istc/ic00411000
 260. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0101.php
 261. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435433
 262. http://data.cerl.org/istc/ih00210000
 263. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438351
 264. http://data.cerl.org/istc/ig00298350
 265. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435641
 266. https://data.cerl.org/istc/is00361100
 267. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435718
 268. https://data.cerl.org/istc/is00361200
 269. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436063
 270. http://data.cerl.org/istc/ia00402200
 271. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435967
 272. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0048.php
 273. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=840928238
 274. http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=833569473
 275. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437024
 276. http://ustc.ac.uk/index.php/record/420580
 277. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/kattendycke/#page=0&accessor=toc&view=homePane
 278. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001534
 279. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 280. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1335&selectedRecordId=1335&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=ka+16&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1335
 281. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000451
 282. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=10531&selectedRecordId=10531&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=10+b+21&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r10531
 283. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009049
 284. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15020&selectedRecordId=15020&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15020
 285. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002204
 286. http://data.cerl.org/istc/ip01025575
 287. https://data.cerl.org/istc/iv00325200
 288. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001635
 289. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14910&selectedRecordId=14910&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14910
 290. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001650
 291. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+13&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 292. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001651
 293. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 294. https://www.rug.nl/research/portal/publications/bedudinghe-op-cantica-canticorum-bewerkende-vertaling-van-glossa-tripartita-super-cantica(22dcea63-d5c9-4ea8-ac1f-6f9a3faa6b5a).html
 295. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001652
 296. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=46&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 297. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016279
 298. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15025&selectedRecordId=15025&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=61&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15025
 299. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007362
 300. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007371
 301. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007381
 302. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006470
 303. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004356
 304. 13424
 305. https://data.cerl.org/istc/ih00429300
 306. 6538
 307. https://data.cerl.org/istc/ic00411600
 308. M38760
 309. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 310. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 311. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 312. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 313. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 314. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002059
 315. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002148
 316. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002149
 317. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008579
 318. http://data.cerl.org/istc/il00185500
 319. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009069
 320. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005899
 321. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005214
 322. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005215
 323. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013296
 324. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005221
 325. http://www.dbnl.org/tekst/uten001twee01_01/index.php
 326. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005223
 327. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011787
 328. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007735
 329. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009112
 330. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007853
 331. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000041
 332. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000047
 333. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000113
 334. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006425
 335. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hade002
 336. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000192
 337. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000213
 338. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000216
 339. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000234
 340. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000242
 341. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000000190
 342. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006622
 343. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006563
 344. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007389
 345. https://www.dbnl.org/tekst/_tij003189201_01/_tij003189201_01_0019.php#146
 346. http://www.dbnl.org/tekst/dene001test01_01/dene001test01_01_0656.php
 347. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 348. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003refe03_01/
 349. http://www.dbnl.org/tekst/roov002reth01_01/index.php
 350. https://data.cerl.org/istc/ij00340500
 351. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402986
 352. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402805
 353. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 354. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/GoedthalsProverbes1568.pdf
 355. https://www.ustc.ac.uk/editions/13557
 356. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007948
 357. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006365
 358. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 359. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 360. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 361. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006691
 362. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 363. https://www.dbnl.org/tekst/_sev001abot01_01/
 364. https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12876.htm
 365. https://data.cerl.org/istc/is00450100?style=expanded
 366. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0027.php
 367. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Rijckaert_zonder_Vreese/Rijckaert_zonder_Vreese_feuilleton_editie.pdf
 368. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0060.php#v16
 369. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0055.php
 370. https://www.ustc.ac.uk/editions/1018385
 371. https://www.ustc.ac.uk/editions/629944
 372. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006062
 373. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006652
 374. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006677
 375. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002150
 376. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002153
 377. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008581
 378. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005933
 379. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002104
 380. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002105
 381. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002114
 382. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002116
 383. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002118
 384. https://www.dbnl.org/tekst/_que002199601_01/_que002199601_01_0023.php
 385. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002119
 386. https://www.dbnl.org/tekst/_par002part02_01/
 387. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008255
 388. http://www.dbnl.org/tekst/_boe007boec01_01/_boe007boec01_01_0001.php
 389. http://data.cerl.org/istc/ig00638500
 390. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005584
 391. https://www.ustc.ac.uk/editions/436691
 392. https://www.ustc.ac.uk/editions/403645
 393. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006428
 394. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007379
 395. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007377
 396. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008295
 397. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007384
 398. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008297
 399. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007378
 400. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 401. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007263
 402. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011949
 403. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006368
 404. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 405. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 406. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 407. http://data.cerl.org/istc/ih00067000
 408. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010449
 409. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005007
 410. https://books.google.be/books?id=9mwUAAAAQAAJ&dq=horae%20belgicae%20volume%209&pg=PT35#v=onepage&q&f=false
 411. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 412. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004898
 413. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005013
 414. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005116
 415. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003002
 416. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003001
 417. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005856
 418. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010206
 419. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005908
 420. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002809
 421. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15727&selectedRecordId=15727&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+290&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15727
 422. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002813
 423. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15659&selectedRecordId=15659&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+1804&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15659
 424. http://www.dbnl.org/tekst/_flo004flor02_01/
 425. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15365&selectedRecordId=15365&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=leiden%2C+HR&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15365
 426. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 427. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 428. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407327
 429. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001878
 430. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4869&selectedRecordId=4869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jean+froissart&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4869
 431. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000006
 432. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 433. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4914&selectedRecordId=4914&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4914
 434. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001901
 435. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5499&selectedRecordId=5499&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=bpl+76+c&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5499
 436. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010447
 437. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1792&selectedRecordId=1792&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Leiden&shelfmark=bpl+1010&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1792
 438. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001927
 439. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001928
 440. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 441. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1797&selectedRecordId=1797&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+1215&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1797
 442. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002018
 443. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002024
 444. http://www.dbnl.org/tekst/_wra001mgys01_01/
 445. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=2079&selectedRecordId=2079&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+3085&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r2079
 446. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000843
 447. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14190&selectedRecordId=14190&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+183&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14190
 448. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000001
 449. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14191&selectedRecordId=14191&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+191&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14191
 450. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000847
 451. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14197&selectedRecordId=14197&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+194&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14197
 452. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000848
 453. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14200&selectedRecordId=14200&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+195&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14200
 454. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000853
 455. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14408&selectedRecordId=14408&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dirc+Potter&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14408
 456. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001347
 457. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001384
 458. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14629&selectedRecordId=14629&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+ltk+360&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14629
 459. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008155
 460. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001405
 461. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14772&selectedRecordId=14772&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+van+Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14772
 462. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001410
 463. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14658&selectedRecordId=14658&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=lorreinen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14658
 464. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 465. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001478
 466. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14660&selectedRecordId=14660&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Couchi&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14660
 467. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001414
 468. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14664&selectedRecordId=14664&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Godfried+van+WEvel&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14664
 469. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001425
 470. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14686&selectedRecordId=14686&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=alexanders+geesten&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14686
 471. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011410
 472. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006662
 473. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001505
 474. Kritische editie P. Leendertz. Leiden 1912.
 475. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14798&selectedRecordId=14798&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Floris+ende+Blancefloer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14798
 476. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006930
 477. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002179
 478. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002182
 479. http://www.dbnl.org/tekst/_bli001eers03_01/317   
 480. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000007335
 481. http://www.dbnl.org/tekst/maer002spie00_01/
 482. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/
 483. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 484. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 485. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 486. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004295
 487. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004296
 488. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 489. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004302
 490. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004375
 491. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004387
 492. http://www.dbnl.org/tekst/pisa001nver01_01/
 493. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004436
 494. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004545
 495. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0002.php
 496. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0003.php
 497. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004458
 498. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005728
 499. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011591
 500. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 501. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 502. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 503. http://data.cerl.org/istc/it00348000
 504. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435974
 505. http://data.cerl.org/istc/ia01121100
 506. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435943
 507. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 508. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 509. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 510. http://data.cerl.org/istc/ia00117000
 511. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436506
 512. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007247
 513. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005901
 514. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006796
 515. http://www.dbnl.org/tekst/_lun001lund02_01/_lun001lund02_01_0001.php
 516. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006466
 517. http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=3JQmooJuGJ/BNMADRID/151860818/9
 518. https://www.blogs.uni-mainz.de/handschriftencensus/mainz-ub-ms-72/
 519. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 520. https://data.cerl.org/istc/ia00924600
 521. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0006.php
 522. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 523. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 524. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 525. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BARTANG.htm#GW03423
 526. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 527. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 528. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BREIBER.htm#GW05081
 529. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 530. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW03948.htm
 531. http://data.cerl.org/istc/ib00435000
 532. Editie Tinbergen [1]
 533. http://data.cerl.org/istc/ia00209600
 534. Kritische editie G. Degroote DBNL
 535. https://www.ustc.ac.uk/index.php/record/78045
 536. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005361
 537. Diplomatische editie F.A. Snellaert, 2 dln. Brussel 1860-1861.
 538. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 539. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005362
 540. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 541. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006453
 542. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 543. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005365
 544. Kritische editie A. Beets. Groningen 1885
 545. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005366
 546. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005367
 547. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005368
 548. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005370
 549. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005371
 550. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005372
 551. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005373
 552. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005374
 553. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005375
 554. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005376
 555. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005377
 556. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005378
 557. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005379
 558. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005380
 559. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005381
 560. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005382
 561. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 562. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006988
 563. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006820
 564. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005390
 565. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005391
 566. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 567. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 568. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005396
 569. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 570. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013777
 571. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005354
 572. http://data.cerl.org/istc/ib00766500
 573. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435528
 574. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 575. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 576. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014593
 577. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/EVANQUE.htm#GWVIII154A
 578. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0106.php
 579. https://www.academia.edu/805394/Jan_de_Scheereres_Triumphe_ghedaen_te_brugghe_ter_intreye_van_caerle._Teksteditie_met_inleiding_en_aantekeningen
 580. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436934
 581. https://ustc.ac.uk/index.php/record/437080
 582. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 583. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001vosr01_01/
 584. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007140
 585. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007369
 586. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008925
 587. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006367
 588. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008000
 589. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006655
 590. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006640
 591. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006674
 592. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006656
 593. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007380
 594. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008518
 595. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 596. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/aken002ever01_01_0008.php
 597. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006716
 598. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/boen001mvri01_01_0006.php
 599. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001553
 600. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4352&selectedRecordId=4352&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=188&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4352
 601. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4400&selectedRecordId=4400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=205&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4400
 602. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6622&selectedRecordId=6622&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=301&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6622
 603. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6606&selectedRecordId=6606&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=306&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6606
 604. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6498&selectedRecordId=6498&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=31&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Nijmegen&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6498
 605. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4401&selectedRecordId=4401&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=316&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4401
 606. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6522&selectedRecordId=6522&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6522
 607. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=6
 608. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 609. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004439
 610. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000005394
 611. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009231
 612. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008599
 613. https://data.cerl.org/istc/iv00314500
 614. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 615. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006553
 616. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006429
 617. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_dit004
 618. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 619. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 620. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 621. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 622. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Paris_ende_Vienne/feuilleton_editie_cumulatief.pdf
 623. http://data.cerl.org/istc/ip00113800
 624. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435854
 625. http://data.cerl.org/istc/ib01093500
 626. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436642
 627. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 628. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 629. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008111
 630. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008963
 631. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010008
 632. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008056
 633. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008135
 634. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008026
 635. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015273
 636. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008964
 637. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005903
 638. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007397
 639. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008147
 640. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008961
 641. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007919
 642. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005911
 643. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007280
 644. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007923
 645. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007920
 646. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008521
 647. http://www.dbnl.org/tekst/_tij003193101_01/_tij003193101_01_0011.php
 648. https://digi.vatlib.it/mss/detail/Borgh.200
 649. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403021
 650. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/feuilleton_editie.pdf
 651. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004572
 652. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004571
 653. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0025.php
 654. Diplomatische editie H. Brinkman en J. Schenkel. 2 dln. Hilversum 1997.
 655. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006771
 656. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0050.php
 657. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000545
 658. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/index.php
 659. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5620&selectedRecordId=5620&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5620
 660. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=4
 661. https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek
 662. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002171
 663. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008365
 664. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006371
 665. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 666. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 667. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 668. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006016
 669. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008985
 670. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007284
 671. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 672. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 673. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 674. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001141
 675. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9608&selectedRecordId=9608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dat+boec+van+den+claren&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9608
 676. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001142
 677. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9578&selectedRecordId=9578&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1017&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9578
 678. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001143
 679. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9276&selectedRecordId=9276&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1018&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9276
 680. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001176
 681. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9399&selectedRecordId=9399&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1177&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9399
 682. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001177
 683. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9400&selectedRecordId=9400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1178&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9400
 684. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001178
 685. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9584&selectedRecordId=9403&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1179&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9403
 686. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001179
 687. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9405&selectedRecordId=9405&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=1180&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9405
 688. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001180
 689. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001181
 690. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001184
 691. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9382&selectedRecordId=9382&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1328&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9382
 692. nog toe te voegen
 693. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001185
 694. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9387&selectedRecordId=9387&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1329&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9387
 695. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 696. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001188
 697. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001189
 698. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001190
 699. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001191
 700. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 701. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9439&selectedRecordId=9439&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1803&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9439
 702. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006543
 703. http://www.dbnl.org/tekst/_hat001hatt03_01/
 704. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13653&selectedRecordId=13653&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=hattem&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13653
 705. http://wemal.let.uu.nl/hattem-c5.html
 706. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 707. Kritische editie BML
 708. http://data.cerl.org/istc/il00116000
 709. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 710. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435730
 711. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 712. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 713. http://data.cerl.org/istc/ih00286000
 714. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0099.php
 715. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438295
 716. http://data.cerl.org/istc/ip00115000
 717. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436201
 718. p. 14-21
 719. http://data.cerl.org/istc/ib00099000
 720. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436514
 721. Diplomatische editie A.M. Duinhoven, Zwolle 1969.
 722. http://data.cerl.org/istc/ic00204760
 723. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 724. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436432
 725. https://data.cerl.org/istc/ib01274000
 726. Diplomatische editie BML
 727. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436815
 728. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 729. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436813
 730. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436711
 731. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436819
 732. https://www.ustc.ac.uk/editions/436913
 733. http://www.dbnl.org/tekst/_lim001limb02_01/
 734. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0018.php
 735. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436951
 736. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0039.php
 737. https://ustc.ac.uk/index.php/record/438100
 738. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006191
 739. http://data.onb.ac.at/rec/AC13946724
 740. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006542
 741. https://www.textualscholarship.nl/?p=7015
 742. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 743. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 744. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 745. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000005
 746. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=1
 747. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403153
 748. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0028.php
 749. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437941
 750. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0015.php
 751. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005340
 752. http://www.dbnl.org/tekst/_nat001natu01_01/
 753. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008790
 754. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005344
 755. http://www.dbnl.org/tekst/maer002mgys01_01/
 756. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005330
 757. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008610
 758. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008869
 759. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 760. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 761. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002653
 762. http://www.dbnl.org/tekst/_ver016199001_01/_ver016199001_01_0003.php
 763. link editie
 764. link editie