Wikisource:Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken in binnen- en buitenlandse bibliotheken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst is een wensdroom van velen. Maar wie de Esopische fabel over de klagende muizen kent, die een perfect alarmsysteem bedacht hadden tegen de kat des huizes, voelt de vraag al aankomen: Wie bindt de kat de bel aan? Hopelijk leidt de oproep in www.neerlandistiek.nl [1] tot voldoende deelnemers om binnen afzienbare tijd een representatieve lijst samen te stellen van gedigitaliseerde bronnen. Na het inwinnen van advies, enig nadenken en grensoverschrijdend overleg is gekozen voor dit medium en dit format. Als iedereen die van deze lijst gebruik wenst te maken op onderstaande wijze ook een paar links invoert dan komen wij een heel eind. In beginsel bevat deze lijst links naar gedigitaliseerde handschriften en gedrukte boeken in (een van de varianten van) het Middelnederlands. We nemen ook handschriften op die buiten de huidige grenzen van het Nederlandse taalgebied zijn gemaakt, maar wel tot de Middelnederlandse tekstoverlevering zijn te rekenen. Ook teksten die in het overgangsgebied oostelijk Middelnederlands-Niederdeutsch zitten, de handschriften met Veldekes lyriek en Eneasroman en Duitse bewerkingen zijn welkom. Als eindjaar kiezen wij AD 1568, het begin van de 80-jarige Oorlog, dan houden de Middeleeuwen hier definitief op. Maar als bij gebrek aan een 16e-eeuwse druk een 17e-eeuwse druk gevonden kan worden die direct teruggaat op die verloren gegane laatmiddeleeuwse druk, dan is er voor die jongere druk ook plaats in de herberg. Willem Kuiper (Universiteit van Amsterdam) en Dirk Schoenaers.


Voordat u begint: U wordt dringend aangeraden om voordat u op een link klikt, eerst de Ctrl-toets in te drukken. Doet u dat, dan wordt de link in een nieuwe pagina geopend. Doet u dat niet, dan wordt deze pagina overschreven door de nieuwe pagina, wat meestal onhandig of ongewenst is.

Voordat u verder gaat: Als u eerst een Wikipedia account aanmaakt, of als u dat al heeft, uzelf eerst aanmeldt alvorens bij te dragen, dan kunnen wij reageren op uw bijdrage. Draagt u anoniem bij, dan kan dat niet.

Work in progress: Als u wilt bijdragen door enkele links van onderstaand materiaal voor uw rekening te nemen: graag! Kijk wel steeds eerst eventjes na of de signatuur nog niet in dit overzicht is opgenomen. Natuurlijk staat het u vrij materiaal bij te dragen uit andere bibliotheken.

 • Onder Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Utrecht en Athenaeumbibliotheek Deventer vindt u telkens een link naar (uitgebreide) lijsten met gedigitaliseerd Nederlands materiaal.
 • Heel wat complete digitale facsimiles van vroege Nederlandse drukken uit Europese bibliotheken (waaronder de KB in Den Haag) zijn vrij toegankelijk via de verzameling Early European Books op archive.org.


In de 'voetnoten' wordt verwezen naar de volgende naslagwerken / databases:


 • Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (BNM-I)
 • M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. ’s-Gravenhage 1981.
 • Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)
 • Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)
 • Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)
 • Short Title Catalogue Netherlands (STCN)
 • Universal Short Title Catalogue (USTC)
 • Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV)


De vette letters worden gebruikt als siglen bij de 'voetnoten', zodat visueel duidelijk is, waarheen de link voert. De letter E staat voor Editie en verwijst naar een online editie van de desbetreffende tekst. Aanvullende informatie wordt gemarkeerd met de X van eXtra.


Amsterdam[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (UBVU)

 • UBVU XV.05560   Getijdenboek in de vertaling van Geert Groote (1340-1384), met communie- en aflaatgebeden.  B[9]  M[10]

Antwerpen[bewerken]

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC)


Museum Plantin Moretus


Rijksarchief te Antwerpen, Verzameling Losse Aanwinsten

 • Nr. 147.1 (olim nr. 15)   Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Zuidoost-Vlaanderen?, ca. 1300-1350.  B[30]
 • Nr 147.2 (olim nr. 15)    Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Zuidoost-Vlaanderen?, ca. 1300-1350.  B[31]


UAntwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootchap X[32]

 • Hs Neerl 14   Johannes Brugman, Sermoenen. Zuidoost Limburg?, ca. 1525.  B[40]
 • Hs Neerl 15/2   Wybeert van Andernaken? (fragment) recto verso. Westelijke Nederlanden, ca. 1375-1400.  B[42]  E [43]
 • Hs Neerl 16    Jacob van Maerlant Spiegel historiael (fragment Eerste Partie, Boek I, kap.36, vs.4-8 en vs.54-58; kap.38, vs.14-18 en vs.63-67) recto verso. ca. 1300-1350.  B[45]
 • Hs Neerl 26   Refterlezingen. Bisdom Kamerijk, reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus, ca. 1550.  B[47]
 • Hs Neerl. 385/2   Hadewijch, Werken. Oost-Brabant?, ca. 1500-1525.  B[49]
 • Hs Neerl 413/1   Spreukstrofen (fragment). Zuid-Limburgse kopie van een Oost-Vlaams/Brabantse spreukenverzameling. 14de eeuw.  B[50]


UAntwerpen Bijzondere Collecties

Arnhem[bewerken]

Gelders Archief

Bailleul[bewerken]

Musée Benoît de Puydt

Ballarat[bewerken]

Art Gallery of Ballarat

Baltimore[bewerken]

The Walters Art Museum

Berlijn[bewerken]

Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz


 • MS germ. fol. 282   Hendrik van Veldeke, Eneasroman. ca. 1220-1230.
 • MS germ. fol. 736-fragm. 27   Preek (fragment).  B[95]
 • MS germ. fol. 751-fragm. 4    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw.  B[100]

Bethlehem, PA[bewerken]

Lehigh University, Special Collections

Boston, MA[bewerken]

Boston Public Library

Boulogne-sur-Mer[bewerken]

Bibliothèque municipale

Breda[bewerken]

Stadsarchief

Bremen[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek

 • msc 0055   Getijdenboek. Leiden (Tertiarissen Roomburg, midden 15e eeuw.  B[151]

Brugge[bewerken]

Hoofdbibliotheek Biekorf

OCMW-archief

Stadsarchief

Brussel[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek van België

 • II 138   Jan van Leeuwen, Werken. Hoeilaart, 1400-1425.  B[171]
 • IV 1036   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment).


Cambridge[bewerken]

Cambridge University Library

Queens' College

Wren Library, Trinity College

Cambridge, MA[bewerken]

Harvard, Houghton Library

Chantilly[bewerken]

Musée Condé - Bibliothèque du château

Colmar[bewerken]

Bibliothèque municipale

Cologny[bewerken]

Fondation Martin Bodmer

Columbia, MO[bewerken]

University of Missouri, Ellis Library, Special Collections

Columbia, SC[bewerken]

University of South Carolina. Irvin Department of Rare Books and Special Collections

Darmstadt[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Den Bosch[bewerken]

Brabants Historisch Informatie Centrum

 • 9 Domeinen, raad en rentmeester-generaal, 1515-1816, 290 (olim 289A)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, fragment. Brabant, ca. 1350. B[222]

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Den Haag[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek

 • 168 E 5   Der sielen troest. [Jacob Bellaert – De titelpagina van Symon Cock is later ingeplakt], Haarlem, 1484.  I[256]  U[257]
 • 168 G 32 [2]   Laurent d'Orléans, Summe le roy, vertaald door broeder Jan van Brederoede als Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem, 1484.
 • 168 G 43   Tafelboek (uit: Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove. [Utrecht] 1479.  I[268]  U[269]
 • 169 G 56   Jan van Brederode, Des conincs summe. [Jacob Jacobszoon vander Meer en Mauricius Yemantszoon], Delft, 1487. I[280] U[281]
 • 231 G 51   Elckerlijc. [Govaert Back, Antwerpen, ca. 1500].
 • KW 78 E 54   Adriaen Coenen, Visboeck. Scheveningen 1577-1579.

Huis van het boek - Museum Meermanno-Westreenianum

Detmold[bewerken]

Lippische Landesbibliothek

Deventer[bewerken]

Athenaeumbibliotheek

 • 10 W 7 KL   Hendrik Herp, Spieghel der Volcomenheit; Meister Eckhart, Rede der Unterscheidunge.; 10e-eeuwse fragmenten met onder andere exorcistische teksten. Derde kwart 15e eeuw.
 • 111 C 8 KL    Convoluut: Dialogus Creaturarum (Gouda, 1481), Fabulae Latine van Aesopus (1481), Historia destructionis Troiae (Deventer, 1480-1485), Speculum Stultorum (Utrecht, 1474) en Reynardus vulpes (Utrecht, 1474).

Dordrecht[bewerken]

Regionaal Archief

Dresden[bewerken]

 • Mscr.Dresd.App.1343   Gebedenboek. Oost-Vlaanderen, ca. 1480-1490.

Düsseldorf[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • K02:C116    Psalter. 14de-15de eeuw.
 • K03:F52    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragmenten). 1321.
 • K03:F88    Sidrac. 15de eeuw.

Edinburg[bewerken]

National Library of Scotland

Manuscripts from the Low Countries

Erfurt[bewerken]

Universität Erfurt - For­schungs­bi­blio­thek Gotha

 • Membr. II 83   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1486-1500  B[381]  

Erlangen[bewerken]

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Fécamp[bewerken]

Musée du Palais Bénédictine

Frankfurt am Main[bewerken]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

 • Ms. Barth. 171    Maarten Luther, Catechismus. ca 1550.
 • Ms. germ. oct. 32 (Ausst. 43)    Getijdenboek, Middelnederlands en Frans. ca. 1480-1490. B[389]
 • Ms. germ. oct. 33 (Ausst. 45)    Geert Groote, Getijdenboek. ca. 1475-1500. B[390]
 • Ms. germ. qu. 35    Philip Utenbroeke Spiegel historiael (fragment, Tweede Partie, Boek I, kap.67/vs.1-kap.68/vs.24). ca. 1375-1400. B[392]E[393]

Fulda[bewerken]

Hochschul- und Landesbibliothek

Gent[bewerken]

Universiteitsbibliotheek


 • HS.0123   Jacobus de Voragine, Legenda Aurea Winterstuk (Tweede Noordnederlandse vertaling). Den Haag, 1470. B[400]
 • HS.0388   Caesarius van Heisterbach, Dialogus Miraculorum (De eerste Middelnederlandse vertaling). Nederlanden, begin 16e eeuw.
 • HS.1080   Peregrinus de Opole. Leven van Jezus, sermoenen, exempelen en devoties. Brabant, ca. 1450-1500.
 • HS.1273   Jan Yperman, Cyrurgie. Nederlanden, 1440.
 • HS.1360   Jan van Schoonhoven, Henricus Suso en Mechtildis de Hackeborn, Gebeden En Devoties. Nederlanden, ca. 1450-1500.
 • HS.1374   Hein van Aken, Jacob van Maerlant e.a. Heber-serrure Codex (Middelnederlands verzamelhandschrift). Brabant, ca. 1375-1400. B[406]
 • HS.2166   Anna Bijns, Gedichten. ca. 1520-1530.
 • HS.2749/7   Sidrac (fragment). eerste helft 14e eeuw. B[411]
 • BHSL.RES.1295   Des conincs summe. Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, Delft, 1478.

Giessen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Göttingen[bewerken]

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

 • Fab. Rom. VI, 1223   Van Ulenspieghels leven ende schimpelijcke wercken ende wonderlijcke avontueren die hi hadde [...]. Jan van Ghelen de Jonghe, Antwerpen, 1580.  
 • Fab. Rom. X 32   Die conste ende maniere om broot ende vleesch, visch, wyn, gebraet, spijs, dranc ende den vryen kost te kryghen sonder ghelt. Weduwe Jan van Ghelen, Rotterdam, 1610.  U[439]

Graz[bewerken]

Universitätsbibliothek

Greifswald[bewerken]

Universitätsbibliothek Greifswald - Ms 638, seit 1932

Groningen[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Haarlem[bewerken]

Noord-Hollands Archief

Stadhuis

Halle[bewerken]

Frankesche Stiftungen

Hamburg[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Hannover[bewerken]

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek | Niedersächsische Landesbibliothek

Hanover (NH)[bewerken]

Rauner Library - Dartmouth College Library

 • Ms. 1302   Getijdenboek (fragment). Vlaanderen, 15de eeuw.

Hattem[bewerken]

Bibliotheek Stichting Oud-Hattem

Heeswijk Dinther[bewerken]

Abdij van Berne

Heidelberg[bewerken]

Universitätsbibliothek

 • Cod. Pal. germ. 403   Heinric van Veldeke, Eneasroman. Straatsburg, 1419. E[481]

Innsbruck[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Kampen[bewerken]

Stadsarchief

Karlsruhe[bewerken]

Badische Landesbibliothek

Kassel[bewerken]

Universität Kassel

Keulen[bewerken]

Dombibliothek

 • Codex 1323    Preken. ca. 1550.

Universitäts- und Stadtbibliothek

Historisches Archiv

Kraków[bewerken]

Biblioteka Jagiellońska

 • Berol. mgq 1303 Nr. 3   Hendrik van Veldeke, Eneasroman (fragment). na 1250. B[499]

Lancaster, PA[bewerken]

Franklin & Marshall College, Shadek-Fackenthal Library

Leeds[bewerken]

University Library - Special Collections

 • BC MS 7   Getijdenboek. Delft? en Zuidelijke Nederlanden, ca. 1490 en ca. 1500-1510. B[500]
 • BC MS 14   Getijdenboek. Nederlanden, ca. 1450-1500, met toegevoegde miniaturen uit de eerste helft van de 13de eeuw. B[501]

Leeuwarden[bewerken]

Tresoar

Leiden[bewerken]

Hoogheemraadschap van Rijnland

Universiteitsbibliotheek

Leiden University Libraries Digital Collections : Manuscripts : Dutch Westerse middeleeuwse handschriften - Nederlands


 • BPL 3   Jean Froissart, Chroniques deel I - deel II, vertaald door Gerijt Potter vander Loo. Leiden?, 1470.  B[512]  M[513]

Leipzig[bewerken]

Universitätsbibliothek

Leuven[bewerken]

KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties

 • MS 1495   Gebeden (fragment). 16de eeuw.
 • MS 1511   Gebeden (fragment). 15de eeuw.
 • MS 1512   Gebeden (fragment). 15de eeuw.

KU Leuven Bibliotheken Maurits Sabbe Bibliotheek

Londen[bewerken]

British Library

 • Harley MS 3828   Getijdenboek. Vlaanderen (Brugge?) en Noord-Brabant (?), 1440-1500.  B[582]

Los Angeles[bewerken]

UCLA Library

 • Rouse MS. 22   Brevier (fragment). 13de eeuw.

Luik[bewerken]

Bibliothèques Université de Liège

 • XV.B159   Dat sterfboeck. Peter van Os, Zwolle, 1488.  I[593]  U[594]

Lund[bewerken]

Lund University Library

 • Medeltidshandskrift 33    Psalter. Utrecht, ca. 1500-1525. B[601]
 • Medeltidshandskrift 52    Getijdenboek. Brugge, ca. 1450-1500.

Maastricht[bewerken]

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Madrid[bewerken]

Biblioteca Nacional de España

Mainz[bewerken]

Johannes Gutenberg Universität - Universitätsbibliothek

Manchester[bewerken]

University of Manchester - John Rylands Library

Marburg[bewerken]

Staatsarchiv

Middelburg[bewerken]

Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Montauban[bewerken]

Archives départementales de Tarn-et-Garonne

München[bewerken]

Bayerische Staatsbibliothek

 • 4 Inc.c.a. 365 d6   Jan van Brederode / Laurent d'Orléans, Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem 1484.  E[622]
 • 4 Inc.s.a. 1261   Mellibeus. Govaert Bac, Antwerpen, z.j.  I[623]


 • Cod. germ. 57   Heinric van Veldeke, Eneasroman. 13de-14de eeuw.  E[628]
 • Cod. germ. 106   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, ca. 1425-1475.  B[637]
 • Cod. germ. 185   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, 1475-1500.  B[649]
 • Cod. germ. 477   Jan van Leeuwen; Hendrik Suso Excerpten. Rebdorf, 1475-1500.  B[652]
 • Cod. germ. 5235   Passie. Prinsbisdom Keulen, 1375-1400.  B[658]
 • Cod. germ. 8346   Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1475-1500.


Ludwig-Maximilians-Universität München

Münster[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • N.R. 1553 (Cod 75)    Pseudo-Augustinus, [1] Verklaring der boetpsalmen]. 1475-1500.  B[675]
 • N.R. 5502 (Cod 82)   Getijdenboek. Oostelijk Nederland (Arnhem?), 1503-1525.  B[676]

Nantes[bewerken]

Bibliothèque municipale de Nantes

Neuchâtel[bewerken]

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Neurenberg[bewerken]

Germanisches Nationalmuseum

New Brunswick[bewerken]

Rutgers, The State University of New Jersey, Special Collections and University Archives

New Haven[bewerken]

Yale University, Beinecke Rare Book & Manuscript Library

 • Beinecke MS 218   Getijdenboek. Zuidelijke Nederlanden, ca. 1470.

New York[bewerken]

Columbia University, Rare Book and Manuscript Library

New York, Fordham University, Walsh Library, Archives and Special Collections

New York, The Morgan Library & Museum

Nijmegen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen

Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit

 • Hs. 485   Manuale. Zuidoost-Nederland, ca. 1502-1516.  M[716]
 • Hs. 610   Gebedenboek. Maastricht (klooster Maagdendries), ca. 1500.  X [717]

Oudenaarde[bewerken]

Stadsarchief Oudenaarde

Oxford[bewerken]

University of Oxford

Parijs[bewerken]

Bibliothèque de l'Arsenal

Bibliothèque Mazarine

Bibliothèque nationale de France (BnF)

 • Ms Allemand 333   1) geestelijke brief, inc. Jhesum Christum met mijnen armen ghebede ende al dat ic vermach in tijt ende in eewicheit voer vriendelike gruete ghescreven in dat doerwonde herte Christi; 2) Jacob van M(a)erlant, Scolastica in dietschen (Rijmbijbel) fragmenten.
 • MS Néerlandais 1   Boethius, De consolatione philosophiae ("Geschreven voor Lodewijc vanden Gruuthuse [...] door Jan van Kriekenborch, onderdanich dienare, [...] int jaar ons Heeren 1491, den 16en in Maerte").

Philadelphia[bewerken]

Free Library of Philadelphia, Rare Book Department

 • Lewis E 257   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, ca. 1505.

Philadelphia Museum of Art, Department of Prints, Drawings, and Photographs, Bloomfield Moore Collection

University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts

 • Ms. Codex 738   Geert Groote, Getijdenboek. Bisdom Utrecht?, 15de E.

Porrentruy[bewerken]

Bibliothèque cantonale jurassienne

Rijsel[bewerken]

Bibliothèque municipale

Rome[bewerken]

Biblioteca Apostolica Vaticana

Rostock[bewerken]

Universität Rostock

Saint John's[bewerken]

Memorial University of Newfoundland. Libraries. Archives and Special Collections

 • BX 2080 1455 Vault     Getijdenboek. Haarlem, ca. 1455-1465.
 • BX 2015 A2 1475 Vault     Missaal. 1475.

Sankt-Gallen[bewerken]

Stiftsbibliothek

Sint-Petersburg[bewerken]

Nationale Bibliotheek van Rusland

Stuttgart[bewerken]

Württembergische Landesbibliothek

Tilburg[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Toruń[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Trogen[bewerken]

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Tübingen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Uppsala[bewerken]

Uppsala University Library

Utrecht[bewerken]

Universiteitsbibliotheek (UBU)


 • UBU Hs. 1040 (Hs 2 D 13)   Ghetiden. 1507-1508.
 • UBU Hs. 1689 (Hs 8 L 4)   Pseudo-Aurelius Augustinus, Eenliker sprake. 1539?Utrechts Archief

Warschau[bewerken]

Biblioteka Narodowa

Washington, DC[bewerken]

The Library of Congress

Weimar[bewerken]

Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Wenen[bewerken]

Österreichische Nationalbibliothek

 • Cod. 2861   Hendrik van Veldeke Eneasroman. 1474.

Österreichisches Staatsarchiv

Wolfenbüttel[bewerken]

Herzog August Bibliothek

 • Cod. Guelf. 404.9 Novi (14)   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw.  B[879]  E[880]

Wrocław[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Wrocławski

Sjabloon[bewerken]

Handschriften

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. localisering, datering. [888]

Drukken

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. drukker, localisering, datering. [889]


    “ ” ‘ ’

 1. http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/op-weg-naar-een-lijst-van-gedigitaliseerde-middelnederlandse-handschriften-en-drukken/
 2. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002216
 3. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?&recordId=1335#rnull
 4. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002217
 5. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13742&selectedRecordId=13742&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13742
 6. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002218
 7. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13700&selectedRecordId=13700&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam%2C+UB+VU%2C+ms.+XV+05503&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13700
 8. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13708&selectedRecordId=13708&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13708
 9. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016274
 10. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13939&selectedRecordId=13939&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13939
 11. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0021.php#v03
 12. https://ustc.ac.uk/index.php/record/430519
 13. Kritische editie BML
 14. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0059.php
 15. http://ustc.ac.uk/index.php/record/430512
 16. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Galien_Rethore/Galien_Rethore_kritisch.pdf
 17. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0049.php
 18. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0037.php
 19. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/
 20. http://www.vliz.be/nl/open-marien-archief?module=ref&refid=126864
 21. https://ustc.ac.uk/editions/437654
 22. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002589
 23. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002590
 24. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002586
 25. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002588
 26. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002602
 27. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002594
 28. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002596
 29. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002598
 30. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008075
 31. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008078
 32. https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/bibliotheek/bijzondere-collecties/handschriften/beschrijvingen/neerlandica/
 33. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001440
 34. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001454
 35. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001455
 36. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001442
 37. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001450
 38. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001456
 39. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001443
 40. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001453
 41. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007391
 42. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007392
 43. http://www.dbnl.org/arch/_tij010192701_01/pag/_tij010192701_01.pdf (pp.138-151)
 44. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006905
 45. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006657
 46. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011770
 47. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011774
 48. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011776
 49. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006617
 50. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011771
 51. https://fragmentology.ms/issues/4-2021/middle-dutch-alexander/
 52. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007573
 53. http://www.jstor.org/stable/43884610
 54. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010589
 55. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009960
 56. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004685
 57. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004691
 58. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004690
 59. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008597
 60. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004687
 61. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011051
 62. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009958
 63. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004700
 64. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004695
 65. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004700
 66. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004692
 67. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009959
 68. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005990
 69. http://data.cerl.org/istc/ij00143000
 70. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436589
 71. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 72. https://data.cerl.org/istc/ig00317000
 73. https://data.cerl.org/istc/ij00140500
 74. http://data.cerl.org/istc/is00671500
 75. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436166
 76. http://data.cerl.org/istc/ic00204750
 77. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 78. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436218
 79. http://data.cerl.org/istc/is00044200
 80. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436302
 81. http://data.cerl.org/istc/ia00743300
 82. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436478
 83. http://data.cerl.org/istc/ic00484820
 84. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435530
 85. https://data.cerl.org/istc/ia00400900
 86. http://data.cerl.org/istc/ih00432500
 87. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436489
 88. http://data.cerl.org/istc/ig00299600
 89. http://data.cerl.org/istc/iv00374000
 90. http://data.cerl.org/istc/im00352100
 91. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002881
 92. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 93. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002883
 94. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002886
 95. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002891
 96. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002892
 97. http://www.dbnl.org/tekst/_ren001reno01_01/
 98. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007373
 99. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007388
 100. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002893
 101. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002894
 102. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002895
 103. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 104. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 105. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 106. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002897
 107. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002898
 108. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002899
 109. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016184
 110. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 111. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002903
 112. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 113. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002904
 114. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002914
 115. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 116. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 117. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 118. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003003
 119. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003004
 120. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003005
 121. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003007
 122. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003013
 123. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003016
 124. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003019
 125. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003023
 126. Thom Mertens & Dieuwke E. van der Poel e.a. (ed.), Het liederenhandschrift Berlijn 190. Hilversum, 2013.
 127. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003029
 128. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003065
 129. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 130. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002996
 131. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008242
 132. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002949
 133. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002976
 134. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007585
 135. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002979
 136. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 137. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009122
 138. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007484
 139. http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/nieuwe-editie-met-vertaling-van-het-spel-van-het-sacrament-van-niervaert/
 140. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13952&selectedRecordId=13952&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+smeken&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13952
 141. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014768
 142. Diplomatische en kritische editie BML
 143. http://www.mmdc.nl/static/site/highlights/373/The_legend_of_the_Holy_Cross_of_Breda_.html
 144. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006355
 145. http://mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6715&selectedRecordId=6715&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=breda+&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6715
 146. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004653
 147. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004646
 148. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004648
 149. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004650
 150. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004651
 151. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004652
 152. http://www.dbnl.org/tekst/groo126wond01_01/
 153. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005669
 154. http://www.dbnl.org/tekst/_dit004dits01_01/
 155. http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/detail/%5bAnoniem%5d/Onderdeel-Ms-437-De-hooghe-ende-edele/Handschrift/?itemid=%7Clibrary%2Fv%2Fobbrugge%2Foudedrukken%7C7360&p=brugge_erfgoed
 156. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005673
 157. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008802
 158. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007633
 159. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010039
 160. http://www.dbnl.org/tekst/dene001wara01_01/
 161. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013373
 162. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003609
 163. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003616
 164. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000002363
 165. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003669
 166. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003795
 167. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005898
 168. https://www.dbnl.org/tekst/_hul001hult02_01/index.php
 169. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003900
 170. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003928
 171. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004003
 172. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004004
 173. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004026
 174. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001695
 175. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001725
 176. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001762
 177. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001763
 178. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001764
 179. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007361
 180. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001774
 181. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 182. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 183. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 184. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 185. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 186. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 187. https://data.cerl.org/istc/ij00218420
 188. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 189. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 190. https://www.dbnl.org/tekst/_jaa033187001_01/_jaa033187001_01_0001.php
 191. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 192. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436102
 193. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006952
 194. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004318
 195. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004319
 196. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004321
 197. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004322
 198. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007764
 199. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007765
 200. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005902
 201. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005912
 202. https://ustc.ac.uk/index.php/record/76298
 203. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006159
 204. http://www.dbnl.org/tekst/_sak001saks02_01/
 205. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006560
 206. http://www.dbnl.org/tekst/maer002stro01_01/
 207. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008005
 208. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004733
 209. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004866
 210. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007097
 211. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004734
 212. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004842
 213. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004707
 214. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004734
 215. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004735
 216. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004877
 217. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004882
 218. Kritische editie A. von Keller, Stuttgart 1858.
 219. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004881
 220. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004886
 221. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001mgys01_01/
 222. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007009
 223. http://hdl.handle.net/11240/e04491d3-9a00-4a2f-903e-098074a030e1
 224. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003108
 225. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 226. http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat06_01/
 227. http://www.dbnl.org/tekst/maer002aave01_01/
 228. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=378&selectedRecordId=378&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=76+E+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r378
 229. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=594&selectedRecordId=594&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+K+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r594
 230. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006745
 231. http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_gru001khee01
 232. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13464&selectedRecordId=13464&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+k+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13464
 233. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009888
 234. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 235. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 236. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 237. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 238. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003115
 239. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=608&selectedRecordId=608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+3&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r608
 240. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003116
 241. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=609&selectedRecordId=609&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+4&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r609
 242. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003117
 243. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=610&selectedRecordId=610&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r610
 244. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006456
 245. Kritische editie W.J.A. Jonckbloet. deel 1, 's Gravenhage 1846; deel 2, 's Gravenhage 1849. Een nieuwe kritische editie, die wezenlijk verschilt van deze, is deels in de maak en deels voltooid in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans.
 246. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=839&selectedRecordId=839&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=129+a+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r839
 247. http://data.cerl.org/istc/ia00209220
 248. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435665
 249. http://data.cerl.org/istc/ip01070000
 250. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438302
 251. http://data.cerl.org/istc/ip01070500
 252. https://data.cerl.org/istc/ic00978700
 253. https://data.cerl.org/istc/im00013450
 254. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 255. http://ustc.ac.uk/index.php/record/743704
 256. https://data.cerl.org/istc/is00361000
 257. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435647
 258. http://data.cerl.org/istc/is00359700
 259. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435412
 260. http://data.cerl.org/istc/iw00010740
 261. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435418</ref168 G 41
 262. http://data.cerl.org/istc/ie00064900
 263. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435376
 264. http://data.cerl.org/istc/ib00956900
 265. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438340
 266. http://data.cerl.org/istc/ir00360500
 267. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438365
 268. http://data.cerl.org/istc/it00010850
 269. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435416
 270. http://data.cerl.org/istc/ij00340500
 271. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435450
 272. http://data.cerl.org/istc/ib00766400
 273. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435406
 274. http://data.cerl.org/istc/is00671200
 275. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438303
 276. http://data.cerl.org/istc/ij00438200
 277. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435451
 278. http://data.cerl.org/istc/ic01022500
 279. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435484
 280. http://data.cerl.org/istc/il00089700
 281. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435520
 282. http://data.cerl.org/istc/ic00204700
 283. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 284. http://data.cerl.org/istc/ia00209250
 285. http://data.cerl.org/istc/il00214000
 286. http://data.cerl.org/istc/ic00905000
 287. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435945
 288. http://data.cerl.org/istc/ib01039950
 289. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435897
 290. http://data.cerl.org/istc/ib00098900
 291. http://data.cerl.org/istc/il00212900
 292. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435299
 293. http://data.cerl.org/istc/is00672000
 294. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435374
 295. http://data.cerl.org/istc/it00010800
 296. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435380
 297. http://data.cerl.org/istc/ic00484800
 298. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435375
 299. http://data.cerl.org/istc/ie00028200
 300. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435444
 301. http://data.cerl.org/istc/ir00135800
 302. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435458
 303. http://data.cerl.org/istc/ie00064700
 304. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435297
 305. http://data.cerl.org/istc/ij00139000
 306. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 307. http://data.cerl.org/istc/ic00411000
 308. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0101.php
 309. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435433
 310. http://data.cerl.org/istc/ih00210000
 311. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438351
 312. http://data.cerl.org/istc/ig00298350
 313. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435641
 314. https://data.cerl.org/istc/is00361100
 315. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435718
 316. https://data.cerl.org/istc/is00361200
 317. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436063
 318. http://data.cerl.org/istc/ia00402200
 319. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435967
 320. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0048.php
 321. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=840928238
 322. http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=833569473
 323. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437024
 324. http://ustc.ac.uk/index.php/record/420580
 325. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/kattendycke/#page=0&accessor=toc&view=homePane
 326. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001534
 327. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 328. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1335&selectedRecordId=1335&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=ka+16&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1335
 329. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000451
 330. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=10531&selectedRecordId=10531&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=10+b+21&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r10531
 331. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009049
 332. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15020&selectedRecordId=15020&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15020
 333. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002204
 334. http://data.cerl.org/istc/ip01025575
 335. https://data.cerl.org/istc/iv00325200
 336. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001635
 337. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14910&selectedRecordId=14910&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14910
 338. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001650
 339. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+13&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 340. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001651
 341. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 342. https://www.rug.nl/research/portal/publications/bedudinghe-op-cantica-canticorum-bewerkende-vertaling-van-glossa-tripartita-super-cantica(22dcea63-d5c9-4ea8-ac1f-6f9a3faa6b5a).html
 343. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001652
 344. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=46&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 345. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016279
 346. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15025&selectedRecordId=15025&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=61&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15025
 347. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002040
 348. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002041
 349. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002042
 350. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002043
 351. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002044
 352. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009444
 353. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002046
 354. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002047
 355. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004334
 356. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004336
 357. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004337
 358. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007323
 359. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004341
 360. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004343
 361. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004344
 362. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004345
 363. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007811
 364. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004347
 365. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004348
 366. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007381
 367. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004356
 368. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007371
 369. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007362
 370. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006470
 371. 13424
 372. https://data.cerl.org/istc/ih00429300
 373. 6538
 374. https://data.cerl.org/istc/ic00411600
 375. M38760
 376. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 377. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 378. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 379. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 380. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 381. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002059
 382. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002147
 383. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002148
 384. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002149
 385. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008579
 386. http://data.cerl.org/istc/il00185500
 387. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009069
 388. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005899
 389. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005214
 390. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005215
 391. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013296
 392. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005221
 393. http://www.dbnl.org/tekst/uten001twee01_01/index.php
 394. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005223
 395. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011787
 396. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007735
 397. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009112
 398. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007853
 399. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000041
 400. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000047
 401. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000113
 402. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006425
 403. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hade002
 404. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000192
 405. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000213
 406. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000216
 407. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000234
 408. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000242
 409. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000000190
 410. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006622
 411. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006563
 412. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007389
 413. https://www.dbnl.org/tekst/_tij003189201_01/_tij003189201_01_0019.php#146
 414. http://www.dbnl.org/tekst/dene001test01_01/dene001test01_01_0656.php
 415. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 416. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003refe03_01/
 417. http://www.dbnl.org/tekst/roov002reth01_01/index.php
 418. https://data.cerl.org/istc/ij00340500
 419. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402986
 420. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402805
 421. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 422. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/GoedthalsProverbes1568.pdf
 423. https://www.ustc.ac.uk/editions/13557
 424. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007948
 425. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006365
 426. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 427. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 428. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 429. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006691
 430. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 431. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006712
 432. https://www.dbnl.org/tekst/_sev001abot01_01/
 433. https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12876.htm
 434. https://data.cerl.org/istc/is00450100?style=expanded
 435. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0027.php
 436. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Rijckaert_zonder_Vreese/Rijckaert_zonder_Vreese_feuilleton_editie.pdf
 437. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0060.php#v16
 438. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0055.php
 439. https://www.ustc.ac.uk/editions/1018385
 440. https://www.ustc.ac.uk/editions/429335
 441. https://www.ustc.ac.uk/editions/629944
 442. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006062
 443. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013200
 444. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006652
 445. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006677
 446. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002150
 447. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002153
 448. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008581
 449. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005933
 450. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002104
 451. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002105
 452. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002114
 453. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002116
 454. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002118
 455. https://www.dbnl.org/tekst/_que002199601_01/_que002199601_01_0023.php
 456. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002119
 457. https://www.dbnl.org/tekst/_par002part02_01/
 458. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008255
 459. http://www.dbnl.org/tekst/_boe007boec01_01/_boe007boec01_01_0001.php
 460. http://data.cerl.org/istc/ig00638500
 461. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005584
 462. https://www.ustc.ac.uk/editions/436691
 463. https://www.ustc.ac.uk/editions/403645
 464. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006704
 465. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17021&selectedRecordId=17021&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17021
 466. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17024&selectedRecordId=17024&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17024
 467. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007416
 468. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17031&selectedRecordId=17031&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17031
 469. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007514
 470. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17060&selectedRecordId=17060&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17060
 471. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005987
 472. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17040&selectedRecordId=17040&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17040
 473. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007545
 474. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006428
 475. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007379
 476. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007377
 477. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008295
 478. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007384
 479. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008297
 480. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007378
 481. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 482. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007263
 483. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006559
 484. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008656
 485. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011949
 486. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006368
 487. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 488. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 489. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 490. http://data.cerl.org/istc/ih00067000
 491. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010449
 492. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005007
 493. https://books.google.be/books?id=9mwUAAAAQAAJ&dq=horae%20belgicae%20volume%209&pg=PT35#v=onepage&q&f=false
 494. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 495. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004898
 496. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005013
 497. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005116
 498. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003002
 499. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003001
 500. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005856
 501. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010206
 502. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005908
 503. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002809
 504. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15727&selectedRecordId=15727&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+290&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15727
 505. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002813
 506. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15659&selectedRecordId=15659&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+1804&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15659
 507. http://www.dbnl.org/tekst/_flo004flor02_01/
 508. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15365&selectedRecordId=15365&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=leiden%2C+HR&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15365
 509. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 510. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 511. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407327
 512. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001878
 513. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4869&selectedRecordId=4869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jean+froissart&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4869
 514. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000006
 515. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 516. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4914&selectedRecordId=4914&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4914
 517. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001885
 518. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001901
 519. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5499&selectedRecordId=5499&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=bpl+76+c&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5499
 520. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010447
 521. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1792&selectedRecordId=1792&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Leiden&shelfmark=bpl+1010&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1792
 522. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001927
 523. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001928
 524. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 525. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1797&selectedRecordId=1797&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+1215&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1797
 526. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002018
 527. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002024
 528. http://www.dbnl.org/tekst/_wra001mgys01_01/
 529. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=2079&selectedRecordId=2079&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+3085&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r2079
 530. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000843
 531. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14190&selectedRecordId=14190&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+183&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14190
 532. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000001
 533. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14191&selectedRecordId=14191&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+191&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14191
 534. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000847
 535. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14197&selectedRecordId=14197&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+194&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14197
 536. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000848
 537. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14200&selectedRecordId=14200&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+195&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14200
 538. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000853
 539. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14408&selectedRecordId=14408&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dirc+Potter&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14408
 540. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001347
 541. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001384
 542. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14629&selectedRecordId=14629&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+ltk+360&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14629
 543. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008155
 544. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001405
 545. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14772&selectedRecordId=14772&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+van+Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14772
 546. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001410
 547. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14658&selectedRecordId=14658&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=lorreinen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14658
 548. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 549. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001478
 550. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14660&selectedRecordId=14660&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Couchi&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14660
 551. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001414
 552. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14664&selectedRecordId=14664&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Godfried+van+WEvel&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14664
 553. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001425
 554. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14686&selectedRecordId=14686&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=alexanders+geesten&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14686
 555. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011410
 556. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006662
 557. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001505
 558. Kritische editie P. Leendertz. Leiden 1912.
 559. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14798&selectedRecordId=14798&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Floris+ende+Blancefloer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14798
 560. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006930
 561. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002179
 562. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002182
 563. http://www.dbnl.org/tekst/_bli001eers03_01/317   
 564. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000007335
 565. http://www.dbnl.org/tekst/maer002spie00_01/
 566. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/
 567. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 568. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 569. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 570. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004295
 571. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004296
 572. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 573. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004302
 574. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004375
 575. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004387
 576. http://www.dbnl.org/tekst/pisa001nver01_01/
 577. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004436
 578. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004545
 579. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0002.php
 580. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0003.php
 581. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015578
 582. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004526
 583. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004458
 584. https://data.cerl.org/istc/im00162200
 585. https://data.cerl.org/istc/ia00209350
 586. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005728
 587. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011591
 588. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 589. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 590. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 591. http://data.cerl.org/istc/it00348000
 592. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435974
 593. http://data.cerl.org/istc/ia01121100
 594. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435943
 595. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 596. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 597. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 598. http://data.cerl.org/istc/ia00117000
 599. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436506
 600. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007247
 601. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005901
 602. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006796
 603. http://www.dbnl.org/tekst/_lun001lund02_01/_lun001lund02_01_0001.php
 604. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006466
 605. http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=3JQmooJuGJ/BNMADRID/151860818/9
 606. https://www.blogs.uni-mainz.de/handschriftencensus/mainz-ub-ms-72/
 607. https://bouwstoffen.kantl.be/bml/Appollonius_van_Thyro/AvT_Delft_1493_kritisch_cumulatief.pdf
 608. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 609. https://data.cerl.org/istc/ia00924600
 610. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0006.php
 611. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006498
 612. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 613. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 614. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 615. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BARTANG.htm#GW03423
 616. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 617. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 618. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BREIBER.htm#GW05081
 619. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 620. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW03948.htm
 621. http://data.cerl.org/istc/ib00435000
 622. Editie Tinbergen [2]
 623. http://data.cerl.org/istc/ia00209600
 624. Kritische editie G. Degroote DBNL
 625. https://www.ustc.ac.uk/index.php/record/78045
 626. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005361
 627. Diplomatische editie F.A. Snellaert, 2 dln. Brussel 1860-1861.
 628. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 629. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005362
 630. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 631. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006453
 632. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 633. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005365
 634. Kritische editie A. Beets. Groningen 1885
 635. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005366
 636. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005367
 637. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005368
 638. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005370
 639. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005371
 640. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005372
 641. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005373
 642. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005374
 643. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005375
 644. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005376
 645. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005377
 646. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005378
 647. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005379
 648. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005380
 649. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005381
 650. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005382
 651. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 652. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006988
 653. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006820
 654. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005390
 655. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005391
 656. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 657. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 658. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005396
 659. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 660. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013777
 661. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005354
 662. http://data.cerl.org/istc/ib00766500
 663. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435528
 664. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 665. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 666. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014593
 667. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/EVANQUE.htm#GWVIII154A
 668. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0106.php
 669. https://www.academia.edu/805394/Jan_de_Scheereres_Triumphe_ghedaen_te_brugghe_ter_intreye_van_caerle._Teksteditie_met_inleiding_en_aantekeningen
 670. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436934
 671. https://ustc.ac.uk/index.php/record/437080
 672. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006100
 673. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 674. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001vosr01_01/
 675. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011942
 676. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006091
 677. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011942
 678. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007140
 679. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007369
 680. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008925
 681. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006367
 682. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008000
 683. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006655
 684. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006640
 685. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006674
 686. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006656
 687. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007380
 688. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008518
 689. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 690. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/aken002ever01_01_0008.php
 691. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006716
 692. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/boen001mvri01_01_0006.php
 693. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004684
 694. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001553
 695. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000324
 696. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4352&selectedRecordId=4352&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=188&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4352
 697. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4400&selectedRecordId=4400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=205&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4400
 698. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000342
 699. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4409&selectedRecordId=4409&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=76&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4409
 700. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6622&selectedRecordId=6622&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=301&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6622
 701. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6606&selectedRecordId=6606&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=306&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6606
 702. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6498&selectedRecordId=6498&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=31&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Nijmegen&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6498
 703. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000364
 704. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4411&selectedRecordId=4411&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=151&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4411
 705. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4401&selectedRecordId=4401&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=316&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4401
 706. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6522&selectedRecordId=6522&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6522
 707. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006805
 708. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6527&selectedRecordId=6527&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=322&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6527
 709. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007792
 710. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13636&selectedRecordId=13636&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=463&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13636
 711. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006980
 712. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13666&selectedRecordId=13666&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=464&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13666
 713. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13671&selectedRecordId=13671&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=475&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13671
 714. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007793
 715. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13643&selectedRecordId=13643&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=478&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13643
 716. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13647&selectedRecordId=13647&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=485&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13647
 717. https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/geschiedenis/radboud-erfgoed/gebedenboek-maagdendries/
 718. hhttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 719. https://data.cerl.org/istc/ih00067000
 720. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14120.htm
 721. https://data.cerl.org/istc/ij00197400
 722. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14094.htm
 723. https://data.cerl.org/istc/ij00142000
 724. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14094.htm
 725. https://data.cerl.org/istc/ij00142000
 726. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006489
 727. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=6
 728. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 729. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004439
 730. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000005394
 731. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009231
 732. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008599
 733. https://www.ustc.ac.uk/editions/407516
 734. https://data.cerl.org/istc/iv00314500
 735. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 736. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006553
 737. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006429
 738. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_dit004
 739. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 740. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 741. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 742. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 743. https://www.ustc.ac.uk/editions/441129
 744. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 745. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 746. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Paris_ende_Vienne/feuilleton_editie_cumulatief.pdf
 747. http://data.cerl.org/istc/ip00113800
 748. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435854
 749. http://data.cerl.org/istc/ib01093500
 750. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436642
 751. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 752. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 753. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008111
 754. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008963
 755. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010008
 756. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008056
 757. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008135
 758. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008026
 759. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015273
 760. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008964
 761. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005903
 762. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007397
 763. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008147
 764. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008961
 765. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007919
 766. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005911
 767. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007280
 768. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007923
 769. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007920
 770. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008521
 771. http://www.dbnl.org/tekst/_tij003193101_01/_tij003193101_01_0011.php
 772. https://digi.vatlib.it/mss/detail/Borgh.200
 773. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002536
 774. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403021
 775. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/feuilleton_editie.pdf
 776. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004572
 777. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004571
 778. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0025.php
 779. Diplomatische editie H. Brinkman en J. Schenkel. 2 dln. Hilversum 1997.
 780. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006771
 781. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0050.php
 782. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000545
 783. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/index.php
 784. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5620&selectedRecordId=5620&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5620
 785. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=4
 786. https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek
 787. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002171
 788. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008365
 789. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006371
 790. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 791. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 792. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 793. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006016
 794. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008985
 795. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007284
 796. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 797. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 798. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 799. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001141
 800. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9608&selectedRecordId=9608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dat+boec+van+den+claren&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9608
 801. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001142
 802. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9578&selectedRecordId=9578&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1017&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9578
 803. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001143
 804. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9276&selectedRecordId=9276&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1018&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9276
 805. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001176
 806. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9399&selectedRecordId=9399&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1177&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9399
 807. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001177
 808. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9400&selectedRecordId=9400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1178&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9400
 809. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001178
 810. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9584&selectedRecordId=9403&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1179&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9403
 811. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001179
 812. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9405&selectedRecordId=9405&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=1180&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9405
 813. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001180
 814. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001181
 815. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001184
 816. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9382&selectedRecordId=9382&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1328&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9382
 817. nog toe te voegen
 818. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001185
 819. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9387&selectedRecordId=9387&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1329&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9387
 820. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 821. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001188
 822. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001189
 823. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001190
 824. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001191
 825. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 826. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9439&selectedRecordId=9439&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1803&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9439
 827. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006543
 828. http://www.dbnl.org/tekst/_hat001hatt03_01/
 829. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13653&selectedRecordId=13653&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=hattem&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13653
 830. http://wemal.let.uu.nl/hattem-c5.html
 831. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 832. Kritische editie BML
 833. http://data.cerl.org/istc/il00116000
 834. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 835. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435730
 836. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 837. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 838. http://data.cerl.org/istc/ih00286000
 839. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0099.php
 840. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438295
 841. http://data.cerl.org/istc/ip00115000
 842. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436201
 843. p. 14-21
 844. http://data.cerl.org/istc/ib00099000
 845. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436514
 846. Diplomatische editie A.M. Duinhoven, Zwolle 1969.
 847. http://data.cerl.org/istc/ic00204760
 848. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 849. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436432
 850. https://data.cerl.org/istc/ib01274000
 851. Diplomatische editie BML
 852. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436815
 853. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 854. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436813
 855. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436711
 856. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436819
 857. https://bouwstoffen.kantl.be/bml/Spiegel_der_duecht/Den_spiegel_der_duecht_ende_der_eerbaerheyt_kritische_editie.pdf
 858. https://www.ustc.ac.uk/editions/436913
 859. http://www.dbnl.org/tekst/_lim001limb02_01/
 860. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0018.php
 861. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436951
 862. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0039.php
 863. https://ustc.ac.uk/index.php/record/438100
 864. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002559
 865. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006191
 866. http://data.onb.ac.at/rec/AC13946724
 867. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010694
 868. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006542
 869. https://www.textualscholarship.nl/?p=7015
 870. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 871. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 872. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 873. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000005
 874. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002509
 875. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002510
 876. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005340
 877. http://www.dbnl.org/tekst/_nat001natu01_01/
 878. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008790
 879. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005344
 880. http://www.dbnl.org/tekst/maer002mgys01_01/
 881. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005330
 882. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008610
 883. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008869
 884. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 885. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 886. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002653
 887. http://www.dbnl.org/tekst/_ver016199001_01/_ver016199001_01_0003.php
 888. link editie
 889. link editie