Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken in binnen- en buitenlandse bibliotheken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst is een wensdroom van velen. Maar wie de Esopische fabel over de klagende muizen kent, die een perfect alarmsysteem bedacht hadden tegen de kat des huizes, voelt de vraag al aankomen: Wie bindt de kat de bel aan? Hopelijk leidt de oproep in www.neerlandistiek.nl [1] tot voldoende deelnemers om binnen afzienbare tijd een representatieve lijst samen te stellen van gedigitaliseerde bronnen. Na het inwinnen van advies, enig nadenken en grensoverschrijdend overleg is gekozen voor dit medium en dit format. Als iedereen die van deze lijst gebruik wenst te maken op onderstaande wijze ook een paar links invoert dan komen wij een heel eind. Willem Kuiper (Universiteit van Amsterdam) en Dirk Schoenaers.


Voordat u begint: U wordt dringend aangeraden om voordat u op een link klikt, eerst de Ctrl-toets in te drukken. Doet u dat, dan wordt de link in een nieuwe pagina geopend. Doet u dat niet, dan wordt deze pagina overschreven door de nieuwe pagina, wat meestal onhandig of ongewenst is.

Voordat u verder gaat: Als u eerst een Wikipedia account aanmaakt, of als u dat al heeft, uzelf eerst aanmeldt alvorens bij te dragen, dan kunnen wij reageren op uw bijdrage. Draagt u anoniem bij, dan kan dat niet.

Work in progress: Als u wilt bijdragen door enkele links van onderstaand materiaal voor uw rekening te nemen: graag! Kijk wel steeds eerst eventjes na of de signatuur nog niet in dit overzicht is opgenomen. Natuurlijk staat het u vrij materiaal bij te dragen uit andere bibliotheken.

 • Onder Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Utrecht en Athenaeumbibliotheek Deventer vindt u telkens een link naar (uitgebreide) lijsten met gedigitaliseerd Nederlands materiaal.
 • Heel wat complete digitale facsimiles van vroege Nederlandse drukken uit Europese bibliotheken (waaronder de KB in Den Haag) zijn vrij toegankelijk via de verzameling Early European Books op archive.org.


In de 'voetnoten' wordt verwezen naar de volgende naslagwerken / databases:


 • Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (BNM-I)
 • M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. ’s-Gravenhage 1981.
 • Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)
 • Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)
 • Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)
 • Short Title Catalogue Netherlands (STCN)
 • Universal Short Title Catalogue (USTC)
 • Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV)


De vette letters worden gebruikt als siglen bij de 'voetnoten', zodat visueel duidelijk is, waarheen de link voert. De letter E staat voor Editie en verwijst naar een online editie van de desbetreffende tekst. Aanvullende informatie wordt gemarkeerd met de X van eXtra.


Amsterdam[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (UBVU)

 • UBVU XV.05560   Getijdenboek in de vertaling van Geert Groote (1340-1384), met communie- en aflaatgebeden.  B[9]  M[10]

Antwerpen[bewerken]

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC)


Museum Plantin Moretus


Rijksarchief te Antwerpen, Verzameling Losse Aanwinsten

 • Nr. 147.1 (olim nr. 15)   Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Zuidoost-Vlaanderen?, ca. 1300-1350.  B[29]
 • Nr 147.2 (olim nr. 15)    Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Zuidoost-Vlaanderen?, ca. 1300-1350.  B[30]


UAntwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootchap X[31]

 • Hs Neerl 14   Johannes Brugman, Sermoenen. Zuidoost Limburg?, ca. 1525.  B[39]
 • Hs Neerl 15/2   Wybeert van Andernaken? (fragment) recto verso. Westelijke Nederlanden, ca. 1375-1400.  B[41]  E [42]
 • Hs Neerl 16    Jacob van Maerlant Spiegel historiael (fragment Eerste Partie, Boek I, kap.36, vs.4-8 en vs.54-58; kap.38, vs.14-18 en vs.63-67) recto verso. ca. 1300-1350.  B[44]
 • Hs Neerl 26   Refterlezingen. Bisdom Kamerijk, reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus, ca. 1550.  B[46]
 • Hs Neerl. 385/2   Hadewijch, Werken. Oost-Brabant?, ca. 1500-1525.  B[48]
 • Hs Neerl 413/1   Spreukstrofen (fragment). Zuid-Limburgse kopie van een Oost-Vlaams/Brabantse spreukenverzameling. 14de eeuw.  B[49]

Bailleul[bewerken]

Musée Benoît de Puydt

Ballarat[bewerken]

Art Gallery of Ballarat

Baltimore[bewerken]

The Walters Art Museum

Berlijn[bewerken]

Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz • MS germ. fol. 282   Hendrik van Veldeke, Eneasroman. ca. 1220-1230.
 • MS germ. fol. 736-fragm. 27   Preek (fragment).  B[85]
 • MS germ. fol. 751-fragm. 10    Gebedenboek (fragment). 15de eeuw.  B[97]

Bethlehem, PA[bewerken]

Lehigh University, Special Collections

Boston, MA[bewerken]

Boston Public Library

Boulogne-sur-Mer[bewerken]

Bibliothèque municipale

Breda[bewerken]

Stadsarchief

Bremen[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek

Brugge[bewerken]

Hoofdbibliotheek Biekorf

OCMW-archief

Stadsarchief

Brussel[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek van België

 • II 138   Jan van Leeuwen, Werken. Hoeilaart, 1400-1425.  B[147]
 • IV 1036   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment).


Cambridge[bewerken]

Cambridge University Library

Wren Library, Trinity College

Cambridge, MA[bewerken]

Harvard, Houghton Library

Cologny[bewerken]

Fondation Martin Bodmer

Chantilly[bewerken]

Musée Condé - Bibliothèque du château

Columbia, MO[bewerken]

University of Missouri, Ellis Library, Special Collections

Columbia, SC[bewerken]

University of South Carolina. Irvin Department of Rare Books and Special Collections

Darmstadt[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Den Bosch[bewerken]

Brabants Historisch Informatie Centrum

 • 9 Domeinen, raad en rentmeester-generaal, 1515-1816, 290 (olim 289A)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, fragment. Brabant, ca. 1350. B[179]

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Den Haag[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek

 • 168 E 5   Der sielen troest. [Jacob Bellaert – De titelpagina van Symon Cock is later ingeplakt], Haarlem, 1484.  I[213]  U[214]
 • 168 G 32 [2]   Laurent d'Orléans, Summe le roy, vertaald door broeder Jan van Brederoede als Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem, 1484.
 • 168 G 43   Tafelboek (uit: Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove. [Utrecht] 1479.  I[225]  U[226]
 • 169 G 56   Jan van Brederode, Des conincs summe. [Jacob Jacobszoon vander Meer en Mauricius Yemantszoon], Delft, 1487. I[237] U[238]
 • 231 G 51   Elckerlijc. [Govaert Back, Antwerpen, ca. 1500].

Huis van het boek - Museum Meermanno-Westreenianum

Detmold[bewerken]

Lippische Landesbibliothek

Deventer[bewerken]

Athenaeumbibliotheek

 • 10 W 7 KL   Hendrik Herp, Spieghel der Volcomenheit, Meister Eckhart, Rede der Unterscheidunge. en 10e-eeuwse fragmenten met onder andere exorcistische teksten. Derde kwart 15e eeuw.
 • 111 C 8 KL    Convoluut: Dialogus Creaturarum (Gouda, 1481), Fabulae Latine van Aesopus (1481), Historia destructionis Troiae (Deventer, 1480-1485), Speculum Stultorum (Utrecht, 1474) en Reynardus vulpes (Utrecht, 1474).

Dordrecht[bewerken]

Regionaal Archief

Düsseldorf[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • K03:F88    Sidrac. 15de eeuw.
 • K02:C116    Psalter. 14de-15de eeuw.
 • K03:F52    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel. 1321.

Erfurt[bewerken]

Universität Erfurt - For­schungs­bi­blio­thek Gotha

 • Membr. II 83   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1486-1500  B[319]  

Erlangen[bewerken]

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Fécamp[bewerken]

Musée du Palais Bénédictine

Frankfurt am Main[bewerken]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

 • Ms. Barth. 171    Maarten Luther, Catechismus. ca 1550.
 • Ms. germ. oct. 32 (Ausst. 43)    Getijdenboek, Middelnederlands en Frans. ca. 1480-1490. B[327]
 • Ms. germ. oct. 33 (Ausst. 45)    Geert Groote, Getijdenboek. ca. 1475-1500. B[328]
 • Ms. germ. qu. 35    Philip Utenbroeke Spiegel historiael (fragment, Tweede Partie, Boek I, kap.67/vs.1-kap.68/vs.24). ca. 1375-1400. B[330]E[331]

Fulda[bewerken]

Hochschul- und Landesbibliothek

Gent[bewerken]

Universiteitsbibliotheek


 • HS.0123   Jacobus de Voragine, Legenda Aurea Winterstuk (Tweede Noordnederlandse vertaling). Den Haag, 1470. B[338]
 • HS.0388   Caesarius van Heisterbach, Dialogus Miraculorum (De eerste Middelnederlandse vertaling). Nederlanden, begin 16e eeuw.
 • HS.1080   Peregrinus de Opole. Leven van Jezus, sermoenen, exempelen en devoties. Brabant, ca. 1450-1500.
 • HS.1273   Jan Yperman, Cyrurgie. Nederlanden, 1440.
 • HS.1360   Jan van Schoonhoven, Henricus Suso en Mechtildis de Hackeborn, Gebeden En Devoties. Nederlanden, ca. 1450-1500.
 • HS.1374   Hein van Aken, Jacob van Maerlant e.a. Heber-serrure Codex (Middelnederlands verzamelhandschrift). Brabant, ca. 1375-1400. B[344]
 • HS.2166   Anna Bijns, Gedichten. ca. 1520-1530.
 • HS.2749/7   Sidrac (fragment). eerste helft 14e eeuw. B[349]
 • BHSL.RES.1295   Des conincs summe. Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, Delft, 1478.

Giessen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Göttingen[bewerken]

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

 • Fab. Rom. VI, 1223   Van Ulenspieghels leven ende schimpelijcke wercken ende wonderlijcke avontueren die hi hadde [...]. Jan van Ghelen de Jonghe, Antwerpen, 1580.  
 • Fab. Rom. X 32   Die conste ende maniere om broot ende vleesch, visch, wyn, gebraet, spijs, dranc ende den vryen kost te kryghen sonder ghelt. Weduwe Jan van Ghelen, Rotterdam, 1610.  U[376]

Graz[bewerken]

Universitätsbibliothek

Greifswald[bewerken]

Universitätsbibliothek Greifswald - Ms 638, seit 1932

Groningen[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Haarlem[bewerken]

Noord-Hollands Archief

Stadhuis

Halle[bewerken]

Frankesche Stiftungen

Hamburg[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Hanover[bewerken]

Rauner Library - Dartmouth College Library

 • Ms. 1302    Getijdenboek (fragment). Vlaanderen, 15de eeuw.

Heidelberg[bewerken]

Universitätsbibliothek

 • Cod. Pal. germ. 403   Heinric van Veldeke, Eneasroman. Straatsburg, 1419. E[406]

Kampen[bewerken]

Stadsarchief

Karlsruhe[bewerken]

Badische Landesbibliothek

Kassel[bewerken]

Universität Kassel

Keulen[bewerken]

Dombibliothek

 • Codex 1323    Preken. ca. 1550.

Universitäts- und Stadtbibliothek

Historisches Archiv

Kraków[bewerken]

Biblioteka Jagiellońska

 • Berol. mgq 1303 Nr. 3   Hendrik van Veldeke, Eneasroman (fragment). na 1250. B[422]

Lancaster, PA[bewerken]

Franklin & Marshall College, Shadek-Fackenthal Library

Leeds[bewerken]

University Library - Special Collections

 • BC MS 7   Getijdenboek. Delft? en Zuidelijke Nederlanden, ca. 1490 en ca. 1500-1510. B[423]
 • BC MS 14   Getijdenboek. Nederlanden, ca. 1450-1500, met toegevoegde miniaturen uit de eerste helft van de 13de eeuw. B[424]

Leeuwarden[bewerken]

Tresoar

Leiden[bewerken]

Hoogheemraadschap van Rijnland

Universiteitsbibliotheek

Leiden University Libraries Digital Collections : Manuscripts : Dutch Westerse middeleeuwse handschriften - Nederlands


 • BPL 3   Jean Froissart, Chroniques deel I - deel II, vertaald door Gerijt Potter vander Loo. Leiden?, 1470.  B[435]  M[436]

Leipzig[bewerken]

Universitätsbibliothek

Leuven[bewerken]

KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties

 • MS 1495   Gebeden (fragment). 16de eeuw.
 • MS 1511   Gebeden (fragment). 15de eeuw.
 • MS 1512   Gebeden (fragment). 15de eeuw.

KU Leuven Bibliotheken Maurits Sabbe Bibliotheek

Londen[bewerken]

British Library

Los Angeles[bewerken]

UCLA Library

 • Rouse MS. 22   Brevier (fragment). 13de eeuw.

Luik[bewerken]

Bibliothèques Université de Liège

 • XV.B159   Dat sterfboeck. Peter van Os, Zwolle, 1488. I[511] U[512]

Lund[bewerken]

Lund University Library

 • Medeltidshandskrift 33    Psalter. Utrecht, ca. 1500-1525. B[519]
 • Medeltidshandskrift 52    Getijdenboek. Brugge, ca. 1450-1500.

Maastricht[bewerken]

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Madrid[bewerken]

Biblioteca Nacional de España

Mainz[bewerken]

Johannes Gutenberg Universität - Universitätsbibliothek

Manchester[bewerken]

University of Manchester - John Rylands Library

Marburg[bewerken]

Staatsarchiv

Middelburg[bewerken]

Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Montauban[bewerken]

Archives départementales de Tarn-et-Garonne

München[bewerken]

Bayerische Staatsbibliothek

 • 4 Inc.c.a. 365 d6   Jan van Brederode / Laurent d'Orléans, Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem 1484.  E[538]
 • 4 Inc.s.a. 1261   Mellibeus. Govaert Bac, Antwerpen, z.j.  I[539]


 • Cod. germ. 57   Heinric van Veldeke, Eneasroman. 13de-14de eeuw.  E[544]
 • Cod. germ. 106   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, ca. 1425-1475.  B[553]
 • Cod. germ. 185   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, 1475-1500.  B[565]
 • Cod. germ. 477   Jan van Leeuwen; Hendrik Suso Excerpten. Rebdorf, 1475-1500.  B[568]
 • Cod. germ. 5235   Passie. Prinsbisdom Keulen, 1375-1400.  B[574]
 • Cod. germ. 8346   Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1475-1500.Ludwig-Maximilians-Universität München

Münster[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Nantes[bewerken]

Bibliothèque municipale de Nantes

Neuchâtel[bewerken]

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Neurenberg[bewerken]

Germanisches Nationalmuseum

New Brunswick[bewerken]

Rutgers, The State University of New Jersey, Special Collections and University Archives

New Haven[bewerken]

Yale University, Beinecke Rare Book & Manuscript Library

 • Beinecke MS 218   Getijdenboek. Zuidelijke Nederlanden, ca. 1470.

New York[bewerken]

Columbia University, Rare Book and Manuscript Library

New York, Fordham University, Walsh Library, Archives and Special Collections

Nijmegen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen

Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit

Oudenaarde[bewerken]

Stadsarchief Oudenaarde

Oxford[bewerken]

University of Oxford

Parijs[bewerken]

Bibliothèque de l'Arsenal

Bibliothèque Mazarine

Bibliothèque nationale de France (BnF)

 • MS Néerlandais 1   Boethius, De consolatione philosophiae ("Geschreven voor Lodewijc vanden Gruuthuse [...] door Jan van Kriekenborch, onderdanich dienare, [...] int jaar ons Heeren 1491, den 16en in Maerte").

Philadelphia[bewerken]

Free Library of Philadelphia, Rare Book Department

 • Lewis E 257   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, ca. 1505.

Philadelphia Museum of Art, Department of Prints, Drawings, and Photographs, Bloomfield Moore Collection

University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts

 • Ms. Codex 738   Geert Groote, Getijdenboek. Bisdom Utrecht?, 15de E.

Porrentruy[bewerken]

Bibliothèque cantonale jurassienne

Rijsel[bewerken]

Bibliothèque municipale

Rome[bewerken]

Biblioteca Apostolica Vaticana

eeuw. B[653] E[654] X[655]

Saint John's[bewerken]

Memorial University of Newfoundland. Libraries. Archives and Special Collections

 • BX 2080 1455 Vault     Getijdenboek. Haarlem, ca. 1455-1465.
 • BX 2015 A2 1475 Vault     Missaal. 1475.

Sankt-Gallen[bewerken]

Stiftsbibliothek

Sint-Petersburg[bewerken]

Nationale Bibliotheek van Rusland

Stuttgart[bewerken]

Württembergische Landesbibliothek

Tilburg[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Toruń[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Trogen[bewerken]

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Tübingen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Uppsala[bewerken]

Uppsala University Library

Utrecht[bewerken]

Universiteitsbibliotheek (UBU)


 • UBU Hs. 1040 (Hs 2 D 13)   Ghetiden. 1507-1508.
 • UBU Hs. 1689 (Hs 8 L 4)   Pseudo-Aurelius Augustinus, Eenliker sprake. 1539?Utrechts Archief

Warschau[bewerken]

Biblioteka Narodowa

Washington, DC[bewerken]

The Library of Congress

Wenen[bewerken]

Österreichische Nationalbibliothek

 • Cod. 2861   Hendrik van Veldeke Eneasroman. 1474.

zie ook: Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. fol. 751-fragm. 7. Reconstructie: [751]

Wolfenbüttel[bewerken]

Herzog August Bibliothek

 • Cod. Guelf. 404.9 Novi (14)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw. B[761] E[762]

Wrocław[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Wrocławski

Sjabloon[bewerken]

Handschriften

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. localisering, datering. [770]

Drukken

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. drukker, localisering, datering. [771]


    “ ” ‘ ’

 1. http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/op-weg-naar-een-lijst-van-gedigitaliseerde-middelnederlandse-handschriften-en-drukken/
 2. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002216
 3. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?&recordId=1335#rnull
 4. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002217
 5. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13742&selectedRecordId=13742&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13742
 6. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002218
 7. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13700&selectedRecordId=13700&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam%2C+UB+VU%2C+ms.+XV+05503&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13700
 8. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13708&selectedRecordId=13708&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13708
 9. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016274
 10. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13939&selectedRecordId=13939&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13939
 11. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0021.php#v03
 12. https://ustc.ac.uk/index.php/record/430519
 13. Kritische editie BML
 14. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0059.php
 15. http://ustc.ac.uk/index.php/record/430512
 16. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Galien_Rethore/Galien_Rethore_kritisch.pdf
 17. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0049.php
 18. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0037.php
 19. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/
 20. http://www.vliz.be/nl/open-marien-archief?module=ref&refid=126864
 21. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002589
 22. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002590
 23. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002586
 24. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002588
 25. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002602
 26. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002594
 27. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002596
 28. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002598
 29. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008075
 30. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008078
 31. https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/bibliotheek/bijzondere-collecties/handschriften/beschrijvingen/neerlandica/
 32. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001440
 33. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001454
 34. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001455
 35. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001442
 36. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001450
 37. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001456
 38. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001443
 39. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001453
 40. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007391
 41. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007392
 42. http://www.dbnl.org/arch/_tij010192701_01/pag/_tij010192701_01.pdf (pp.138-151)
 43. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006905
 44. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006657
 45. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011770
 46. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011774
 47. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011776
 48. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006617
 49. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011771
 50. http://www.jstor.org/stable/43884610
 51. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010589
 52. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004685
 53. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004690
 54. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004687
 55. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009958
 56. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004695
 57. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004692
 58. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009959
 59. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005990
 60. http://data.cerl.org/istc/ij00143000
 61. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436589
 62. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 63. https://data.cerl.org/istc/ig00317000
 64. https://data.cerl.org/istc/ij00140500
 65. http://data.cerl.org/istc/is00671500
 66. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436166
 67. http://data.cerl.org/istc/ic00204750
 68. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 69. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436218
 70. http://data.cerl.org/istc/is00044200
 71. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436302
 72. http://data.cerl.org/istc/ia00743300
 73. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436478
 74. http://data.cerl.org/istc/ic00484820
 75. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435530
 76. https://data.cerl.org/istc/ia00400900
 77. http://data.cerl.org/istc/ih00432500
 78. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436489
 79. http://data.cerl.org/istc/ig00299600
 80. http://data.cerl.org/istc/iv00374000
 81. http://data.cerl.org/istc/im00352100
 82. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002881
 83. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 84. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002883
 85. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002891
 86. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002892
 87. http://www.dbnl.org/tekst/_ren001reno01_01/
 88. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007373
 89. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007388
 90. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002894
 91. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002895
 92. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 93. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 94. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 95. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002897
 96. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002898
 97. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002899
 98. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016184
 99. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 100. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002903
 101. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 102. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002904
 103. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002914
 104. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 105. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 106. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 107. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003003
 108. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003004
 109. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003005
 110. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003007
 111. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003013
 112. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003016
 113. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003019
 114. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003029
 115. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003065
 116. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 117. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002996
 118. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002949
 119. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002976
 120. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002979
 121. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 122. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007484
 123. http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/nieuwe-editie-met-vertaling-van-het-spel-van-het-sacrament-van-niervaert/
 124. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13952&selectedRecordId=13952&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+smeken&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13952
 125. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014768
 126. Diplomatische en kritische editie BML
 127. http://www.mmdc.nl/static/site/highlights/373/The_legend_of_the_Holy_Cross_of_Breda_.html
 128. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006355
 129. http://mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6715&selectedRecordId=6715&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=breda+&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6715
 130. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004653
 131. http://www.dbnl.org/tekst/groo126wond01_01/
 132. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005669
 133. http://www.dbnl.org/tekst/_dit004dits01_01/
 134. http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/detail/%5bAnoniem%5d/Onderdeel-Ms-437-De-hooghe-ende-edele/Handschrift/?itemid=%7Clibrary%2Fv%2Fobbrugge%2Foudedrukken%7C7360&p=brugge_erfgoed
 135. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005673
 136. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008802
 137. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007633
 138. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010039
 139. http://www.dbnl.org/tekst/dene001wara01_01/
 140. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013373
 141. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003616
 142. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003795
 143. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005898
 144. https://www.dbnl.org/tekst/_hul001hult02_01/index.php
 145. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003900
 146. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003928
 147. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004003
 148. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004004
 149. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004026
 150. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001695
 151. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001725
 152. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001762
 153. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001763
 154. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001764
 155. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007361
 156. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 157. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 158. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 159. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 160. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 161. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 162. https://data.cerl.org/istc/ij00218420
 163. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436102
 164. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004318
 165. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004319
 166. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004321
 167. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004322
 168. https://ustc.ac.uk/index.php/record/76298
 169. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006159
 170. http://www.dbnl.org/tekst/_sak001saks02_01/
 171. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006560
 172. http://www.dbnl.org/tekst/maer002stro01_01/
 173. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008005
 174. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007097
 175. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004882
 176. Kritische editie A. von Keller, Stuttgart 1858.
 177. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004886
 178. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001mgys01_01/
 179. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007009
 180. http://hdl.handle.net/11240/e04491d3-9a00-4a2f-903e-098074a030e1
 181. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003108
 182. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 183. http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat06_01/
 184. http://www.dbnl.org/tekst/maer002aave01_01/
 185. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=378&selectedRecordId=378&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=76+E+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r378
 186. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=594&selectedRecordId=594&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+K+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r594
 187. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006745
 188. http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_gru001khee01
 189. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13464&selectedRecordId=13464&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+k+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13464
 190. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009888
 191. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 192. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 193. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 194. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 195. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003115
 196. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=608&selectedRecordId=608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+3&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r608
 197. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003116
 198. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=609&selectedRecordId=609&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+4&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r609
 199. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003117
 200. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=610&selectedRecordId=610&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r610
 201. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006456
 202. Kritische editie W.J.A. Jonckbloet. deel 1, 's Gravenhage 1846; deel 2, 's Gravenhage 1849. Een nieuwe kritische editie, die wezenlijk verschilt van deze, is deels in de maak en deels voltooid in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans.
 203. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=839&selectedRecordId=839&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=129+a+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r839
 204. http://data.cerl.org/istc/ia00209220
 205. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435665
 206. http://data.cerl.org/istc/ip01070000
 207. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438302
 208. http://data.cerl.org/istc/ip01070500
 209. https://data.cerl.org/istc/ic00978700
 210. https://data.cerl.org/istc/im00013450
 211. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 212. http://ustc.ac.uk/index.php/record/743704
 213. https://data.cerl.org/istc/is00361000
 214. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435647
 215. http://data.cerl.org/istc/is00359700
 216. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435412
 217. http://data.cerl.org/istc/iw00010740
 218. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435418</ref168 G 41
 219. http://data.cerl.org/istc/ie00064900
 220. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435376
 221. http://data.cerl.org/istc/ib00956900
 222. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438340
 223. http://data.cerl.org/istc/ir00360500
 224. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438365
 225. http://data.cerl.org/istc/it00010850
 226. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435416
 227. http://data.cerl.org/istc/ij00340500
 228. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435450
 229. http://data.cerl.org/istc/ib00766400
 230. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435406
 231. http://data.cerl.org/istc/is00671200
 232. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438303
 233. http://data.cerl.org/istc/ij00438200
 234. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435451
 235. http://data.cerl.org/istc/ic01022500
 236. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435484
 237. http://data.cerl.org/istc/il00089700
 238. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435520
 239. http://data.cerl.org/istc/ic00204700
 240. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 241. http://data.cerl.org/istc/ia00209250
 242. http://data.cerl.org/istc/il00214000
 243. http://data.cerl.org/istc/ic00905000
 244. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435945
 245. http://data.cerl.org/istc/ib01039950
 246. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435897
 247. http://data.cerl.org/istc/ib00098900
 248. http://data.cerl.org/istc/il00212900
 249. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435299
 250. http://data.cerl.org/istc/is00672000
 251. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435374
 252. http://data.cerl.org/istc/it00010800
 253. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435380
 254. http://data.cerl.org/istc/ic00484800
 255. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435375
 256. http://data.cerl.org/istc/ie00028200
 257. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435444
 258. http://data.cerl.org/istc/ir00135800
 259. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435458
 260. http://data.cerl.org/istc/ie00064700
 261. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435297
 262. http://data.cerl.org/istc/ij00139000
 263. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 264. http://data.cerl.org/istc/ic00411000
 265. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0101.php
 266. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435433
 267. http://data.cerl.org/istc/ih00210000
 268. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438351
 269. http://data.cerl.org/istc/ig00298350
 270. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435641
 271. https://data.cerl.org/istc/is00361100
 272. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435718
 273. https://data.cerl.org/istc/is00361200
 274. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436063
 275. http://data.cerl.org/istc/ia00402200
 276. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435967
 277. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0048.php
 278. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=840928238
 279. http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=833569473
 280. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437024
 281. http://ustc.ac.uk/index.php/record/420580
 282. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/kattendycke/#page=0&accessor=toc&view=homePane
 283. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001534
 284. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 285. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1335&selectedRecordId=1335&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=ka+16&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1335
 286. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000451
 287. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=10531&selectedRecordId=10531&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=10+b+21&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r10531
 288. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009049
 289. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15020&selectedRecordId=15020&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15020
 290. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002204
 291. http://data.cerl.org/istc/ip01025575
 292. https://data.cerl.org/istc/iv00325200
 293. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001635
 294. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14910&selectedRecordId=14910&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14910
 295. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001650
 296. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+13&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 297. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001651
 298. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 299. https://www.rug.nl/research/portal/publications/bedudinghe-op-cantica-canticorum-bewerkende-vertaling-van-glossa-tripartita-super-cantica(22dcea63-d5c9-4ea8-ac1f-6f9a3faa6b5a).html
 300. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001652
 301. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=46&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 302. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016279
 303. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15025&selectedRecordId=15025&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=61&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15025
 304. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007362
 305. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007371
 306. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007381
 307. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006470
 308. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004356
 309. 13424
 310. https://data.cerl.org/istc/ih00429300
 311. 6538
 312. https://data.cerl.org/istc/ic00411600
 313. M38760
 314. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 315. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 316. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 317. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 318. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 319. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002059
 320. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002147
 321. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002148
 322. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002149
 323. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008579
 324. http://data.cerl.org/istc/il00185500
 325. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009069
 326. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005899
 327. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005214
 328. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005215
 329. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013296
 330. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005221
 331. http://www.dbnl.org/tekst/uten001twee01_01/index.php
 332. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005223
 333. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011787
 334. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007735
 335. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009112
 336. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007853
 337. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000041
 338. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000047
 339. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000113
 340. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006425
 341. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hade002
 342. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000192
 343. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000213
 344. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000216
 345. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000234
 346. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000242
 347. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000000190
 348. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006622
 349. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006563
 350. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007389
 351. https://www.dbnl.org/tekst/_tij003189201_01/_tij003189201_01_0019.php#146
 352. http://www.dbnl.org/tekst/dene001test01_01/dene001test01_01_0656.php
 353. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 354. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003refe03_01/
 355. http://www.dbnl.org/tekst/roov002reth01_01/index.php
 356. https://data.cerl.org/istc/ij00340500
 357. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402986
 358. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402805
 359. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 360. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/GoedthalsProverbes1568.pdf
 361. https://www.ustc.ac.uk/editions/13557
 362. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007948
 363. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006365
 364. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 365. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 366. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 367. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006691
 368. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 369. https://www.dbnl.org/tekst/_sev001abot01_01/
 370. https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12876.htm
 371. https://data.cerl.org/istc/is00450100?style=expanded
 372. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0027.php
 373. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Rijckaert_zonder_Vreese/Rijckaert_zonder_Vreese_feuilleton_editie.pdf
 374. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0060.php#v16
 375. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0055.php
 376. https://www.ustc.ac.uk/editions/1018385
 377. https://www.ustc.ac.uk/editions/629944
 378. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006062
 379. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006652
 380. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006677
 381. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002150
 382. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002153
 383. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008581
 384. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005933
 385. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002104
 386. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002105
 387. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002114
 388. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002116
 389. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002118
 390. https://www.dbnl.org/tekst/_que002199601_01/_que002199601_01_0023.php
 391. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002119
 392. https://www.dbnl.org/tekst/_par002part02_01/
 393. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008255
 394. http://www.dbnl.org/tekst/_boe007boec01_01/_boe007boec01_01_0001.php
 395. http://data.cerl.org/istc/ig00638500
 396. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005584
 397. https://www.ustc.ac.uk/editions/436691
 398. https://www.ustc.ac.uk/editions/403645
 399. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006428
 400. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007379
 401. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007377
 402. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008295
 403. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007384
 404. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008297
 405. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007378
 406. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 407. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007263
 408. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011949
 409. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006368
 410. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 411. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 412. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 413. http://data.cerl.org/istc/ih00067000
 414. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010449
 415. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005007
 416. https://books.google.be/books?id=9mwUAAAAQAAJ&dq=horae%20belgicae%20volume%209&pg=PT35#v=onepage&q&f=false
 417. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 418. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004898
 419. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005013
 420. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005116
 421. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003002
 422. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003001
 423. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005856
 424. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010206
 425. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005908
 426. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002809
 427. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15727&selectedRecordId=15727&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+290&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15727
 428. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002813
 429. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15659&selectedRecordId=15659&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+1804&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15659
 430. http://www.dbnl.org/tekst/_flo004flor02_01/
 431. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15365&selectedRecordId=15365&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=leiden%2C+HR&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15365
 432. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 433. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 434. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407327
 435. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001878
 436. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4869&selectedRecordId=4869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jean+froissart&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4869
 437. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000006
 438. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 439. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4914&selectedRecordId=4914&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4914
 440. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001901
 441. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5499&selectedRecordId=5499&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=bpl+76+c&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5499
 442. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010447
 443. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1792&selectedRecordId=1792&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Leiden&shelfmark=bpl+1010&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1792
 444. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001927
 445. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001928
 446. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 447. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1797&selectedRecordId=1797&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+1215&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1797
 448. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002018
 449. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002024
 450. http://www.dbnl.org/tekst/_wra001mgys01_01/
 451. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=2079&selectedRecordId=2079&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+3085&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r2079
 452. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000843
 453. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14190&selectedRecordId=14190&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+183&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14190
 454. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000001
 455. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14191&selectedRecordId=14191&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+191&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14191
 456. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000847
 457. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14197&selectedRecordId=14197&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+194&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14197
 458. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000848
 459. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14200&selectedRecordId=14200&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+195&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14200
 460. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000853
 461. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14408&selectedRecordId=14408&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dirc+Potter&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14408
 462. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001347
 463. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001384
 464. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14629&selectedRecordId=14629&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+ltk+360&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14629
 465. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008155
 466. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001405
 467. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14772&selectedRecordId=14772&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+van+Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14772
 468. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001410
 469. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14658&selectedRecordId=14658&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=lorreinen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14658
 470. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 471. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001478
 472. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14660&selectedRecordId=14660&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Couchi&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14660
 473. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001414
 474. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14664&selectedRecordId=14664&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Godfried+van+WEvel&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14664
 475. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001425
 476. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14686&selectedRecordId=14686&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=alexanders+geesten&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14686
 477. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011410
 478. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006662
 479. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001505
 480. Kritische editie P. Leendertz. Leiden 1912.
 481. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14798&selectedRecordId=14798&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Floris+ende+Blancefloer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14798
 482. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006930
 483. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002179
 484. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002182
 485. http://www.dbnl.org/tekst/_bli001eers03_01/317   
 486. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000007335
 487. http://www.dbnl.org/tekst/maer002spie00_01/
 488. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/
 489. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 490. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 491. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 492. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004295
 493. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004296
 494. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 495. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004302
 496. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004375
 497. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004387
 498. http://www.dbnl.org/tekst/pisa001nver01_01/
 499. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004436
 500. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004545
 501. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0002.php
 502. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0003.php
 503. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004458
 504. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005728
 505. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011591
 506. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 507. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 508. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 509. http://data.cerl.org/istc/it00348000
 510. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435974
 511. http://data.cerl.org/istc/ia01121100
 512. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435943
 513. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 514. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 515. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 516. http://data.cerl.org/istc/ia00117000
 517. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436506
 518. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007247
 519. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005901
 520. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006796
 521. http://www.dbnl.org/tekst/_lun001lund02_01/_lun001lund02_01_0001.php
 522. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006466
 523. http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=3JQmooJuGJ/BNMADRID/151860818/9
 524. https://www.blogs.uni-mainz.de/handschriftencensus/mainz-ub-ms-72/
 525. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 526. https://data.cerl.org/istc/ia00924600
 527. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0006.php
 528. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 529. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 530. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 531. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BARTANG.htm#GW03423
 532. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 533. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 534. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BREIBER.htm#GW05081
 535. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 536. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW03948.htm
 537. http://data.cerl.org/istc/ib00435000
 538. Editie Tinbergen [1]
 539. http://data.cerl.org/istc/ia00209600
 540. Kritische editie G. Degroote DBNL
 541. https://www.ustc.ac.uk/index.php/record/78045
 542. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005361
 543. Diplomatische editie F.A. Snellaert, 2 dln. Brussel 1860-1861.
 544. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 545. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005362
 546. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 547. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006453
 548. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 549. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005365
 550. Kritische editie A. Beets. Groningen 1885
 551. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005366
 552. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005367
 553. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005368
 554. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005370
 555. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005371
 556. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005372
 557. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005373
 558. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005374
 559. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005375
 560. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005376
 561. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005377
 562. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005378
 563. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005379
 564. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005380
 565. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005381
 566. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005382
 567. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 568. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006988
 569. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006820
 570. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005390
 571. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005391
 572. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 573. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 574. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005396
 575. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 576. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013777
 577. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005354
 578. http://data.cerl.org/istc/ib00766500
 579. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435528
 580. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 581. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 582. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014593
 583. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/EVANQUE.htm#GWVIII154A
 584. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0106.php
 585. https://www.academia.edu/805394/Jan_de_Scheereres_Triumphe_ghedaen_te_brugghe_ter_intreye_van_caerle._Teksteditie_met_inleiding_en_aantekeningen
 586. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436934
 587. https://ustc.ac.uk/index.php/record/437080
 588. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 589. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001vosr01_01/
 590. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007140
 591. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007369
 592. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008925
 593. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006367
 594. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008000
 595. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006655
 596. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006640
 597. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006674
 598. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006656
 599. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007380
 600. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008518
 601. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 602. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/aken002ever01_01_0008.php
 603. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006716
 604. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/boen001mvri01_01_0006.php
 605. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001553
 606. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4352&selectedRecordId=4352&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=188&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4352
 607. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4400&selectedRecordId=4400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=205&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4400
 608. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6622&selectedRecordId=6622&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=301&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6622
 609. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6606&selectedRecordId=6606&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=306&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6606
 610. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6498&selectedRecordId=6498&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=31&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Nijmegen&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6498
 611. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4401&selectedRecordId=4401&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=316&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4401
 612. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6522&selectedRecordId=6522&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6522
 613. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006489
 614. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=6
 615. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 616. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004439
 617. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000005394
 618. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009231
 619. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008599
 620. https://data.cerl.org/istc/iv00314500
 621. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 622. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006553
 623. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006429
 624. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_dit004
 625. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 626. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 627. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 628. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 629. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Paris_ende_Vienne/feuilleton_editie_cumulatief.pdf
 630. http://data.cerl.org/istc/ip00113800
 631. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435854
 632. http://data.cerl.org/istc/ib01093500
 633. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436642
 634. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 635. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 636. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008111
 637. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008963
 638. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010008
 639. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008056
 640. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008135
 641. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008026
 642. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015273
 643. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008964
 644. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005903
 645. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007397
 646. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008147
 647. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008961
 648. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007919
 649. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005911
 650. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007280
 651. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007923
 652. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007920
 653. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008521
 654. http://www.dbnl.org/tekst/_tij003193101_01/_tij003193101_01_0011.php
 655. https://digi.vatlib.it/mss/detail/Borgh.200
 656. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403021
 657. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/feuilleton_editie.pdf
 658. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004572
 659. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004571
 660. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0025.php
 661. Diplomatische editie H. Brinkman en J. Schenkel. 2 dln. Hilversum 1997.
 662. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006771
 663. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0050.php
 664. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000545
 665. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/index.php
 666. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5620&selectedRecordId=5620&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5620
 667. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=4
 668. https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek
 669. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002171
 670. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008365
 671. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006371
 672. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 673. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 674. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 675. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006016
 676. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008985
 677. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007284
 678. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 679. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 680. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 681. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001141
 682. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9608&selectedRecordId=9608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dat+boec+van+den+claren&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9608
 683. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001142
 684. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9578&selectedRecordId=9578&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1017&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9578
 685. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001143
 686. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9276&selectedRecordId=9276&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1018&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9276
 687. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001176
 688. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9399&selectedRecordId=9399&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1177&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9399
 689. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001177
 690. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9400&selectedRecordId=9400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1178&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9400
 691. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001178
 692. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9584&selectedRecordId=9403&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1179&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9403
 693. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001179
 694. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9405&selectedRecordId=9405&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=1180&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9405
 695. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001180
 696. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001181
 697. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001184
 698. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9382&selectedRecordId=9382&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1328&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9382
 699. nog toe te voegen
 700. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001185
 701. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9387&selectedRecordId=9387&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1329&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9387
 702. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 703. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001188
 704. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001189
 705. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001190
 706. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001191
 707. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 708. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9439&selectedRecordId=9439&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1803&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9439
 709. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006543
 710. http://www.dbnl.org/tekst/_hat001hatt03_01/
 711. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13653&selectedRecordId=13653&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=hattem&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13653
 712. http://wemal.let.uu.nl/hattem-c5.html
 713. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 714. Kritische editie BML
 715. http://data.cerl.org/istc/il00116000
 716. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 717. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435730
 718. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 719. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 720. http://data.cerl.org/istc/ih00286000
 721. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0099.php
 722. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438295
 723. http://data.cerl.org/istc/ip00115000
 724. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436201
 725. p. 14-21
 726. http://data.cerl.org/istc/ib00099000
 727. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436514
 728. Diplomatische editie A.M. Duinhoven, Zwolle 1969.
 729. http://data.cerl.org/istc/ic00204760
 730. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 731. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436432
 732. https://data.cerl.org/istc/ib01274000
 733. Diplomatische editie BML
 734. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436815
 735. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 736. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436813
 737. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436711
 738. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436819
 739. https://www.ustc.ac.uk/editions/436913
 740. http://www.dbnl.org/tekst/_lim001limb02_01/
 741. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0018.php
 742. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436951
 743. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0039.php
 744. https://ustc.ac.uk/index.php/record/438100
 745. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006191
 746. http://data.onb.ac.at/rec/AC13946724
 747. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006542
 748. https://www.textualscholarship.nl/?p=7015
 749. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 750. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 751. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 752. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000005
 753. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=1
 754. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403153
 755. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0028.php
 756. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437941
 757. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0015.php
 758. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005340
 759. http://www.dbnl.org/tekst/_nat001natu01_01/
 760. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008790
 761. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005344
 762. http://www.dbnl.org/tekst/maer002mgys01_01/
 763. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005330
 764. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008610
 765. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008869
 766. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 767. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 768. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002653
 769. http://www.dbnl.org/tekst/_ver016199001_01/_ver016199001_01_0003.php
 770. link editie
 771. link editie