Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken in binnen- en buitenlandse bibliotheken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst is een wensdroom van velen. Maar wie de Esopische fabel over de klagende muizen kent, die een perfect alarmsysteem bedacht hadden tegen de kat des huizes, voelt de vraag al aankomen: Wie bindt de kat de bel aan? Hopelijk leidt de oproep in www.neerlandistiek.nl [1] tot voldoende deelnemers om binnen afzienbare tijd een representatieve lijst samen te stellen van gedigitaliseerde bronnen. Na het inwinnen van advies, enig nadenken en grensoverschrijdend overleg is gekozen voor dit medium en dit format. Als iedereen die van deze lijst gebruik wenst te maken op onderstaande wijze ook een paar links invoert dan komen wij een heel eind. Willem Kuiper (Universiteit van Amsterdam) en Dirk Schoenaers (Universiteit Leiden).


Voordat u begint: U wordt dringend aangeraden om voordat u op een link klikt, eerst de Ctrl-toets in te drukken. Doet u dat, dan wordt de link in een nieuwe pagina geopend. Doet u dat niet, dan wordt deze pagina overschreven door de nieuwe pagina, wat meestal onhandig of ongewenst is.

Voordat u verder gaat: Als u eerst een Wikipedia account aanmaakt, of als u dat al heeft, uzelf eerst aanmeldt alvorens bij te dragen, dan kunnen wij reageren op uw bijdrage. Draagt u anoniem bij, dan kan dat niet.

Work in progress: Als u wilt bijdragen door enkele links van onderstaand materiaal voor uw rekening te nemen: graag! Kijk wel steeds eerst eventjes na of de signatuur nog niet in dit overzicht is opgenomen. Natuurlijk staat het u vrij materiaal bij te dragen uit andere bibliotheken.

 • Onder Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Utrecht en Athenaeumbibliotheek Deventer vindt u telkens een link naar (uitgebreide) lijsten met gedigitaliseerd Nederlands materiaal.
 • Heel wat complete digitale facsimiles van vroege Nederlandse drukken uit Europese bibliotheken (waaronder de KB in Den Haag) zijn vrij toegankelijk via de verzameling Early European Books op archive.org.


In de 'voetnoten' wordt verwezen naar de volgende naslagwerken / databases:


 • Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (BNM-I)
 • M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. ’s-Gravenhage 1981.
 • Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)
 • Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)
 • Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)
 • Short Title Catalogue Netherlands (STCN)
 • Universal Short Title Catalogue (USTC)
 • Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV)


De vette letters worden gebruikt als siglen bij de 'voetnoten', zodat visueel duidelijk is, waarheen de link voert. De letter E staat voor Editie en verwijst naar een online editie van de desbetreffende tekst. Aanvullende informatie wordt gemarkeerd met de X van eXtra.


Amsterdam[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (UBVU)

 • UBVU XV.05560   Getijdenboek in de vertaling van Geert Groote (1340-1384), met communie- en aflaatgebeden.  B[9]  M[10]

Antwerpen[bewerken]

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC)


Museum Plantin Moretus


UAntwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootchap X[29]

 • Hs Neerl 14   Johannes Brugman, Sermoenen. Zuidoost Limburg?, ca. 1525.  B[37]
 • Hs Neerl 15/2   Wybeert van Andernaken? (fragment) recto verso. Westelijke Nederlanden, ca. 1375-1400.  B[39]  E [40]
 • Hs Neerl 16    Jacob van Maerlant Spiegel historiael (fragment Eerste Partie, Boek I, kap.36, vs.4-8 en vs.54-58; kap.38, vs.14-18 en vs.63-67) recto verso. ca. 1300-1350.  B[42]
 • Hs Neerl 26   Refterlezingen. Bisdom Kamerijk, reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus, ca. 1550.  B[44]
 • Hs Neerl. 385/2   Hadewijch, Werken. Oost-Brabant?, ca. 1500-1525.  B[46]
 • Hs Neerl 413/1   Spreukstrofen (fragment). Zuid-Limburgse kopie van een Oost-Vlaams/Brabantse spreukenverzameling. 14de eeuw.  B[47]

Bailleul[bewerken]

Musée Benoît de Puydt

Ballarat[bewerken]

Art Gallery of Ballarat

Baltimore[bewerken]

The Walters Art Museum

Berlijn[bewerken]

Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz • MS germ. fol. 282   Hendrik van Veldeke, Eneasroman. ca. 1220-1230.
 • MS germ. fol. 736-fragm. 27   Preek (fragment).  B[83]
 • MS germ. fol. 751-fragm. 10    Gebedenboek (fragment). 15de eeuw.  B[95]

Bethlehem, PA[bewerken]

Lehigh University, Special Collections

Boston, MA[bewerken]

Boston Public Library

Boulogne-sur-Mer[bewerken]

Bibliothèque municipale

Breda[bewerken]

Stadsarchief

Bremen[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek

Brugge[bewerken]

Hoofdbibliotheek Biekorf

OCMW-archief

Stadsarchief

Brussel[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek van België

 • IV 1036   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment).


Cambridge[bewerken]

Cambridge University Library

Wren Library, Trinity College

Cambridge, MA[bewerken]

Harvard, Houghton Library

Cologny[bewerken]

Fondation Martin Bodmer

Chantilly[bewerken]

Musée Condé - Bibliothèque du château

Columbia, MO[bewerken]

University of Missouri, Ellis Library, Special Collections

Columbia, SC[bewerken]

University of South Carolina. Irvin Department of Rare Books and Special Collections

Darmstadt[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Den Bosch[bewerken]

Brabants Historisch Informatie Centrum

 • 9 Domeinen, raad en rentmeester-generaal, 1515-1816, 290 (olim 289A)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, fragment. Brabant, ca. 1350. B[171]

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Den Haag[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek

 • 168 E 5   Der sielen troest. [Jacob Bellaert – De titelpagina van Symon Cock is later ingeplakt], Haarlem, 1484.  I[204]  U[205]
 • 168 G 32 [2]   Laurent d'Orléans, Summe le roy, vertaald door broeder Jan van Brederoede als Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem, 1484.
 • 168 G 43   Tafelboek (uit: Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove. [Utrecht] 1479.  I[216]  U[217]
 • 169 G 56   Jan van Brederode, Des conincs summe. [Jacob Jacobszoon vander Meer en Mauricius Yemantszoon], Delft, 1487. I[228] U[229]
 • 231 G 51   Elckerlijc. [Govaert Back, Antwerpen, ca. 1500].

Huis van het boek - Museum Meermanno-Westreenianum

Detmold[bewerken]

Lippische Landesbibliothek

Deventer[bewerken]

Athenaeumbibliotheek

 • 10 W 7 KL   Hendrik Herp, Spieghel der Volcomenheit, Meister Eckhart, Rede der Unterscheidunge. en 10e-eeuwse fragmenten met onder andere exorcistische teksten. Derde kwart 15e eeuw.
 • 111 C 8 KL    Convoluut: Dialogus Creaturarum (Gouda, 1481), Fabulae Latine van Aesopus (1481), Historia destructionis Troiae (Deventer, 1480-1485), Speculum Stultorum (Utrecht, 1474) en Reynardus vulpes (Utrecht, 1474).

Dordrecht[bewerken]

Regionaal Archief

Düsseldorf[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • K03:F88    Sidrac. 15de eeuw.
 • K02:C116    Psalter. 14de-15de eeuw.
 • K03:F52    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel. 1321.

Erfurt[bewerken]

Universität Erfurt - For­schungs­bi­blio­thek Gotha

 • Membr. II 83   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1486-1500  B[310]  

Erlangen[bewerken]

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Fécamp[bewerken]

Musée du Palais Bénédictine

Frankfurt am Main[bewerken]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

 • Ms. Barth. 171    Maarten Luther, Catechismus. ca 1550.
 • Ms. germ. oct. 32 (Ausst. 43)    Getijdenboek, Middelnederlands en Frans. ca. 1480-1490. B[317]
 • Ms. germ. oct. 33 (Ausst. 45)    Geert Groote, Getijdenboek. ca. 1475-1500. B[318]
 • Ms. germ. qu. 35    Philip Utenbroeke Spiegel historiael (fragment, Tweede Partie, Boek I, kap.67/vs.1-kap.68/vs.24). ca. 1375-1400. B[320]E[321]

Fulda[bewerken]

Hochschul- und Landesbibliothek

Gent[bewerken]

Universiteitsbibliotheek


 • HS.0123   Jacobus de Voragine, Legenda Aurea Winterstuk (Tweede Noordnederlandse vertaling). Den Haag, 1470. B[328]
 • HS.0388   Caesarius van Heisterbach, Dialogus Miraculorum (De eerste Middelnederlandse vertaling). Nederlanden, begin 16e eeuw.
 • HS.1080   Peregrinus de Opole. Leven van Jezus, sermoenen, exempelen en devoties. Brabant, ca. 1450-1500.
 • HS.1273   Jan Yperman, Cyrurgie. Nederlanden, 1440.
 • HS.1360   Jan van Schoonhoven, Henricus Suso en Mechtildis de Hackeborn, Gebeden En Devoties. Nederlanden, ca. 1450-1500.
 • HS.1374   Hein van Aken, Jacob van Maerlant e.a. Heber-serrure Codex (Middelnederlands verzamelhandschrift). Brabant, ca. 1375-1400. B[334]
 • HS.2166   Anna Bijns, Gedichten. ca. 1520-1530.
 • HS.2749/7   Sidrac (fragment). eerste helft 14e eeuw. B[339]
 • BHSL.RES.1295   Des conincs summe. Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, Delft, 1478.

Giessen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Göttingen[bewerken]

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

 • Fab. Rom. VI, 1223   Van Ulenspieghels leven ende schimpelijcke wercken ende wonderlijcke avontueren die hi hadde [...]. Jan van Ghelen de Jonghe, Antwerpen, 1580.  
 • Fab. Rom. X 32   Die conste ende maniere om broot ende vleesch, visch, wyn, gebraet, spijs, dranc ende den vryen kost te kryghen sonder ghelt. Weduwe Jan van Ghelen, Rotterdam, 1610.  U[366]

Graz[bewerken]

Universitätsbibliothek

Greifswald[bewerken]

Universitätsbibliothek Greifswald - Ms 638, seit 1932

Groningen[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Haarlem[bewerken]

Noord-Hollands Archief

Stadhuis

Halle[bewerken]

Frankesche Stiftungen

Hamburg[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Hanover[bewerken]

Rauner Library - Dartmouth College Library

 • Ms. 1302    Getijdenboek (fragment). Vlaanderen, 15de eeuw.

Heidelberg[bewerken]

Universitätsbibliothek

 • Cod. Pal. germ. 403   Heinric van Veldeke, Eneasroman. Straatsburg, 1419. E[393]

Kampen[bewerken]

Stadsarchief

Kassel[bewerken]

Universität Kassel

Keulen[bewerken]

Dombibliothek

 • Codex 1323    Preken. ca. 1550.

Universitäts- und Stadtbibliothek

Historisches Archiv

Kraków[bewerken]

Biblioteka Jagiellońska

 • Berol. mgq 1303 Nr. 3   Hendrik van Veldeke, Eneasroman (fragment). na 1250. B[409]

Lancaster, PA[bewerken]

Franklin & Marshall College, Shadek-Fackenthal Library

Leeds[bewerken]

University Library - Special Collections

 • BC MS 7   Getijdenboek. Delft? en Zuidelijke Nederlanden, ca. 1490 en ca. 1500-1510. B[410]
 • BC MS 14   Getijdenboek. Nederlanden, ca. 1450-1500, met toegevoegde miniaturen uit de eerste helft van de 13de eeuw. B[411]

Leeuwarden[bewerken]

Tresoar

Leiden[bewerken]

Hoogheemraadschap van Rijnland

Universiteitsbibliotheek

Leiden University Libraries Digital Collections : Manuscripts : Dutch Westerse middeleeuwse handschriften - Nederlands


 • BPL 3   Jean Froissart, Chroniques deel I - deel II, vertaald door Gerijt Potter vander Loo. Leiden?, 1470.  B[422]  M[423]

Leipzig[bewerken]

Universitätsbibliothek

Leuven[bewerken]

KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties

 • MS 1495   Gebeden (fragment). 16de eeuw.
 • MS 1511   Gebeden (fragment). 15de eeuw.
 • MS 1512   Gebeden (fragment). 15de eeuw.

KU Leuven Bibliotheken Maurits Sabbe Bibliotheek

Londen[bewerken]

British Library

Los Angeles[bewerken]

UCLA Library

 • Rouse MS. 22   Brevier (fragment). 13de eeuw.

Luik[bewerken]

Bibliothèques Université de Liège

 • XV.B159   Dat sterfboeck. Peter van Os, Zwolle, 1488. I[497] U[498]

Lund[bewerken]

Lund University Library

 • Medeltidshandskrift 33    Psalter. Utrecht, ca. 1500-1525. B[505]
 • Medeltidshandskrift 52    Getijdenboek. Brugge, ca. 1450-1500.

Maastricht[bewerken]

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Madrid[bewerken]

Biblioteca Nacional de España

Mainz[bewerken]

Johannes Gutenberg Universität - Universitätsbibliothek

Manchester[bewerken]

University of Manchester - John Rylands Library

Marburg[bewerken]

Staatsarchiv

Middelburg[bewerken]

Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Montauban[bewerken]

Archives départementales de Tarn-et-Garonne

München[bewerken]

Bayerische Staatsbibliothek

 • 4 Inc.c.a. 365 d6   Jan van Brederode / Laurent d'Orléans, Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem 1484.  E[524]
 • 4 Inc.s.a. 1261   Mellibeus. Govaert Bac, Antwerpen, z.j.  I[525]


 • Cod. germ. 57   Heinric van Veldeke, Eneasroman. 13de-14de eeuw.  E[530]
 • Cod. germ. 106   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, ca. 1425-1475.  B[539]
 • Cod. germ. 185   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, 1475-1500.  B[551]
 • Cod. germ. 477   Jan van Leeuwen; Hendrik Suso Excerpten. Rebdorf, 1475-1500.  B[554]
 • Cod. germ. 5235   Passie. Prinsbisdom Keulen, 1375-1400.  B[560]
 • Cod. germ. 8346   Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1475-1500.Ludwig-Maximilians-Universität München

Münster[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Nantes[bewerken]

Bibliothèque municipale de Nantes

Neuchâtel[bewerken]

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Neurenberg[bewerken]

Germanisches Nationalmuseum

New Brunswick[bewerken]

Rutgers, The State University of New Jersey, Special Collections and University Archives

New Haven[bewerken]

Yale University, Beinecke Rare Book & Manuscript Library

 • Beinecke MS 218   Getijdenboek. Zuidelijke Nederlanden, ca. 1470.

New York[bewerken]

Columbia University, Rare Book and Manuscript Library

New York, Fordham University, Walsh Library, Archives and Special Collections

Nijmegen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen

Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit

Oxford[bewerken]

University of Oxford

Parijs[bewerken]

Bibliothèque de l'Arsenal

Bibliothèque Mazarine

Bibliothèque nationale de France (BnF)

 • MS Néerlandais 1   Boethius, De consolatione philosophiae ("Geschreven voor Lodewijc vanden Gruuthuse [...] door Jan van Kriekenborch, onderdanich dienare, [...] int jaar ons Heeren 1491, den 16en in Maerte").

Philadelphia[bewerken]

Free Library of Philadelphia, Rare Book Department

 • Lewis E 257   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, ca. 1505.

Philadelphia Museum of Art, Department of Prints, Drawings, and Photographs, Bloomfield Moore Collection

University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts

 • Ms. Codex 738   Geert Groote, Getijdenboek. Bisdom Utrecht?, 15de E.

Porrentruy[bewerken]

Bibliothèque cantonale jurassienne

Rijsel[bewerken]

Bibliothèque municipale

Rome[bewerken]

Biblioteca Apostolica Vaticana

eeuw. B[637] E[638] X[639]

Saint John's[bewerken]

Memorial University of Newfoundland. Libraries. Archives and Special Collections

 • BX 2080 1455 Vault     Getijdenboek. Haarlem, ca. 1455-1465.
 • BX 2015 A2 1475 Vault     Missaal. 1475.

Sankt-Gallen[bewerken]

Stiftsbibliothek

Sint-Petersburg[bewerken]

Nationale Bibliotheek van Rusland

Stuttgart[bewerken]

Württembergische Landesbibliothek

Tilburg[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Toruń[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Trogen[bewerken]

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Tübingen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Uppsala[bewerken]

Uppsala University Library

Utrecht[bewerken]

Universiteitsbibliotheek (UBU)


 • UBU Hs. 1017 (Hs 5 F 21)   Thomas van Cantimpré, Dat boec der byen. 15e eeuw. B[667] M[668]
 • UBU Hs. 1040 (Hs 2 D 13)   Ghetiden. 1507-1508.
 • UBU Hs. 1689 (Hs 8 L 4)   Pseudo-Aurelius Augustinus, Eenliker sprake. 1539?Utrechts Archief

Warschau[bewerken]

Biblioteka Narodowa

Washington, DC[bewerken]

The Library of Congress

Wenen[bewerken]

Österreichische Nationalbibliothek

 • Cod. 2861   Hendrik van Veldeke Eneasroman. 1474.

zie ook: Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. fol. 751-fragm. 7. Reconstructie: [735]

Wolfenbüttel[bewerken]

Herzog August Bibliothek

 • Cod. Guelf. 404.9 Novi (14)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw. B[744] E[745]

Wrocław[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Wrocławski

Sjabloon[bewerken]

Handschriften

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. localisering, datering. [753]

Drukken

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. drukker, localisering, datering. [754]


    “ ” ‘ ’

 1. http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/op-weg-naar-een-lijst-van-gedigitaliseerde-middelnederlandse-handschriften-en-drukken/
 2. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002216
 3. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?&recordId=1335#rnull
 4. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002217
 5. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13742&selectedRecordId=13742&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13742
 6. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002218
 7. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13700&selectedRecordId=13700&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam%2C+UB+VU%2C+ms.+XV+05503&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13700
 8. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13708&selectedRecordId=13708&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13708
 9. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016274
 10. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13939&selectedRecordId=13939&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13939
 11. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0021.php#v03
 12. https://ustc.ac.uk/index.php/record/430519
 13. Kritische editie BML
 14. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0059.php
 15. http://ustc.ac.uk/index.php/record/430512
 16. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Galien_Rethore/Galien_Rethore_kritisch.pdf
 17. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0049.php
 18. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0037.php
 19. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/
 20. http://www.vliz.be/nl/open-marien-archief?module=ref&refid=126864
 21. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002589
 22. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002590
 23. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002586
 24. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002588
 25. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002602
 26. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002594
 27. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002596
 28. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002598
 29. https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/bibliotheek/bijzondere-collecties/handschriften/beschrijvingen/neerlandica/
 30. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001440
 31. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001454
 32. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001455
 33. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001442
 34. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001450
 35. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001456
 36. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001443
 37. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001453
 38. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007391
 39. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007392
 40. http://www.dbnl.org/arch/_tij010192701_01/pag/_tij010192701_01.pdf (pp.138-151)
 41. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006905
 42. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006657
 43. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011770
 44. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011774
 45. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011776
 46. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006617
 47. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011771
 48. http://www.jstor.org/stable/43884610
 49. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010589
 50. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004685
 51. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004690
 52. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004687
 53. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009958
 54. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004695
 55. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004692
 56. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009959
 57. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005990
 58. http://data.cerl.org/istc/ij00143000
 59. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436589
 60. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 61. https://data.cerl.org/istc/ig00317000
 62. https://data.cerl.org/istc/ij00140500
 63. http://data.cerl.org/istc/is00671500
 64. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436166
 65. http://data.cerl.org/istc/ic00204750
 66. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 67. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436218
 68. http://data.cerl.org/istc/is00044200
 69. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436302
 70. http://data.cerl.org/istc/ia00743300
 71. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436478
 72. http://data.cerl.org/istc/ic00484820
 73. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435530
 74. https://data.cerl.org/istc/ia00400900
 75. http://data.cerl.org/istc/ih00432500
 76. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436489
 77. http://data.cerl.org/istc/ig00299600
 78. http://data.cerl.org/istc/iv00374000
 79. http://data.cerl.org/istc/im00352100
 80. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002881
 81. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 82. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002883
 83. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002891
 84. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002892
 85. http://www.dbnl.org/tekst/_ren001reno01_01/
 86. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007373
 87. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007388
 88. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002894
 89. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002895
 90. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 91. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 92. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 93. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002897
 94. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002898
 95. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002899
 96. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016184
 97. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 98. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002903
 99. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 100. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002904
 101. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002914
 102. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 103. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 104. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 105. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003003
 106. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003004
 107. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003005
 108. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003007
 109. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003013
 110. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003016
 111. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003019
 112. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003029
 113. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003065
 114. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 115. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002996
 116. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002949
 117. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002976
 118. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002979
 119. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 120. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007484
 121. http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/nieuwe-editie-met-vertaling-van-het-spel-van-het-sacrament-van-niervaert/
 122. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13952&selectedRecordId=13952&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+smeken&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13952
 123. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014768
 124. Diplomatische en kritische editie BML
 125. http://www.mmdc.nl/static/site/highlights/373/The_legend_of_the_Holy_Cross_of_Breda_.html
 126. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006355
 127. http://mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6715&selectedRecordId=6715&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=breda+&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6715
 128. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004653
 129. http://www.dbnl.org/tekst/groo126wond01_01/
 130. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005669
 131. http://www.dbnl.org/tekst/_dit004dits01_01/
 132. http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/detail/%5bAnoniem%5d/Onderdeel-Ms-437-De-hooghe-ende-edele/Handschrift/?itemid=%7Clibrary%2Fv%2Fobbrugge%2Foudedrukken%7C7360&p=brugge_erfgoed
 133. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005673
 134. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008802
 135. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007633
 136. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010039
 137. http://www.dbnl.org/tekst/dene001wara01_01/
 138. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013373
 139. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003795
 140. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005898
 141. https://www.dbnl.org/tekst/_hul001hult02_01/index.php
 142. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003900
 143. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004026
 144. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001695
 145. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001725
 146. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001763
 147. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001764
 148. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 149. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 150. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 151. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 152. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 153. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 154. https://data.cerl.org/istc/ij00218420
 155. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436102
 156. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004318
 157. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004319
 158. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004321
 159. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004322
 160. https://ustc.ac.uk/index.php/record/76298
 161. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006159
 162. http://www.dbnl.org/tekst/_sak001saks02_01/
 163. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006560
 164. http://www.dbnl.org/tekst/maer002stro01_01/
 165. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008005
 166. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007097
 167. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004882
 168. Kritische editie A. von Keller, Stuttgart 1858.
 169. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004886
 170. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001mgys01_01/
 171. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007009
 172. http://hdl.handle.net/11240/e04491d3-9a00-4a2f-903e-098074a030e1
 173. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003108
 174. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 175. http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat06_01/
 176. http://www.dbnl.org/tekst/maer002aave01_01/
 177. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=378&selectedRecordId=378&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=76+E+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r378
 178. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=594&selectedRecordId=594&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+K+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r594
 179. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006745
 180. http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_gru001khee01
 181. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13464&selectedRecordId=13464&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+k+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13464
 182. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009888
 183. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 184. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 185. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 186. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 187. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003115
 188. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=608&selectedRecordId=608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+3&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r608
 189. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003116
 190. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=609&selectedRecordId=609&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+4&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r609
 191. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003117
 192. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=610&selectedRecordId=610&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r610
 193. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006456
 194. Kritische editie W.J.A. Jonckbloet. deel 1, 's Gravenhage 1846; deel 2, 's Gravenhage 1849. Een nieuwe kritische editie, die wezenlijk verschilt van deze, is deels in de maak en deels voltooid in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans.
 195. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=839&selectedRecordId=839&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=129+a+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r839
 196. http://data.cerl.org/istc/ia00209220
 197. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435665
 198. http://data.cerl.org/istc/ip01070000
 199. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438302
 200. http://data.cerl.org/istc/ip01070500
 201. https://data.cerl.org/istc/ic00978700
 202. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 203. http://ustc.ac.uk/index.php/record/743704
 204. https://data.cerl.org/istc/is00361000
 205. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435647
 206. http://data.cerl.org/istc/is00359700
 207. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435412
 208. http://data.cerl.org/istc/iw00010740
 209. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435418</ref168 G 41
 210. http://data.cerl.org/istc/ie00064900
 211. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435376
 212. http://data.cerl.org/istc/ib00956900
 213. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438340
 214. http://data.cerl.org/istc/ir00360500
 215. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438365
 216. http://data.cerl.org/istc/it00010850
 217. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435416
 218. http://data.cerl.org/istc/ij00340500
 219. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435450
 220. http://data.cerl.org/istc/ib00766400
 221. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435406
 222. http://data.cerl.org/istc/is00671200
 223. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438303
 224. http://data.cerl.org/istc/ij00438200
 225. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435451
 226. http://data.cerl.org/istc/ic01022500
 227. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435484
 228. http://data.cerl.org/istc/il00089700
 229. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435520
 230. http://data.cerl.org/istc/ic00204700
 231. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 232. http://data.cerl.org/istc/ia00209250
 233. http://data.cerl.org/istc/il00214000
 234. http://data.cerl.org/istc/ic00905000
 235. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435945
 236. http://data.cerl.org/istc/ib01039950
 237. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435897
 238. http://data.cerl.org/istc/ib00098900
 239. http://data.cerl.org/istc/il00212900
 240. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435299
 241. http://data.cerl.org/istc/is00672000
 242. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435374
 243. http://data.cerl.org/istc/it00010800
 244. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435380
 245. http://data.cerl.org/istc/ic00484800
 246. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435375
 247. http://data.cerl.org/istc/ie00028200
 248. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435444
 249. http://data.cerl.org/istc/ir00135800
 250. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435458
 251. http://data.cerl.org/istc/ie00064700
 252. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435297
 253. http://data.cerl.org/istc/ij00139000
 254. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 255. http://data.cerl.org/istc/ic00411000
 256. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0101.php
 257. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435433
 258. http://data.cerl.org/istc/ih00210000
 259. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438351
 260. http://data.cerl.org/istc/ig00298350
 261. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435641
 262. https://data.cerl.org/istc/is00361100
 263. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435718
 264. https://data.cerl.org/istc/is00361200
 265. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436063
 266. http://data.cerl.org/istc/ia00402200
 267. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435967
 268. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0048.php
 269. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=840928238
 270. http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=833569473
 271. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437024
 272. http://ustc.ac.uk/index.php/record/420580
 273. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/kattendycke/#page=0&accessor=toc&view=homePane
 274. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001534
 275. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 276. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1335&selectedRecordId=1335&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=ka+16&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1335
 277. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000451
 278. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=10531&selectedRecordId=10531&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=10+b+21&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r10531
 279. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009049
 280. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15020&selectedRecordId=15020&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15020
 281. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002204
 282. http://data.cerl.org/istc/ip01025575
 283. https://data.cerl.org/istc/iv00325200
 284. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001635
 285. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14910&selectedRecordId=14910&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14910
 286. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001650
 287. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+13&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 288. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001651
 289. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 290. https://www.rug.nl/research/portal/publications/bedudinghe-op-cantica-canticorum-bewerkende-vertaling-van-glossa-tripartita-super-cantica(22dcea63-d5c9-4ea8-ac1f-6f9a3faa6b5a).html
 291. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001652
 292. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=46&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 293. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016279
 294. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15025&selectedRecordId=15025&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=61&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15025
 295. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007362
 296. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007371
 297. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007381
 298. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006470
 299. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004356
 300. 13424
 301. https://data.cerl.org/istc/ih00429300
 302. 6538
 303. https://data.cerl.org/istc/ic00411600
 304. M38760
 305. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 306. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 307. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 308. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 309. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 310. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002059
 311. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002148
 312. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002149
 313. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008579
 314. http://data.cerl.org/istc/il00185500
 315. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009069
 316. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005899
 317. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005214
 318. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005215
 319. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013296
 320. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005221
 321. http://www.dbnl.org/tekst/uten001twee01_01/index.php
 322. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005223
 323. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011787
 324. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007735
 325. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009112
 326. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007853
 327. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000041
 328. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000047
 329. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000113
 330. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006425
 331. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hade002
 332. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000192
 333. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000213
 334. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000216
 335. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000234
 336. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000242
 337. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000000190
 338. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006622
 339. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006563
 340. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007389
 341. https://www.dbnl.org/tekst/_tij003189201_01/_tij003189201_01_0019.php#146
 342. http://www.dbnl.org/tekst/dene001test01_01/dene001test01_01_0656.php
 343. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 344. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003refe03_01/
 345. http://www.dbnl.org/tekst/roov002reth01_01/index.php
 346. https://data.cerl.org/istc/ij00340500
 347. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402986
 348. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402805
 349. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 350. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/GoedthalsProverbes1568.pdf
 351. https://www.ustc.ac.uk/editions/13557
 352. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007948
 353. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006365
 354. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 355. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 356. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 357. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006691
 358. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 359. https://www.dbnl.org/tekst/_sev001abot01_01/
 360. https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12876.htm
 361. https://data.cerl.org/istc/is00450100?style=expanded
 362. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0027.php
 363. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Rijckaert_zonder_Vreese/Rijckaert_zonder_Vreese_feuilleton_editie.pdf
 364. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0060.php#v16
 365. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0055.php
 366. https://www.ustc.ac.uk/editions/1018385
 367. https://www.ustc.ac.uk/editions/629944
 368. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006062
 369. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006652
 370. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006677
 371. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002150
 372. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002153
 373. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008581
 374. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002104
 375. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002114
 376. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002118
 377. https://www.dbnl.org/tekst/_que002199601_01/_que002199601_01_0023.php
 378. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002119
 379. https://www.dbnl.org/tekst/_par002part02_01/
 380. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008255
 381. http://www.dbnl.org/tekst/_boe007boec01_01/_boe007boec01_01_0001.php
 382. http://data.cerl.org/istc/ig00638500
 383. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005584
 384. https://www.ustc.ac.uk/editions/436691
 385. https://www.ustc.ac.uk/editions/403645
 386. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006428
 387. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007379
 388. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007377
 389. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008295
 390. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007384
 391. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008297
 392. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007378
 393. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 394. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007263
 395. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011949
 396. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006368
 397. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 398. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 399. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 400. http://data.cerl.org/istc/ih00067000
 401. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010449
 402. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005007
 403. https://books.google.be/books?id=9mwUAAAAQAAJ&dq=horae%20belgicae%20volume%209&pg=PT35#v=onepage&q&f=false
 404. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 405. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004898
 406. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005013
 407. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005116
 408. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003002
 409. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003001
 410. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005856
 411. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010206
 412. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005908
 413. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002809
 414. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15727&selectedRecordId=15727&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+290&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15727
 415. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002813
 416. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15659&selectedRecordId=15659&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+1804&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15659
 417. http://www.dbnl.org/tekst/_flo004flor02_01/
 418. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15365&selectedRecordId=15365&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=leiden%2C+HR&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15365
 419. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 420. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 421. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407327
 422. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001878
 423. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4869&selectedRecordId=4869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jean+froissart&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4869
 424. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000006
 425. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 426. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4914&selectedRecordId=4914&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4914
 427. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001901
 428. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5499&selectedRecordId=5499&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=bpl+76+c&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5499
 429. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010447
 430. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1792&selectedRecordId=1792&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Leiden&shelfmark=bpl+1010&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1792
 431. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001927
 432. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001928
 433. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 434. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1797&selectedRecordId=1797&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+1215&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1797
 435. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002018
 436. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002024
 437. http://www.dbnl.org/tekst/_wra001mgys01_01/
 438. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=2079&selectedRecordId=2079&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+3085&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r2079
 439. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000843
 440. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14190&selectedRecordId=14190&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+183&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14190
 441. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000001
 442. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14191&selectedRecordId=14191&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+191&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14191
 443. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000847
 444. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14197&selectedRecordId=14197&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+194&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14197
 445. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000848
 446. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14200&selectedRecordId=14200&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+195&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14200
 447. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000853
 448. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14408&selectedRecordId=14408&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dirc+Potter&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14408
 449. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001347
 450. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001384
 451. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14629&selectedRecordId=14629&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+ltk+360&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14629
 452. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008155
 453. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001405
 454. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14772&selectedRecordId=14772&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+van+Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14772
 455. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001410
 456. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14658&selectedRecordId=14658&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=lorreinen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14658
 457. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 458. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001478
 459. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14660&selectedRecordId=14660&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Couchi&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14660
 460. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001414
 461. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14664&selectedRecordId=14664&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Godfried+van+WEvel&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14664
 462. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001425
 463. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14686&selectedRecordId=14686&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=alexanders+geesten&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14686
 464. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011410
 465. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006662
 466. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001505
 467. Kritische editie P. Leendertz. Leiden 1912.
 468. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14798&selectedRecordId=14798&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Floris+ende+Blancefloer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14798
 469. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006930
 470. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002182
 471. http://www.dbnl.org/tekst/_bli001eers03_01/317   
 472. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000007335
 473. http://www.dbnl.org/tekst/maer002spie00_01/
 474. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/
 475. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 476. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 477. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 478. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004295
 479. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004296
 480. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 481. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004302
 482. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004375
 483. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004387
 484. http://www.dbnl.org/tekst/pisa001nver01_01/
 485. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004436
 486. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004545
 487. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0002.php
 488. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0003.php
 489. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004458
 490. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005728
 491. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011591
 492. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 493. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 494. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 495. http://data.cerl.org/istc/it00348000
 496. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435974
 497. http://data.cerl.org/istc/ia01121100
 498. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435943
 499. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 500. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 501. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 502. http://data.cerl.org/istc/ia00117000
 503. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436506
 504. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007247
 505. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005901
 506. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006796
 507. http://www.dbnl.org/tekst/_lun001lund02_01/_lun001lund02_01_0001.php
 508. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006466
 509. http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=3JQmooJuGJ/BNMADRID/151860818/9
 510. https://www.blogs.uni-mainz.de/handschriftencensus/mainz-ub-ms-72/
 511. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 512. https://data.cerl.org/istc/ia00924600
 513. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0006.php
 514. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 515. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 516. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 517. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BARTANG.htm#GW03423
 518. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 519. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 520. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BREIBER.htm#GW05081
 521. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 522. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW03948.htm
 523. http://data.cerl.org/istc/ib00435000
 524. Editie Tinbergen [1]
 525. http://data.cerl.org/istc/ia00209600
 526. Kritische editie G. Degroote DBNL
 527. https://www.ustc.ac.uk/index.php/record/78045
 528. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005361
 529. Diplomatische editie F.A. Snellaert, 2 dln. Brussel 1860-1861.
 530. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 531. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005362
 532. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 533. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006453
 534. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 535. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005365
 536. Kritische editie A. Beets. Groningen 1885
 537. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005366
 538. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005367
 539. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005368
 540. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005370
 541. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005371
 542. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005372
 543. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005373
 544. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005374
 545. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005375
 546. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005376
 547. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005377
 548. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005378
 549. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005379
 550. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005380
 551. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005381
 552. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005382
 553. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 554. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006988
 555. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006820
 556. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005390
 557. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005391
 558. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 559. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 560. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005396
 561. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 562. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013777
 563. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005354
 564. http://data.cerl.org/istc/ib00766500
 565. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435528
 566. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 567. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 568. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014593
 569. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/EVANQUE.htm#GWVIII154A
 570. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0106.php
 571. https://www.academia.edu/805394/Jan_de_Scheereres_Triumphe_ghedaen_te_brugghe_ter_intreye_van_caerle._Teksteditie_met_inleiding_en_aantekeningen
 572. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436934
 573. https://ustc.ac.uk/index.php/record/437080
 574. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 575. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001vosr01_01/
 576. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007140
 577. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007369
 578. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008925
 579. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006367
 580. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008000
 581. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006655
 582. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006640
 583. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006674
 584. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006656
 585. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007380
 586. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008518
 587. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 588. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/aken002ever01_01_0008.php
 589. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006716
 590. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/boen001mvri01_01_0006.php
 591. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001553
 592. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4352&selectedRecordId=4352&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=188&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4352
 593. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4400&selectedRecordId=4400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=205&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4400
 594. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6622&selectedRecordId=6622&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=301&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6622
 595. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6606&selectedRecordId=6606&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=306&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6606
 596. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6498&selectedRecordId=6498&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=31&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Nijmegen&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6498
 597. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4401&selectedRecordId=4401&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=316&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4401
 598. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6522&selectedRecordId=6522&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6522
 599. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=6
 600. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 601. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000005394
 602. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009231
 603. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008599
 604. https://data.cerl.org/istc/iv00314500
 605. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 606. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006553
 607. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006429
 608. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_dit004
 609. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 610. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 611. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 612. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 613. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Paris_ende_Vienne/feuilleton_editie_cumulatief.pdf
 614. http://data.cerl.org/istc/ip00113800
 615. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435854
 616. http://data.cerl.org/istc/ib01093500
 617. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436642
 618. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 619. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 620. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008111
 621. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008963
 622. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010008
 623. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008056
 624. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008135
 625. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008026
 626. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015273
 627. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008964
 628. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005903
 629. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007397
 630. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008147
 631. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008961
 632. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007919
 633. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005911
 634. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007280
 635. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007923
 636. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007920
 637. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008521
 638. http://www.dbnl.org/tekst/_tij003193101_01/_tij003193101_01_0011.php
 639. https://digi.vatlib.it/mss/detail/Borgh.200
 640. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403021
 641. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/feuilleton_editie.pdf
 642. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004572
 643. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004571
 644. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0025.php
 645. Diplomatische editie H. Brinkman en J. Schenkel. 2 dln. Hilversum 1997.
 646. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006771
 647. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0050.php
 648. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000545
 649. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/index.php
 650. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5620&selectedRecordId=5620&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5620
 651. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=4
 652. https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek
 653. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002171
 654. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008365
 655. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006371
 656. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 657. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 658. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 659. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006016
 660. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008985
 661. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007284
 662. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 663. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 664. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 665. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001141
 666. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9608&selectedRecordId=9608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dat+boec+van+den+claren&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9608
 667. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001142
 668. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9578&selectedRecordId=9578&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1017&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9578
 669. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001143
 670. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9276&selectedRecordId=9276&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1018&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9276
 671. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001176
 672. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9399&selectedRecordId=9399&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1177&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9399
 673. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001177
 674. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9400&selectedRecordId=9400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1178&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9400
 675. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001178
 676. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9584&selectedRecordId=9403&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1179&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9403
 677. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001179
 678. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9405&selectedRecordId=9405&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=1180&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9405
 679. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001180
 680. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001181
 681. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001184
 682. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9382&selectedRecordId=9382&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1328&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9382
 683. nog toe te voegen
 684. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001185
 685. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9387&selectedRecordId=9387&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1329&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9387
 686. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 687. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001188
 688. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001189
 689. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001190
 690. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001191
 691. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 692. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9439&selectedRecordId=9439&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1803&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9439
 693. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006543
 694. http://www.dbnl.org/tekst/_hat001hatt03_01/
 695. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13653&selectedRecordId=13653&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=hattem&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13653
 696. http://wemal.let.uu.nl/hattem-c5.html
 697. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 698. Kritische editie BML
 699. http://data.cerl.org/istc/il00116000
 700. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 701. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435730
 702. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 703. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 704. http://data.cerl.org/istc/ih00286000
 705. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0099.php
 706. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438295
 707. http://data.cerl.org/istc/ip00115000
 708. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436201
 709. p. 14-21
 710. http://data.cerl.org/istc/ib00099000
 711. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436514
 712. Diplomatische editie A.M. Duinhoven, Zwolle 1969.
 713. http://data.cerl.org/istc/ic00204760
 714. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 715. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436432
 716. https://data.cerl.org/istc/ib01274000
 717. Diplomatische editie BML
 718. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436815
 719. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 720. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436813
 721. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436711
 722. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436819
 723. https://www.ustc.ac.uk/editions/436913
 724. http://www.dbnl.org/tekst/_lim001limb02_01/
 725. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0018.php
 726. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436951
 727. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0039.php
 728. https://ustc.ac.uk/index.php/record/438100
 729. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006191
 730. http://data.onb.ac.at/rec/AC13946724
 731. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006542
 732. https://www.textualscholarship.nl/?p=7015
 733. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 734. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 735. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 736. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=1
 737. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403153
 738. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0028.php
 739. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437941
 740. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0015.php
 741. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005340
 742. http://www.dbnl.org/tekst/_nat001natu01_01/
 743. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008790
 744. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005344
 745. http://www.dbnl.org/tekst/maer002mgys01_01/
 746. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005330
 747. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008610
 748. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008869
 749. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 750. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 751. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002653
 752. http://www.dbnl.org/tekst/_ver016199001_01/_ver016199001_01_0003.php
 753. link editie
 754. link editie