Wikisource:Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken in binnen- en buitenlandse bibliotheken

Uit Wikisource

Deze lijst is een wensdroom van velen. Maar wie de Esopische fabel over de klagende muizen kent, die een perfect alarmsysteem bedacht hadden tegen de kat des huizes, voelt de vraag al aankomen: Wie bindt de kat de bel aan? Hopelijk leidt de oproep in www.neerlandistiek.nl [1] tot voldoende deelnemers om binnen afzienbare tijd een representatieve lijst samen te stellen van gedigitaliseerde bronnen. Na het inwinnen van advies, enig nadenken en grensoverschrijdend overleg is gekozen voor dit medium en dit format. Als iedereen die van deze lijst gebruik wenst te maken op onderstaande wijze ook een paar links invoert dan komen wij een heel eind. In beginsel bevat deze lijst links naar gedigitaliseerde handschriften en gedrukte boeken in (een van de varianten van) het Middelnederlands. We nemen ook handschriften op die buiten de huidige grenzen van het Nederlandse taalgebied zijn gemaakt, maar wel tot de Middelnederlandse tekstoverlevering zijn te rekenen. Ook teksten die in het overgangsgebied oostelijk Middelnederlands-Niederdeutsch zitten, de handschriften met Veldekes lyriek en Eneasroman en Duitse bewerkingen zijn welkom. Als eindjaar kiezen wij AD 1568, het begin van de 80-jarige Oorlog, dan houden de Middeleeuwen hier definitief op. Maar als bij gebrek aan een 16e-eeuwse druk een 17e-eeuwse druk gevonden kan worden die direct teruggaat op die verloren gegane laatmiddeleeuwse druk, dan is er voor die jongere druk ook plaats in de herberg. Willem Kuiper (Universiteit van Amsterdam) en Dirk Schoenaers.


Voordat u begint: U wordt dringend aangeraden om voordat u op een link klikt, eerst de Ctrl-toets in te drukken. Doet u dat, dan wordt de link in een nieuwe pagina geopend. Doet u dat niet, dan wordt deze pagina overschreven door de nieuwe pagina, wat meestal onhandig of ongewenst is.

Voordat u verder gaat: Als u eerst een Wikipedia account aanmaakt, of als u dat al heeft, uzelf eerst aanmeldt alvorens bij te dragen, dan kunnen wij reageren op uw bijdrage. Draagt u anoniem bij, dan kan dat niet.

Work in progress: Als u wilt bijdragen door enkele links van onderstaand materiaal voor uw rekening te nemen: graag! Kijk wel steeds eerst eventjes na of de signatuur nog niet in dit overzicht is opgenomen. Natuurlijk staat het u vrij materiaal bij te dragen uit andere bibliotheken.

 • Onder Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Utrecht en Athenaeumbibliotheek Deventer vindt u telkens een link naar (uitgebreide) lijsten met gedigitaliseerd Nederlands materiaal.
 • Heel wat complete digitale facsimiles van vroege Nederlandse drukken uit Europese bibliotheken (waaronder de KB in Den Haag) zijn vrij toegankelijk via de verzameling Early European Books op archive.org.


In de 'voetnoten' wordt verwezen naar de volgende naslagwerken / databases:


 • Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (BNM-I)
 • M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. ’s-Gravenhage 1981.
 • Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)
 • Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)
 • Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)
 • Short Title Catalogue Netherlands (STCN)
 • Universal Short Title Catalogue (USTC)
 • Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV)


De vette letters worden gebruikt als siglen bij de 'voetnoten', zodat visueel duidelijk is, waarheen de link voert. De letter E staat voor Editie en verwijst naar een online editie van de desbetreffende tekst. Aanvullende informatie wordt gemarkeerd met de X van eXtra.


Amsterdam[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (UBVU)

 • UBVU XV.05560   Getijdenboek in de vertaling van Geert Groote (1340-1384), met communie- en aflaatgebeden.  B[9]  M[10]

Antwerpen[bewerken]

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC)


Museum Plantin Moretus


Rijksarchief te Antwerpen, Verzameling Losse Aanwinsten

 • Nr. 147.1 (olim nr. 15)   Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Zuidoost-Vlaanderen?, ca. 1300-1350.  B[31]
 • Nr 147.2 (olim nr. 15)    Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Zuidoost-Vlaanderen?, ca. 1300-1350.  B[32]


UAntwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootchap X[33]

 • Hs Neerl 14   Johannes Brugman, Sermoenen. Zuidoost Limburg?, ca. 1525.  B[41]
 • Hs Neerl 15/2   Wybeert van Andernaken? (fragment) recto verso. Westelijke Nederlanden, ca. 1375-1400.  B[43]  E [44]
 • Hs Neerl 16    Jacob van Maerlant Spiegel historiael (fragment Eerste Partie, Boek I, kap.36, vs.4-8 en vs.54-58; kap.38, vs.14-18 en vs.63-67) recto verso. ca. 1300-1350.  B[46]
 • Hs Neerl 26   Refterlezingen. Bisdom Kamerijk, reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus, ca. 1550.  B[48]
 • Hs Neerl. 385/2   Hadewijch, Werken. Oost-Brabant?, ca. 1500-1525.  B[50]
 • Hs Neerl 413/1   Spreukstrofen (fragment). Zuid-Limburgse kopie van een Oost-Vlaams/Brabantse spreukenverzameling. 14de eeuw.  B[51]


UAntwerpen Bijzondere Collecties

Arnhem[bewerken]

Gelders Archief

Ballarat[bewerken]

Art Gallery of Ballarat

Baltimore[bewerken]

The Walters Art Museum

Belle | Bailleul[bewerken]

Musée Benoît de Puydt

Berlijn[bewerken]

Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz


 • MS germ. fol. 282   Hendrik van Veldeke, Eneasroman. ca. 1220-1230.
 • MS germ. fol. 736-fragm. 27   Preek (fragment).  B[96]
 • MS germ. fol. 751-fragm. 4    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw.  B[101]

Bethlehem, PA[bewerken]

Lehigh University, Special Collections

Boston, MA[bewerken]

Boston Public Library

Boulogne-sur-Mer[bewerken]

Bibliothèque municipale

Breda[bewerken]

Stadsarchief

Bremen[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek

 • msc 0055   Getijdenboek. Leiden (Tertiarissen Roomburg, midden 15e eeuw.  B[153]

Brugge[bewerken]

Hoofdbibliotheek Biekorf

OCMW-archief

Stadsarchief

Brussel[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek van België

 • II 138   Jan van Leeuwen, Werken. Hoeilaart, 1400-1425.  B[177]
 • IV 828   Philip Utenbroeke, Spiegel historiael (fragment Tweede Partie, Boek VI, kap.32/vs.10-29, kap.33/vs.9-28, kap.39/vs.16-35 en kap.40/vs.15-35). Holland, ca. 1400. B[197]
 • IV 1036   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment).


Cambridge[bewerken]

Cambridge University Library

Queens' College

Wren Library, Trinity College

Cambridge, MA[bewerken]

Harvard, Houghton Library

Chantilly[bewerken]

Musée Condé - Bibliothèque du château

Colmar[bewerken]

Bibliothèque municipale

Cologny[bewerken]

Fondation Martin Bodmer

Columbia, MO[bewerken]

University of Missouri, Ellis Library, Special Collections

Columbia, SC[bewerken]

University of South Carolina. Irvin Department of Rare Books and Special Collections

Darmstadt[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

Den Bosch[bewerken]

Brabants Historisch Informatie Centrum

 • 9 Domeinen, raad en rentmeester-generaal, 1515-1816, 290 (olim 289A)    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, fragment. Brabant, ca. 1350. B[236]

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Den Haag[bewerken]

Koninklijke Bibliotheek

 • 168 E 5   Der sielen troest. [Jacob Bellaert – De titelpagina van Symon Cock is later ingeplakt], Haarlem, 1484.  I[270]  U[271]
 • 168 G 32 [2]   Laurent d'Orléans, Summe le roy, vertaald door broeder Jan van Brederoede als Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem, 1484.
 • 168 G 43   Tafelboek (uit: Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove. [Utrecht] 1479.  I[282]  U[283]
 • 169 G 56   Jan van Brederode, Des conincs summe. [Jacob Jacobszoon vander Meer en Mauricius Yemantszoon], Delft, 1487. I[294] U[295]
 • 231 G 51   Elckerlijc. [Govaert Back, Antwerpen, ca. 1500].
 • KW 78 E 54   Adriaen Coenen, Visboeck. Scheveningen 1577-1579.

Huis van het boek - Museum Meermanno-Westreenianum

Detmold[bewerken]

Lippische Landesbibliothek

Deventer[bewerken]

Athenaeumbibliotheek

 • 10 W 7 KL   Hendrik Herp, Spieghel der Volcomenheit; Meister Eckhart, Rede der Unterscheidunge.; 10e-eeuwse fragmenten met onder andere exorcistische teksten. Derde kwart 15e eeuw.
 • 111 C 8 KL    Convoluut: Dialogus Creaturarum (Gouda, 1481), Fabulae Latine van Aesopus (1481), Historia destructionis Troiae (Deventer, 1480-1485), Speculum Stultorum (Utrecht, 1474) en Reynardus vulpes (Utrecht, 1474).

Dordrecht[bewerken]

Regionaal Archief

Dresden[bewerken]

 • Mscr.Dresd.App.1343   Gebedenboek. Oost-Vlaanderen, ca. 1480-1490.

Düsseldorf[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • K02:C116    Psalter. 14de-15de eeuw.
 • K03:F52    Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragmenten). 1321.
 • K03:F88    Sidrac. 15de eeuw.

Edinburg[bewerken]

National Library of Scotland

Manuscripts from the Low Countries

Erfurt[bewerken]

Universität Erfurt - For­schungs­bi­blio­thek Gotha

 • Membr. II 83   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1486-1500  B[395]  

Erlangen[bewerken]

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Fécamp[bewerken]

Musée du Palais Bénédictine

Frankfurt am Main[bewerken]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

 • Ms. Barth. 171    Maarten Luther, Catechismus. ca 1550.
 • Ms. germ. oct. 32 (Ausst. 43)    Getijdenboek, Middelnederlands en Frans. ca. 1480-1490. B[403]
 • Ms. germ. oct. 33 (Ausst. 45)    Geert Groote, Getijdenboek. ca. 1475-1500. B[404]
 • Ms. germ. qu. 35    Philip Utenbroeke Spiegel historiael (fragment, Tweede Partie, Boek I, kap.67/vs.1-kap.68/vs.24). ca. 1375-1400. B[406]E[407]

Fulda[bewerken]

Hochschul- und Landesbibliothek

Gent[bewerken]

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren


Universiteitsbibliotheek


 • HS.0123   Jacobus de Voragine, Legenda Aurea Winterstuk (Tweede Noordnederlandse vertaling). Den Haag, 1470. B[415]
 • HS.0388   Caesarius van Heisterbach, Dialogus Miraculorum (De eerste Middelnederlandse vertaling). Nederlanden, begin 16e eeuw.
 • HS.1080   Peregrinus de Opole. Leven van Jezus, sermoenen, exempelen en devoties. Brabant, ca. 1450-1500.
 • HS.1273   Jan Yperman, Cyrurgie. Nederlanden, 1440.
 • HS.1360   Jan van Schoonhoven, Henricus Suso en Mechtildis de Hackeborn, Gebeden En Devoties. Nederlanden, ca. 1450-1500.
 • HS.1374   Jacob van Maerlant e.a. Heber-serrure Codex (Middelnederlands verzamelhandschrift). Brabant, ca. 1375-1400. B[421]
 • HS.2166   Anna Bijns, Gedichten. ca. 1520-1530.
 • HS.2749/7   Sidrac (fragment). eerste helft 14e eeuw. B[426]
 • BHSL.RES.1295   Des conincs summe. Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, Delft, 1478.

Giessen[bewerken]

Universitätsbibliothek

 • Hs. NF 345   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). Nederlanden, ca. 1350-1375. X[447]

Göttingen[bewerken]

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

 • Fab. Rom. X 32   Die conste ende maniere om broot ende vleesch, visch, wyn, gebraet, spijs, dranc ende den vryen kost te kryghen sonder ghelt. Weduwe Jan van Ghelen, Rotterdam, 1610.  U[456]

Graz[bewerken]

Universitätsbibliothek

Greifswald[bewerken]

Universitätsbibliothek Greifswald - Ms 638, seit 1932

Groningen[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Haarlem[bewerken]

Noord-Hollands Archief

Stadhuis

Halle[bewerken]

Frankesche Stiftungen

Hamburg[bewerken]

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Hannover[bewerken]

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek | Niedersächsische Landesbibliothek

Hanover (NH)[bewerken]

Rauner Library - Dartmouth College Library

 • Ms. 1302   Getijdenboek (fragment). Vlaanderen, 15de eeuw.

Hattem[bewerken]

Bibliotheek Stichting Oud-Hattem

Heeswijk Dinther[bewerken]

Abdij van Berne

Heidelberg[bewerken]

Universitätsbibliothek

 • Cod. Pal. germ. 403   Heinric van Veldeke, Eneasroman. Straatsburg, 1419. E[498]

Innsbruck[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Jena[bewerken]

Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena

Kampen[bewerken]

Stadsarchief

Karlsruhe[bewerken]

Badische Landesbibliothek

Kassel[bewerken]

Universität Kassel

Keulen[bewerken]

Dombibliothek

 • Codex 1323   Preken. ca. 1550.

Universitäts- und Stadtbibliothek

Historisches Archiv

Koblenz[bewerken]

Landeshauptarchiv Koblenz

Kopenhagen[bewerken]

Det Kongelige Bibliotek

Kraków[bewerken]

Biblioteka Jagiellońska

 • Berol. mgq 1303 Nr. 3   Hendrik van Veldeke, Eneasroman (fragment). na 1250. B[522]

Lancaster, PA[bewerken]

Franklin & Marshall College, Shadek-Fackenthal Library

Leeds[bewerken]

University Library - Special Collections

 • BC MS 7   Getijdenboek. Delft? en Zuidelijke Nederlanden, ca. 1490 en ca. 1500-1510. B[523]
 • BC MS 14   Getijdenboek. Nederlanden, ca. 1450-1500, met toegevoegde miniaturen uit de eerste helft van de 13de eeuw. B[524]

Leeuwarden[bewerken]

Tresoar

Leiden[bewerken]

Hoogheemraadschap van Rijnland

Universiteitsbibliotheek

Leiden University Libraries Digital Collections : Manuscripts : Dutch Westerse middeleeuwse handschriften - Nederlands


 • BPL 3   Jean Froissart, Chroniques deel I - deel II, vertaald door Gerijt Potter vander Loo. Leiden?, 1470.  B[535]  M[536]
 • BPL 14 C   Jacob van Maerlant, Scolastica (Rijmbijbel). Nederlanden (Gelre of Overijssel), ca. 1460-1470.

Leipzig[bewerken]

Universitätsbibliothek

Leuven[bewerken]

KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties

 • MS 1495   Gebeden (fragment). 16de eeuw.
 • MS 1511   Gebeden (fragment). 15de eeuw.
 • MS 1512   Gebeden (fragment). 15de eeuw.

KU Leuven Bibliotheken Maurits Sabbe Bibliotheek

Londen[bewerken]

British Library

 • Harley MS 3828   Getijdenboek. Vlaanderen (Brugge?) en Noord-Brabant (?), 1440-1500.  B[610]

Los Angeles[bewerken]

UCLA Library

 • Rouse MS. 22   Brevier (fragment). 13de eeuw.

Luik[bewerken]

Bibliothèques Université de Liège

 • XV.B159   Dat sterfboeck. Peter van Os, Zwolle, 1488.  I[621]  U[622]

Lund[bewerken]

Lund University Library

 • Medeltidshandskrift 33    Psalter. Utrecht, ca. 1500-1525. B[629]
 • Medeltidshandskrift 52    Getijdenboek. Brugge, ca. 1450-1500.

Maastricht[bewerken]

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Madrid[bewerken]

Biblioteca Nacional de España

Mainz[bewerken]

Johannes Gutenberg Universität - Universitätsbibliothek

Manchester[bewerken]

University of Manchester - John Rylands Library

Marburg[bewerken]

Staatsarchiv

Middelburg[bewerken]

Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Montauban[bewerken]

Archives départementales de Tarn-et-Garonne

München[bewerken]

Bayerische Staatsbibliothek

 • 4 Inc.c.a. 365 d6   Jan van Brederode / Laurent d'Orléans, Des conincs summe. [Jacob Bellaert], Haarlem 1484.  E[650]
 • 4 Inc.s.a. 1261   Mellibeus. Govaert Bac, Antwerpen, z.j.  I[651]


 • Cod. germ. 57   Heinric van Veldeke, Eneasroman. 13de-14de eeuw.  E[656]
 • Cod. germ. 106   Geert Groote, Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, ca. 1425-1475.  B[665]
 • Cod. germ. 185   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, 1475-1500.  B[677]
 • Cod. germ. 477   Jan van Leeuwen; Hendrik Suso Excerpten. Rebdorf, 1475-1500.  B[680]
 • Cod. germ. 5235   Passie. Prinsbisdom Keulen, 1375-1400.  B[686]
 • Cod. germ. 8346   Getijdenboek. Noordelijke Nederlanden, 1475-1500.


Ludwig-Maximilians-Universität München

Münster[bewerken]

Universitäts- und Landesbibliothek

 • N.R. 1553 (Cod 75)    Pseudo-Augustinus, [1] Verklaring der boetpsalmen]. 1475-1500.  B[705]
 • N.R. 5502 (Cod 82)   Getijdenboek. Oostelijk Nederland (Arnhem?), 1503-1525.  B[706]

Nantes[bewerken]

Bibliothèque municipale de Nantes

Neuchâtel[bewerken]

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Neurenberg[bewerken]

Germanisches Nationalmuseum

New Brunswick[bewerken]

Rutgers, The State University of New Jersey, Special Collections and University Archives

New Haven[bewerken]

Yale University, Beinecke Rare Book & Manuscript Library

 • Beinecke MS 218   Getijdenboek. Zuidelijke Nederlanden, ca. 1470.

New York[bewerken]

Columbia University, Rare Book and Manuscript Library

New York, Fordham University, Walsh Library, Archives and Special Collections

New York, The Morgan Library & Museum

Nijmegen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen

Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit

 • Hs. 485   Manuale. Zuidoost-Nederland, ca. 1502-1516.  M[746]
 • Hs. 610   Gebedenboek. Maastricht (klooster Maagdendries), ca. 1500.  X [747]

Oudenaarde[bewerken]

Stadsarchief Oudenaarde

Oxford[bewerken]

University of Oxford

Parijs[bewerken]

Bibliothèque de l'Arsenal

Bibliothèque Mazarine

Bibliothèque nationale de France (BnF)

 • Ms Allemand 333   1) geestelijke brief, inc. Jhesum Christum met mijnen armen ghebede ende al dat ic vermach in tijt ende in eewicheit voer vriendelike gruete ghescreven in dat doerwonde herte Christi; 2) Jacob van M(a)erlant, Scolastica in dietschen (Rijmbijbel) fragmenten.
 • MS Néerlandais 1   Boethius, De consolatione philosophiae ("Geschreven voor Lodewijc vanden Gruuthuse [...] door Jan van Kriekenborch, onderdanich dienare, [...] int jaar ons Heeren 1491, den 16en in Maerte").

Philadelphia[bewerken]

Free Library of Philadelphia, Rare Book Department

 • Lewis E 257   Geert Groote, Getijdenboek. Oostelijke Nederlanden, ca. 1505.

Philadelphia Museum of Art, Department of Prints, Drawings, and Photographs, Bloomfield Moore Collection

University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts

 • Ms. Codex 738   Geert Groote, Getijdenboek. Bisdom Utrecht?, 15de E.

Porrentruy[bewerken]

Bibliothèque cantonale jurassienne

Rijsel[bewerken]

Bibliothèque municipale

Rome[bewerken]

Biblioteca Apostolica Vaticana

Rostock[bewerken]

Universität Rostock

Mss. theol. 24   Getijdenboek. Utrecht, ca. 1440-1450.

 • Mss. theol. 30   Gebedenboek. Westelijke Nederlanden (Utrecht?), ca. 1450-1475.

Saint John's[bewerken]

Memorial University of Newfoundland. Libraries. Archives and Special Collections

 • BX 2080 1455 Vault     Getijdenboek. Haarlem, ca. 1455-1465.
 • BX 2015 A2 1475 Vault     Missaal. 1475.

Sankt-Gallen[bewerken]

Stiftsbibliothek

Sint-Petersburg[bewerken]

Nationale Bibliotheek van Rusland

Sint-Winoksbergen | Bergues[bewerken]

Bibliothèque patrimoniale

Stuttgart[bewerken]

Württembergische Landesbibliothek

Tilburg[bewerken]

Universiteitsbibliotheek

Toruń[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Trogen[bewerken]

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Tübingen[bewerken]

Universitätsbibliothek

Uppsala[bewerken]

Uppsala University Library

Utrecht[bewerken]

Universiteitsbibliotheek (UBU)


 • UBU Hs. 1040 (Hs 2 D 13)   Ghetiden. 1507-1508.
 • UBU Hs. 1689 (Hs 8 L 4)   Pseudo-Aurelius Augustinus, Eenliker sprake. 1539?Utrechts Archief

Warschau[bewerken]

Biblioteka Narodowa

Washington, DC[bewerken]

The Library of Congress

Lijst van Nederlandstalige items in de gedigitaliseerde Special Collections

Weimar[bewerken]

Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Wenen[bewerken]

Österreichische Nationalbibliothek

 • Cod. 2861   Hendrik van Veldeke Eneasroman. 1474.

Österreichisches Staatsarchiv

Wolfenbüttel[bewerken]

Herzog August Bibliothek

 • Cod. Guelf. 404.9 Novi (14)   Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (fragment). 14de eeuw.  B[914]  E[915]

Wrocław[bewerken]

Universiteitsbibliotheek Uniwersytet Wrocławski

Sjabloon[bewerken]

Handschriften

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. localisering, datering. [923]

Drukken

 • signatuur   auteur(s), [link titel]. drukker, localisering, datering. [924]


    “ ” ‘ ’

 1. http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/op-weg-naar-een-lijst-van-gedigitaliseerde-middelnederlandse-handschriften-en-drukken/
 2. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002216
 3. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?&recordId=1335#rnull
 4. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002217
 5. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13742&selectedRecordId=13742&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13742
 6. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002218
 7. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13700&selectedRecordId=13700&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam%2C+UB+VU%2C+ms.+XV+05503&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13700
 8. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13708&selectedRecordId=13708&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13708
 9. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016274
 10. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13939&selectedRecordId=13939&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Amsterdam+VU&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13939
 11. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0021.php#v03
 12. https://ustc.ac.uk/index.php/record/430519
 13. Kritische editie BML
 14. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0059.php
 15. http://ustc.ac.uk/index.php/record/430512
 16. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Galien_Rethore/Galien_Rethore_kritisch.pdf
 17. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0049.php
 18. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0037.php
 19. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/
 20. http://www.vliz.be/nl/open-marien-archief?module=ref&refid=126864
 21. https://ustc.ac.uk/editions/437654
 22. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002589
 23. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002590
 24. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002586
 25. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002588
 26. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002602
 27. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002594
 28. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002596
 29. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002598
 30. https://anet.be/submit.phtml?UDses=163121818%3A840715&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=%25Start:bopwexe&UDopac=opacmpm&UDextra=c:lvd:12901329
 31. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008075
 32. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008078
 33. https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/bibliotheek/bijzondere-collecties/handschriften/beschrijvingen/neerlandica/
 34. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001440
 35. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001454
 36. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001455
 37. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001442
 38. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001450
 39. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001456
 40. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001443
 41. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001453
 42. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007391
 43. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007392
 44. http://www.dbnl.org/arch/_tij010192701_01/pag/_tij010192701_01.pdf (pp.138-151)
 45. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006905
 46. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006657
 47. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011770
 48. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011774
 49. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011776
 50. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006617
 51. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011771
 52. https://fragmentology.ms/issues/4-2021/middle-dutch-alexander/
 53. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007573
 54. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010589
 55. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009960
 56. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004685
 57. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004691
 58. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004690
 59. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008597
 60. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004687
 61. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011051
 62. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009958
 63. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004700
 64. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004695
 65. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004700
 66. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004692
 67. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009959
 68. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005990
 69. http://www.jstor.org/stable/43884610
 70. http://data.cerl.org/istc/ij00143000
 71. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436589
 72. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 73. https://data.cerl.org/istc/ig00317000
 74. https://data.cerl.org/istc/ij00140500
 75. http://data.cerl.org/istc/is00671500
 76. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436166
 77. http://data.cerl.org/istc/ic00204750
 78. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 79. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436218
 80. http://data.cerl.org/istc/is00044200
 81. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436302
 82. http://data.cerl.org/istc/ia00743300
 83. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436478
 84. http://data.cerl.org/istc/ic00484820
 85. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435530
 86. https://data.cerl.org/istc/ia00400900
 87. http://data.cerl.org/istc/ih00432500
 88. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436489
 89. http://data.cerl.org/istc/ig00299600
 90. http://data.cerl.org/istc/iv00374000
 91. http://data.cerl.org/istc/im00352100
 92. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002881
 93. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 94. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002883
 95. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002886
 96. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002891
 97. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002892
 98. http://www.dbnl.org/tekst/_ren001reno01_01/
 99. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007373
 100. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007388
 101. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002893
 102. hhttps://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002894
 103. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002895
 104. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 105. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 106. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 107. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002897
 108. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002898
 109. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002899
 110. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016184
 111. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 112. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002903
 113. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 114. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002904
 115. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002914
 116. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 117. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 118. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 119. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003003
 120. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003004
 121. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003005
 122. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003007
 123. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003013
 124. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003016
 125. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003019
 126. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003023
 127. Thom Mertens & Dieuwke E. van der Poel e.a. (ed.), Het liederenhandschrift Berlijn 190. Hilversum, 2013.
 128. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003029
 129. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003065
 130. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 131. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002996
 132. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008242
 133. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002949
 134. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002976
 135. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007585
 136. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002979
 137. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 138. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009122
 139. http://hdl.handle.net/11240/7da3f7ae-d9bf-4566-a88b-7bfad3644636
 140. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007484
 141. http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/nieuwe-editie-met-vertaling-van-het-spel-van-het-sacrament-van-niervaert/
 142. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13952&selectedRecordId=13952&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+smeken&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13952
 143. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014768
 144. Diplomatische en kritische editie BML
 145. http://www.mmdc.nl/static/site/highlights/373/The_legend_of_the_Holy_Cross_of_Breda_.html
 146. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006355
 147. http://mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6715&selectedRecordId=6715&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=breda+&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6715
 148. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004653
 149. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004646
 150. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004648
 151. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004650
 152. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004651
 153. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004652
 154. http://www.dbnl.org/tekst/groo126wond01_01/
 155. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005669
 156. http://www.dbnl.org/tekst/_dit004dits01_01/
 157. http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/detail/%5bAnoniem%5d/Onderdeel-Ms-437-De-hooghe-ende-edele/Handschrift/?itemid=%7Clibrary%2Fv%2Fobbrugge%2Foudedrukken%7C7360&p=brugge_erfgoed
 158. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005673
 159. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008802
 160. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007633
 161. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010039
 162. http://www.dbnl.org/tekst/dene001wara01_01/
 163. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013373
 164. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003609
 165. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003616
 166. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000002363
 167. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003669
 168. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003678
 169. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003795
 170. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003871
 171. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003872
 172. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005898
 173. https://www.dbnl.org/tekst/_hul001hult02_01/index.php
 174. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003900
 175. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003927
 176. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003928
 177. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004003
 178. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004004
 179. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004026
 180. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004135
 181. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001695
 182. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001725
 183. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001762
 184. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001763
 185. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001764
 186. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007361
 187. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001774
 188. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001795
 189. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 190. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 191. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 192. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001817
 193. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php
 194. http://www.narrative-sources.be/ms_link_nl.php?link=902
 195. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001823
 196. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001823
 197. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001843
 198. https://data.cerl.org/istc/ij00218420
 199. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 200. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 201. https://www.dbnl.org/tekst/_jaa033187001_01/_jaa033187001_01_0001.php
 202. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 203. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436102
 204. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006952
 205. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004318
 206. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004319
 207. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004321
 208. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004322
 209. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007764
 210. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007765
 211. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007766
 212. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005902
 213. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005912
 214. https://ustc.ac.uk/index.php/record/76298
 215. https://data.cerl.org/istc/ih00281000
 216. https://www.ustc.ac.uk/editions/436380
 217. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006159
 218. http://www.dbnl.org/tekst/_sak001saks02_01/
 219. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006560
 220. http://www.dbnl.org/tekst/maer002stro01_01/
 221. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008005
 222. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004733
 223. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004866
 224. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007097
 225. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004734
 226. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004842
 227. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004707
 228. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004734
 229. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004735
 230. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004877
 231. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004882
 232. Kritische editie A. von Keller, Stuttgart 1858.
 233. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004881
 234. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004886
 235. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001mgys01_01/
 236. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007009
 237. http://hdl.handle.net/11240/e04491d3-9a00-4a2f-903e-098074a030e1
 238. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003108
 239. http://www.dbnl.org/tekst/_die002kuip01_01/
 240. http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat06_01/
 241. http://www.dbnl.org/tekst/maer002aave01_01/
 242. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=378&selectedRecordId=378&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=76+E+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r378
 243. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=594&selectedRecordId=594&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+K+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r594
 244. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006745
 245. http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_gru001khee01
 246. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13464&selectedRecordId=13464&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=79+k+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13464
 247. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009888
 248. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 249. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 250. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003114
 251. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=16869&selectedRecordId=16869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+2&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r16869
 252. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003115
 253. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=608&selectedRecordId=608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+3&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r608
 254. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003116
 255. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=609&selectedRecordId=609&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+4&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r609
 256. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003117
 257. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=610&selectedRecordId=610&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=128+e+5&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r610
 258. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006456
 259. Kritische editie W.J.A. Jonckbloet. deel 1, 's Gravenhage 1846; deel 2, 's Gravenhage 1849. Een nieuwe kritische editie, die wezenlijk verschilt van deze, is deels in de maak en deels voltooid in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans.
 260. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=839&selectedRecordId=839&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=129+a+10&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r839
 261. http://data.cerl.org/istc/ia00209220
 262. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435665
 263. http://data.cerl.org/istc/ip01070000
 264. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438302
 265. http://data.cerl.org/istc/ip01070500
 266. https://data.cerl.org/istc/ic00978700
 267. https://data.cerl.org/istc/im00013450
 268. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 269. http://ustc.ac.uk/index.php/record/743704
 270. https://data.cerl.org/istc/is00361000
 271. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435647
 272. http://data.cerl.org/istc/is00359700
 273. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435412
 274. http://data.cerl.org/istc/iw00010740
 275. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435418</ref168 G 41
 276. http://data.cerl.org/istc/ie00064900
 277. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435376
 278. http://data.cerl.org/istc/ib00956900
 279. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438340
 280. http://data.cerl.org/istc/ir00360500
 281. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438365
 282. http://data.cerl.org/istc/it00010850
 283. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435416
 284. http://data.cerl.org/istc/ij00340500
 285. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435450
 286. http://data.cerl.org/istc/ib00766400
 287. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435406
 288. http://data.cerl.org/istc/is00671200
 289. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438303
 290. http://data.cerl.org/istc/ij00438200
 291. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435451
 292. http://data.cerl.org/istc/ic01022500
 293. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435484
 294. http://data.cerl.org/istc/il00089700
 295. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435520
 296. http://data.cerl.org/istc/ic00204700
 297. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 298. http://data.cerl.org/istc/ia00209250
 299. http://data.cerl.org/istc/il00214000
 300. http://data.cerl.org/istc/ic00905000
 301. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435945
 302. http://data.cerl.org/istc/ib01039950
 303. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435897
 304. http://data.cerl.org/istc/ib00098900
 305. http://data.cerl.org/istc/il00212900
 306. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435299
 307. http://data.cerl.org/istc/is00672000
 308. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435374
 309. http://data.cerl.org/istc/it00010800
 310. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435380
 311. http://data.cerl.org/istc/ic00484800
 312. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435375
 313. http://data.cerl.org/istc/ie00028200
 314. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435444
 315. http://data.cerl.org/istc/ir00135800
 316. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435458
 317. http://data.cerl.org/istc/ie00064700
 318. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435297
 319. http://data.cerl.org/istc/ij00139000
 320. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 321. http://data.cerl.org/istc/ic00411000
 322. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0101.php
 323. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435433
 324. http://data.cerl.org/istc/ih00210000
 325. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438351
 326. http://data.cerl.org/istc/ig00298350
 327. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435641
 328. https://data.cerl.org/istc/is00361100
 329. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435718
 330. https://data.cerl.org/istc/is00361200
 331. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436063
 332. http://data.cerl.org/istc/ia00402200
 333. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435967
 334. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0048.php
 335. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=840928238
 336. http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=833569473
 337. http://ustc.ac.uk/index.php/record/437024
 338. http://ustc.ac.uk/index.php/record/420580
 339. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/kattendycke/#page=0&accessor=toc&view=homePane
 340. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001534
 341. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 342. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1335&selectedRecordId=1335&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=ka+16&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1335
 343. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000451
 344. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=10531&selectedRecordId=10531&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=10+b+21&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r10531
 345. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009049
 346. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15020&selectedRecordId=15020&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15020
 347. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002204
 348. http://data.cerl.org/istc/ip01025575
 349. https://data.cerl.org/istc/iv00325200
 350. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001635
 351. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14910&selectedRecordId=14910&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14910
 352. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001650
 353. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+13&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 354. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001651
 355. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer+101+D+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 356. https://www.rug.nl/research/portal/publications/bedudinghe-op-cantica-canticorum-bewerkende-vertaling-van-glossa-tripartita-super-cantica(22dcea63-d5c9-4ea8-ac1f-6f9a3faa6b5a).html
 357. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001652
 358. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14986&selectedRecordId=14986&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=46&showMap=1&freetextsearch=Deventer&shelfmark=101&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14986
 359. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000016279
 360. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15025&selectedRecordId=15025&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=61&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Deventer&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15025
 361. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002040
 362. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002041
 363. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002042
 364. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002043
 365. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002044
 366. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009444
 367. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002046
 368. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002047
 369. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004334
 370. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004336
 371. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004337
 372. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007323
 373. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004341
 374. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004343
 375. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004344
 376. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004345
 377. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007811
 378. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004347
 379. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004348
 380. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007381
 381. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004356
 382. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007371
 383. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007362
 384. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006470
 385. 13424
 386. https://data.cerl.org/istc/ih00429300
 387. 6538
 388. https://data.cerl.org/istc/ic00411600
 389. M38760
 390. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 391. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 392. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 393. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0105.php
 394. https://ustc.ac.uk/editions/436787
 395. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002059
 396. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002147
 397. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002148
 398. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002149
 399. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008579
 400. http://data.cerl.org/istc/il00185500
 401. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009069
 402. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005899
 403. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005214
 404. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005215
 405. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013296
 406. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005221
 407. http://www.dbnl.org/tekst/uten001twee01_01/index.php
 408. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005223
 409. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011787
 410. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007735
 411. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009112
 412. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007853
 413. http://hdl.handle.net/11240/d15b99fe-2b3c-4ba8-badb-49bea7da506e
 414. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000041
 415. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000047
 416. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000113
 417. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006425
 418. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hade002
 419. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000192
 420. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000213
 421. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000216
 422. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000234
 423. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000242
 424. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000000190
 425. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006622
 426. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006563
 427. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007389
 428. https://www.dbnl.org/tekst/_tij003189201_01/_tij003189201_01_0019.php#146
 429. http://www.dbnl.org/tekst/dene001test01_01/dene001test01_01_0656.php
 430. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 431. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003refe03_01/
 432. http://www.dbnl.org/tekst/roov002reth01_01/index.php
 433. https://data.cerl.org/istc/ij00340500
 434. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402986
 435. https://ustc.ac.uk/index.php/record/402805
 436. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 437. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/GoedthalsProverbes1568.pdf
 438. https://www.ustc.ac.uk/editions/13557
 439. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007948
 440. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006365
 441. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 442. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 443. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 444. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006691
 445. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 446. http://hdl.handle.net/11240/e6e73789-bb76-4bb4-a3e6-2de2d819a454
 447. https://jlupub.ub.uni-giessen.de/server/api/core/bitstreams/51f1cb89-7775-4491-8f50-69ba57b6201d/content
 448. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006712
 449. https://www.dbnl.org/tekst/_sev001abot01_01/
 450. https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12876.htm
 451. https://data.cerl.org/istc/is00450100?style=expanded
 452. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0027.php
 453. http://bouwstoffen.kantl.be/bml/Rijckaert_zonder_Vreese/Rijckaert_zonder_Vreese_feuilleton_editie.pdf
 454. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0060.php#v16
 455. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0055.php
 456. https://www.ustc.ac.uk/editions/1018385
 457. https://www.ustc.ac.uk/editions/429335
 458. https://www.ustc.ac.uk/editions/629944
 459. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006062
 460. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013200
 461. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006652
 462. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006677
 463. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002150
 464. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002153
 465. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008581
 466. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005933
 467. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002104
 468. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002105
 469. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002114
 470. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002116
 471. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002118
 472. https://www.dbnl.org/tekst/_que002199601_01/_que002199601_01_0023.php
 473. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002119
 474. https://www.dbnl.org/tekst/_par002part02_01/
 475. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008255
 476. http://www.dbnl.org/tekst/_boe007boec01_01/_boe007boec01_01_0001.php
 477. http://data.cerl.org/istc/ig00638500
 478. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005584
 479. https://www.ustc.ac.uk/editions/436691
 480. https://www.ustc.ac.uk/editions/403645
 481. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006704
 482. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17021&selectedRecordId=17021&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17021
 483. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17024&selectedRecordId=17024&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17024
 484. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007416
 485. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17031&selectedRecordId=17031&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17031
 486. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007514
 487. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17060&selectedRecordId=17060&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17060
 488. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005987
 489. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=17040&selectedRecordId=17040&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=heeswijk&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r17040
 490. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007545
 491. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006428
 492. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007379
 493. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007377
 494. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008295
 495. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007384
 496. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008297
 497. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007378
 498. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 499. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007263
 500. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006559
 501. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008656
 502. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002163
 503. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011949
 504. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006368
 505. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 506. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 507. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 508. http://data.cerl.org/istc/ih00067000
 509. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010449
 510. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005007
 511. https://books.google.be/books?id=9mwUAAAAQAAJ&dq=horae%20belgicae%20volume%209&pg=PT35#v=onepage&q&f=false
 512. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005159
 513. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004898
 514. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005013
 515. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005116
 516. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009090
 517. https://www.dbnl.org/tekst/_que002199601_01/_que002199601_01_0023.php
 518. https://www.ustc.ac.uk/editions/437065
 519. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002998
 520. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002957
 521. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003002
 522. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003001
 523. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005856
 524. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010206
 525. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005908
 526. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002809
 527. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15727&selectedRecordId=15727&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+290&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15727
 528. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002813
 529. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15659&selectedRecordId=15659&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leeuwarden+1804&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15659
 530. http://www.dbnl.org/tekst/_flo004flor02_01/
 531. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=15365&selectedRecordId=15365&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=leiden%2C+HR&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r15365
 532. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 533. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 534. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407327
 535. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001878
 536. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4869&selectedRecordId=4869&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jean+froissart&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4869
 537. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001882
 538. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000006
 539. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/
 540. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4914&selectedRecordId=4914&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+14&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4914
 541. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001885
 542. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001901
 543. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5499&selectedRecordId=5499&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=bpl+76+c&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5499
 544. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001907
 545. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010447
 546. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1792&selectedRecordId=1792&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Leiden&shelfmark=bpl+1010&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1792
 547. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001927
 548. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001928
 549. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 550. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=1797&selectedRecordId=1797&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+1215&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r1797
 551. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002018
 552. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002024
 553. http://www.dbnl.org/tekst/_wra001mgys01_01/
 554. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=2079&selectedRecordId=2079&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+bPL+3085&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r2079
 555. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005280
 556. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000843
 557. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14190&selectedRecordId=14190&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+183&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14190
 558. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000001
 559. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14191&selectedRecordId=14191&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+191&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14191
 560. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000847
 561. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14197&selectedRecordId=14197&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+194&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14197
 562. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000848
 563. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14200&selectedRecordId=14200&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+UB+LTK+195&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14200
 564. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000853
 565. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14408&selectedRecordId=14408&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dirc+Potter&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14408
 566. http://hdl.handle.net/11240/88336fb6-2770-4d86-acef-93c60bd72c1f
 567. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001347
 568. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001384
 569. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14629&selectedRecordId=14629&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Leiden+ltk+360&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14629
 570. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008155
 571. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001405
 572. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14772&selectedRecordId=14772&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Jan+van+Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14772
 573. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001410
 574. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14658&selectedRecordId=14658&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=lorreinen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14658
 575. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 576. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001478
 577. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14660&selectedRecordId=14660&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Couchi&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14660
 578. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001414
 579. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14664&selectedRecordId=14664&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Godfried+van+WEvel&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14664
 580. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001425
 581. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14686&selectedRecordId=14686&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=alexanders+geesten&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14686
 582. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011410
 583. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006662
 584. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001505
 585. Kritische editie P. Leendertz. Leiden 1912.
 586. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=14798&selectedRecordId=14798&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Floris+ende+Blancefloer&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r14798
 587. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006930
 588. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002179
 589. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002182
 590. http://hdl.handle.net/11240/ad0e5e5e-e26b-4eb5-b32a-cc836df22247
 591. http://www.dbnl.org/tekst/_bli001eers03_01/317   
 592. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000007335
 593. http://www.dbnl.org/tekst/maer002spie00_01/
 594. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/
 595. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 596. http://www.dbnl.org/tekst/_gri001grim01_01/
 597. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 598. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004295
 599. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004296
 600. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 601. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004302
 602. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004375
 603. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004387
 604. http://www.dbnl.org/tekst/pisa001nver01_01/
 605. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004436
 606. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004545
 607. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0002.php
 608. http://www.dbnl.org/tekst/kalf003midd01_01/kalf003midd01_01_0003.php
 609. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015578
 610. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004526
 611. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004458
 612. https://data.cerl.org/istc/im00162200
 613. https://data.cerl.org/istc/ia00209350
 614. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005728
 615. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011591
 616. http://data.cerl.org/istc/ic00475000
 617. http://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/
 618. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436467
 619. http://data.cerl.org/istc/it00348000
 620. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435974
 621. http://data.cerl.org/istc/ia01121100
 622. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435943
 623. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 624. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 625. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 626. http://data.cerl.org/istc/ia00117000
 627. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436506
 628. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007247
 629. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005901
 630. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006796
 631. http://www.dbnl.org/tekst/_lun001lund02_01/_lun001lund02_01_0001.php
 632. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006466
 633. http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=3JQmooJuGJ/BNMADRID/151860818/9
 634. https://www.blogs.uni-mainz.de/handschriftencensus/mainz-ub-ms-72/
 635. https://bouwstoffen.kantl.be/bml/Appollonius_van_Thyro/AvT_Delft_1493_kritisch_cumulatief.pdf
 636. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
 637. https://data.cerl.org/istc/ia00924600
 638. http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0006.php
 639. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006498
 640. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 641. http://data.cerl.org/istc/ig00298000
 642. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 643. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BARTANG.htm#GW03423
 644. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 645. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 646. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BREIBER.htm#GW05081
 647. http://data.cerl.org/istc/ib01191000
 648. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW03948.htm
 649. http://data.cerl.org/istc/ib00435000
 650. Editie Tinbergen [2]
 651. http://data.cerl.org/istc/ia00209600
 652. Kritische editie G. Degroote DBNL
 653. https://www.ustc.ac.uk/index.php/record/78045
 654. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005361
 655. Diplomatische editie F.A. Snellaert, 2 dln. Brussel 1860-1861.
 656. http://www.dbnl.org/tekst/veld028thfr02_01/
 657. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005362
 658. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 659. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006453
 660. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005363
 661. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005365
 662. Kritische editie A. Beets. Groningen 1885
 663. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005366
 664. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005367
 665. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005368
 666. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005370
 667. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005371
 668. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005372
 669. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005373
 670. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005374
 671. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005375
 672. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005376
 673. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005377
 674. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005378
 675. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005379
 676. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005380
 677. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005381
 678. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005382
 679. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 680. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006988
 681. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006820
 682. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005390
 683. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005391
 684. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 685. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005392
 686. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005396
 687. http://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/index.php
 688. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000013777
 689. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005354
 690. http://data.cerl.org/istc/ib00766500
 691. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435528
 692. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 693. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 694. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000014593
 695. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/EVANQUE.htm#GWVIII154A
 696. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0106.php
 697. https://www.dbnl.org/tekst/_his003hist01_01/
 698. https://www.ustc.ac.uk/editions/425508
 699. https://www.academia.edu/805394/Jan_de_Scheereres_Triumphe_ghedaen_te_brugghe_ter_intreye_van_caerle._Teksteditie_met_inleiding_en_aantekeningen
 700. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436934
 701. https://ustc.ac.uk/index.php/record/437080
 702. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006100
 703. http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern02_01/
 704. http://www.dbnl.org/tekst/_vos001vosr01_01/
 705. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011942
 706. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006091
 707. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000011942
 708. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007140
 709. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007369
 710. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008925
 711. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006367
 712. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008000
 713. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006655
 714. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006640
 715. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006674
 716. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006656
 717. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007380
 718. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008518
 719. http://www.dbnl.org/tekst/maer002npau01_01/
 720. http://www.dbnl.org/tekst/aken002ever01_01/aken002ever01_01_0008.php
 721. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006716
 722. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/boen001mvri01_01_0006.php
 723. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004684
 724. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001553
 725. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000324
 726. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4352&selectedRecordId=4352&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=188&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4352
 727. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4400&selectedRecordId=4400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=205&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4400
 728. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000342
 729. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4409&selectedRecordId=4409&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=76&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4409
 730. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6622&selectedRecordId=6622&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=301&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6622
 731. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6606&selectedRecordId=6606&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=306&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6606
 732. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6498&selectedRecordId=6498&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=31&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Nijmegen&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6498
 733. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000364
 734. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4411&selectedRecordId=4411&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=151&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4411
 735. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=4401&selectedRecordId=4401&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=316&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r4401
 736. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6522&selectedRecordId=6522&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=91&showMap=1&freetextsearch=Nijmegen&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6522
 737. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006805
 738. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=6527&selectedRecordId=6527&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=322&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r6527
 739. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007792
 740. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13636&selectedRecordId=13636&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=463&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13636
 741. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006980
 742. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13666&selectedRecordId=13666&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=464&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13666
 743. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13671&selectedRecordId=13671&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=475&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13671
 744. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007793
 745. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13643&selectedRecordId=13643&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=478&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13643
 746. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13647&selectedRecordId=13647&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=485&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13647
 747. https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/geschiedenis/radboud-erfgoed/gebedenboek-maagdendries/
 748. hhttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12279.htm
 749. https://data.cerl.org/istc/ih00067000
 750. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14120.htm
 751. https://data.cerl.org/istc/ij00197400
 752. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14094.htm
 753. https://data.cerl.org/istc/ij00142000
 754. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW14094.htm
 755. https://data.cerl.org/istc/ij00142000
 756. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006489
 757. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=6
 758. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435394
 759. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004439
 760. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/teksten/TEXT000000005394
 761. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000009231
 762. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008599
 763. https://www.ustc.ac.uk/editions/407516
 764. https://data.cerl.org/istc/iv00314500
 765. https://ustc.ac.uk/index.php/record/407295
 766. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006553
 767. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006429
 768. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_dit004
 769. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 770. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 771. http://data.cerl.org/istc/ic00775500
 772. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435434
 773. https://www.ustc.ac.uk/editions/441129
 774. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 775. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 776. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Paris_ende_Vienne/feuilleton_editie_cumulatief.pdf
 777. http://data.cerl.org/istc/ip00113800
 778. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435854
 779. http://data.cerl.org/istc/ib01093500
 780. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436642
 781. http://data.cerl.org/istc/is00660000
 782. https://ustc.ac.uk/index.php/record/435544
 783. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008111
 784. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008963
 785. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010008
 786. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008056
 787. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008135
 788. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008026
 789. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015273
 790. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008964
 791. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005903
 792. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007397
 793. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008147
 794. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008961
 795. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007919
 796. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005911
 797. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007280
 798. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007923
 799. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007920
 800. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008521
 801. http://www.dbnl.org/tekst/_tij003193101_01/_tij003193101_01_0011.php
 802. https://digi.vatlib.it/mss/detail/Borgh.200
 803. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002536
 804. http://ustc.ac.uk/index.php/record/403021
 805. http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/feuilleton_editie.pdf
 806. https://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=22387
 807. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015403
 808. https://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=22405
 809. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004572
 810. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000004571
 811. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0025.php
 812. Diplomatische editie H. Brinkman en J. Schenkel. 2 dln. Hilversum 1997.
 813. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006771
 814. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0050.php
 815. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000545
 816. http://www.dbnl.org/tekst/boen001mvri01_01/index.php
 817. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=5620&selectedRecordId=5620&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Boendale&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r5620
 818. http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=4
 819. https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek
 820. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002171
 821. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008365
 822. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006371
 823. http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0009.php
 824. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001wjaj01_01/
 825. http://www.dbnl.org/tekst/_lor001lorr02_01/
 826. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006016
 827. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008985
 828. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000007284
 829. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006708
 830. http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/
 831. http://data.cerl.org/istc/ib00142000
 832. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435725
 833. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001141
 834. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9608&selectedRecordId=9608&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Dat+boec+van+den+claren&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9608
 835. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001142
 836. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9578&selectedRecordId=9578&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1017&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9578
 837. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001143
 838. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9276&selectedRecordId=9276&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1018&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9276
 839. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001176
 840. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9399&selectedRecordId=9399&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1177&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9399
 841. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001177
 842. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9400&selectedRecordId=9400&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1178&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9400
 843. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001178
 844. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9584&selectedRecordId=9403&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=1179&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9403
 845. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001179
 846. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9405&selectedRecordId=9405&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=16&showMap=1&freetextsearch=1180&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9405
 847. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001180
 848. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001181
 849. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001184
 850. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9382&selectedRecordId=9382&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1328&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9382
 851. nog toe te voegen
 852. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001185
 853. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9387&selectedRecordId=9387&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1329&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9387
 854. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 855. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001188
 856. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001189
 857. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001190
 858. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001191
 859. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000001214
 860. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=9439&selectedRecordId=9439&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=Type+in+query&shelfmark=Utrecht+1803&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r9439
 861. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006543
 862. http://www.dbnl.org/tekst/_hat001hatt03_01/
 863. http://www.mmdc.nl/static/site/search/detail.html?searchMode=advanced&recordId=13653&selectedRecordId=13653&maximumRecords=15&recordDisplayLevel=1&startRecord=1&showMap=1&freetextsearch=hattem&shelfmark=Type+in+query...+%28autocompleted%29&author=Type+in+query...+%28autocompleted%29&title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&startyear=Type+in+query&endyear=Type+in+query&alt-title=Type+in+query...+%28autocompleted%29&incipit=Type+in+query&annotation_contents=Type+in+query&contains=null&language=null&language_original=null&translator=Type+in+query...+%28autocompleted%29&type=null&keyword=Type+in+query&person=Type+in+query...+%28autocompleted%29&medium=null&script=Type+in+query&scribe=Type+in+query...+%28autocompleted%29&binding=null&binder=Type+in+query...+%28autocompleted%29&region=null&place=Type+in+query&patron=Type+in+query...+%28autocompleted%29&collection=Type+in+query...+%28autocompleted%29#r13653
 864. http://wemal.let.uu.nl/hattem-c5.html
 865. http://data.cerl.org/istc/ir00278000
 866. Kritische editie BML
 867. http://data.cerl.org/istc/il00116000
 868. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 869. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435730
 870. http://data.cerl.org/istc/il00111000
 871. http://ustc.ac.uk/index.php/record/435612
 872. http://data.cerl.org/istc/ih00286000
 873. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0099.php
 874. http://ustc.ac.uk/index.php/record/438295
 875. http://data.cerl.org/istc/ip00115000
 876. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436201
 877. p. 14-21
 878. http://data.cerl.org/istc/ib00099000
 879. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436514
 880. Diplomatische editie A.M. Duinhoven, Zwolle 1969.
 881. http://data.cerl.org/istc/ic00204760
 882. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0092.php
 883. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436432
 884. https://data.cerl.org/istc/ib01274000
 885. Diplomatische editie BML
 886. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436815
 887. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0110.php#v08
 888. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436813
 889. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436711
 890. https://ustc.ac.uk/index.php/record/436819
 891. https://bouwstoffen.kantl.be/bml/Spiegel_der_duecht/Den_spiegel_der_duecht_ende_der_eerbaerheyt_kritische_editie.pdf
 892. https://www.ustc.ac.uk/editions/436913
 893. http://www.dbnl.org/tekst/_lim001limb02_01/
 894. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0018.php
 895. http://ustc.ac.uk/index.php/record/436951
 896. https://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0039.php
 897. https://ustc.ac.uk/index.php/record/438100
 898. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002559
 899. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006191
 900. http://data.onb.ac.at/rec/AC13946724
 901. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000010694
 902. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006542
 903. https://www.textualscholarship.nl/?p=7015
 904. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002896
 905. http://www.iter-austriacum.at/fragmenta/ein-fragment-des-dietsche-doctrinale-zwischen-wien-und-berlin/
 906. https://fragmentarium.ms/overview/F-7x5c
 907. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006503
 908. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000000005
 909. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002509
 910. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002510
 911. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005340
 912. http://www.dbnl.org/tekst/_nat001natu01_01/
 913. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008790
 914. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005344
 915. http://www.dbnl.org/tekst/maer002mgys01_01/
 916. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000005330
 917. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008610
 918. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000008869
 919. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 920. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000015621
 921. https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000002653
 922. http://www.dbnl.org/tekst/_ver016199001_01/_ver016199001_01_0003.php
 923. link editie
 924. link editie