Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Duitschland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Duitschland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ]

Duitschland.

– Onder de landbouwers langs den Beneden-Rijn heerscht eene algemeene agitatie tegen de politieverordening der districtsregeering van Dusseldorf, krachtens welke de trichinenschouwing, te beginnen 1 April 1893, in het geheele district verplichtend is gesteld. Een gemeenteraad heeft het voorstel tot oprichting van een daartoe benoodigd bureau verworpen; bij andere gemeenteraden zijn voorstellen ter verwerping ingekomen, en op verscheidene plaatsen worden door vereenigingen stappen gedaan om de uitvoering te belemmeren. Men verwacht evenwel, dat het niets zal baten.

Emin Pacha.

Het „Colonial Blatt“ spreekt tegen, dat Emin Pacha vermoord zou zijn. Hij bevindt zich bij het Victoriameer, ontbloot van wapenen en voorraad, en tracht den weg naar de kust te vinden.

– De Kiezer heeft aan baron Von Reitzenstein, den overwinnaar op den „Distanzritt“ Berlijn–Weenen, de orde van de IJzeren Kroon verleend.