Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Een Rattenhistorie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Een Rattenhistorie’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ]

Een Rattenhistorie.

Uit Nederland. – Een bewoner van de Bloemgracht te Amsterdam maakte heel wat beweging in zijn omgeving. Hoewel hij gewoon is zijn jonge vrouw wachtende te vinden met den middagpot, vond hij Vrijdagmiddag bij zijn thuiskomst alles doodsch en stil. Maar boven op de kamer wachtte hem nog grooter verrassing.

Binnenkomende, zag hij zijn vrouw boven op de tafel zitten met bij elkaar gebonden rokken en.... in den hoek der kamer, in de bedstede zijn schoonmoeder.

„Wat was er dan toch gebeurd?“

Dat bleek hem al spoedig uit het verwarde geroep van de twee vrouwen.

„Jan!“ schreeuwden ze, „Jan, er is een groote rat uit den schoorsteen gesprongen in het portaal en nu zit hij hier ergens onder, hij is wel zóó!“ en hierbij werd ongeveer de grootte van een volwassen haas aangewezen.

Nu, Jan moest natuurlijk raad schaffen.

Beneden hem woont een artillerist-schutter en afgaande op den goeden reuk, waarin onze dapperen staan, gaat hij naar beneden en vraagt om den schutter en... zijne sabel ter leen.

Wie beschrijft zijn verbazing.

Daar vertelt „juffrouw beneden“ hem, dat alles maar larie is, er is heelemaal geen rat.

Maar waarom dan die wanorde op de kamer en mijn vrouws moeder in bed, m’n vrouw....

Och, me lieve stumpert, wat ben jij groen; het is komedie, anders niks, ze binne uit geweest en der is je zelt zien“....

„Wa, wablieft u, ik groen, ik, tien jaar lang hoornblazer geweest in Indië, ik....

In minder dan geen tijd is de man de trap weer op, en in nog minder tijd is schoonmama uit bed gewerkt en de trap af, natuurlijk onder luidklinkend protest, dat alle omwonenden tezamen deed loopen.

In dien tusschentijd had „Jan,“ door de vreeselijkste bedreigingen, vrouwlief gedwongen de waarheid te zeggen en die waarheid was, hetgeen de buurvrouw had gezegd. Wat een geluk, dat de krijgshaftige schutter met zijn sabel nog niet in den strijd gemengd was; nu bepaalde het zich tot medegedeelde en bleef geruimen tijd een massa nieuwsgierigen het geval bespreken.