Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Eene verhuring van landerijen in het dorp Rinsumageest (Fr.)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Eene verhuring van landerijen in het dorp Rinsumageest (Fr.) [...]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ] – Eene verhuring van landerijen in het dorp Rinsumageest (Fr.) zou door de notarissen Hellema en Van Kleffens gehouden worden. Om niet tegen elkander op te bieden, en daardoor de pachtprijzen te doen stijgen, hadden de gegadigden zich met elkaar verstaan en eene commissie uit de notabele ingezetenen uit het dorp benoemd, die opdracht had alle perceelen tegen niet te hoogen prijs te huren. Later zouden dan de gehuurde perceelen onderling verdeeld worden. Wat geschiedde nu bij de verhuring? Een persoon, die met de afspraak niets te maken had, mijnde het eerste perceel, dat hem gegund werd; met het tweede ging het idem, en misschien zou het ook aldus met het derde perceel gegaan zijn. Maar daaraan kwam het niet toe. De verbonden huurders maakten korte metten; de persoon werd hals over kop van de bovenzaal afgeworpen, zonder de trap te raken. Tot veler verwondering kreeg de man geen letsel. De notarissen – die tegen dergelijke handelwijze protesteerden – wilden met de verhuring niet verder gaan, doch nu werden de huurders zoo kwaad, dat zij de lichten uitbliezen, de deuren sloten, en ten slotte door allerlei dreigementen de notarissen dwongen, de verhuring af te doen en de perceelen te gunnen voor de prijzen, die door „den bond“ geboden werden en welke natuurlijk niet hoog waren. Op last der justitie is een onderzoek naar deze feiten ingesteld.

– – –