Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Engeland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Engeland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ]

Engeland.

– Van belang is, dat voor eenige dagen, een der aanhangers van de regeering zich in een brief aan de „Times“ tamelijk scherp heeft uitgelaten tegen een home rule-ontwerp, waarbij er scheiding zou komen tusschen Ierland en Engeland voor wat de rijksaangelegenheden betreft. De briefschrijver is Edward Reed, een bekend scheepsingenieur, die zegt niets anders te willen dan vrijheid voor de Ieren, om hun locale belangen te regelen; maar meer ook niet. En meer kan ook het Parlement niet geven. Met dat weinige zijn echter de Ieren zeker niet tevreden, en daarom ziet de heer Reed de toekomst niet gunstig in. Het is echter bekend, dat aan Reed door Gladstone een plaats in het nieuwe ministerie werd aangeboden, maar dat Reed het aanbod afsloeg, omdat hij meende op een invloedrijker positie in het kabinet aanspraak te mogen maken, dan de heer Gladstone hem wilde toestaan. Wellicht is dus teleurstelling niet geheel vreemd aan de compagne, die Reed tegen de nog onbekende homerule-plannen van Gladstone heeft ondernomen.