Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Frankrijk

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Frankrijk’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ]

Frankrijk.

– Het blad „Le Jour,“ meldt, dat de procureur-generaal aan de voorzitters van Senaat en Kamer machtiging zal vragen tot vervolging van die politieke personen, die onder voorwendsel van deelneming aan het garantie-syndicaat chèques ontvingen; dit zijn de senatoren Grévy en Renault, zoomede de Kamerleden Proust en Duqué. Ten opzichte dier afgevaardigden, welke tegelijk de leiding van dagbladen voeren, zal het onderzoek zich uitstrekken over de vraag, of de door hen ontvangen gelden tot betaling van reclame of om invloed uitte oefenen op de meening van ’t betrokken blad diende.

– Door de uitlevering van François is het geheim, dat nog steeds de ontploffiing van het restaurant Véry omzweefde, onthuld. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de hoofdschuldigen zijn Meunier, die het helsche werktuig in de restaurant plaatste en Bricou, die het toestel hielp vervaardigen. François heeft slechts een ondergeschikte rol gespeeld, en Meunier op den avond der misdaad de benoodigde kleeren geleend. Dat dit geschiedde met de wetenschap, waarvoor zij gebruikt zouden worden, schijnt daaruit te blijken, dat François terstond na de ontploffing tot een anderen anarchist zeide: „nu, hebben wij niet goed gewerkt?“

Het schijnt moeilijk hem anders dan als helper van den voortvluchtigen hoofdschuldige voor het gerecht te brengen.

Ondertusschen is te St. Etienne uit de mijnwerken weder een partijtje dynamietpatronen gestolen. Elf zijn in een bij de mijnen gelegen weiland teruggevonden.