Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Hoe iemand aan zijn einde komt, die zijn vrouw slaat en veel van uithuizigheid houdt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Hoe iemand aan zijn einde komt, die zijn vrouw slaat en veel van uithuizigheid houdt’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ] – Hoe iemand aan zijn einde komt, die zijn vrouw slaat en veel van uithuizigheid houdt. – Een ingezetene der gemeente Bladel had de booze gewoonte, zijn gade nogal eens te lijf te gaan. Dit schijnt verleden week meer dan eens te zijn geschied. Maandag, niettegenstaande de wintersneeuw, had hij zijn vrouw buitengesloten, doch – loontje kwam om zijn boontje – toen de man ’s avonds laat, min of meer aangeschoten, thuis kwam, had hij zijn sleutel verloren.

Daar stond hij in de sneeuw, bibberend van kou en ontevredenheid. Zijn vrouw was in logies bij een buurman. Eensklaps neemt hij een kloek besluit, loopt achter zijn huis, klimt op het dak, verwijdert een paar pannen en laat zich, de beenen vooruit, naar beneden zakken. Zaterdag bleef de deur gesloten. De vrouw moede van ’t wachten ging de grenzen over, naar Turnhout, waar familie van haar woont. Intusschen ziet men den man niet meer, ook Zondag niet. Vruchteloos zoekt men naar hem. Doch Maandag werd zijn lijk gevonden, besneeuwd en bevroren, hangend met de kin op een panlat. Bij ’t naar beneden glijden was de overjas den ongelukkige over het hoofd geschoten, en het slachtoffer, zonder in staat te zijn zich te helpen, was in dien benarden toestand blijven hangen en had op deze wijze den dood gevonden.