Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Uit Duitschland (1)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Duitschland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ] Uit Duitschland. – Het kantwerk van de Keizerin van Duitschland is onlangs geïnventariseerd geworden. De waarde wordt op een millioen mark geschat. De prachtigste Venetiaansche kanten bijzonder Point de Pose, de zeldzaamste oude Fransche kanten als Point d’Alençon en d’Argenton, de fijnste Valenciennes, Points de Malines, bijzonder kostbare Brabantsche kant, die de Koning van België indertijd de Keizerin bij haar huwelijk ten geschenke gaf, alsook ware kostbaarheden in Honiton Laco zijn onder die schatten voorhanden.

– Van overheidswege werden in de omstreken van Trier in de Kon. bosschen jachten op wilde zwijnen gehouden, waarbij elf dezer dieren werden gedood. Er zullen nog meer jachten worden gehouden.

– De slagersvereeniging te Crefeld heeft besloten om voortaan de huiden, waarvoor tot heden door de lederhandelaars aldaar spotprijzen werden betaald, in het openbaar aan de meestbiedende te verkoopen. Dit geschied ook in andere steden als te Dusseldorf, Elberfeld, Aken en Duisburg.

– Een zeldzaam feest zal te Herungen den 22n dezer worden gevierd. De pastoor Timong zal dien dag zijn 65-jarig priesterschap vieren.