Naar inhoud springen

Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Uit Duitschland (2)

Uit Wikisource
‘Uit Duitschland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]Uit Duitschland. – Een drievoudig verlies had een heer te Dusseldorf op één dag te betreuren. Des morgens verloor hij een proces, des avonds veel geld met spelen en bij het naar huis gaan het horloge. Dit laatste werd hem des anderen daags door een eerlijken vinder teruggebracht.

– In een blad te Kinzingthäler is het volgende bericht geplaatst:

„Schapbach. Openbare verklaring. In den stal van den burgemeester is onlangs het klauwzeer uitgebroken, en door de huisgenooten wordt nu verteld, dat deze ziekte door een heks in den stal is gebracht. Aangezien mijn persoon daaronder te lijden heeft en ik tegen den heer burgemeester geene klacht wil indienen, verklaar ik in het openbaar, dat ik geene heks ben of heksen kan.

Frau Irmbach.

– In Duitschland zijn in het jaar 1890 niet minder dan 362,970 postzendingen wegens onvoldoende bekendheid van het publiek met de bestaande postvoorschriften noch besteld noch aan de afzenders weder teruggegeven, zoodat ze voor beide partijen verloren zijn.

– Bij Gleiwitz heeft men ineen bosch een wel voorzien roovershol ontdekt. Zes leden der bende werden gevangen genomen.

– – –