Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Uit Engeland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Engeland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ] Uit Engeland. Onlangs vernamen wij, dat eene jonge onderwijzeres in handwerken uit Amsterdam bezig was spinnen te leeren, om aan leerlingen, die het wenschten, hierin te kunnen onderwijs geven. In Engeland is het op dit oogenblik een modehandwerk; een oud spinnewiel is het modernste meubelwerk in een eleganten salon. Eenige dames hebben het alleen als bibelot en sieraad, andere ook hebben inderdaad de moeite genomen er spinnen voor te leeren. De meeste groote handwerkwinkels te Londen zenden op verlangen onderwijzeressen uit om er les in te geven. De ladies weten wel, dat een spinnende jonge dame een der schilderachtigste prentjes is die men zien kan, en beweren, dat er ook iets zenuwenbedarends in het kalme gesnor van het spinnewiel is. In het noorden van Engeland is het trouwens niet zoo geheel uit de mode geraakt als bij de dames op het vaste land.

De spinnewielen brengen op dit oogenblik hooge prijzen op; ze worden voor rekening van de antiquaren overal opgekocht. In de vestibule van een hôtel in het noorden van Italie trokken, een paar maanden geleden, een paar spinnewielen de aandacht van een paar aanzienlijke bezoeksters. Ze zaten vol spinnewebben, en waren ontwijfelbaar echt. „Zijn ze te koop?“ werd er gevraagd, en het antwoord was: „ze zijn verkocht en moeten naar Engeland opgestuurd worden.“