Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Boekbeoordeeling

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Boekbeoordeeling’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ eerste blad, 2 ]

Boekbeoordeeling.


Bij de uitgevers Van Mastrigt en Verhoeven te Arnhem is reeds een bundel feestliederen uitgekomen ter gelegenheid van het a.s. gouden bisschopsfeest van den H. Vader. Het zijn zes liederen op bekende melodieën door J. A. Mesker, den bekenden onderwijzer, die zich door menigen letterkundigen arbeid, vooral op het gebied der school, een welverdienden naam heeft verworven. Ook door de samenstelling dezer feestzangen heeft hij vooral de katholieke scholen weer ten hoogste aan zich verplicht. Daar toch zijn liederen op bekende zangwijzen kunnen gezongen worden en dus de melodie geen afzonderlijke oefening vereischt, leenen zij zich bij uitstek voor de scholen. De woorden zijn daarbij eenvoudig en bevattelijk, ofschoon den hoogen feestdag waardig en de melodieën allergelukkigst gekozen in overeenstemming met den tekst.

Ook voor congregatiën, broederschappen, vereenigingen enz. die zich voorstellen, het gouden bisschopsfeest van den algemeenen Vader der Christenheid met geestdrift mee te vieren, beveelt dit liederbundeltje zich als bijzonder doelmatig aan.

Wij raden dan ook besturen van dergelijke vereenigingen zoowel als heeren onderwijzers in gemoede aan, met dit eenvoudige, maar keurige bundeltje kennis te maken. Wij twijfelen er niet aan, dat zij er zich tegen het aanstaande feest met vrucht van zullen bedienen. Daar de prijs slechts 5 cts. bedraagt, levert de aanschaffing, ook bij groote getallen, zeker niet het minste bezwaar.

Bij dezelfde uitgevers is ook verkrijgbaar gesteld een Leo-Lied door J.G. Verhoeven op de wijze van het bekende „Vader Pius“. Dit lied sluit zich als van zelve bij het zestal des heeren Mesker aan. Het is voor den prijs van slechts 2 cts. te bekomen.