Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Dickens Werken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Dickens Werken’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.
[ eerste blad, 2 ]

Dickens Werken.

– Dezer dagen behandelde de Londensche County Council een voorstel om voor Dickens een standbeeld op te richten. Dit voorstel werd echter verworpen, in verband met den duidelijk uitgesproken wensch van den grooten romanschrijver, dat er geen standbeeld voor hem zou opgericht worden. Geen grooter eer kon zijn nagedachtenis bewezen worden, dan dat zijne werken bij voortduring gelezen werden.

Een treffend bewijs, dat dit steeds, ja bij toeneming het geval is, niet het minst ook bij het aankomend geslacht, werd dezer dagen gegeven. Een op het oog ongeveer 10jarig knaapje kwam j. 1. Zaterdagavond kort vóór den dienst de Westminster-abdij in, ging recht naar de plaats, waar Dickens in den Poets Corner begraven ligt, en bleef daar een poos blootshoofds en eerbiedig staan. Daarop haalde hij, steeds omziende of hij ook iets deed, dat verboden was, een bundeltje viooltjes, waaraan een enveloppe gebonden was, voor den dag en plaatste dit op de zerk. Hij bleef eenige minuten nabij de plaats, en ziende, dat zijn offer niet verwijderd werd, ging hij gelukkig en voldaan zijn plaats innemen, om den dienst bij te wonen. Een getuige van dit voorval ging zien wat op de enveloppe stond en vond daar, met een kinderhand geschreven, de volgende aanhaling uit „Een Kerstsprookje“:

„Want het is goed somtijds een kind te wezen, en nooit beter dan op Kerstmis, toen de machtige stichter van het feest zelf een kind was“

– – –