Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Een interessante jacht

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Een interessante jacht’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ eerste blad, 2 ]

Een interessante jacht.

Uit Oostenrijk. In ’t Csongradir-district bij Szegedin, werden bij de herfstjacht, van 30 Nov. tot 3 Dec., waaraan o. a. ook de aartshertog Franz Ferdinand en een aantal andere hooggeplaatste personen deelnamen, in het geheel 7320 dieren geschoten en wel 2 reebokken, 7101 hazen, 153 fazanten, 56 patrijzen, 2 vossen en nog 6 andere dieren. De aartshertog Frans Ferdinand alleen schoot in 3 dagen 1 reebok, 1683 hazen, 61 fazanten, 20 patrijzen en 1 vos, te zamen 1766 stuks. De aartshertog noemde den grooten wildvoorraad „eenig op de wereld“. Even eenig is misschien ook de koelbloedigheid van den aartshertog. Op den 3den December, kort voor de sluiting van de jacht, schoot hij, in nog geen anderhalf uur 480 stuks wild. Het jachtpersoneel was een en al bewondering over de kort op elkaar volgende schoten, die bijna zonder uitzondering raak waren. De jagermeester Zsirk vertelt, dat de aartshertog bij elke schrede rechts, links of voor zich uit, elk wild dat onder schot kwam, velde, onverschillig of het reeën, fazanten, hazen, patrijzen of vossen waren. Zelden werd een dier slechts aangeschoten. Meest altijd bleef het als vastgenageld op de plek liggen. Drie bedienden laadden zijn geweren met rookeloos kruit, anders zou het ook onmogelijk zijn geweest, in het laatste uur vijf stuks wild per minuut te schieten. De opperjagermeester verklaarde, dat zoo iets nog nooit was voorgekomen, nooit had hij zoo zien schieten, noch zelfs gehoord, dat een jager iets dergelijks had ten uitvoer gebracht.

– – – –