Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/In de Amerikaansche stad Halespoint

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘In de Amerikaanse stad Halespoint [...]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ eerste blad, 2 ] In de Amerikaansche stad Halespoint was een jonge man, Abner Lasten geheeten, smoorlijk verliefd op de schoone juffer Helena Anderson en zijn genegenheid werd door haar beantwoord.

Helena’s papa wilde echter niets van een huwelijk tusschen de beide weten, want Lasten was arm en reeds had een zeer rijk jongmensch aanzoek om de hand der dochter gedaan.

Het zag er dus treurig voor het minnende paar uit, toen het oogenblik kwam, dat een president der Vereenigde Staten moest worden gekozen. Papa Anderson was een vurig aanhanger van Harrison en overtuigd, dat deze president zou worden. Daarom stelde hij de beide minnaars van Helena het volgende voor: Als de heer Cleveland president werd, zou Lasten met het meisje strijken, werd daarentegen Harrison gekozen dan zou de rijke aanbidder met Helena trouwen.

Men kan derhalve begrijpen hoe de twee jongelui, die zooveel van elkander hielden, jubelden, toen Cleveland werd gekozen. Vader Anderson hield woord en Lasten en Helena werden een paar. De heer Cleveland heeft dus niet enkel heel wat weddenschappen doen winnen en verliezen, maar, zonder het te weten, ook een gelukkig huwelijk tot stand gebracht.